Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFF2000: Jak zainstalować aktualizację instalacji administracyjnych

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL304165
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W niniejszym artykule opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji instalacji administracyjnej pakietu Microsoft Office 2000.
Więcej informacji

Przygotowanie instalacji administracyjnej do zainstalowania aktualizacji

Przed zastosowaniem aktualizacji instalacji administracyjnej należy najpierw zainstalować w niej dodatek SR-1/SR-1a.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku SR-1/SR-1a, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257983 OFF2000: How to Obtain SR-1 for Administrative Installations

Pobieranie aktualizacji administratora

Aby pobrać aktualizację instalacji administracyjnej pakietu Office 2000, wykonaj następujące kroki:
 1. Używając przeglądarki sieci Web, połącz się z następującą witryną sieci Web firmy Microsoft:UWAGA: W witrynie sieci Web zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit znajduje się pełny zestaw informacji, narzędzi i konwerterów ułatwiających wdrażanie, obsługę i konserwację pakietu Microsoft Office 2000.

 2. W witrynie sieci Web zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit znajduje się pełny zestaw informacji, narzędzi i konwerterów ułatwiających wdrażanie, obsługę i konserwację pakietu Microsoft Office 2000.Kliknij łącze, aby pobrać plik.
 3. W witrynie sieci Web zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit znajduje się pełny zestaw informacji, narzędzi i konwerterów ułatwiających wdrażanie, obsługę i konserwację pakietu Microsoft Office 2000.Kliknij opcję Zapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W witrynie sieci Web zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit znajduje się pełny zestaw informacji, narzędzi i konwerterów ułatwiających wdrażanie, obsługę i konserwację pakietu Microsoft Office 2000.Kliknij przycisk Zapisz.
 5. W witrynie sieci Web zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit znajduje się pełny zestaw informacji, narzędzi i konwerterów ułatwiających wdrażanie, obsługę i konserwację pakietu Microsoft Office 2000.W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie pobrany plik. Po wyświetleniu monitu o wyodrębnienie zawartości aktualizacji do nowego folderu kliknij przycisk Tak.
 6. W witrynie sieci Web zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit znajduje się pełny zestaw informacji, narzędzi i konwerterów ułatwiających wdrażanie, obsługę i konserwację pakietu Microsoft Office 2000.W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz ścieżkę C:\adminUpdate, a następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu o utworzenie folderu kliknij przycisk Tak.

Instalowanie aktualizacji administratora

UWAGA: To polecenie należy uruchomić z komputera, na którym zainstalowano już Instalatora systemu Windows.
 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie
  msiexec /a ścieżka administratora\plik MSI /p C:\adminUpdate\plik MSP SHORTFILENAMES=1
  gdzie ścieżka administratora jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik MSI jest pakietem bazy danych MSI dla produktu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a plik MSP jest nazwą aktualizacji instalacji administracyjnej.

  UWAGA: Jeśli nie chcesz, aby pojawiały się okna dialogowe Instalacja administracyjna pakietu Office 2000 i Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania, dodaj do poprzedniego wiersza polecenia przełącznik /qb+.
 3. W oknie dialogowym Microsoft Office 2000 — tryb administracyjny kliknij przycisk Dalej.

  UWAGA: Nie ma konieczności wpisywania klucza CD-ROM lub nazwy firmy w oknie dialogowym Microsoft Office 2000 — tryb administracyjny.
 4. Kliknij przycisk Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK.
 6. Jeśli aktualizacja zawiera wiele plików MSP lub chcesz zastosować wiele aktualizacji do sieciowej instalacji administracyjnej, powtórz kroki od 1. do 4. dla pozostałych plików MSP.
Po zakończeniu aktualizacji punktu instalacji administracyjnej należy zaktualizować stacje robocze, które były oryginalnie instalowane z tej instalacji administracyjnej. Aby to zrobić, zobacz sekcję „Aktualizowanie stacji roboczych” w dalszej części tego artykułu. Wszelkie nowe instalacje uruchamiane z tego punktu instalacji będą już zawierały aktualizację.

OSTRZEŻENIE: Każda stacja robocza zainstalowana z tego punktu instalacji administracyjnej przed zainstalowaniem aktualizacji nie może używać tej instalacji administracyjnej do naprawiania pakietu Office lub dodawania nowych funkcji. Aby było to możliwe, należy najpierw zaktualizować stacje robocze.

Aktualizowanie stacji roboczych

Uruchom program Setup.exe ze zaktualizowanej instalacji administracyjnej pakietu Office, aby interakcyjnie zaktualizować stację roboczą.

lub

Zastosuj następującą metodę, aby zaktualizować stację roboczą, na której zainstalowano już pakiet Office 2000 z punktu instalacji administracyjnej. Poniższe kroki należy wykonać dla każdej stacji roboczej.
 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie
  msiexec /i ścieżka administratora\plik MSI REINSTALL=lista funkcji REINSTALLMODE=vomus
  gdzie ścieżka administratora jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik MSI jest pakietem bazy danych MSI dla produktu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a lista funkcji jest listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które mają być ponownie zainstalowane podczas aktualizacji. Jeśli chcesz ponownie zainstalować wszystkie funkcje, użyj opcji REINSTALL=ALL zamiast opcji REINSTALL=lista funkcji.
 3. Po pojawieniu się komunikatu informującego o pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK.
 4. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.

Aktualizowanie stacji roboczej przy użyciu wielu aktualizacji

Można zastosować wiele aktualizacji instalacji administracyjnej równocześnie, a następnie instalować na stacjach roboczych wszystkie aktualizacje na raz. Należy postępować zgodnie z procedurą, którą opisano w sekcji „Aktualizowanie stacji roboczych” tego artykułu. Ponadto można połączyć ze sobą wszystkie nazwy funkcji we właściwości REINSTALL lub dołączyć wszystkie funkcje, używając następującego wiersza polecenia
msiexec /i ścieżka administratora\plik MSI REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
gdzie ścieżka administratora jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), a plik MSI jest pakietem bazy danych MSI dla produktu Office 2000 (na przykład Data1.msi).
inf OFF2000 client
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304165 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:10:35 — zmiana: 2.2

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbinfo KB304165
Opinia