Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak dodać pola odnośników w tabeli programu Microsoft Access

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Poziom podstawowy: Wymagana znajomość interfejsu użytkownika na komputerach mających jednego użytkownika.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 304463.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 97: 304464.
Streszczenie
W programie Microsoft Access można dodać do tabeli pole w celu wyszukiwania informacji w innej tabeli. Zazwyczaj używa się tej metody, gdy konieczne jest utworzenie relacji między tabelami. Na przykład istnieje tabela Produkty z polem Kategoria używanym do wyszukiwania nazw kategorii w tabeli Kategorie. Korzystając z tej metody, można przechowywać wartość klucza podstawowego tylko w tabeli Kategorie, a wyświetlać bardziej użyteczną nazwę kategorii.

W tym artykule przedstawiono sposób dodawania pól odnośników do tabeli programu Microsoft Access. Przedstawiono tu sposób użycia kreatora w celu dodania pola odnośnika, a ponadto sposób ręcznego dodania pola odnośnika.
Więcej informacji

Użycie kreatora do utworzenia pola odnośnika

 1. Uruchom program Access.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Przykładowe bazy danych, a następnie kliknij polecenie Przykładowa baza danych Northwind. Zamknij formularz Główny panel przełączania, gdy tylko zostanie on wyświetlony.

  Uwaga: W programie Access 2007 kliknij polecenie Przykład w okienku Kategorie szablonów, kliknij pozycję Northwind 2007, a następnie kliknij przycisk Pobierz.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Obiekty bazy danych, a następnie kliknij polecenie Tabele.

  Uwaga: W programie Access 2007, w grupie Tabele na karcie Tworzenie należy kliknąć przycisk Projekt tabeli.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Utwórz tabelę w widoku projektu, aby utworzyć nową tabelę.

  Uwaga: W programie Access 2007 należy pominąć ten krok.
 5. Wpisz WyszukiwaniePracowników w pierwszym wierszu poniżej etykiety Nazwa pola.
 6. W kolumnie Typ danych wybierz pozycję Kreator odnośników.
 7. Na pierwszej stronie Kreatora wyszukiwania kliknij pole wyboru Obiekt kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli i kwerendy, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij tabelę Pracownicy na liście tabel, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij dwukrotnie pole IDpracownika, pole Nazwisko i pole Imię, aby dodać te pola do listy wybranych pól, a następnie kliknij przycisk Dalej dwa razy.
 10. Upewnij się, że pole wyboru Ukryj kolumnę klucza jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 11. Kliknij przycisk Zakończ na ostatniej stronie Kreatora wyszukiwania.
 12. Kliknij przycisk Tak, następnie przycisk OK aby zapisać tabelę po wyświetleniu odpowiedniego monitu, a następnie zapisz tabelę pod nazwą TestLookupWizard.
 13. Kliknij przycisk Tak, aby dodać klucz podstawowy do tabeli po wyświetleniu odpowiedniego monitu.

  Zwróć uwagę, że kreator utworzy relację między nową tabelą i tabelą Pracownicy w przykładowej bazie danych Northwind.
 14. W menu Widok kliknij polecenie Widok arkusza danych.

  Uwaga: W programie Access 2007 należy otworzyć tabelę w widoku arkusza danych.
 15. Kliknij strzałkę listy rozwijanej w polu WyszukiwaniePracowników.

  Zauważ, że dwie kolumny pojawiają się w polu kombi.

Ręczne tworzenie pola odnośnika

 1. Uruchom program Access.
 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Przykładowe bazy danych, a następnie kliknij polecenie Przykładowa baza danych Northwind. Zamknij formularz Główny panel przełączania, gdy tylko zostanie on wyświetlony.

  Uwaga: W programie Access 2007 kliknij polecenie Przykład w okienku Kategorie szablonów, kliknij pozycję Northwind 2007, a następnie kliknij przycisk Pobierz.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Obiekty bazy danych, a następnie kliknij polecenie Tabele.

  Uwaga: W programie Access 2007, w grupie Tabele na karcie Tworzenie należy kliknąć przycisk Projekt tabeli.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Utwórz tabelę w widoku projektu, aby utworzyć nową tabelę.

  Uwaga: W programie Access 2007 należy pominąć ten krok.
 5. Wpisz WyszukiwaniePracowników w pierwszym wierszu poniżej etykiety Nazwa pola.
 6. W kolumnie Typ danych kliknij pozycję Liczba.
 7. W oknie Właściwości pola kliknij kartę Odnośnik.
 8. Na liście Typ Formantu kliknij pozycję Pole kombi.
 9. Kliknij w polu właściwości Źródło Wierszy, kliknij wyświetloną strzałkę, kliknij pozycję Pracownicy na liście, a następnie kliknij przycisk Konstruktor ,następnie kliknij przycisk Tak aby otworzyć Konstruktora kwerend.
 10. Kliknij dwukrotnie pole IDpracownika, pole Nazwisko i pole Imię, aby dodać te pola do siatki kwerendy.
 11. W grupie Zamknij na karcie Projektowanie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć Konstruktora kwerend.
 12. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o zapisanie zmian w instrukcji SQL.
 13. Upewnij się, że właściwość Kolumna związana jest ustawiona z wartością 1.

  Uwaga: Ta właściwość odpowiada polu w źródle wierszy zapisanym dla danego pola. W tym przykładzie w polu WyszukiwaniePracowników przechowywana jest wartość IDpracownika z tabeli Pracownicy.
 14. Zmień wartość Liczba kolumn na 3.

  Uwaga: Ta wartość reprezentuje liczbę pól wybranych w źródle wierszy.
 15. Wpisz 0";1";1" w polu Szerokości kolumn.

  Uwaga: Właściwość Szerokości kolumn jest rozdzielaną średnikami listą szerokości poszczególnych kolumn w źródle wierszy. Należy ustawić szerokość kolumny 0", jeżeli zachodzi potrzeba ukrycia kolumny.
 16. Wpisz 2" w polu Szerokość listy.
 17. W menu Widok kliknij polecenie Widok arkusza danych.

  Uwaga: W programie Access 2007 należy otworzyć tabelę w widoku arkusza danych.
 18. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać tabelę po wyświetleniu odpowiedniego monitu, a następnie zapisz tabelę pod nazwą TestLookupWizard2.
 19. Kliknij przycisk Tak, aby dodać klucz podstawowy do tabeli po wyświetleniu odpowiedniego monitu.
 20. Kliknij strzałkę listy rozwijanej w polu WyszukiwaniePracowników.

  Zauważ, że dwie kolumny pojawiają się w polu kombi.
OfficeKBHowTo inf Acc2002 Acc2003 ACC2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304462 — ostatni przegląd: 01/28/2008 09:48:51 — zmiana: 5.3

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbinfo kbexpertisebeginner kbdesign kbdatabase kbhowto KB304462
Opinia