Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Zarządzanie licznikami Monitora systemu w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305610
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano zarządzanie licznikami Monitora systemu.


Aby dodać liczniki do Monitora systemu

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Panel sterowania, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Wydajność.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko Szczegóły: Monitor systemu, a następnie kliknij polecenie Dodaj liczniki.
 3. Aby monitorować dowolny komputer, na którym uruchomiono konsolę monitorowania, kliknij opcję Użyj liczników komputera lokalnego. Określony komputer można również monitorować niezależnie od tego, czy uruchomiono na nim konsolę monitorowania, klikając opcję Wybierz liczniki z komputera, a następnie wpisując nazwę komputera. Domyślnie wybrana jest nazwa komputera lokalnego.
 4. W obszarze Obiekt wydajności kliknij obiekt, który ma być monitorowany. Domyślnie wybrany jest obiekt Procesor.
 5. Aby monitorować wszystkie liczniki, kliknij opcję Wszystkie liczniki. Aby monitorować tylko wybrane liczniki, kliknij opcję Wybierz liczniki z listy, a następnie wybierz liczniki, które chcesz monitorować. Domyślnie wybrany jest licznik Czas procesora (%).
 6. Aby monitorować wszystkie wystąpienia wybranych liczników, kliknij opcję Wszystkie wystąpienia. Aby natomiast monitorować tylko wybrane wystąpienia, kliknij opcję Wybierz wystąpienia z listy, a następnie wybierz wystąpienia, które chcesz monitorować. Domyślnie wybrane jest wystąpienie _Total.
 7. Kliknij przycisk Dodaj.

Aby usunąć liczniki z Monitora systemu

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Wydajność.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko Szczegóły: Monitor systemu, a następnie kliknij nazwę licznika, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące liczników

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Wydajność.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy okienko Szczegóły: Monitor systemu, a następnie kliknij polecenie Dodaj liczniki.
 3. W obszarze Obiekt wydajności kliknij obiekt.
 4. W obszarze Liczniki wydajności kliknij licznik, o którym chcesz uzyskać informacje.
 5. Kliknij przycisk Wyjaśnij.


performance
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305610 — ostatni przegląd: 06/27/2003 14:53:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB305610
Opinia
microsoft.com/ms.js" '="">