JAK: Konfigurowanie bezprzewodowego łącza podczerwieni w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305551
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano konfigurowanie bezprzewodowego łącza podczerwieni w systemie Windows XP. Aby wykonać jedną z następujących procedur, na komputerze należy zainstalować urządzenie działające w podczerwieni.

Jak umożliwić lub uniemożliwić odbieranie plików

Komputer wysyłający pliki inicjuje proces ich przesyłania, korzystając z funkcji Łącze bezprzewodowe. Konfigurując tę funkcję, można uniemożliwić innym komputerom przesyłanie plików do danego komputera.

Aby umożliwić lub uniemożliwić odbieranie plików:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Łącze bezprzewodowe.
 2. W obszarze Transfer plików:
  • Aby umożliwić odbieranie plików na komputerze, kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Zezwalaj innym na wysyłanie plików do tego komputera za pomocą komunikacji w podczerwieni.
  • Aby uniemożliwić odbieranie plików na komputerze, kliknij w celu wyczyszczenia pola wyboru Zezwalaj innym na wysyłanie plików do tego komputera za pomocą komunikacji w podczerwieni.

Jak zmienić domyślną lokalizację odbierania plików

Początkową domyślną lokalizację odbierania plików stanowi pulpit w bieżącym profilu użytkownika. Aby zmienić domyślną lokalizację odbierania plików:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Łącze bezprzewodowe.
 2. W obszarze Transfer plików, w sekcji Domyślna lokalizacja dla odebranych plików kliknij przycisk Przeglądaj.
 3. Wpisz nową lokalizację dla plików odebranych przy użyciu połączeń bezprzewodowych, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak ukryć lub wyświetlić ikonę łącza bezprzewodowego na pasku zadań

Aby ukryć lub wyświetlić ikonę łącza bezprzewodowego na pasku zadań:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Łącze bezprzewodowe.
 2. Na karcie Podczerwień:
  • Aby ukryć ikonę łącza bezprzewodowego na pasku zadań, kliknij w celu wyczyszczenia pola wyboru Wyświetl na pasku zadań ikonę wskazującą aktywność podczerwieni.
  • Aby wyświetlić ikonę łącza bezprzewodowego na pasku zadań, kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Wyświetl na pasku zadań ikonę wskazującą aktywność podczerwieni.

Jak zmienić ustawienia dotyczące transferowania obrazów z aparatu fotograficznego

Aby zmienić ustawienia dotyczące transferowania obrazów z aparatu fotograficznego:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Łącze bezprzewodowe.
 2. Na karcie Transfer obrazów kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj łącza bezprzewodowego do transferu obrazów z cyfrowego aparatu fotograficznego do komputera.
 3. W polu Transferuj obrazy do podfolderu w określ domyślną lokalizację dla obrazów transferowanych przy użyciu łącza bezprzewodowego.
 4. Aby skonfigurować komputer do automatycznego otwierania lokalizacji domyślnej w Eksploratorze Windows po odebraniu plików, kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Eksploruj lokalizację po odebraniu obrazów.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 305551 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:42:58 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbnetwork KB305551
Opinia