OL2002: Omówienie aktualizacji programu Outlook 2002 z 16 sierpnia 2001

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL303825
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Outlook 2002. Ta aktualizacja zawiera udoskonalenia opracowane jako bezpośredni wynik raportów o błędach od użytkowników. Ta aktualizacja dotyczy również problemów z zabezpieczeniami dotyczących formantu Widoku programu Outlook i innych problemów wymienionych w tym artykule.

W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować publiczną aktualizację programu Outlook 2000 z 16 sierpnia 2001.

UWAGA: Ta Publiczna aktualizacja jest częścią dodatku Service Pack 1 (SP-1) pakietu Microsoft Office XP, ale dla wygody użytkownika Publiczna aktualizacja jest również dostępna osobno, zgodnie z opisem w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule. Jeżeli już zastosowano dodatek Office XP SP-1, nie ma potrzeby stosowania tej Publicznej aktualizacji.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: How to Obtain the Latest Office XP Service Pack
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja kliencka:

Jeżeli program Outlook lub pakiet Office zainstalowano z płyty CD, wykonaj następujące kroki w celu pobrania i zainstalowania aktualizacji klienckiej:
 1. Używając przeglądarki sieci Web, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz. Kliknij przyciskZapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Olk1003.exe w wybranym folderze.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Olk1003.exe.
 5. Kiedy pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 7. Po wyświetleniu monitu włóż do stacji dysków CD-ROM płytę CD z pakietem Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
UWAGA: Po zainstalowaniu aktualizacji publicznej nie można jej odinstalować.

Aktualizacja administracyjna:

Jeżeli zainstalowano program Outlook z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować lokalizację na serwerze przy pomocy publicznej aktualizacji administracyjnej i wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Jeżeli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:http://download.microsoft.com/download/OfficeXPProf/Patch/olk1003/W982KMeXP/EN-US/OLK1003a.exe
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Olk1003a.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W oknie dialogowymWpisz lokalizację, w której mają być zapisane wyodrębnione plikiwpiszC:\Olk1003a, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o utworzenie folderu.
 7. Teraz musisz zastosować trzy pliki typu msp w folderze C:\Olk1003a. W menu Start kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie
  msiexec /aścieżka administracyjna\plik MSI/p C:\OLK1003a\outlook_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  gdzie ścieżka administracyjna to ścieżka do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), a plik MSI to pakiet bazy danych MSI produktu Office XP (na przykład ProPlus.msi).Po zakończeniu tego polecenia musisz uruchomić jeszcze dwa polecenia:
  msiexec /aścieżka administracyjna\plik MSI/p C:\OLK1003a\outlmime_admin.msp SHORTFILENAMES=1
  oraz
  msiexec /aadmin path\MSI file/p C:\OLK1003a\outlctl_admin.msp SHORTFILENAMES=1
 8. Po zakończeniu tego polecenia musisz uruchomić jeszcze dwa polecenia:Aby wdrożyć aktualizację na klienckiej stacji roboczej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie
  msiexec /iadmin path\MSI fileREINSTALL=OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles,OutlookImportExportFiles REINSTALLMODE=vomus /q
  gdzie ścieżka administracyjna to ścieżka do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład \\serwer\udział\OfficeXP), a plik MSI to pakiet bazy danych MSI produktu Office XP (na przykład ProPlus.msi).
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrożenia na klienckiej stacji roboczej, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu w bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: How to Install a Public Update to an Administrative Installation
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można również przeczytać następujący artykuł w zestawie Microsoft Office XP Resource Kit:

How to Determine Whether the Public Update Is Installed

Po zastosowaniu aktualizacji wersja programu Outlook pokazywana w oknie dialogowym Microsoft Outlook — informacje (w menu Pomoc) ma numer 10.3117.2625.

Ta aktualizacja zmienia następujące pliki.
  Plik     Zaktualizowana wersja  ------------------------------  Outlctl.dll 10.0.3124  Outllib.dll 10.0.3117  Outlmime.dll 10.0.2909  Exsec32.dll 10.0.3117  Rm.dll    10.0.3012

Problemy rozwiązane przez aktualizację

Aktualizacja rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach bazy Knowledge Base:
303835 OL2002: The Outlook View Control Exposes Unsafe Functionality
254714 Sort Method Sorts Incorrectly with Recurring Appointments

Inne problemy rozwiązane przez tę aktualizację

Następujące problemy są również rozwiązane.

Nadmiarowe komunikaty DS RPC po zapisaniu nowego kontaktu

Nadmiarowe komunikaty DS RPC występują po zapisaniu nowego kontaktu z adresem poczty e-mail w koncie pocztowym programu Exchange Server.

Informacja wolny/zajęty jest niedostępna podczas używania funkcji MSAA

Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad kartą Planowanie w programie planującym spotkania na liście nie ma uczestników.

Kliknięcie przycisku Anuluj na ostrzeżeniu o załączniku powoduje wysłanie wiadomości

W trakcie próby wysłania niebezpiecznego załącznika poziomu 1 i naciśnięciu klawisza ESC, gdy pojawia się monit pytający o to czy mimo to wysłać tę wiadomość, wiadomość zostaje wysłana.

Podpisy błędów

Ta aktualizacja dotyczy następujących podpisów błędów.
Nazwa aplik. Wersja aplik.  Nazwa modułu   Wersja modułu  Przesunięcie--------------------------------------------------------------------------outlook.exe  10.0.2616.0   outllib.dll   10.0.2627.0   0036919aoutlook.exe  10.0.2627.1   outllib.dll   10.0.2627.1   000203e7outlook.exe  10.0.2627.1   mso.dll     10.0.2625.0   000148e7outlook.exe  10.0.2627.1   outllib.dll   10.0.2627.1   0024ce7boutlook.exe  10.0.2627.1   outllib.dll   10.0.2627.1   002bf3e7outlook.exe  10.0.2616.0   outllib.dll   10.0.2627.0   0036919aoutlook.exe  10.0.2627.1   outllib.dll   10.0.2627.1   000bde82
inf OFFXP poprawka lista OL2002
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303825 — ostatni przegląd: 02/01/2014 08:09:59 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbgrpmose kbdta kbofficexpsp1fix KB303825
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)