Jak utworzyć niestandardowy dysk startowy CD-ROM preinstalacji systemu Windows (WinPE) w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano krok po kroku sposób tworzenia zgodnego ze standardem ISO (International Standards Organization) obrazu służącego do tworzenia niestandardowego dysku startowego CD-ROM preinstalacji systemu Windows (WinPE, Windows Preinstall Environment) dla wybranych klientów firmowych i klientów OEM.Więcej informacji

Tworzenie niestandardowego dysku startowego CD-ROM WinPE

Utworzenie niestandardowej wersji preinstalacji systemu Windows (WinPE) może trwać kilka minut. Ten proces tworzy strukturę folderów plików WinPE i opcjonalnie tworzy plik obrazu, który można zapisać na dysku CD-ROM:
 1. Utwórz folder Lokalizacja_kompilacji na dysku twardym.
 2. Włóż dysk CD-ROM zestawu preinstalacji OEM (OPK) do stacji dysków CD-ROM o nazwie Stacja_CD.
 3. Skopiuj pliki Stacja_CD\Winpe\*.* do folderu Lokalizacja_kompilacji.
 4. Skopiuj pliki Factory.exe i Netcfg.exe z folderu Stacja_CD\Tools\Platforma do folderu Lokalizacja_kompilacji. Jeżeli tworzona jest 32-bitowa wersja preinstalacji systemu Windows (WinPE), wartość Platforma jest równa x86. Jeżeli tworzona jest 64-bitowa wersja preinstalacji systemu Windows (WinPE), wartość Platforma jest równa IA-64.
 5. Wyjmij dysk CD-ROM zestawu OPK ze stacji dysków CD-ROM.
 6. Skorzystaj z jednej z następujących metod:
  • Jeżeli tworzona jest 32-bitowa wersja preinstalacji systemu Windows (WinPE), włóż dysk z systemem Windows XP Professional do stacji dysków CD-ROM.
  • Jeżeli tworzona jest 64-bitowa wersja preinstalacji systemu Windows (WinPE), włóż dysk z systemem Windows XP 64-Bit Edition do stacji dysków CD-ROM.
 7. Wprowadź niestandardowe zmiany w plikach preinstalacji systemu Windows (WinPE).
 8. Jeżeli tworzona jest 64-bitowa wersja preinstalacji systemu Windows (WinPE), włóż dyskietkę do stacji A komputera. Ta dyskietka pełni funkcję tymczasowego magazynu podczas procesu tworzenia 64-bitowej preinstalacji systemu Windows (WinPE).
 9. Zlokalizuj folder Lokalizacja_kompilacji.
 10. Uruchom następujące polecenie:
  mkimg.cmd katalog_źródłowykatalog_docelowy [nazwa_obrazu]
  Katalog_źródłowy: Określa lokalizację dysku CD-ROM dla 32-bitowej wersji systemu Windows XP Professional. Jeżeli katalog_źródłowy jest stacją dysków CD-ROM, wystarczy określić literę dysku. Jeżeli katalog_źródłowy jest ścieżką sieciową, ścieżka musi prowadzić do folderu nadrzędnego folderu \I386. Nie wolno uwzględniać końcowej kreski ukośnej w nazwie katalogu_źródłowego.

  Katalog_docelowy: Określa ścieżkę, w której są tymczasowo przechowywane pliki niezbędne do utworzenia obrazu. Jeżeli ten folder nie istnieje, polecenie mkimg.cmd może utworzyć odpowiedni folder.

  Nazwa_obrazu: Opcjonalna. Określa ścieżkę i nazwę pliku obrazu ISO zawierającego dostosowaną wersję preinstalacji systemu Windows (WinPE), jeżeli ta wersja WinPE jest umieszczana na dysku CD-ROM.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis polecenia mkimg w podręczniku Windows XP OEM Preinstallation Kit Users Guide.

  Programu Oscdimg.exe można również użyć do utworzenia pliku .iso. Jeżeli tworzony jest plik obrazu .iso, można zapisać tę wersję preinstalacji systemu Windows (WinPE) na dysku CD-ROM.
Uwaga: Aby skonfigurować dysk CD-ROM WinPE do uruchamiania z dysku CD-ROM zawsze po włożeniu tego dysku do stacji CD-ROM, należy usunąć plik \I386\Bootfix.bin ze struktury folderów WinPE przed utworzeniem pliku .iso.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 303891 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:05:48 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbsetup KB303891
Opinia