Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Instalowanie systemu Windows 2000 Professional

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL304868
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak zainstalować system Windows 2000 Professional.


Instalowanie systemu Windows 2000 Professional

Aby zainstalować system Windows 2000 Professional, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom instalację za pomocą jednej z podanych metod:
  • Uruchom system z instalacyjnego dysku CD-ROM systemu Windows 2000 Professional.Upewnij się, że stacja CD-ROM jest ustawiona tak, aby była uruchamiana przed dyskiem twardym. Włóż dysk CD-ROM do stacji, a następnie po pojawieniu się monitu naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić program Instalatora systemu Windows 2000 Professional.
  • Uruchom system z dysków rozruchowych. Włóż dysk 1, a następnie włóż każdą z pozostałych trzech dyskietek po wystąpieniu monitu.For additional informationabout creating boot disks for Windows 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
   197063 JAK: Tworzenie dysków rozruchowych instalatora systemu Windows 2000
  • Zacznij instalację w bieżącym systemie operacyjnym. Włóż dysk CD-ROM do stacji, w wierszu polecenia wpiszdysk:\i386\winnt32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER; jeżeli zaś instalacji dokonuje się na komputerze, na którym nie instalowano uprzednio systemu Windows, wpiszdysk:\i386\winnt.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER, gdziedyskjest literą stacji CD-ROM.
 2. Program instalacyjny bada konfigurację sprzętową komputera, a następnie rozpoczyna instalowanie plików Instalatora oraz plików sterowników. Po pojawieniu się ekranu Microsoft Windows 2000 Professional naciśnij klawisz ENTER, aby zainstalować system Windows 2000 Professional.
 3. Przeczytaj umowę licencyjną i naciśnij klawisz F8, aby potwierdzić akceptację warunków umowy licencyjnej i kontynuować instalację.
 4. Kiedy pojawi się ekran Instalator systemu Windows 2000 Professional, naciśnij albo klawisz ENTER, aby umieścić system Windows 2000 Professional w wybranej partycji, albo klawisz C, aby utworzyć partycję w niepodzielonej na partycje przestrzeni dyskowej.
 5. Jeżeli zdecydujesz się na instalację systemu Windows 2000 Professional na partycji w systemie plików FAT, określ, czy chcesz:

  • pozostawić obecny system plików bez zmian,
  • sformatować partycję w systemie plików FAT16,
  • przekształcić istniejący system plików w system NTFS czy
  • sformatować partycję przy użyciu systemu plików NTFS.
  Po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz ENTER. Program instalacyjny sprawdza istniejące dyski twarde i kopiuje pliki potrzebne do instalacji systemu Windows 2000 Professional. Po zakończeniu kopiowania plików następuje ponowne uruchomienie komputera.
 6. Kiedy pojawi się Kreator instalacji systemu Windows 2000 w trybie graficznym, kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć pracę kreatora. Instalator wykrywa i instaluje takie urządzenia, jak mysz i klawiatura.
 7. Kiedy pojawi się okno dialogowe Opcje regionalne, można dostosować ustawienia regionalne instalacji systemu Windows 2000 Professional, format liczb, walutę, godzinę, datę i język, jeśli to konieczne. Kliknij przycisk Dalej.
 8. W oknie dialogowymPersonalizacja oprogramowania wpisz swoje nazwisko i nazwę organizacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. W oknie dialogowym Identyfikator produktu wpisz 25-znakowy klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. W oknie dialogowym Nazwa komputera i hasło zaakceptuj nazwę wygenerowaną przez Instalatora lub przypisz komputerowi inną nazwę. Po pojawieniu się monitu dotyczącego hasła administracyjnego wpisz hasło konta administratora. (Hasła można nie wpisać, jednak nie jest to zalecane.) Kliknij przycisk Dalej.
 11. W oknie dialogowym Ustawienia daty i godziny ustaw poprawną datę i czas. Można też podać strefę czasową i ustawić automatyczne uwzględnianie zmiany czasu. Kliknij przycisk Dalej.
 12. Instalator instaluje oprogramowanie sieciowe i wykrywa ustawienia sieciowe. Kiedy pojawi się okno dialogowe Ustawienia sieciowe, kliknij opcję:

  • Standardowa, aby ustawić domyślne ustawienia sieciowe, takie jak Udostępnianie plików i drukarek sieci Microsoft Networks, klient sieci Microsoft Networks oraz protokół TCP/IP stosujący protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), lub
  • Niestandardowa, aby określić składniki sieci wymagane w środowisku sieciowym użytkownika,
  a następnie kliknij przycisk Dalej.
 13. W oknie dialogowym Grupa robocza lub domena komputera określ grupę roboczą lub domenę, do której komputer ma być przyłączony. Jeżeli zaznaczysz, że komputer jest częścią domeny, określ nazwę użytkownika domeny i hasło. Kliknij przycisk Dalej.

  Instalator instaluje składniki sieci.
 14. Podczas ostatniego etapu instalacji Instalator instaluje elementy menu Start, rejestruje składniki, zapisuje ustawienia i usuwa pliki tymczasowe. Kiedy pojawi się okno dialogowe Kończenie pracy Kreatora instalacji systemu Windows 2000 z odpowiednim monitem, wyjmij dysk CD-ROM z systemem Windows 2000 i kliknij przyciskZakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
 15. Po uruchomieniu komputera kliknij przycisk Dalej w oknie dialogowym Kreator identyfikacji sieciowej — Zapraszamy!.
 16. W oknie dialogowym Użytkownicy tego komputera wybierz, czy użytkownicy będą musieli podawać nazwę użytkownika i hasło czy też system Windows 2000 ma automatycznie logować określonego użytkownika po uruchomieniu komputera. Kliknij przycisk Zakończ.
Instalacja jest zakończona po pojawieniu się pulpitu systemu Windows 2000 Professional.w2k fresh update
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304868 — ostatni przegląd: 11/11/2003 15:12:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbhowto kbhowtomaster kbsetup KB304868
Opinia