OL2000: Formant widoku programu Outlook wywołuje niebezpieczne funkcje

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL303833
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację, która usuwa potencjalną lukę w zabezpieczeniach programu Outlook 2000. Ta aktualizacja eliminuje lukę w zabezpieczeniach, która może zezwalać na uruchomienie pewnych skryptów w połączeniu z formantem widoku programu Microsoft Outlook.

Formant widoku programu Outlook to formant ActiveX, który umożliwia przeglądanie folderów poczty e-mail programu Outlook w przeglądarce sieci Web. Ten formant nie jest domyślnie instalowany w programie Outlook 2000, ale jako formant ActiveX był dostępny do pobrania w witrynie firmy Microsoft i został opublikowany wraz z folderami zespołu programu Microsoft Outlook 2000.

Ta luka w zabezpieczeniach została także opisana w biuletynie Microsoft Security Bulletin, „Microsoft Security Bulletin MS01-038: Outlook View Control Exposes Unsafe Functionality”, który znajduje się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji.
Więcej informacji

W jaki sposób pobrać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja kliencka:

Jeśli program Outlook 2000 został zainstalowany z dysku CD lub z sieci, należy wykonać poniższe kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.
  1. Kliknij następujące łącze do witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
  2. Kliknij opcję Zapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Outlctlx.exe w wybranym folderze.
  4. W programie Eksplorator Windows kliknij dwukrotnie plik Outlctlx.exe.
  5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
  6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
  7. Po wyświetleniu monitu włóż dysk CD z pakietem Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła kliknij przycisk OK.
UWAGA: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć.

Aktualizacja administracyjna:

Administracyjna wersja aktualizacji formantu widoku programu Outlook jest niedostępna. Zestaw Microsoft Office 2000 Resource Kit oferuje kilka opcji rozmieszczania aktualizacji klienckiej w środowisku przedsiębiorstwa. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące łącze: Jeśli pakiet Office 2000 zainstalowano z punktu instalacji administracyjnej i są używane poprawki dla administratora, można zastosować poprawkę kliencką na podległych komputerach, ponieważ nie jest to poprawka Instalatora Windows. Wspomniany w tym artykule formant ActiveX, dla którego ta poprawka jest przeznaczona, nie jest częścią oryginalnego produktu, dlatego nie ma odwołań do tych plików w pliku Data1.msi, który umożliwi dystrybucję tej poprawki na komputerach klienckich.

Jak określić, czy aktualizacja została zainstalowana

Aktualizacja dodaje lub zastępuje plik Outlctlx.dll. Zaktualizowana wersja pliku Outlctlx.dll to 10.0.0.3124.

Inne informacje

Formant widoku programu Outlook nigdy nie był instalowany jako składnik instalacyjny pakietu Office lub programu Outlook. Jeśli ten formant ActiveX jest zainstalowany na danym komputerze, został zainstalowany przy użyciu jednej z metod opisanych w artykule Q281618 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281618 OL2000: Ogólne informacje dotyczące formantu widoku programu Outlook

UWAGA: Aktualizację formantu widoku programu Outlook można zastosować także wtedy, gdy formant nie jest zainstalowany na komputerze. Pozwala to uzyskać pewność, że jest zainstalowana zaktualizowana wersja formantu ActiveX, która zapewnia ochronę w przypadku używania tego formantu w przyszłości.
OL2K hack
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303833 — ostatni przegląd: 01/31/2014 19:03:25 — zmiana: 1.0

  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbfix KB303833
Opinia