Przezroczyste tło i efekty cienia nie są wyświetlane na ikonach pulpitu i etykietach ikon w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
W przypadku próby wyświetlenia ikon i etykiet ikon z przezroczystym tłem i efektem cienia tło ikon i tekst na pulpicie są tego samego koloru co tło ustawione po kliknięciu polecenia Wyświetl właściwości w oknie dialogowym Wygląd zaawansowany.
Przyczyna
Problem może wystąpić w przypadku korzystania z zawartości pulpitu włączającej funkcję Active Desktop. Problem może pojawić się na przykład wtedy, gdy element tła lub element pulpitu używają przezroczystego obrazu lub animowanego obrazu GIF, lub przez ustawienie strony sieci Web jako pulpitu Active Desktop. Może on występować także, jeśli jest włączona funkcja Zablokuj elementy sieci Web na pulpicie.
Rozwiązanie
  1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane.
  3. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Wydajność.
  4. Kliknij pole wyboru Użyj cieni dla etykiet ikon pulpitu, aby je odznaczyć, kliknij polecenie Zastosuj, a następnie dwukrotnie kliknij polecenie OK.
  5. Zamknij Panel sterowania.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu nie używaj zawartości pulpitu, która uruchamia funkcję Active Desktop.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305117 — ostatni przegląd: 12/22/2006 15:58:00 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbui kbprb kbdisplay KB305117
Opinia