JAK: Tworzenie dodatkowych wirtualnych serwerów SMTP w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL303707
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym przewodniku opisano krok po kroku tworzenie dodatkowych wirtualnych serwerów SMTP (Simple Mail Transport Protocol).

W większości przypadków potrzebny jest tylko jeden wirtualny serwer SMTP. Jeśli jednak utrzymujesz wiele domen i chcesz na przykład mieć więcej niż jedną domenę domyślną, możesz utworzyć wiele wirtualnych serwerów SMTP.

Tworzenie nowego wirtualnego serwera SMTP za pomocą Menedżera usług internetowych

Podczas tworzenia wirtualnego serwera SMTP trzeba wpisać ścieżkę do swojego folderu macierzystego. Musi to być folder lokalny na komputerze, na którym działa usługa SMTP. Aby utworzyć nowy wirtualny serwer SMTP:
 1. Jeśli wirtualny serwer SMTP ma używać nowego adresu IP, dodaj adres IP, wykonując poniższe czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Połączenia sieciowe i telefoniczne.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Na karcie Ogólne lub Sieć kliknij przycisk Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  4. Kliknij przycisk Zaawansowane.
  5. Na karcie Ustawienia protokołu IP w części Adresy IP kliknij przycisk Dodaj.
  6. W polach o nagłówkach Adres IP i Maska podsieci wpisz odpowiednio adres IP i maskę podsieci, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  7. Powtórz krok 1 dla każdego adresu IP, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.
  Więcej informacji o połączeniach sieciowych i telefonicznych można znaleźć w dokumentacji systemu Windows 2000.

 2. Więcej informacji o połączeniach sieciowych i telefonicznych można znaleźć w dokumentacji systemu Windows 2000.Korzystając z Menedżera usług internetowych, kliknij istniejący wirtualny serwer SMTP. W menu Akcja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Serwer wirtualny.
 3. Więcej informacji o połączeniach sieciowych i telefonicznych można znaleźć w dokumentacji systemu Windows 2000.Wykonaj instrukcje wyświetlane w Kreatorze tworzenia nowego wirtualnego serwera SMTP. Upewnij się, że wybrana kombinacja adresu IP i portu TCP nie jest używana przez inny wirtualny serwer SMTP. Zalecany port TCP to 25 (standardowy port TCP dla protokołu SMTP). Z tego samego portu TCP może korzystać wiele serwerów wirtualnych, o ile mają one przypisane różne adresy IP.
 4. Więcej informacji o połączeniach sieciowych i telefonicznych można znaleźć w dokumentacji systemu Windows 2000.Jeśli domyślne ustawienie rozruchowe usługi Microsoft SMTP ma wartość Automatyczne, nowy wirtualny serwer SMTP uruchomi się sam. Jeżeli tak się nie stanie, oznacza to, że wybrana kombinacja adresu IP i portu TCP znajduje się już w użyciu.
 5. Więcej informacji o połączeniach sieciowych i telefonicznych można znaleźć w dokumentacji systemu Windows 2000.Skonfiguruj nowy wirtualny serwer SMTP.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 303707 — ostatni przegląd: 01/11/2015 04:18:48 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB303707
Opinia