OL2000: Rozwiązywanie problemów z pocztą e-mail i importowaniem adresów w programie Outlook 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Informacje zawarte w tym artykule zostały dostarczone przez: Wydawnictwo Microsoft Press.

Informacje pochodzą z książki Troubleshooting Microsoft Outlook, z rozdziału 10 pod tytułem „E-mail, Importing Addresses”. Dowiedz się więcej na ten temat Troubleshooting Microsoft Outlook.

W tym artykule omówiono następujące tematy:
Więcej informacji

Nie mogę używać adresów e-mail z programu Outlook Express w programie Outlook

Źródło problemu

Przez pewien czas używano programu Outlook Express, a obecnie na tym samym komputerze zainstalowano program Outlook 2000. Długa lista adresów e-mail jest przechowywana w programie Outlook Express i trzeba ją przenieść do programu Outlook.

Jeśli program Outlook jest używany w konfiguracji Tylko poczta internetowa, można tak ustawić książkę adresową programu Outlook Express, aby współużytkowała wszystkie foldery kontaktów z programem Outlook. Jeśli jednak program Outlook jest używany w konfiguracji Firma/Grupa robocza, nie można współużytkować kontaktów i trzeba zaimportować adresy z programu Outlook Express do programu Outlook.

Jak to zrobić

Program Outlook, konfiguracja Firma/Grupa robocza
 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj i eksportuj.
 2. W pierwszym kroku kreatora kliknij opcję Import poczty internetowej i adresów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W drugim kroku kreatora kliknij pozycję Outlook Express. Zaznacz pole wyboru Importuj książkę adresową, aby zaimportować adresy e-mail i informacje o kontaktach.
 4. Można także zaimportować wiadomości e-mail ze Skrzynki odbiorczej programu Outlook Express oraz wszelkie reguły utworzone w celu sterowania przepływem poczty elektronicznej w programie Outlook Express przez zaznaczenie pól wyboru odpowiadających tym elementom.
 5. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zakończyć importowanie adresów.
Powrót do listy tematów

Nie wiem, jak zaimportować adresy e-mail z programu Netscape Messenger

Źródło problemu

Załóżmy, że wcześniej używano programu Netscape Messenger, więc wszystkie kontakty i adresy e-mail są zapisane w tym programie. Teraz, gdy zainstalowano program Outlook (lub Outlook Express), nikomu nie chce się ponownie wprowadzać wszystkich danych — musi istnieć łatwiejszy sposób przeniesienia ich do programu Outlook (lub Outlook Express).

Rzeczywiście — firma Microsoft przewidziała taką sytuację i ułatwiła import kontaktów z programu Netscape Messenger do programu Outlook lub Outlook Express.

Jak to zrobić

 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj i eksportuj.
 2. W pierwszym kroku kreatora kliknij pozycję Import poczty internetowej i adresów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W drugim kroku kreatora kliknij na liście odpowiednią wersję programu Netscape.
 4. Zaznacz pole wyboru Importuj książkę adresową, aby zaimportować adresy e-mail i informacje o kontaktach.
 5. Można także zaimportować wiadomości e-mail z programu Netscape, zaznaczając pole wyboru Importuj pocztę.
 6. Kliknij przycisk Dalej i wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zakończyć importowanie adresów.

Jak to zrobić

 1. W menu Plik wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Inna książka adresowa.
 2. W oknie dialogowym Narzędzie do importu Książki adresowej zaznacz używaną wersję programu Netscape.
 3. Kliknij przycisk Importuj i wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zakończyć importowanie adresów.
Powrót do listy tematów

Nie mogę zaimportować listy korespondencji seryjnej z programu WordPerfect do programu Outlook

Źródło problemu

Użytkownik ma sporą listę kontaktów utworzoną w programie WordPerfect i chce zaimportować te informacje do programu Outlook (lub Outlook Express). Kreator importowania i eksportowania programu Outlook (oraz programu Outlook Express) nie zapewnia jednak możliwości bezpośredniego importowania adresów z programu WordPerfect.

Rozwiązaniem będzie użycie pliku tekstowego jako pośredniego typu pliku między programami WordPerfect i Outlook (lub Outlook Express). Najpierw dowiedz się z dokumentacji programu WordPerfect, jak zapisać lub wyeksportować książkę adresową do pliku tekstowego (w formacie CSV), a następnie wykonaj kroki opisane w następnych sekcjach w celu zaimportowania nowego pliku tekstowego do programu Outlook lub Outlook Express.

Jak to zrobić

 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj i eksportuj.
 2. W pierwszym kroku kreatora kliknij pozycję Importuj z innego programu lub pliku i kliknij przycisk Dalej.
 3. W drugim kroku kreatora kliknij typ pliku tekstowego, w jakim zapisano (lub wyeksportowano) adresy z programu WordPerfect, a następnie wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zaimportować adresy do programu Outlook.

Jak to zrobić

 1. W menu Plik wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Inna książka adresowa.
 2. W oknie dialogowym Narzędzie do importu Książki adresowej kliknij pozycję Plik tekstowy (w formacie CSV).
 3. Kliknij przycisk Importuj i wykonaj pozostałe kroki kreatora, aby zakończyć importowanie adresów.
Powrót do listy tematów

Nie mogę zaimportować pliku tekstowego w formacie CSV do programu Outlook

Źródło problemu

Kontakty z innego programu zostały wyeksportowane do pliku tekstowego w formacie CSV lub zapisane w pliku tego typu. Podczas importu tego pliku do programu Outlook poszczególne pola wymienione w oknie dialogowym Mapuj pola niestandardowe są jednak niewidoczne. Widać natomiast, że wszystkie importowane pola są zgrupowane w jednym wierszu i rozdzielone małymi kwadratami. Nawet formatowanie pliku tekstowego może nie być rozpoznawane przez program importujący, ale z tym problemem można uporać się samodzielnie. Jeśli plik tekstowy zostanie otwarty w programie Microsoft Excel, Kreator importu tekstu przeformatuje plik w taki sposób, że program Outlook będzie mógł go odczytać. Plik można zapisać w programie Excel w formacie CSV lub w formacie TSV (wartości rozdzielane znakami tabulacji), a następnie zaimportować do programu Outlook.

Jak to zrobić

Najpierw otwórz plik tekstowy w programie Microsoft Excel. Następnie zapisz plik w programie Excel jako plik typu tekstowego. Na koniec zaimportuj ponownie zapisany plik do programu Outlook.
 1. Otwórz plik tekstowy w programie Excel:
  1. W menu Plik programu Excel kliknij polecenie Otwórz.
  2. Wskaż plik tekstowy i kliknij przycisk Otwórz.
  3. Jeśli otworzy się okno Kreatora importu tekstu, kliknij przycisk Zakończ.
 2. Zapisz plik jako plik typu tekstowego:
  1. W menu Plik programu Excel kliknij polecenie Zapisz jako.
  2. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) (*.txt), a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zachować plik w tym formacie, kliknij przycisk Tak.
  3. Zamknij plik tekstowy i program Excel.
 3. Następnie zaimportuj ponownie zapisany plik do programu Outlook.
Powrót do listy tematów
Materiały referencyjne
Informacje przedstawione w tym artykule pochodzą z książki Troubleshooting Microsoft Outlook opublikowanej przez wydawnictwo Microsoft Press.

Okładka książki „Troubleshooting Microsoft Outlook”
Dowiedz się więcej na ten temat Troubleshooting Microsoft Outlook

Aby uzyskać więcej informacji o tej publikacji oraz o innych tytułach wydawnictwa Microsoft Press, odwiedź witrynę http://www.microsoft.com/mspress/easterneurope/default.htm.
kbmspressexcerpt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305315 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:38:23 — zmiana: 3.4

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbgraphxlink KB305315
Opinia