Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zmienić poziom rejestrowania zdarzeń dla usług certyfikatów

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym rozdziale opisano, jak zmienić poziom rejestrowania usług certyfikatów w systemie Windows Server 2003 w celu zwiększenia lub zmniejszenia ważności zdarzeń, które będą rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji. Funkcja ta może też być użyteczna podczas rozwiązywania problemów.
Więcej informacji
Na potrzeby rozwiązywania problemów można zwiększyć poziom rejestrowania usług certyfikatów w dzienniku zdarzeń. Spowoduje to, że usługi certyfikatów częściej będą tworzyć obszerniejsze wpisy w dzienniku zdarzeń aplikacji. Aby zwiększyć poziom rejestrowania usług certyfikatów, w wierszu polecenia uruchom polecenie certutil -setreg ca\loglevel poziom rejestrowania, który ma być używany, a następnie uruchom ponownie usługę. Dostępne są następujące zakresy:
0 CERTLOG_MINIMAL
1 CERTLOG_TERSE
2 CERTLOG_ERROR
3 CERTLOG_WARNING (domyślny)
4 CERTLOG_VERBOSE
urząd certyfikacji
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305018 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:44:53 — zmiana: 6.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP2, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbsecurityservices kbsecurity kbhowto KB305018
Opinia