MS15-081: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2013: 11 sierpnia 2015 roku.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3055030
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, która umożliwia zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik programu Microsoft Office. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych luk w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-081.

Uwaga: Aby zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, musi być wersja systemu Dodatek Service Pack 1 dla pakietu Office 2013 zainstalowane na komputerze.

Aby uzyskać pełną listę zagrożone wersje oprogramowania Microsoft Office zobacz KB3080790.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera także poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązana z zabezpieczeniami:
  • Przyciski takie jak Oznaczanie obszarów do utrzymania, Oznacz obszary do usunięciai Usuń znaknie są wyświetlane na wstążceUsuwania tła w trybie dotyku w programie Word 2013.
  • Po zastosowaniu ustępu numerowanie do akapitu, w którym jest napisany w języku hebrajskim znaków numeru akapitu mogą być wyświetlane w nieprawidłowa czcionka.
  • Kiedy używać Visual Basic for Applications (VBA) lub rozwiązań modelu (OM) obiekt lub wydrukować bieżącą stronę w programie Word 2013 za pomocą starszych okna dialogowego drukowania, pierwsza strona jest drukowana.
  • Jeśli bindingDataChangedzdarzenie jest rejestrowane na powiązanie, podczas Dodawanie lub zmienianie zawartości wiązania formantu zawartości, a następnie przełącznik fokus na okienko zadań, zdarzenie nie zostanie wywołany, zgodnie z oczekiwaniami.
  • Podczas wyszukiwania wyrazu w nagłówku lub stopce wyświetlany w widoku miniaturek dokumentu w programie Word 2013, potencjalnych BŁYSK występuje w okienku nawigacji.
  • Jeśli istnieje komentarz, który zawiera datę i godzinę w programie Word 2013 dokumentu nie wyświetla wszystkich stron.
  • Po naciśnięciu klawisz F9, aby zaktualizować pola zagnieżdżonego (pole IF, że ma warunek dla przełącznika Caps) w programie Word 2013, aby przełączać stan jest wyświetlany wynik obliczenia pola które literami kapitalizacji i stan, w którym pierwsza litera jest kapitału.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna z witryny Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania zobacz Automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga: Dla Microsoft Office 2013 RT z dodatkiem Service Pack 1, ta aktualizacja jest dostępna z witryny Microsoft Update tylko.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.
Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji zobacz KB3080790 artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje wcześniej wydaną aktualizację KB3054990.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje programu Word 2013 opartych na architekturze x 86

Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
calligra.dllcalligra.dll15.0.4545.100027975222-lip-1507:53
bibform.xml_1025bibform.XML10610022-lip-1507:51
wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4631.100093814422-lip-1507:31
wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4631.100098832022-lip-1507:31
bibform.xml_1029bibform.XML11251222-lip-1507:51
wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4631.1000105641622-lip-1507:31
wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4631.100089667222-lip-1507:31
bibform.xml_1031bibform.XML11424022-lip-1507:51
wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4631.100098422422-lip-1507:31
bibform.xml_1032bibform.XML11434022-lip-1507:51
wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4631.1000112297622-lip-1507:31
bibform.xml_3082bibform.XML11493022-lip-1507:51
wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4631.100093200022-lip-1507:31
wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4631.100091305622-lip-1507:31
wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4631.100091612822-lip-1507:31
bibform.xml_1036bibform.XML11484422-lip-1507:51
wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4631.1000104003222-lip-1507:31
bibform.xml_1037bibform.XML10642422-lip-1507:52
wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4631.100092841622-lip-1507:31
wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4631.100095760022-lip-1507:31
wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4631.100093814422-lip-1507:31
bibform.xml_1038bibform.XML11256022-lip-1507:52
wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4631.1000107792022-lip-1507:31
wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4693.100085776022-lip-1507:31
bibform.xml_1040bibform.XML11242622-lip-1507:52
wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4631.100093660822-lip-1507:31
bibform.xml_1041bibform.XML9720222-lip-1507:51
wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4631.100099548822-lip-1507:31
wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4631.1000101596822-lip-1507:31
bibform.xml_1042bibform.XML9763022-lip-1507:52
wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4631.100099497622-lip-1507:31
wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4631.100099702422-lip-1507:31
bibform.xml_1062bibform.XML11451422-lip-1507:52
wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4631.100097296022-lip-1507:31
wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4631.100086134422-lip-1507:31
wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4631.100090588822-lip-1507:31
bibform.xml_1043bibform.XML11320822-lip-1507:52
wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4631.100092329622-lip-1507:31
wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4631.1000103491222-lip-1507:31
bibform.xml_1046bibform.XML11182822-lip-1507:52
wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4693.100094070422-lip-1507:31
wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4631.100095401622-lip-1507:31
wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4631.1000107843222-lip-1507:31
bibform.xml_1049bibform.XML11271222-lip-1507:52
wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4631.100096118422-lip-1507:31
bibform.xml_1051bibform.XML11103422-lip-1507:52
wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4631.1000107433622-lip-1507:31
wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4631.100096169622-lip-1507:31
wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4631.100099395222-lip-1507:31
wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4631.100090384022-lip-1507:31
wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4631.100092432022-lip-1507:31
wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4631.1000103184022-lip-1507:31
wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4631.100096784022-lip-1507:31
bibform.xml_1066bibform.XML11362022-lip-1507:53
wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4631.1000106409622-lip-1507:31
bibform.xml_2052bibform.XML9683022-lip-1507:53
wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4631.100081526422-lip-1507:31
bibform.xml_1028bibform.XML9680422-lip-1507:53
wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4631.100082806422-lip-1507:32
document_parts.dot_1025wbudowane building blocks.dotx363366622-lip-1507:51
document_parts.dot_1026wbudowane building blocks.dotx363744922-lip-1507:51
document_parts.dot_1029wbudowane building blocks.dotx361898522-lip-1507:51
document_parts.dot_1030wbudowane building blocks.dotx360806222-lip-1507:51
document_parts.dot_1031wbudowane building blocks.dotx360338622-lip-1507:51
document_parts.dot_1032wbudowane building blocks.dotx365316722-lip-1507:51
document_parts.dot_3082wbudowane building blocks.dotx361200622-lip-1507:51
document_parts.dot_1061wbudowane building blocks.dotx360413022-lip-1507:51
document_parts.dot_1035wbudowane building blocks.dotx360342822-lip-1507:51
document_parts.dot_1036wbudowane building blocks.dotx361956022-lip-1507:51
document_parts.dot_1037wbudowane building blocks.dotx362959122-lip-1507:52
document_parts.dot_1081wbudowane building blocks.dotx364433422-lip-1507:52
document_parts.dot_1050wbudowane building blocks.dotx360744222-lip-1507:52
document_parts.dot_1038wbudowane building blocks.dotx360478522-lip-1507:52
document_parts.dot_1057wbudowane building blocks.dotx360904122-lip-1507:52
document_parts.dot_1040wbudowane building blocks.dotx359903222-lip-1507:52
document_parts.dot_1041wbudowane building blocks.dotx363689922-lip-1507:51
document_parts.dot_1087wbudowane building blocks.dotx363470022-lip-1507:52
document_parts.dot_1042wbudowane building blocks.dotx362833322-lip-1507:52
document_parts.dot_1063wbudowane building blocks.dotx362204422-lip-1507:52
document_parts.dot_1062wbudowane building blocks.dotx361138422-lip-1507:52
document_parts.dot_1086wbudowane building blocks.dotx360493122-lip-1507:52
document_parts.dot_1044wbudowane building blocks.dotx360801822-lip-1507:52
document_parts.dot_1043wbudowane building blocks.dotx360185322-lip-1507:52
document_parts.dot_1045wbudowane building blocks.dotx360939422-lip-1507:52
document_parts.dot_1046wbudowane building blocks.dotx361773222-lip-1507:52
document_parts.dot_2070wbudowane building blocks.dotx361370122-lip-1507:52
document_parts.dot_1048wbudowane building blocks.dotx361740022-lip-1507:52
document_parts.dot_1049wbudowane building blocks.dotx364658822-lip-1507:52
document_parts.dot_1051wbudowane building blocks.dotx361356722-lip-1507:52
document_parts.dot_1060wbudowane building blocks.dotx360472122-lip-1507:52
document_parts.dot_2074wbudowane building blocks.dotx361780922-lip-1507:52
document_parts.dot_1053wbudowane building blocks.dotx360952122-lip-1507:52
document_parts.dot_1054wbudowane building blocks.dotx365399022-lip-1507:52
document_parts.dot_1055wbudowane building blocks.dotx360703622-lip-1507:52
document_parts.dot_1058wbudowane building blocks.dotx364980322-lip-1507:53
document_parts.dot_1066wbudowane building blocks.dotx363147922-lip-1507:53
document_parts.dot_2052wbudowane building blocks.dotx361597022-lip-1507:53
document_parts.dot_1028wbudowane building blocks.dotx362731122-lip-1507:53
wordicon.exewordicon.exe15.0.4553.1000301533621-lip-1510:24
pdfreflow.exepdfreflow.exe15.0.4729.1000960222421-lip-1510:25
wwintl.REST.idx_dll_1025wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451677622-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1026wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010768822-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1026wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452445622-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1029wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010758422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1029wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462173622-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1030wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507222-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1030wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461149622-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1031wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461559222-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1032wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010656022-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1032wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451882422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1033wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150162842421-lip-1510:24
wwintl.REST.idx_dll_3082wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462122422-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1061wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010760022-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1061wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451882422-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1035wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010814422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1035wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462122422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1036wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461917622-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1037wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452036022-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1081wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010660822-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1081wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451524022-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1050wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010963222-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1050wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462583222-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1038wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010708822-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1038wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461456822-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1057wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1057wwintl.REST.idx_dll15.0.4693.100052188822-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1040wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462071222-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1041wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150449629622-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1087wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010400022-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1087wwintl.REST.idx_dll15.0.4613.100051626422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1042wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150450244022-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1063wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010809622-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1063wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452240822-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1062wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010963222-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1062wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452343222-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1086wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1086wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452087222-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1044wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010611222-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1044wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461405622-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1043wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461661622-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1045wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010865622-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1045wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451882422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1046wwintl.REST.idx_dll15.0.4693.100062787222-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_2070wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010916822-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_2070wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462839222-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1048wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010820022-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1048wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461866422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1049wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451472822-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1051wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010809622-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1051wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462224822-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1060wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010758422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1060wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461252022-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_2074wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010862422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_2074wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452240822-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1053wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507222-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1053wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461252022-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1054wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010604822-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1054wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150551063222-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1055wwintl.dll.idx_dll15.0.4553.100010871222-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1055wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462532022-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1058wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010760022-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1058wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452394422-lip-1507:31
wwintl.dll.idx_dll_1066wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010862422-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1066wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452752822-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_2052wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150450807222-lip-1507:31
wwintl.REST.idx_dll_1028wwintl.REST.idx_dll15.0.4623.100050756022-lip-1507:32
Winword.veman.XMLWinword.visualelementsmanifest.XML34221-lip-1510:24
bibform.xml_1033bibform.XML11131021-lip-1510:26
wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100078556821-lip-1510:24
MSWord.olbMSWord.olb92483221-lip-1510:25
Winword.exeWinword.exe15.0.4745.1001192272021-lip-1510:25
wrd12cnv.dllwordcnv.dll15.0.4745.1000632080021-lip-1510:24
wrd12pxy.cnvwordcnvpxy.cnv2516821-lip-1510:24
wrd12exe.exeWordconv.exe15.0.4454.10002209621-lip-1510:24
wwlib.dllwwlib.dll15.0.4745.10012169667221-lip-1510:25

Wszystkie obsługiwane wersje programu Word 2013 opartych na procesorach x 64

Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
calligra.dllcalligra.dll15.0.4545.100032839222-lip-1508:22
bibform.xml_1025bibform.XML10610022-lip-1508:20
wac.Word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4745.1001105948822-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4745.1001105948822-lip-1507:40
wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4745.1001105948822-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4745.1001106768022-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4745.1001106768022-lip-1507:40
wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4745.1001106768022-lip-1507:40
bibform.xml_1029bibform.XML11251222-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4745.1001113577622-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4745.1001113577622-lip-1507:40
wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4745.1001113577622-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4745.100197603222-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4745.100197603222-lip-1507:40
wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4745.100197603222-lip-1507:40
bibform.xml_1031bibform.XML11424022-lip-1508:20
wac.Word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4745.1001106409622-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4745.1001106409622-lip-1507:40
wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4745.1001106409622-lip-1507:40
bibform.xml_1032bibform.XML11434022-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4745.1001120233622-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4745.1001120233622-lip-1507:40
wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4745.1001120233622-lip-1507:40
bibform.xml_3082bibform.XML11493022-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4745.1001101187222-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4745.1001101187222-lip-1507:40
wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4745.1001101187222-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4745.100199292822-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4745.100199292822-lip-1507:40
wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4745.100199292822-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4745.100199548822-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4745.100199548822-lip-1507:40
wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4745.100199548822-lip-1507:40
bibform.xml_1036bibform.XML11484422-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4745.1001111939222-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4745.1001111939222-lip-1507:40
wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4745.1001111939222-lip-1507:40
bibform.xml_1037bibform.XML10642422-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4745.1001105027222-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4745.1001105027222-lip-1507:40
wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4745.1001105027222-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4745.1001103696022-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4745.1001103696022-lip-1507:40
wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4745.1001103696022-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4745.1001101750422-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4745.1001101750422-lip-1507:40
wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4745.1001101750422-lip-1507:40
bibform.xml_1038bibform.XML11256022-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4745.1001115728022-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4745.1001115728022-lip-1507:40
wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4745.1001115728022-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4745.100193712022-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4745.100193712022-lip-1507:40
wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4745.100193712022-lip-1507:40
bibform.xml_1040bibform.XML11242622-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4745.1001101596822-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4745.1001101596822-lip-1507:40
wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4745.1001101596822-lip-1507:40
bibform.xml_1041bibform.XML9720222-lip-1508:20
wac.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4745.1001107484822-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4745.1001107484822-lip-1507:40
wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4745.1001107484822-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4745.1001109532822-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4745.1001109532822-lip-1507:40
wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4745.1001109532822-lip-1507:40
bibform.xml_1042bibform.XML9763022-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4745.1001107433622-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4745.1001107433622-lip-1507:40
wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4745.1001107433622-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4745.1001107638422-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4745.1001107638422-lip-1507:40
wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4745.1001107638422-lip-1507:40
bibform.xml_1062bibform.XML11451422-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4745.1001105232022-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4745.1001105232022-lip-1507:40
wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4745.1001105232022-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4745.100194070422-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4745.100194070422-lip-1507:40
wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4745.100194070422-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4745.100198524822-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4745.100198524822-lip-1507:40
wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4745.100198524822-lip-1507:40
bibform.xml_1043bibform.XML11320822-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4745.1001100265622-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4745.1001100265622-lip-1507:40
wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4745.1001100265622-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4745.1001111427222-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4745.1001111427222-lip-1507:40
wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4745.1001111427222-lip-1507:40
bibform.xml_1046bibform.XML11182822-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4745.1001102006422-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4745.1001102006422-lip-1507:40
wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4745.1001102006422-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4745.1001103337622-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4745.1001103337622-lip-1507:40
wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4745.1001103337622-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4745.1001115779222-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4745.1001115779222-lip-1507:40
wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4745.1001115779222-lip-1507:40
bibform.xml_1049bibform.XML11271222-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4745.1001104054422-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4745.1001104054422-lip-1507:40
wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4745.1001104054422-lip-1507:40
bibform.xml_1051bibform.XML11103422-lip-1508:21
wac.Word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4745.1001115369622-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4745.1001115369622-lip-1507:40
wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4745.1001115369622-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4745.1001104105622-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4745.1001104105622-lip-1507:40
wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4745.1001104105622-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4745.1001107382422-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4745.1001107382422-lip-1507:40
wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4745.1001107382422-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4745.100198320022-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4745.100198320022-lip-1507:40
wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4745.100198320022-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4745.1001100368022-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4745.1001100368022-lip-1507:40
wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4745.1001100368022-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4745.1001111120022-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4745.1001111120022-lip-1507:40
wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4745.1001111120022-lip-1507:40
wac.Word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4745.1001104720022-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4745.1001104720022-lip-1507:40
wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4745.1001104720022-lip-1507:40
bibform.xml_1066bibform.XML11362022-lip-1508:22
wac.Word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4745.1001114345622-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4745.1001114345622-lip-1507:40
wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4745.1001114345622-lip-1507:40
bibform.xml_2052bibform.XML9683022-lip-1508:22
wac.Word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4745.100189462422-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4745.100189462422-lip-1507:40
wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4745.100189462422-lip-1507:40
bibform.xml_1028bibform.XML9680422-lip-1508:22
wac.Word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4745.100190742422-lip-1507:40
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4745.100190742422-lip-1507:40
wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4745.100190742422-lip-1507:40
document_parts.dot_1025wbudowane building blocks.dotx363366622-lip-1508:20
document_parts.dot_1026wbudowane building blocks.dotx363744922-lip-1508:21
document_parts.dot_1029wbudowane building blocks.dotx361898522-lip-1508:21
document_parts.dot_1030wbudowane building blocks.dotx360806222-lip-1508:21
document_parts.dot_1031wbudowane building blocks.dotx360338622-lip-1508:20
document_parts.dot_1032wbudowane building blocks.dotx365316722-lip-1508:21
document_parts.dot_3082wbudowane building blocks.dotx361200622-lip-1508:21
document_parts.dot_1061wbudowane building blocks.dotx360413022-lip-1508:21
document_parts.dot_1035wbudowane building blocks.dotx360342822-lip-1508:21
document_parts.dot_1036wbudowane building blocks.dotx361956022-lip-1508:21
document_parts.dot_1037wbudowane building blocks.dotx362959122-lip-1508:21
document_parts.dot_1081wbudowane building blocks.dotx364433422-lip-1508:21
document_parts.dot_1050wbudowane building blocks.dotx360744222-lip-1508:21
document_parts.dot_1038wbudowane building blocks.dotx360478522-lip-1508:21
document_parts.dot_1057wbudowane building blocks.dotx360904122-lip-1508:21
document_parts.dot_1040wbudowane building blocks.dotx359903222-lip-1508:21
document_parts.dot_1041wbudowane building blocks.dotx363689922-lip-1508:20
document_parts.dot_1087wbudowane building blocks.dotx363470022-lip-1508:21
document_parts.dot_1042wbudowane building blocks.dotx362833322-lip-1508:21
document_parts.dot_1063wbudowane building blocks.dotx362204422-lip-1508:21
document_parts.dot_1062wbudowane building blocks.dotx361138422-lip-1508:21
document_parts.dot_1086wbudowane building blocks.dotx360493122-lip-1508:21
document_parts.dot_1044wbudowane building blocks.dotx360801822-lip-1508:21
document_parts.dot_1043wbudowane building blocks.dotx360185322-lip-1508:21
document_parts.dot_1045wbudowane building blocks.dotx360939422-lip-1508:21
document_parts.dot_1046wbudowane building blocks.dotx361773222-lip-1508:21
document_parts.dot_2070wbudowane building blocks.dotx361370122-lip-1508:21
document_parts.dot_1048wbudowane building blocks.dotx361740022-lip-1508:21
document_parts.dot_1049wbudowane building blocks.dotx364658822-lip-1508:21
document_parts.dot_1051wbudowane building blocks.dotx361356722-lip-1508:21
document_parts.dot_1060wbudowane building blocks.dotx360472122-lip-1508:21
document_parts.dot_2074wbudowane building blocks.dotx361780922-lip-1508:22
document_parts.dot_1053wbudowane building blocks.dotx360952122-lip-1508:22
document_parts.dot_1054wbudowane building blocks.dotx365399022-lip-1508:22
document_parts.dot_1055wbudowane building blocks.dotx360703622-lip-1508:22
document_parts.dot_1058wbudowane building blocks.dotx364980322-lip-1508:22
document_parts.dot_1066wbudowane building blocks.dotx363147922-lip-1508:22
document_parts.dot_2052wbudowane building blocks.dotx361597022-lip-1508:22
document_parts.dot_1028wbudowane building blocks.dotx362731122-lip-1508:22
wordicon.exewordicon.exe15.0.4553.1000301533621-lip-1510:26
pdfreflow.exepdfreflow.exe15.0.4729.10001402897621-lip-1510:27
wwintl.REST.idx_dll_1025wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451677622-lip-1507:54
wwintl.dll.idx_dll_1026wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010768822-lip-1507:54
wwintl.REST.idx_dll_1026wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452445622-lip-1507:54
wwintl.dll.idx_dll_1029wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010760022-lip-1507:54
wwintl.REST.idx_dll_1029wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462173622-lip-1507:54
wwintl.dll.idx_dll_1030wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507222-lip-1507:54
wwintl.REST.idx_dll_1030wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461149622-lip-1507:54
wwintl.REST.idx_dll_1031wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461559222-lip-1507:54
wwintl.dll.idx_dll_1032wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010657622-lip-1507:54
wwintl.REST.idx_dll_1032wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451882422-lip-1507:54
wwintl.REST.idx_dll_1033wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150162842421-lip-1510:26
wwintl.REST.idx_dll_3082wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462122422-lip-1507:54
wwintl.dll.idx_dll_1061wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010760022-lip-1507:54
wwintl.REST.idx_dll_1061wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451882422-lip-1507:54
wwintl.dll.idx_dll_1035wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010816022-lip-1507:54
wwintl.REST.idx_dll_1035wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462122422-lip-1507:54
wwintl.REST.idx_dll_1036wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461917622-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1037wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452036022-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1081wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010660822-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1081wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451524022-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1050wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010963222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1050wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462583222-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1038wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010708822-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1038wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461456822-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1057wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758422-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1057wwintl.REST.idx_dll15.0.4693.100052189622-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1040wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462071222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1041wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150449629622-lip-1507:54
wwintl.dll.idx_dll_1087wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010400022-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1087wwintl.REST.idx_dll15.0.4613.100051626422-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1042wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150450244022-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1063wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010811222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1063wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452240822-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1062wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010963222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1062wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452343222-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1086wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758422-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1086wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452087222-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1044wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010611222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1044wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461405622-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1043wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461661622-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1045wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010867222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1045wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451882422-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1046wwintl.REST.idx_dll15.0.4693.100062788022-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_2070wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010918422-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_2070wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462839222-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1048wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010820022-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1048wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461866422-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1049wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150451472822-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1051wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010811222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1051wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462224822-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1060wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010758422-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1060wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461252022-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_2074wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010862422-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_2074wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452240822-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1053wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1053wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150461252022-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1054wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010606422-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1054wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150551063222-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1055wwintl.dll.idx_dll15.0.4553.100010871222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1055wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150462532022-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1058wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010760022-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1058wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452394422-lip-1507:55
wwintl.dll.idx_dll_1066wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010860822-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1066wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150452752822-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_2052wwintl.REST.idx_dll15.0.4569.150450807222-lip-1507:55
wwintl.REST.idx_dll_1028wwintl.REST.idx_dll15.0.4623.100050756022-lip-1507:55
Winword.veman.XMLWinword.visualelementsmanifest.XML34221-lip-1510:24
bibform.xml_1033bibform.XML11131021-lip-1510:27
wac.Word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544021-lip-1510:26
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544021-lip-1510:26
wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4631.100086544021-lip-1510:26
MSWord.olbMSWord.olb92534421-lip-1510:27
Winword.exeWinword.exe15.0.4745.1001192476821-lip-1510:27
wrd12cnv.dllwordcnv.dll15.0.4745.1000830377621-lip-1510:26
wrd12pxy.cnvwordcnvpxy.cnv3078421-lip-1510:26
wrd12exe.exeWordconv.exe15.0.4454.10002619221-lip-1510:26
wwlib.dllwwlib.dll15.0.4745.10012791030421-lip-1510:27

Jak uzyskać pomoc i obsługa techniczna dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3055030 — ostatni przegląd: 08/19/2015 21:38:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office 2013 RT dla Użytkowników Domowych i Uczniów

  • kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsecurity kbmt KB3055030 KbMtpl
Opinia