Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak utworzyć kwerendę parametryczną w programie Access 2002

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom podstawowy: wymagana znajomość interfejsu użytkownika na komputerach mających jednego użytkownika.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko bazy danych programu Microsoft Access (.mdb).

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 304353.

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W kwerendzie programu Microsoft Access można użyć kryteriów do ograniczenia zestawu rekordów zwracanego przez kwerendę. Aby przy każdym uruchomieniu danej kwerendy pytać o różne rekordy, można utworzyć kwerendę monitującą o wprowadzenie pewnych kryteriów, na przykład „od daty” i „do daty”. Kwerenda monitująca o kryteria nazywana jest kwerendą parametryczną. W niniejszym artykule opisano, jak tworzyć kwerendy parametryczne w programie Microsoft Access.

Kwerenda parametryczna wyświetla własne okno dialogowe monitujące o podanie informacji. Można utworzyć kwerendę monitującą o jedną informację, na przykład numer części, lub o wiele informacji, na przykład dwie daty. W takim przypadku program Microsoft Access znajdzie wszystkie rekordy zawierające ten numer części lub wszystkie rekordy z podanego zakresu dat.

Kwerend parametrycznych można także używać jako podstawy do tworzenia formularzy, raportów i stron dostępu do danych. Na podstawie kwerendy parametrycznej można na przykład utworzyć raport miesięcznych zarobków. Przy drukowaniu raportu program Access wyświetli okno dialogowe z zapytaniem o miesiąc, który ma być ujęty w raporcie. Po wprowadzeniu miesiąca wydrukowany zostanie odpowiedni raport.

Na kwerendach parametrycznych, raportach i formularzach można również wykonywać następujące operacje:
 • Tworzenie formularzy niestandardowych lub okien dialogowych monitujących o parametry kwerendy (zamiast korzystania z okna dialogowego parametru kwerendy), a następnie wyświetlanie wyników na arkuszu danych. Jest to tak zwana kwerenda według formularza.
 • Drukowanie kryteriów wprowadzonych w kwerendzie parametrycznej dla raportu w nagłówku raportu w celu ustalenia na podstawie raportu, które wartości zostały użyte do jego utworzenia.
PRZESTROGA: Wykonanie kroków opisanych w tym przykładzie powoduje modyfikację przykładowego projektu programu Access NorthwindCS.adp. Można wykonać kopię zapasową pliku NorthwindCS.adp, a następnie wykonywać te kroki w odniesieniu do kopii projektu.

Powrót do początku

Jak utworzyć kwerendę z jednym parametrem

 1. Uruchom program Microsoft Access 2002.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Przykładowe bazy danych, a następnie kliknij opcję Przykładowa baza danych Northwind. Po wyświetleniu formularza Główny panel przełączania zamknij go.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Obiekty bazy danych, a następnie kliknij polecenie Kwerendy.
 4. W oknie bazy danych kliknij kwerendę Faktury, a następnie kliknij przycisk Projektuj.
 5. W komórce Kryteria wpisz następujący wiersz dla pola KrajOdbiorcy. Pamiętaj, że wprowadzane wyrażenie musi znajdować się w nawiasach kwadratowych.
  [Wyświetl faktury dla kraju]
 6. W menu Kwerenda kliknij polecenie Uruchom. Po wyświetleniu monitu wpisz UK, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyświetlić wyniki kwerendy. Kwerenda zwróci tylko te rekordy, w których krajem odbiorcy jest Wielka Brytania (UK).

 7. Zamknij kwerendę bez jej zapisywania.
Powrót do początku

Jak utworzyć kwerendę z dwoma lub większą liczbą parametrów

 1. Uruchom program Microsoft Access 2002.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Przykładowe bazy danych, a następnie kliknij opcję Przykładowa baza danych Northwind. Po wyświetleniu formularza Główny panel przełączania zamknij go.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Obiekty bazy danych, a następnie kliknij polecenie Kwerendy.
 4. W oknie bazy danych kliknij kwerendę Faktury, a następnie kliknij przycisk Projektuj.
 5. W komórce Kryteria wpisz następujący wiersz dla pola DataZamówienia.
  Between [wpisz datę początkową] And [wpisz datę końcową]
 6. W menu Kwerenda kliknij polecenie Uruchom. Po wyświetleniu monitu o datę początkową wpisz 1/1/1997, a następnie kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu o datę końcową wpisz 1/31/1997, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyświetlić wyniki kwerendy. Kwerenda zwróci tylko rekordy dotyczące stycznia 1997 roku.

 7. Zamknij kwerendę bez jej zapisywania.
Powrót do początku

Jak utworzyć parametry z symbolami wieloznacznymi

Poniższy przykład ilustruje sposób tworzenia parametrów z operatorem LIKE i symbolem wieloznacznym (*).
 1. Uruchom program Microsoft Access 2002.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Przykładowe bazy danych, a następnie kliknij opcję Przykładowa baza danych Northwind. Po wyświetleniu formularza Główny panel przełączania zamknij go.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Obiekty bazy danych, a następnie kliknij polecenie Kwerendy.
 4. W oknie bazy danych kliknij kwerendę Faktury, a następnie kliknij przycisk Projektuj.
 5. W komórce Kryteria wpisz następujący wiersz dla pola NazwaProduktu.
  LIKE "*" & [wprowadź produkty, których nazwa zawiera wyrażenie] & "*"
 6. W menu Kwerenda kliknij polecenie Uruchom. Po wyświetleniu monitu wpisz sauce, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyświetlić wyniki kwerendy. Kwerenda zwróci tylko te rekordy, w których nazwa produktu zawiera słowo "sauce" (sos).

 7. Zamknij kwerendę bez jej zapisywania.
Powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia kwerend parametrycznych, kliknij polecenie Microsoft Access — Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz frazę tworzenie kwerendy parametrycznej, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Informacje te są również dostępne w sieci Web w następującej witrynie firmy Microsoft:Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia kwerend wybierających, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304325 How to create a select query in Access 2002
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia kwerend krzyżowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304349 How to create a crosstab query in Access 2002
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu konwertowania kwerendy wybierającej na kwerendę funkcjonalną, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304354 How to convert a select query to an action query in Access
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące modyfikacji właściwości kwerend, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304356 How to modify query properties in Microsoft Access
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat używania operatora Like w kwerendach parametrycznych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294954 ACC2002: How to Use the LIKE Operator in Parameter Queries
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z formularzy lub niestandardowych okien dialogowych w kwerendach parametrycznych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304428 How to use the query by form (QBF) technique
Powrót do początku
OfficeKBHowTo inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304352 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:18:50 — zmiana: 4.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbhowto kbquery kbdownload KB304352
Opinia