Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Works: Komunikat o błędzie: Program Works nie może uzyskać dostępu do jednego lub kilku plików wymaganych do uruchomienia kalendarza

Symptomy
Podczas próby uruchomienia Kalendarza programu Microsoft Works może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program Works nie może uzyskać dostępu do jednego lub kilku plików wymaganych do uruchomienia kalendarza. Być może zmieniono nazwy tych plików, usunięto je lub przeniesiono. Spróbuj ponownie zainstalować program Works, a następnie ponownie uruchomić ten program.
Przyczyna
Ten problem może się pojawić, jeżeli plik Mswkscal.wcd jest uszkodzony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD-ROM z programem Works do stacji CD-ROM i naciśnij klawisz SHIFT, aby uniemożliwić uruchomienie instalatora.

  Uwaga: Jeżeli instalator zostanie uruchomiony, zamknij go.
 2. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
 3. Znajdź plik Mswkscal.wcd na dysku CD-ROM z programem Works.

  Plik Mswkscal.wcd znajduje się w następującej lokalizacji domyślnej na dysku CD-ROM z programem Works:
  dysk:\MSWorks\Common\CommApp\mswkscal.wcd
  gdzie dysk to litera stacji CD-ROM.
 4. Zaznacz plik Mswkscal.wcd, a następnie naciśnij klawisze CTRL+C, aby skopiować plik do Schowka.
 5. Znajdź plik Mswkscal.wcd na dysku twardym.

  W zależności od używanego systemu operacyjnego plik Mswkscal.wcd znajduje się na dysku twardym w jednej z następujących lokalizacji domyślnych:
  • C:\Windows\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Works\mswkscal.wcd
  • C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\mswkscal.wcd.
  Można także wyszukać plik. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery. W systemach Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me) kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
  2. Wpisz tekst mswkscal.wcd w polu O nazwie, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz. W systemach Windows XP, Windows 2000 i Windows Me wpisz tekst mswkscal.wcd w polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj teraz.
 6. Po wyszukaniu pliku Mswkscal.wcd na dysku twardym zaznacz ten plik i naciśnij klawisze CTRL+V, aby zastąpić go wersją skopiowaną z dysku CD-ROM programu Works.

  Uwaga: Gdy zostanie wyświetlone pytanie „Czy na pewno chcesz zastąpić plik”, kliknij przycisk Tak.
 7. Upewnij się, że nowa wersja pliku Mswkscal.wcd nie jest wersją tylko do odczytu: W Eksploratorze Windows znajdź plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Właściwości, a następnie usuń znacznik z pola wyboru Tylko do odczytu.
Jeżeli nadal nie możesz uruchomić Kalendarza programu Works, może być konieczne ponowne zainstalowanie programu Works. W tym celu należy wykonać następujące kroki.

Usuwanie programu Works

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij ikonę Dodaj/Usuń, a następnie usuń program Microsoft Works.

Usuwanie folderów i ponowne instalowanie programu Works

 1. Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
 2. Zlokalizuj następujący folder programu Works na dysku twardym:
  W systemie Windows 95, 98, Me:
  C:\Windows\All users\Dane aplikacji\Microsoft\Works

  Systemy Windows 2000 i XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Works
 3. Zaznacz folder i naciśnij klawisz DELETE.
 4. Włóż dysk CD-ROM programu Works do stacji CD-ROM.
 5. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 6. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  dysk:\setup.exe
  gdzie dysk to litera stacji CD-ROM.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować program Works.
Jeżeli wykonanie wcześniejszych czynności nie rozwiązało problemu, należy ręcznie uruchomić plik Mdac_typ.exe, a następnie zainstalować program Works.

Uwaga: Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Włóż dysk CD-ROM programu Works lub dysk CD-ROM programu Works 2001 do stacji CD-ROM komputera.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery. Wykonaj domyślne czynności dla programów użytkowych systemów Windows 95 i Windows 98.
 3. W polu Nazwa wpisz nazwę mdac_typ.exe.
 4. W polu Szukaj w kliknij literę stacji CD-ROM, w której znajduje się dysk CD-ROM programu Works.
 5. Kliknij przycisk Znajdź teraz.
 6. Na liście znalezionych plików kliknij dwukrotnie plik Mdac_typ.exe.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację składników MDAC.
 8. Gdy pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.
Więcej informacji
W systemie Windows 2000 lub Windows XP zainstalowanie wersji składników MDAC znajdującej się na dysku CD-ROM programu Works może być niemożliwe. Jeżeli trzeba zaktualizować składniki MDAC, aby rozwiązać ten problem, najnowszą wersję składników MDAC można pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
launch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303858 — ostatni przegląd: 02/14/2006 10:19:00 — zmiana: 7.0

 • Microsoft Works 8.0
 • Microsoft Works 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Works 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2006
 • kberrmsg kbnofix kbprb KB303858
Opinia