Komunikat o błędzie „16-bitowy podsystem MS-DOS” po uruchomieniu programu systemu MS-DOS lub 16-bitowego systemu Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP:
Symptomy
Próba uruchomienia na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows 2000 Server polecenia związanego z systemem MS-DOS lub 16-bitowym systemem Windows może być przyczyną wyświetlenia jednego z następujących komunikatów o błędach:
16-bitowy podsystem MS-DOS
ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić lub zainstalować
C:\WINNT\system32\config.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
16-bitowy podsystem MS-DOS
ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić
config.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
16-bitowy podsystem MS-DOS
ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić
C:\WINNT\system32\autoexec.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
Może zostać wyświetlony monit o zamknięcie programu lub zignorowanie komunikatu o błędzie, jednak program zostanie zamknięty niezależnie od wybranej opcji.
Przyczyna
Ten problem może występować w przypadku braku, uszkodzenia lub przeniesienia z folderu %systemroot%\System32 jednego z następujących plików:
 • Autoexec.nt
 • Command.com
 • Config.nt
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD systemu Windows Server 2003 lub dysk CD systemu Windows 2000 Server do stacji dysków CD.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia:
  expand D:\i386\config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt

  expand D:\i386\autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt

  expand D:\i386\command.co_ %systemroot%\system32\command.com

  exit
  Uwaga: W opisie tej procedury założono, że stacja dysków CD-ROM ma literę D. Jeśli literą stacji dysków CD-ROM nie jest litera D, zastąp ją poprawną literą.
 4. Uruchom lub zainstaluj program. Jeżeli problem został rozwiązany, nie wykonuj pozostałych kroków. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 5. Uruchom Notatnik, a następnie wpisz następujące polecenia.

  Uwaga: Plik Command.com nie jest edytowany ani tworzony w następującym procesie. Konieczne może więc być rozwinięcie tego pliku z dysku CD-ROM. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonania tego zadania, zobacz krok 16.

  dos=high, umbdevice=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sysfiles=40
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 7. W polu Nazwa pliku wpisz Config.nt, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zamknij plik Config.nt.
 8. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 9. W nowym, pustym dokumencie umieść następujące wpisy.

  @echo off  lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe  lh %SYSTEMROOT%\system32\redir  lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 10. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 11. W polu Nazwa pliku wpisz Autoexec.nt, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zamknij plik Autoexec.nt.
 12. Uruchom Eksploratora Windows. Zlokalizuj plik Config.nt, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Config.nt, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 13. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %systemroot%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 14. Zlokalizuj plik Autoexec.nt, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Autoexec.nt, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 15. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %systemroot%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 16. Rozwiń plik Command.com z dysku CD-ROM systemu Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. expand stacja_cd-rom:\i386\command.co_ litera_dysku:\systemowy_katalog_główny\system32\command.comexit
 17. Sprawdź, czy istnieje folder, do którego są zamapowane zmienne środowiskowe użytkownika TEMP i TMP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
  3. Na liście Zmienne użytkownika dla NazwaUżytkownika znajdź zmienne TEMP i TMP. Są one wymienione w kolumnie Zmienna.
  4. Zanotuj folder, który jest podany dla zmiennych TEMP i TMP w kolumnie Wartość.
  5. Uruchom Eksploratora Windows. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie explorer, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Zlokalizuj folder określony dla zmiennych TEMP i TMP. Upewnij się, że ten folder istnieje.

   Uwaga: Zlokalizowanie folderu może wymagać włączenia funkcji wyświetlania ukrytych plików i folderów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
   2. W sekcji Ukryte pliki i foldery kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk OK.
 18. Uruchom komputer ponownie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305521 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:41:00 — zmiana: 8.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kberrmsg kbprb KB305521
Opinia