Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zdalnie administrować komputerami z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 za pomocą pakietu narzędzi administracyjnych

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano opcje administrowania komputerami z systemem Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000. Ponadto zawiera on omówienie sposobu pobierania pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 (Adminpak). W tym artykule omówiono również różne problemy ze zgodnością, które występują podczas zdalnego administrowania komputerami z systemem Windows 2000 z komputerów z systemem Windows XP i komputerów z systemem Windows Server 2003 oraz odwrotnie.
WPROWADZENIE
W artykule zostały omówione następujące tematy:
 • Opcje zdalnego administrowania komputerami z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.
 • Lokalizacje pobierania pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 w oryginalnie wydanej wersji (RTM) oraz w wersji z dodatkiem Service Pack 1.
 • Specyficzne problemy dotyczące administrowania 64-bitowymi wersjami systemu Windows.
 • Problemy ze zgodnością występujące po uaktualnieniu systemu Windows 2000 Professional z zainstalowanymi narzędziami administracyjnymi systemu Windows 2000 do systemu Windows XP.
 • Problemy ze zgodnością występujące po uaktualnieniu kontrolerów domen z systemem Windows 2000 do systemu Windows Server 2003.
 • Znane problemy, które mogą wystąpić podczas używania pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 w oryginalnie wydanej wersji oraz w wersji z dodatkiem Service Pack 1 do zarządzania komputerami z systemem Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003.

Opcje zdalnego administrowania

Najwygodniej administrować jest wtedy, gdy na komputerze używanym do wykonywania zadań administracyjnych i na komputerze, który jest administrowany zdalnie, jest ten sam system operacyjny.

Nośniki instalacyjne systemów Windows Server 2003 i Windows 2000 zawierają narzędzia administracyjne z interfejsem graficznym i wiersza polecenia, za pomocą których można administrować lokalnie, a w większości przypadków również zdalnie, systemami operacyjnymi na poziomie wersji wyższym lub niższym od nich z wysokim stopniem zgodności.

Aby zdalnie administrować komputerem z systemem Windows Server 2003 lub Windows 2000 z komputera z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000, zastosuj jedną z następujących metod:
 • Zainstaluj graficzne narzędzia administracyjne dołączone do pakietu narzędzi administracyjnych i korzystaj z nich, aby zdalnie administrować komputerami z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000. W przypadku problemów ze zgodnością między systemami operacyjnymi wykonuj zadania administracyjne na konsoli komputera docelowego lub na komputerze z tym samym systemem operacyjnym, który jest zainstalowany na zdalnie administrowanym komputerze.
 • Użyj usług terminalowych do zdalnego administrowania komputerami, na których są lokalnie zainstalowane narzędzia administracyjne z interfejsem graficznym i wiersza polecenia. W celu uniknięcia limitu dwóch sesji można za pomocą trybu serwera aplikacji utworzyć instalację opartą na systemie Windows Server 2003 lub Windows 2000, na której uruchomiony będzie serwer terminali lub usługi terminalowe. W przypadku problemów ze zgodnością między systemami operacyjnymi wykonuj zadania administracyjne z serwera, na którym włączony jest serwer terminali lub usługi terminalowe i na którym zainstalowany jest ten sam system operacyjny, co na komputerze administrowanym zdalnie.
 • Użyj skryptów i narzędzi wiersza polecenia, aby zdalnie lub lokalnie administrować komputerami z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000. Do tych skryptów i narzędzi należą interfejsy usługi Active Directory (ADSI), polecenia Net.exe systemu Windows oraz narzędzia dołączone do pakietu Suptools.msi. W przypadku problemów ze zgodnością między systemami operacyjnymi wykonuj zadania administracyjne na konsoli komputera docelowego lub na komputerze wyznaczonym do zadań administracyjnych, na którym uruchomiony jest ten sam system operacyjny, co na komputerze administrowanym zdalnie. Narzędzia obsługi systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) można zainstalować na przykład na komputerze z systemem Windows XP Professional. Nie ma jednak gwarancji, że w tym scenariuszu narzędzia będą działały poprawnie. Wiadomo, że problemy występują między innymi z następującymi narzędziami:
  • Dfsutil.exe
  • Netdiag.exe
  • Netcap.exe
  • Ntfrsutil.exe
  Jeśli chcesz za pomocą tych narzędzi administrować komputerem z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP1, zalecamy uruchomienie ich na komputerze z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP1. W celu połączenia się z komputerem z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP1, na którym uruchomione są narzędzia obsługi, można użyć funkcji Pulpit zdalny.

Pakiety narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 i Windows 2000 Server

Aby ułatwić użytkownikom zdalne zarządzanie serwerami, firma Microsoft umieściła często używane graficzne narzędzia administracyjne w samorozpakowującym się pliku o nazwie Adminpak.msi (Adminpak).

Uwaga: W 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003 plik ten nosi nazwę Wadminpak.msi.

Pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows 2000 znajduje się w folderze I386 na dysku CD z systemem z rodziny Windows 2000 Server i można go zainstalować na komputerach z systemem Windows 2000. Większość narzędzi z pakietu Adminpak systemu Windows 2000 umożliwia zdalne administrowanie systemem Windows 2000, jak również 32- i 64-bitowymi wersjami systemu Windows XP Professional oraz 32- i 64-bitowymi wersjami systemu Windows Server 2003.

Pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 znajduje się w folderze I386 na dysku CD z systemem Microsoft Windows Server 2003, a także można go bezpłatnie pobrać z witryny www.microsoft.com. Poniższa tabela zawiera zestawienie systemów operacyjnych, w których można zainstalować pakiet Adminpak z systemu Windows 2000, z oryginalnej wersji (RTM) systemu Windows Server 2003 oraz z systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ponadto w tabeli są podane systemy administracyjne, którymi można administrować zdalnie za pomocą pakietów Adminpak z tych źródeł.
Adminpak systemu Windows 2000 ServerAdminpak systemu Windows Server 2003 w wersji oryginalnej (RTM)Adminpak systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
Można zainstalować i uruchamiać w następujących systemach operacyjnych
Rodzina 32-bitowych systemów operacyjnych Windows Server 2003NieTakTak
Rodzina 64-bitowych systemów operacyjnych Windows Server 2003NieNieTak
Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2NieTakTak
Windows XP Professional z dodatkiem SP1 lub nowszymNieTakTak
Windows XP Professional 64-bit EditionNieNieTak
Windows 2000 ProfessionalTakNieNie
Rodzina systemów Windows 2000 ServerTakNieNie
Można nim zdalnie zarządzać następującymi systemami operacyjnymi
Rodzina 32-bitowych systemów operacyjnych Windows Server 2003TakTakTak
Rodzina 64-bitowych systemów operacyjnych Windows Server 2003TakTakTak
Rodzina systemów Windows 2000 ServerTakTakTak
Aby pobrać plik instalacyjny pakietu Adminpak, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ogólne informacje o zgodności i instalacji pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003

Jeśli chcesz zdalnie administrować kontrolerami domeny i komputerami z systemem Windows Server 2003 lub Windows 2000 z klientów z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP Professional, zapoznaj się z następującymi kwestiami związanymi z instalacją:
 • Przed zainstalowaniem wersji końcowej musisz usunąć wcześniejsze wersje beta pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003.

  Uwaga: W nielicznych przypadkach serwery muszą być administrowane z klientów, na których zainstalowano ten sam system operacyjny. Na przykład niektóre operacje administracji zdalnej na serwerach z systemem Windows 2000 mogą być wykonywane tylko z klientów z systemem Windows 2000. Podobnie niektóre operacje na komputerach z systemem Windows Server 2003 mogą być wykonywane tylko z klientów z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP. W tym artykule udokumentowano takie ograniczenia dla każdego z narzędzi, które jest zawarte w pakiecie narzędzi administracyjnych.
 • Jeśli przed uaktualnieniem do systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 nie odinstalujesz pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 w wersji RTM (Adminpak.msi), pakietu narzędzi administracyjnych nie będzie można odinstalować po uaktualnieniu. Jeśli spróbujesz odinstalować pakiet narzędzi administracyjnych za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy lub uruchamiając program Adminpak.msi, zostaną wyświetlone następujące komunikaty o błędzie:
  Komunikat o błędzie 1
  Pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 można odinstalować tylko w systemie Windows XP Professional z poprawką QFE Q329357, w systemie Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym oraz na komputerach z systemem operacyjnym Windows Server 2003.
  Komunikat o błędzie 2
  Instalacja nie powiodła się — Z powodu wystąpienia błędu nie można zakończyć działania kreatora instalacji pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  892409 The Windows Server 2003 version of Administration Tools Pack is not uninstalled after you upgrade to Windows Server 2003 with Service Pack 1
 • Pliku Adminpak.msi systemu Windows 2000 nie można odinstalować na komputerach z systemem Windows Server 2003 i klientach z systemem Windows XP. Narzędzia te nie działają w tych systemach operacyjnych i nie są już obsługiwane. Na komputerach z systemem Windows XP należy używać pakietu narzędzi administracyjnych w wersji do systemu Windows Server 2003.
 • Pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 nie można instalować ani uruchamiać na komputerach z systemem Windows 2000. Jeśli spróbujesz zainstalować pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 na komputerze z systemem Windows 2000, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 można zainstalować tylko w systemie Windows XP Professional z poprawką QFE Q329357, w systemie Windows XP Professional z dodatkiem SP1 lub nowszym oraz na komputerach z systemem operacyjnym Windows Server 2003.

  Niezgodność na poziomie dodatku Service Pack. Uzyskaj pakiet narzędzi administracyjnych, który jest zgodny z poziomem dodatku Service Pack systemu operacyjnego.
 • Podobnie narzędzia wiersza polecenia z pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 są przeznaczone wyłącznie do uruchamiania na komputerach z systemem Windows XP lub Windows Server 2003. Narzędzi wiersza polecenia z pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 nie można uruchomić w przypadku niezgodności bibliotek DLL lub błędu punktu wejścia. Taka niezgodność lub błąd może wystąpić, jeśli narzędzia zostaną skopiowane na komputer z systemem Windows 2000. Jeśli spróbujesz zainstalować pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows 2000 na komputerze z systemem Windows Server 2003, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Narzędzia administracyjne systemu Windows 2000 są niezgodne z systemami operacyjnymi Windows Server 2003. Zainstaluj pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003.
 • System Windows XP Professional nie zawiera pliku Adminpak.msi w wersji systemu Windows Server 2003, ponieważ te narzędzia są częścią systemu Windows Server 2003 i są dostarczane wraz z tym produktem.
 • Plik Adminpak.msi z oryginalnie wydanej wersji systemu Windows Server 2003 można zainstalować tylko na komputerze z systemem Windows Server 2003 w wersji RTM, Windows XP Professional z dodatkiem SP1 lub nowszym lub Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2.
 • Jeśli pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 jest używany wraz z systemem Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2, nie można administrować serwerami klastra. Można to robić przy użyciu systemu Windows XP Professional z dodatkiem SP1 oraz pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003.
 • Większość narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 działa tak samo, jak ich odpowiedniki w systemie Windows 2000. Funkcje niektórych narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 zostały rozszerzone w porównaniu z ich odpowiednikami w systemie Windows 2000. Na przykład mechanizmy przeciągania i upuszczania w przystawce Użytkownicy i komputery systemu Windows Server 2003 mają pełne funkcje w odniesieniu do kontrolerów domen z systemem Windows 2000. W pozostałych przypadkach rozszerzone funkcje narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 nie są włączone lub nie są obsługiwane, gdy używa się ich do administrowania komputerami z systemem Windows 2000.

  Na przykład funkcje w narzędziach administracyjnych zależne od funkcji systemu Windows Server 2003, takich jak atrybut „Saved query for last logon time”, nie są obsługiwane w przypadku administrowania komputerami z systemem Windows 2000 Server, ponieważ serwery z wcześniejszymi wersjami systemu operacyjnego nie posiadają wymaganej obsługi po stronie serwera. W nielicznych przypadkach narzędzia administracyjne systemu Windows Server 2003 są niezgodne z komputerami z systemem Windows 2000 Server lub zarządzanie tymi komputerami za ich pomocą nie jest obsługiwane. W równie nielicznych przypadkach narzędzia administracyjne systemu Windows 2000 są niezgodne z komputerami z systemem Windows Server 2003.

Uaktualnienie komputerów z systemem Windows 2000 do systemu Windows Server 2003 lub Windows XP

Kiedy komputer z systemem Windows 2000, na którym zainstalowano plik Adminpak, zostanie uaktualniony do systemu Windows Server 2003 lub Windows XP, podczas procesu uaktualniania zostanie wyświetlone okno Raport o zgodności systemu zawierające informację, że narzędzia administracyjne systemu Windows 2000 są niezgodne z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP. Jeśli klikniesz przycisk Szczegóły, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Instalator wykrył na komputerze narzędzia administracyjne systemu Windows 2000. Narzędzia administracyjne systemu Windows 2000 są niezgodne z systemami operacyjnymi Windows Server 2003. Użyj jednej z następujących metod:
 • Anuluj uaktualnianie, usuń narzędzia administracyjne systemu Windows 2000, a następnie ponownie uruchom uaktualnianie.
 • Dokończ uaktualnianie, a następnie natychmiast zainstaluj pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003, uruchamiając plik pakietu Instalatora Windows Adminpak.msi. Plik Adminpak.msi znajduje się w folderze \i386 na dysku CD z systemem Windows Server 2003.
Uwaga: Jeśli narzędzia administracyjne systemu Windows 2000 nie zostały usunięte przed uaktualnieniem sytemu Windows 2000 do systemu Windows Server 2003, nie należy próbować ich usuwać za pomocą ikony Narzędzia administracyjne systemu Windows 2000 wyświetlanej w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Próba usunięcia narzędzi administracyjnych systemu Windows 2000 przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy może spowodować wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
Okno dialogowe pomocy aplikacji zostało anulowane i uniemożliwia to uruchomienie aplikacji.
Zignoruj ten komunikat o błędzie. Po zainstalowaniu pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 ikona Narzędzia administracyjne systemu Windows 2000 zostanie zastąpiona przez ikonę Pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003.

Pobieranie i instalowanie pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 na 32- i 64-bitowych wersjach systemu Windows XP Professional oraz 32- i 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003

Oryginalnie wydaną wersję pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 można zainstalować na komputerach z dowolnym z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 1
 • Windows Server 2003, wersje 32-bitowe
Oryginalnie wydana wersja pliku Adminpak.msi systemu Windows Server 2003 znajdująca się w witrynie firmy Microsoft w sieci Web została po wydaniu systemu Windows Server 2003 zamieniona na plik Adminpak.exe.

Najnowsza wersja pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 to wersja dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.

Wersję z dodatku Service Pack 1 pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 można zainstalować na komputerach z dowolnym z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows XP Professional 64-bit Edition
 • Windows Server 2003, wersje 32-bitowe
 • Windows Server 2003, wersje 64-bitowe
Uwaga: Wersja pliku Adminpak znajdująca się w folderze I386 na nośniku instalacyjnym 64-bitowych wersji systemu Windows Server 2003 nosi nazwę Wadminpak.msi. Plik Wadminpak.msi nie różni się niczym od pliku Adminpak.msi, który można pobrać z witryny www.microsoft.com i który jest dostarczany wraz z 32-bitowymi wersjami systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, i obu tych plików można używać zamiennie. Dla ułatwienia instalacji plik Adminpak.msi systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 można instalować w 32- i 64-bitowych wersjach systemu Windows XP Professional oraz w 32- i 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003. Podobnie plik Wadminpak.msi można instalować w 32- i 64-bitowych wersjach systemu Windows XP Professional oraz w 32- i 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003.

Aby zainstalować pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003, wykonaj następujące czynności:
 1. Pobierz pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Wykonaj wyszukiwanie według słowa kluczowego „adminpak” dla systemu operacyjnego „Windows XP” lub „Windows Server”.

  Pakiet Adminpak dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 można również pobrać bezpośrednio. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Nadal jest dostępna oryginalnie wydana wersja (RTM) pakietu Adminpak systemu Windows Server 2003. Aby pobrać pakiet Adminpak systemu Windows Server 2003 w wersji RTM, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Zaloguj się do komputera lokalnego, korzystając z poświadczeń administratora.
 3. Usuń wcześniejsze wersje pakietu narzędzi administracyjnych.

  Musisz usunąć wcześniejsze wersje pakietu narzędzi administracyjnych, aby można było zainstalować wersję nowszą, w tym wersję końcową.

  Jeśli do usunięcia wcześniejszych wersji pakietu narzędzi administracyjnych nie można użyć narzędzia Dodaj lub usuń programy z Panelu sterowania, użyj do tego celu narzędzia MSIZap z pakietu Support\Tools\Suptools.msi.

  Jeśli zainstalowany jest pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 w wersji Beta 3, wykonaj następujące kroki:
  1. Zapisz następujący tekst jako plik o nazwie Rrasreg.cmd:
   rem rem rozszerzenie przystawki użytkownika RAS — czyszczenie klucza rejestru, tylko uaktualnienia wersji Beta 3 do RC1 rem. rem rem użyj Reg.exe, aby usunąć stary klucz zapisany przez wersję Beta 3 rem przystawka rozszerzenia użytkownika RAS. rem reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt /f reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt.1 /f reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\{19195a5b-6da0-11d0-afd3-00c04fd930c9}\Extensions\NameSpace /f
  2. Wpisz polecenie Rrasreg.cmd w wierszu polecenia.
 4. Zainstaluj pakiet narzędzi administracyjnych.

  Adminpak.exe to samorozpakowujący się plik, który po uruchomieniu tworzy pliki Adminpak-readme.txt oraz Adminpak.msi w folderze określonym przez użytkownika podczas instalacji pliku. Aby zainstalować pakiet narzędzi administracyjnych, kliknij plik .msi prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Instaluj, lub kliknij dwukrotnie plik .msi. Ewentualnie można za pomocą zasad grupy użyć usługi katalogowej Active Directory, aby plik został zdalnie zainstalowany lub opublikowany na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003, gdy użytkownik zaloguje się do komputera.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zdalnego instalowania pakietu narzędzi administracyjnych, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  816102 How to use Group Policy to remotely install software in Windows Server 2003
  314934 JAK: Używanie zasad grupy do zdalnego instalowania oprogramowania w systemie Windows 2000
  Uwaga: Podczas uaktualniania serwera z systemem Windows 2000 do systemu Windows Server 2003 kontrola zgodności systemu w procesie Winnt32 /checkupgradeonly lub Winnt32.exe systemu Windows Server 2003 może niepoprawnie wykryć pakiet narzędzi administracyjnych zainstalowany na kontrolerze domeny z systemem Windows 2000. Ten problem występuje, ponieważ proces Dcpromo w systemie Windows 2000 wykorzystuje funkcję zawartą w pliku Adminpak systemu Windows 2000 do tworzenia elementów menu skrótów narzędzi administracyjnych domeny. Ten komunikat można zignorować i kontynuować proces uaktualniania systemu Windows 2000 do wersji Windows Server 2003.

Czego można oczekiwać od oryginalnie wydanej wersji pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003

 • Przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną firmy Microsoft (PSS) zapoznaj się ze znanymi problemami ze zgodnością, opisanymi w tym artykule, i zanotuj datę wydania ich rozwiązań.
 • Przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla systemu Windows XP na komputerze z systemem Windows XP należy usunąć wcześniejsze wersje pliku Adminpak.msi (Beta 3, RC1, RC2). Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows XP na komputerze z systemem Windows XP, na którym zainstalowany jest pakiet narzędzi administracyjnych w wersji Beta 3, nie można usunąć wcześniejszych wersji pakietu narzędzi administracyjnych przy użyciu narzędzia Dodaj lub usuń programy z Panelu sterowania.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows XP Home Edition nie mogą być przyłączane do domeny systemu Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows Server 2003. Windows XP Home Edition nie jest obsługiwanym systemem operacyjnym dla instalacji pakietu narzędzi administracyjnych.

Jak należy postępować w wypadku wystąpienia problemów z administracją zdalną

 1. Upewnij się, że używana jest najnowsza obsługiwana wersji przystawek Adminpak.msi oraz plików DLL, które są dostępne w witrynie firmy Microsoft w sieci Web. W celu sprawdzenia wersji pakietu administracyjnego zainstalowanego na komputerze można użyć skryptu APVer.vbs dołączonego do oryginalnie wydanej wersji pobranego z sieci Web pakietu Adminpak. Aby to zrobić, przejdź do folderu, w którym został rozpakowany plik Adminpak.exe, i wpisz polecenie apver /?, aby wyświetlić listę opcji tego skryptu diagnostycznego.
 2. Zapoznaj się ze znanymi problemami ze zgodnością opisanymi w tym artykule, aby określić, czy problem nie jest znany.
 3. Zawiadom Pomoc techniczną firmy Microsoft lub swojego dostawcę pomocy technicznej.
Więcej informacji

Znane problemy dla pliku Adminpak.msi z oryginalnie wydanej wersji systemu Windows Server 2003

Problemy z instalacją i uaktualnieniem

Procesy Winnt32.exe oraz Winnt32 /checkupgradeonly systemu Windows Server 2003 uruchomione na kontrolerach domeny systemu Windows 2000 zgłaszają, że pakiet Adminpak.msi jest zainstalowany, chociaż w rzeczywistości nigdy nie był zainstalowany lub został usunięty.

Ten problem występuje, ponieważ proces Dcpromo w systemie Windows 2000 wykorzystuje wewnętrzną funkcję pakietu Adminpak.msi systemu Windows 2000 do instalowania menu skrótów na kontrolerach domeny. Można bez obaw zignorować to ostrzeżenie w programie Winnt32.exe i dokończyć uaktualnianie. Po zakończeniu uaktualniania należy zainstalować pakiet Adminpak.msi w wersji systemu Windows Server 2003 z folderu I386 na nośniku instalacyjnym, aby mieć pewność, że używana jest najnowsza wersja narzędzi do administrowania domeną.

Domeny i zaufania usługi Active Directory

 • W oryginalnie wydanej wersji pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 wprowadzono korzystanie z podpisywania protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Na kontrolerach domeny z systemem Windows 2000, które są administrowane zdalnie z komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4), Windows XP lub Windows Server 2003 z wykorzystaniem uwierzytelniania NTLM, musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000. Ewentualnie na tych klientach można przeprowadzić zmianę rejestru opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325465 Kontrolery domen z systemem Windows 2000 wymagają dodatku SP3 lub nowszego w przypadku użycia narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003
 • Jeśli do administrowania domeną systemu Windows Server 2003 używany jest komputer z systemem Windows 2000, niedostępne są zaawansowane funkcje interfejsu użytkownika, które są obsługiwane przez domenę systemu Windows Server 2003.Nie widać na przykład funkcji lasu i domeny ani zaawansowanych relacji zaufania.

Schemat usługi Active Directory

 • W oryginalnie wydanej wersji pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 wprowadzono korzystanie z podpisywania LDAP. Na kontrolerach domeny z systemem Windows 2000, które są administrowane zdalnie z komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4), Windows XP lub Windows Server 2003 z wykorzystaniem uwierzytelniania NTLM, musi być zainstalowany dodatek SP3 dla systemu Windows 2000. Ewentualnie na tych klientach można przeprowadzić zmianę rejestru opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325465 Kontrolery domen z systemem Windows 2000 wymagają dodatku SP3 lub nowszego w przypadku użycia narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003
 • Pole wyboru Schemat można modyfikować na tym kontrolerze domeny zostało usunięte z okna dialogowego Zmienianie wzorca schematu. Na kontrolerach domeny z systemem Windows Server 2003 aktualizacje schematu są domyślnie włączone. Na kontrolerach domeny z systemem Windows 2000 można włączyć możliwość aktualizacji schematu, modyfikując klucz rejestru zgodnie z opisem w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  285172 Schema updates require write access to schema in Active Directory

Lokacje i usługi Active Directory

 • Oryginalnie wydana wersja pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 zawiera podpisywanie LDAP. Na kontrolerach domeny z systemem Windows 2000, które są administrowane zdalnie z komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4), Windows XP lub Windows Server 2003 z wykorzystaniem uwierzytelniania NTLM, musi być zainstalowany dodatek SP3 dla systemu Windows 2000. Ewentualnie na tych klientach można przeprowadzić zmianę rejestru opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325465 Kontrolery domen z systemem Windows 2000 wymagają dodatku SP3 lub nowszego w przypadku użycia narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003
 • Edycja szablonów certyfikatów nie jest obsługiwana.
 • Na klientach z systemem Windows XP polecenie Węzeł usług włączony wyświetlane po kliknięciu polecenia Pokaż węzeł usług z menu Widok zostało usunięte.
 • Gdy przystawka Lokacje i usługi Active Directory w wersji dla dodatku Service Pack 1 zostanie uruchomiona na systemie 64-bitowym, edytowanie zasad grupy może być niemożliwe. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  System Windows nie może znaleźć pliku ‘gpedit.msc’. Upewnij się, że wpisana nazwa jest poprawna, i spróbuj ponownie. Aby wyszukać plik, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
  Zmodyfikuj składnię wiersza polecenia lub skrótu w następujący sposób:
  %windir%\syswow64\mmc.exe %systemroot%\system32\dssite.msc -32
 • Nie ma znanych problemów z administrowaniem lasami komputerów z systemem Windows 2000 z klientów z systemem Windows Server 2003 lub klientów z systemem Windows XP Professional.

Użytkownicy i komputery usługi Active Directory

 • Oryginalnie wydana wersja pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 zawiera podpisywanie LDAP. Na kontrolerach domeny z systemem Windows 2000, które są administrowane zdalnie z komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4), Windows XP lub Windows Server 2003 z wykorzystaniem uwierzytelniania NTLM, musi być zainstalowany dodatek SP3 dla systemu Windows 2000. Ewentualnie na tych klientach można przeprowadzić zmianę rejestru opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325465 Kontrolery domen z systemem Windows 2000 wymagają dodatku SP3 lub nowszego w przypadku użycia narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003
 • Karta Telefonowanie służąca do konfigurowania routingu i dostępu zdalnego przez połączenie telefoniczne lub sieć VPN oraz ustawień wywołania zwrotnego jest usuwana podczas instalacji oryginalnie wydanej wersji pakietu narzędzi administracyjnych na klientach z systemem Windows XP.

  Możliwe są następujące poprawki lub obejścia tego problemu:
  • Jeśli na kliencie zainstalowana jest wcześniejsza wersja systemu niż system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, zainstaluj poprawkę Q837490. Ta poprawka dodaje kartę Telefonowanie RAS na komputerach z systemem Windows XP wcześniejszym niż Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, na których uruchomiona jest oryginalnie wydana wersja przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, Dsa.msc, systemu Windows Server 2003, instalowana przez oryginalnie wydaną wersję pakietu Adminpak.msi systemu Windows Server 2003.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   837490 The Dial-in tab does not appear when you use the Active Directory Users and Computers snap-in to view the properties for a domain user on a Windows XP-based computer
  • Jeśli na komputerze z systemem Windows XP zainstalowany jest system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym, zainstaluj na nim pakiet Adminpak w wersji z systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.
  • Użyj Zasad dostępu zdalnego.
  • Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub na komputerze z systemem Windows 2000, uzyskując do niego dostęp przez usługi terminalowe lub pulpit zdalny.
  • Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory z konsoli komputera z systemem Windows Server 2003 lub komputera z systemem Windows 2000.
  Do zarządzania właściwościami telefonowania konta użytkownika należy użyć modelu administrowania zasadami dostępu zdalnego. Model administrowania zasadami dostępu zdalnego wprowadzono w systemie Windows 2000, aby uwolnić się od ograniczeń narzucanych przez wcześniejszy model uprawnień konta telefonicznego. Model administrowania zasadami dostępu zdalnego wykorzystuje grupy systemu Windows do zarządzania uprawnieniami dostępu zdalnego.

  Użytkownicy stosujący zalecany model administrowania, zwany modelem administrowania zasadami dostępu zdalnego, mogą korzystać z pakietu administracyjnego systemu Windows XP w celu zarządzania uprawnieniami dostępu zdalnego użytkowników usługi Active Directory. Ustawienia na karcie Telefonowanie zazwyczaj nie są używane do rozmieszczania sieci VPN lub bezprzewodowej. Istnieje kilka wyjątków. Na przykład administrator rozmieszczający sieć telefoniczną może przygotować usługę wywołania zwrotnego. W takich przypadkach należy użyć usług terminalowych lub pulpitu zdalnego, aby uzyskać dostęp do komputera z systemem Windows Server 2003 lub Windows 2000 bądź zalogować się do konsoli komputera z systemem Windows Server 2003 lub Windows 2000 w celu ustawienia opcji na karcie Telefonowanie.

  Model administrowania zasadami dostępu zdalnego ma następujące zalety:
  • Precyzyjne administrowanie

   Administratorzy zarządzający uprawnieniami do telefonowania muszą mieć dostęp do całego konta użytkownika. Konto użytkownika może mieć o wiele więcej właściwości zabezpieczeń. W modelu administrowania zasadami można utworzyć oddzielną grupę w celu udzielenia uprawnień do telefonowania. Uprawniania do zarządzania dostępem do tej grupy mogą być natomiast udzielone innemu administratorowi.
  • Grupy kontroli dostępu

   Większość programów systemu Microsoft Windows korzysta z grup w celu kontrolowania dostępu. Grupy pozwalają na zmniejszenie nakładu pracy związanego z zarządzaniem oddzielnymi uprawnieniami dostępu do sieci. Można użyć tych samych grup do kontrolowania dostępu telefonicznego, do sieci VPN, do sieci bezprzewodowej lub udostępnionego zasobu.
  • Precyzyjna kontrola zasad dostępu do każdego połączenia

   Jednoczesne rozmieszczanie dostępu realizowanego za pomocą kilku różnych technologii wiąże się z wieloma trudnościami. Uprawnienia i ustawienia stosowane w przypadku dostępu telefonicznego, przez sieć VPN i sieć bezprzewodową mogą być różne. Na przykład wykonawcy mogą mieć zezwolenie na dostęp do sieci bezprzewodowej, ale mieć zakaz zdalnego łączenia się z siecią VPN. Sieć bezprzewodowa może wymagać innych ustawień zabezpieczeń niż sieć VPN czy połączenia telefoniczne. Ustawienia wywołania zwrotnego mogą być przydatne w przypadku połączeń w obrębie lokalnej strefy numerycznej, ale może także istnieć potrzeba wyłączenia wywołania zwrotnego, gdy użytkownik łączy się z zagranicy.
  Model administrowania zasadami dostępu zdalnego można skonfigurować w węźle Zasady dostępu zdalnego przystawki Routing i dostęp zdalny, jeżeli domena jest skonfigurowana w trybie macierzystym systemu Windows 2000 lub nowszego. Aby zdalnie zarządzać kartą Telefonowanie RAS w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory lub Serwer uwierzytelniania internetowego (IAS, Internet Authentication Server) z komputera z systemem Windows XP w celu uzyskania dostępu do komputera z systemem Windows Server 2003 lub Windows 2000, należy użyć usług terminalowych lub pulpitu zdalnego. Można również zalogować się do konsoli komputera z systemem Windows Server 2003 lub Windows 2000 i zmienić te ustawienia bezpośrednio.
 • Komputery z systemem Windows XP znajdujące się w domenie, której kontrolerem jest komputer z systemem Windows 2000, nie obsługują rozszerzonych możliwości, np. wybierania wielu użytkowników i edycji w trybie wsadowym atrybutów takich jak folder macierzysty oraz ścieżka profilu. Funkcja wielokrotnego wyboru jest obsługiwana w lasach o wersji schematu 15 lub nowszej. Na przykład wykonanie polecenia systemu Windows Server 2003 ADDPREP /ForestPrep i /DomainPrep w lesie i domenie systemu Windows 2000 umożliwiłoby obsługę wielokrotnego wyboru w systemach, w których zainstalowana jest przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active Directory systemu Windows Server 2003.
 • Gdy przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active Directory w wersji dla dodatku Service Pack 1 zostanie uruchomiona w systemie 64-bitowym, edytowanie zasad grupy może być niemożliwe. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  System Windows nie może znaleźć pliku ‘gpedit.msc’. Upewnij się, że wpisana nazwa jest poprawna, i spróbuj ponownie. Aby wyszukać plik, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
  Zmodyfikuj składnię wiersza polecenia lub skrótu w następujący sposób:
  %windir%\syswow64\mmc.exe %systemroot%\system32\dsa.msc -32powrót

Menedżer autoryzacji

Dodano do pakietu narzędzi administracyjnych w wersji RC1 systemu Windows Server 2003 i nowszych.

Urząd certyfikacji

Ze względu na znaczące zmiany schematu nie można używać klientów z systemem Windows XP Professional do administrowania komputerami z systemem Windows 2000, a także klientów z systemem Windows 2000 do administrowania komputerami z systemem Windows Server 2003. Komputerami z systemem Windows Server 2003 można administrować zdalnie z konsoli lub przez sesję usług terminalowych na komputerze docelowym. Można także używać klientów z systemem Windows 2000 do zarządzania komputerami z systemem Windows 2000 Server oraz klientami opartymi na systemie Windows XP lub Windows Server 2003.

Administrator klastrów

Jeśli pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 używany jest wraz z systemem Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2, nie można administrować serwerami klastra. Serwerami klastra można natomiast zarządzać przy użyciu systemu Windows XP Professional z dodatkiem SP1 oraz pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003.

Zestaw administracyjny Menedżera połączeń

Firma Microsoft nie zaleca administrowania systemem Windows 2000 z systemu Windows Server 2003, ponieważ w takim wypadku nie są tworzone profile systemu Windows XP.

Kreator pełnomocnictw

Nie ma znanych problemów.

Protokół DHCP

 • Narzędzia systemu Windows 2000 nie mogą wykonać pliku zrzutu konfiguracji protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) systemu Windows Server 2003 z powodu zmian w kodzie źródłowym.
 • W systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 nie ma żadnych nowych problemów.

Rozproszony system plików (DFS)

 • Zapewnia obsługę pierścienia, gwiazdy i innych topologii niestandardowych w przypadku replikacji FRS katalogów głównych i łączy systemu plików DFS.
 • Konfiguruje priorytet połączeń w wersjach Q321557 i SP3 pliku Ntfrs.exe systemu Windows 2000.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  321557 Improvements in the post-Service Pack 2 release of Ntfrs.exe that is packaged with an updated Ntfs.sys driver
 • Jeśli jest używany klient z systemem Windows XP, należy zaktualizować go do systemu Windows XP z dodatkiem SP1, aby administrować systemem DFS na komputerze z systemem Windows Server 2003.
 • Pakiet Adminpak zawiera obecnie plik pomocy dotyczący serwera DFS systemu Windows Server 2003.

System DNS

Jeśli uzyskujesz dostęp do serwera DNS (Domain Name System) za pośrednictwem jego adresu IP, niektóre otrzymane informacje, na przykład informacja o usłudze przesyłania dalej, będą niepoprawne. W celu obejścia tego problemu należy uzyskiwać dostęp do serwera DNS, podając nazwę hosta, a nie adres IP. Ten problem dotyczy oryginalnie wydanej wersji pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003.

Narzędzia wiersza polecenia usług katalogowych

Oryginalnie wydana wersja pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 zawiera podpisywanie LDAP. Na kontrolerach domeny z systemem Windows 2000, które są administrowane zdalnie z komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4), Windows XP lub Windows Server 2003 z wykorzystaniem uwierzytelniania NTLM, musi być zainstalowany dodatek SP3 dla systemu Windows 2000. Ewentualnie na tych klientach można przeprowadzić zmianę rejestru opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325465 Kontrolery domen z systemem Windows 2000 wymagają dodatku SP3 lub nowszego w przypadku użycia narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003

Funkcja „przeciągnij i upuść” w przystawkach usługi Active Directory

Oryginalnie wydana wersja pakietu Adminpak.msi systemu Windows Server 2003 rozszerzała możliwości korzystania z funkcji „przeciągnij i upuść” w następujących przystawkach:
 • Użytkownicy i komputery usługi Active Directory
 • Lokacje i usługi Active Directory
Należy uważać, aby przypadkowo lub niechcący nie przenieść jednostek organizacyjnych pod inne nadrzędne jednostki organizacyjne. Działanie to może mieć następujące skutki:
 • Konta użytkowników i komputerów nie będą stosowały zasad grupy zgodnie z oczekiwaniami. Konkretnie obiekty zasad grupy zastosowane do pewnych kont użytkowników i komputerów mogą przestać być stosowane z powodu innej hierarchii jednostek organizacyjnych lub dlatego, że odpowiednio do nowej lokalizacji obiektów mogą mieć do nich zastosowanie nowe obiekty zasad grupy. Zastosowanie lub niezastosowanie zasad grupy może mieć wpływ na zachowanie się systemu operacyjnego. Zmiana może dotyczyć na przykład dostępu do funkcji systemu operacyjnego oraz zasobów udostępnionych w sieci.
 • Programy, które zostały skonfigurowane tak, aby korzystały z na stałe zaprogramowanych ścieżek do nazw wyróżniających, mogą czasami nie być w stanie zlokalizować wymaganych obiektów.
Zmiany zachowania funkcji „przeciągnij i upuść” w wersji pakietu Adminpak.msi z systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1
W wersji pakietu Adminpak.msi z systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 są dwie nowe opcje, które kontrolują zachowanie się funkcji „przeciągnij i upuść” w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory oraz Lokacje i usługi Active Directory.
 • Domyślnie próba wykonania operacji „przeciągnij i upuść” powoduje wyświetlenie okna dialogowego z ostrzeżeniem. Okno dialogowe z ostrzeżeniem można odrzucić na czas trwania sesji. Okno dialogowe zostanie jednak wyświetlone ponownie po następnym uruchomieniu przystawki.
 • Funkcje „przeciągnij i upuść” można wyłączyć, zmieniając pierwszą część atrybutu DisplaySpecifiers na 0 (zero) w kontekście nazewnictwa konfiguracyjnego w usłudze Active Directory. Ponieważ jest to ustawienie dla całego lasu, funkcje „przeciągnij i upuść” zostaną wyłączone we wszystkich domenach w lesie. Aby wyłączyć funkcję „przeciągnij i upuść”, wykonaj następujące kroki:

  Uwaga: Wykonanie tej procedury wymaga posiadania na komputerze zainstalowanego narzędzia ADSI Edit. Narzędzie ADSI Edit jest dołączone do narzędzi obsługi dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  892777 Narzędzia obsługi dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003
  1. Jeśli jest otwarta przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active Directory lub Lokacje i usługi Active Directory, zamknij te przystawki.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie adsiedit.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Rozwiń węzeł Configuration.
  4. Rozwiń węzeł CN=Configuration,DC=NazwaKataloguGłównegoLasu.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł CN=DisplaySpecifiers, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  6. Na liście atrybutów kliknij dwukrotnie pozycję flags.
  7. W oknie dialogowym Integer Attribute Editor wpisz liczbę 1 w polu Wartość.
  8. Kliknij przycisk OK dwa razy.
  9. Zamknij narzędzie ADSI Edit.

Microsoft Exchange

 • Do pakietu Adminpak.msi dodano pliki bibliotek DLL usługi SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) i NNTP (Network News Transfer Protocol) programu Microsoft Exchange. Pakiet Adminpak.msi zawiera dodatkowe pliki Staxmem.dll, Smtpapi.dll, Smtpadm.dll, Smtpsnap.hlp i Nntpsnap.hlp umożliwiające administrowanie nowymi wersjami programu Exchange (wydanymi po wersji Exchange 2000) z 32-bitowych klientów opartych na systemie Windows XP Professional.
 • Administrowanie serwerami programu Exchange w wersji nowszej niż Exchange 2000 z klientów 64-bitowych nie jest obsługiwane.

Pomoc

 • Dodano plik Pomocy Ntcmds.chm dotyczący administrowania za pomocą wiersza polecenia.
 • Pliki Pomocy systemu Windows XP Professional są ponownie instalowane po usunięciu pakietu narzędzi administracyjnych. Oryginalne wersje plików Ntart.chm i Ntcmds.chm z systemu Windows XP Professional są archiwizowane podczas instalacji pakietu narzędzi administracyjnych i przywracane po jego usunięciu.

Narzędzia wiersza polecenia Internetowych usług informacyjnych

Ta sekcja dotyczy następujących narzędzi:
 • IisApp.vbs
 • Iisback.vbs
 • IisCnfg.vbs
 • IisFtp.vbs
 • IisFtpdr.vbs
 • Iisvdir.vbs
 • Iisweb.vbs
Odnotowano następujące problemy:
 • Wszystkie skrypty są zgodne wyłącznie z wersją 6.0 Internetowych usług informacyjnych firmy Microsoft.
 • IISCnfg: Po użyciu polecenia iiscnfg /export plik docelowy (plik wymieniony po przełączniku /f) jest tworzony na komputerze zdalnym (komputer z systemem Windows Server). Na przykład aby wyeksportować metabazę, należy wpisać następujące polecenie:
  iiscnfg /s SerwerZdalny /u NazwaUżytkownika /p HasłoUżytkownika /export /f d:\Config.xml /sp /LM/W3SVC/1
  Po wykonaniu tego polecenia zostanie utworzony plik D:\Config.xml na serwerze zdalnym. Aby zaimportować metabazę, należy wpisać następujące polecenie:
  iiscnfg /s SerwerZdalny /u NazwaUżytkownika /p HasłoUżytkownika /import /f d:\Config.xml /sp /LM/W3SVC/1 /dp /LM/W3SVC/2
  Uwaga: Polecenia zostały zwinięte dla poprawienia czytelności. Powyższe polecenia należy wpisać w jednym wierszu.

  Polecenie IISCnfg sprawdza, czy plik D:\Config.xml (wymieniony po przełączniku /f) istnieje zarówno na komputerze lokalnym, jak i zdalnym (SerwerZdalny). Podczas faktycznej operacji importu używany jest jednak tylko plik na serwerze zdalnym. Podczas importowania lub kopiowania pliku Config.xml z serwera zdalnego wykorzystywana jest ta sama ścieżka co na komputerze lokalnym.

Usługa uwierzytelniania internetowego

Przystawka Usługa uwierzytelniania internetowego (IAS) została usunięta z pakietu narzędzi administracyjnych.

Polecenie Netsh

 • Dane wyjściowe polecenia netsh dhcp server ip dump są obcięte. Jeśli z komputera z systemem Windows Server 2003 wydano polecenie tego typu dotyczące komputera z systemem Windows Server 2003, na którym jest uruchomiony serwer DHCP, serwer zwraca następującą odpowiedź:
  Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 100 "Byte Array" BYTE 1 comment="" 4 3 2 1 0 Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 101 "String Array" STRING 1 comment="" "hello" "cathy" "jim" "bob" Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 102 "IP Array" IPADDRESS 1 comment="" 4.4.4.4 3.3.3.3 2.2.2.2 1.1.1.1 
  Wynik tego samego polecenia wydanego z klienta z systemem Windows XP będzie obcięty w następujący sposób:
  Dhcp Server 220.0.80.23 Add Optiondef 100 "Byte Array" BYTE 1 comment="" 4 Dhcp Server 220.0.80.23 Add Optiondef 101 "String Array" STRING 1 comment="" hello Dhcp Server 220.0.80.23 Add Optiondef 102 "IP Array" IPADDRESS 1 comment="" 4.4.4.4
 • Polecenie netsh dhcp server domyślnie nie działa w przypadku klientów z systemem Windows XP. Na przykład następujące polecenie można pomyślnie wykonać tylko z komputera z systemem Windows Server 2003, ale nie można go uruchomić z klienta z systemem Windows XP:
  Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 101 "String Array" STRING 1 comment="" "hello" "cathy" "jim" "bob"
  Jeśli uruchomisz to polecenie z klienta z systemem Windows XP, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Serwer DHCP — niepowodzenie polecenia Add OptionDef.

  Przekazane parametry są niekompletne lub nieprawidłowe.
  Aby zdalnie administrować serwerem DHCP z klienta z systemem Windows XP, należy zainstalować pakiet narzędzi administracyjnych, a następnie wpisać następujące polecenie w wierszu polecenia:
  netsh add helper dhcpmon.dll

Menedżer równoważenia obciążenia sieciowego

 • Nie ma znanych problemów z oryginalnie wydaną wersją pakietu Adminpak systemu Windows Server 2003.
 • Pakiet Adminpak z dodatku Service Pack 1 instaluje 32-bitową wersję menedżera równoważenia obciążenia sieciowego, która nie tworzy powiązania w 64-bitowych wersjach systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  892782 Za pomocą programu Nlbmgr.exe nie można utworzyć klastra równoważenia obciążenia sieciowego w 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2003

Narzędzie Ntdsutil.exe

Polecenie przywracania autorytatywnego w narzędziu Ntdsutil odwołuje się do biblioteki Ntdsbsrv.dll, która nie jest dołączana do pakietów administracyjnych systemów Windows XP Professional i Windows Server 2003. Przywracanie autorytatywne należy wykonywać z konsoli kontrolera domeny usługi Active Directory. Jeśli musisz uruchomić to polecenie na kliencie z systemem Windows XP, skopiuj plik Ntdsbsrv.dll z komercyjnej wersji instalacyjnej systemu Windows Server 2003.

Selektor obiektów

W oryginalnie wydanej wersji pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003 wprowadzono korzystanie z podpisywania LDAP. Na kontrolerach domeny z systemem Windows 2000, które są administrowane zdalnie z komputera z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4), Windows XP lub Windows Server 2003 z wykorzystaniem uwierzytelniania NTLM, musi być zainstalowany dodatek SP3 dla systemu Windows 2000. Ewentualnie na tych klientach można przeprowadzić zmianę rejestru opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325465 Kontrolery domen z systemem Windows 2000 wymagają dodatku SP3 lub nowszego w przypadku użycia narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003

Rozszerzenia dla użytkownika dostępu zdalnego

Rozszerzenia dla użytkownika dostępu zdalnego zostały usunięte z oryginalnie wydanej wersji pakietu narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003. Rozszerzenia dla użytkownika dostępu zdalnego będą dostępne, jeśli na komputerze z systemem Windows XP Professional zostanie zainstalowana wersja pliku Adminpak.msi dołączona do systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Jeśli masz zainstalowaną wersję RTM pliku Adminpak.msi, musisz ją odinstalować, a następnie zainstalować wersję z systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1.Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Pulpit zdalny

Tryb podłączenia do konsoli jest obsługiwany wyłącznie w przypadku klientów z systemem Windows Server 2003 i Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
309375 Remote Desktops MMC snap-in from Windows Server 2003 administrative tools

Magazyn zdalny

 • Administrowanie między różnymi wersjami systemu nie jest obsługiwane. Administrowanie magazynem zdalnym z komputera z systemem Windows 2000 nie jest obsługiwane na komputerach docelowych z systemem Windows XP lub Windows Server 2003. Administracja zdalna jest możliwa z komputera z systemem Windows 2000, z konsoli komputera docelowego lub przy użyciu sesji usług terminalowych.
 • Administrowanie między różnymi wersjami systemu nie jest obsługiwane. Z systemu Windows XP lub Windows Server 2003, w którym uruchomiono pakiet narzędzi administracyjnych systemu Windows Server 2003, nie można administrować komputerami z systemem Windows 2000. Administracja zdalna jest możliwa z komputera z systemem Windows Server 2003, z komputera z systemem Windows XP, z konsoli komputera docelowego lub przy użyciu sesji usług terminalowych.

Usługi instalacji zdalnej (RIS) — rozszerzenie administracji UI

Nie ma znanych problemów.

Routing i dostęp zdalny

To narzędzie zostało usunięte z pakietu narzędzi administracyjnych.

Telefonia

Administratorzy telefonii nie mogą zarządzać liniami zdalnymi na komputerze z systemem Windows 2000 Server z komputera z systemem Windows XP Professional. W szczególności niedostępna jest opcja Edytuj użytkowników.

Menedżer licencji usług terminalowych

Nie ma znanych problemów.

UDDI

Nie ma znanych problemów.

Problemy z narzędziami administracyjnymi systemu Windows Server 2003 w wersjach x64 systemu Windows Server 2003

Próba modyfikacji zasad grupy w wersji x64 systemu Windows Server 2003 z przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, Lokacje i usługi Active Directory lub Konsola zarządzania zasadami grupy spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
System Windows nie może znaleźć pliku ‘gpedit.msc’. Upewnij się, że wpisana nazwa jest poprawna, i spróbuj ponownie.
Aby wyszukać plik, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
Gdy próbujesz zmodyfikować obiekt zasad grupy z dowolnej z wyżej wymienionych przystawek, wykonywane jest wywołanie, które uruchamia plik Gpedit.msc. Przystawki, które wywołują plik Gpedit.msc, są obecnie narzędziami 32-bitowymi. Jednak w wersjach x64 systemu Windows Server 2003 plik Gpedit.msc jest w wersji 64-bitowej. Problem ten zostanie usunięty w następnych 64-bitowych wydaniach pakietu Adminpak.msi. W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z poniższych metod.
Metoda 1
Zmodyfikuj obiekty zasad grupy z komputera, na którym uruchomiona jest 32-bitowa wersja systemu Windows Server 2003, 32-bitowa wersja systemu Windows XP lub dowolna wersja systemu Windows 2000.
Metoda 2
Użyj następujących poleceń do uruchomienia przystawek, a następnie zmodyfikuj obiekty zasad grupy:
 • Aby uruchomić przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory:
  %windir%\syswow64\mmc.exe %windir%\system32\dsa.msc -32
 • Aby uruchomić przystawkę Lokacje i usługi Active Directory:
  %windir%\syswow64\mmc.exe %windir%\system32\dssite.msc -32

Zgodność wersji poza pasmem (OOB) Konsoli zarządzania zasadami grupy (GPMC) firmy Microsoft z 64-bitowymi wersjami systemów Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server R2

Wersje poza pasmem (OOB) Konsoli zarządzania zasadami grupy należy uruchamiać na platformach 32-bitowych. Wersja poza pasmem (OOB) Konsoli zarządzania zasadami grupy nie jest obsługiwana przez 64-bitowe wersje systemu Microsoft Windows. Nie ma planów uaktualnienia wersji poza pasmem (OOB) Konsoli zarządzania zasadami grupy tak, aby obsługiwała ona 64-bitowe wersje systemu Microsoft Windows dla Windows Server 2003 lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). W 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista i Windows Server o nazwie kodowej „Longhorn” obsługiwana jest 64-bitowa wersja Konsoli zarządzania zasadami grupy. Jednak rozwiązania GPMC Reporting nie można zainstalować we wszystkich 64-bitowych wersjach systemu Microsoft Windows. Ta wersja Konsoli zarządzania zasadami grupy nie jest częścią żadnego obecnie dostępnego pakietu Narzędzi administracyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Podczas próby otwarcia Konsoli zarządzania zasadami grupy może też zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
System Windows nie może znaleźć pliku GPEDIT.MSC.
Problem występuje pomimo otwierania Konsoli zarządzania zasadami grupy za pomocą następującego polecenia:
%windir%\syswow64\mmc.exe %windir%\system32\gpmc.msc -32
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304718 Jak zdalnie administrować komputerami z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000 za pomocą pakietu narzędzi administracyjnych

Usługa WINS

Różnice w zdalnym wywoływaniu procedur (RPC, Remote Procedure Call) usługi WINS (Windows Internet Name Service) interfejsu API (Application Programming Interface) między systemami Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows 2000 oraz Windows NT 4.0 uniemożliwiają zdalne administrowanie opartymi na systemie Windows NT 4.0 serwerami WINS z przystawki MMC (Microsoft Management Console) WINS w wersji z systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003. Nie jest to krok wstecz, ponieważ w systemie Windows 2000 występuje takie samo ograniczenie.
dial in tab missing RTM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304718 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:39:00 — zmiana: 31.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbinfo kbdownload kbenv kbproductlink KB304718
Opinia