Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Omówienie wyświetlania powiadomień o poczcie na ekranie powitalnym systemu Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Domyślnie na komputerach z system Windows XP Home Edition i Windows XP Professional, które nie należą do domeny, jest wyświetlany ekran powitalny. Pod nazwą użytkownika widoczne jest na nim hiperłącze informujące o liczbie nieprzeczytanych wiadomości e-mail. Po kliknięciu łącza pojawia się informacja o kontach, z których zostały odebrane wiadomości, oraz o liczbie wiadomości z każdego konta. Na przykład, jeśli są trzy nieprzeczytane wiadomości e-mail, kliknięcie hiperłącza pod nazwą użytkownika spowoduje wyświetlenie następujących informacji (gdzie identyfikator_użytkownika to nazwa użytkownika związana z danym kontem e-mail):
identyfikator_użytkownika@msn.com (2)
identyfikator_użytkownika@hotmail.com (1)
Hiperłącze jest wyświetlane tylko wtedy, gdy uruchomiony na komputerze klient poczty e-mail oferuje funkcję aktualizacji ekranu powitalnego. Obecnie programy Microsoft Outlook Express i Microsoft Windows Messenger obsługują tę funkcję.
Więcej informacji
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Hiperłącze poczty e-mail jest wyświetlane tylko wówczas, gdy używany klient poczty e-mail wypełnia następujący klucz rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Nie można wyłączyć tej funkcji przy użyciu interfejsu użytkownika ani skonfigurować ekranu powitalnego tak, aby wyświetlana była informacja o liczbie wiadomości z jednego wybranego programu poczty e-mail. Na przykład nie można tak ustawić tej funkcji, aby na ekranie powitalnym nie wyświetlać informacji o wiadomościach z konta ID_użytkownika
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Gdy program spróbuje zaktualizować ten klucz rejestru po odebraniu nowej poczty, nie będzie miał wystarczających uprawnień i ekran powitalny nie zostanie zaktualizowany.Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit).
 2. Przejdź do następującej lokalizacji w rejestrze:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder UnreadMail, a następnie kliknij polecenie Uprawnienia.
 4. Kliknij konto System, a następnie zaznacz pole wyboru Odmów dla uprawnienia Pełna kontrola.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytora rejestru.
Aby zablokować aktualizowanie ekranu powitalnego wyłącznie przez jednego klienta poczty e-mail, ustawione w folderze „UnreadMail” uprawnienia do klucza rejestru odpowiadającego danemu kontu e-mail muszą mieć wartość tylko do odczytu. Na przykład można założyć, że klucz UnreadMail zawiera dwa podklucze:
identyfikator_użytkownika@msn.com
identyfikator_użytkownika@hotmail.com
Aby zablokować wyświetlanie konta identyfikator_użytkownika@msn.com na ekranie i zachować konto identyfikator_użytkownika@hotmail.com, należy ustawić uprawnienia dotyczące klucza identyfikator_użytkownika@msn.com:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit).
 2. Przejdź do następującej lokalizacji w rejestrze:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Rozwiń folder UnreadMail.
 4. Kliknij konto e-mail, dla którego chcesz wyłączyć wyświetlanie informacji na ekranie powitalnym.
 5. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uprawnienia.
 6. Kliknij konto System, a następnie zaznacz pole wyboru Odmów dla uprawnienia Pełna kontrola.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytora rejestru.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia programów w celu korzystania z tej funkcji, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:
Należy zauważyć, że informacje zawarte w tym artykule są przeznaczone tylko do obsługi produktu oraz rozwiązywania problemów. Programy udostępniające informacje o nieprzeczytanych wiadomościach e-mail powinny używać funkcji SHSetUnreadMessageCount. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:
windowsxp email unread messages welcome screen mail
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304148 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:10:07 — zmiana: 3.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbother kbother kbinfo kbui KB304148
Opinia