Jak rozwiązywać problemy Zaloguj z uwierzytelnianiem nowoczesnych pakietu Office, korzystając z programu AD FS

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3052203
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów, które wpływają na zdolność do rejestrowania aplikacji Microsoft Office 2016 i aplikacje Microsoft Office 2013, które są włączone dla nowoczesnych uwierzytelniania. Ten artykuł zawiera także zasoby dla administratorów do adresu raportów dotyczących problemów programu Active Directory Federation Services (AD FS), które są specyficzne dla platformy Office dla systemu Windows.

Poniższa tabela zawiera listę znanych problemów i zalecane rozwiązania.
ProblemZalecenie
"Wystąpił błąd. Skontaktuj się z administratorem"komunikat, gdy użytkownik próbuje zalogować się do aplikacji nowoczesnych uwierzytelniania 2016 biuro lub biuro 2013Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem i odnoszą się do niniejszego artykułu.
Pulpit rejestracji jednokrotnej (SSO) z programem AD FS nie powiedzie sięAby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem i odnoszą się do niniejszego artykułu.
Jeśli masz problem, który nie jest wymieniony w tym artykule, przejdź do następującej strony typu wiki Microsoft TechNet. Strona typu wiki zawiera listę inne znane problemy i rozwiązania problemu.
WIĘCEJ INFORMACJI

Problem: "Wystąpił błąd. Skontaktuj się z administratorem"komunikat, gdy użytkownik próbuje zalogować się do aplikacji nowoczesnych uwierzytelniania 2016 biuro lub biuro 2013

Użytkownicy nie mogą zalogować, jeśli organizacja usługi Office 365 używa programu AD FS i uwierzytelnianie oparte na formularzach jest wyłączona na serwerze programu AD FS. W takiej sytuacji użytkownicy pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd

Wystąpił błąd. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

Szczegóły błędu
 • Identyfikator działania: 00000000-0000-0000-c32d-00800000005e
 • Strona pośrednicząca: platforma tożsamości usługi Microsoft Office 365
 • Godzina wystąpienia błędu: <Date> <Time> </Time> </Date>
 • Plik cookie: włączone
 • Ciąg agenta użytkownika: Mozilla/5.0 (ppkt 6.3 systemu Windows NT; WOW64)
  AppleWebKit/537.36 (KHTML, takich jak Gecko)
  Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
W niektórych konfiguracjach programu AD FS administrator może nie mieć uwierzytelniania opartego na formularzach włączony na serwerze programu AD FS. Zapobiega to klienci systemu Windows, które pakiet Office jest uruchamiany z rejestrowania w wymagane przez proces uwierzytelniania.

Aby rozwiązać ten problem, skonfigurować programu AD FS, do korzystania z uwierzytelniania opartego na formularzach jako wtórnej formy uwierzytelniania. Aby to zrobić, należy wykonać odpowiednie czynności dotyczące wersji, której używasz.

Uwaga: Metody uwierzytelniania skonfigurowaną obecnie można pozostają bez zmian. Na przykład jeśli zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows jest skonfigurowany jako metoda uwierzytelniania podstawowego, może pozostać skonfigurowanych w ten sposób.
Jeśli używasz programu AD FS 2.0
Włącz uwierzytelnianie oparte na formularzach, wykonując kroki opisane w temacie Microsoft TechNet:
Jeśli używasz programu AD FS w systemie Windows Server 2012 R2
Wykonaj następujące kroki:
 1. W Menedżerze serwera na AD FS 3.0 serwer, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij Zarządzanie AD FS.
 2. W przystawce programu AD FS kliknij węzeł Zasady uwierzytelniania.
 3. W sekcji Uwierzytelniania podstawowego kliknij edytować obok Ustawienia globalne.
 4. W oknie dialogowym Edytuj globalne zasady uwierzytelniania kliknij kartę podstawowego .
 5. W sekcjach Intranet i ekstranet zaznacz pole wyboru Uwierzytelniania formularzy .

  Zrzut ekranu okna dialogowego Edytuj globalne zasady uwierzytelniania wyświetlone pola wyboru uwierzytelnianie formularzy

Problem: Pulpitu rejestracji jednokrotnej (SSO) z programem AD FS nie powiedzie się

Rejestracji Jednokrotnej pulpitu jest proces, który jest używany do uzyskiwania bez szwu Zaloguj do zasobów usługi Office 365 za pośrednictwem programu AD FS z domeny komputera, który jest wewnątrz sieci firmowej. Pulpit rejestracji Jednokrotnej nie powiedzie się, może nie być możliwe uaktywnić Office 365 ProPlus lub może pojawić się monit logowania opartego na formularzach, nawet jeśli są one za pomocą połączonych komputerach domeny od wewnątrz sieci firmowej.

Nowoczesny uwierzytelniania (ADAL) z punktem końcowym /adfs/services/trust/13/windowstransportrequiresthe programu AD FS, aby można było włączyć.

Aby włączyć punktu końcowego, uruchom następujące polecenie środowiska Windows PowerShell na serwerze programu AD FS:
Enable-AdfsEndpoint -TargetAddressPath "/adfs/services/trust/13/windowstransport"
ODWOŁANIA
Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365 witryny sieci Web

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3052203 — ostatni przegląd: 09/18/2015 15:26:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Office 365, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Azure Active Directory

 • o365 o365e o365m o365022013 o365a kbgraphic kbgraphxlink kbmt KB3052203 KbMtpl
Opinia