OFF2000: Aktualizacja modułu sprawdzania pisowni pakietu Office 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL303875
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office 2000 odświeżającą słownik, do którego odwołuje się ten produkt. Aktualizacja zawiera około 13 000 dodatkowych słów.

Aktualizacja terminologii oferowana w ramach aktualizacji modułu sprawdzania pisowni pakietu Office 2000 dotyczy między innymi następujących dziedzin:
 • Nazwiska, nawy ulic i firm;
 • Pojęcia dotyczące komputerów i technologii komunikacyjnych;
 • Nazwy geograficzne i nazwy języków;
 • Poprawione sugestie zamiany.
W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji modułu sprawdzania pisowni pakietu Office 2000.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja kliencka

Jeśli pakiet Office 2000 zainstalowano z dysku CD, wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką:
 1. Uruchom przeglądarkę sieci Web i przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz. Kliknij przycisk Zapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik aktualizacji modułu sprawdzania pisowni pakietu Office 2000 w wybranym folderze.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie pozycję Aktualizacja modułu sprawdzania pisowni pakietu Office 2000.
 5. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 7. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu włóż dysk CD z pakietem Office 2000, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że instalacja się powiodła kliknij przycisk OK.
UWAGA: Zainstalowanej aktualizacji publicznej nie można odinstalować.

Aktualizacja administracyjna

Wersja administracyjna aktualizacji modułu sprawdzania pisowni pakietu Office 2000 nie jest dostępna. Należy przeprowadzić aktualizację na każdym komputerze klienckim w sieci i wykonać czynności opisane w sekcji „Aktualizacja kliencka” w tym artykule.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja publiczna została zainstalowana

Aktualizacja modułu sprawdzania pisowni pakietu Office 2000 uzupełnia pliki słowników o słowa dodane do słowników pakietu Office XP. Aktualizacja modyfikuje następujące pliki:

Mssp3en.lex
Mssp3ena.lex


Aby sprawdzić, czy aktualizacja została poprawnie zainstalowana, należy sprawdzić daty modyfikacji wymienionych plików. Datą ostatniej modyfikacji wszystkich plików powinien być 28 lutego 2001 r.
OFF2000 poprawka sprawdzanie pisowni OFF2K
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303875 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:05:34 — zmiana: 1.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB303875
Opinia