JAK: Konfigurowanie bezpośredniego połączenia kablowego pomiędzy dwoma komputerami w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305621
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Bezpośrednie połączenie kablowe jest to łącze między portami wejścia/wyjścia (We/Wy) dwóch komputerów zrealizowane przy użyciu pojedynczego kabla, a nie modemu lub innego urządzenia pośredniczącego. W większości przypadków bezpośrednie połączenie kablowe realizuje się przy użyciu kabla pseudomodemu. Bezpośredniego połączenia kablowego można używać do przesyłania informacji między komputerami w celu wymiany plików, uzyskiwania dostępu do zasobów, itd.

powrót do początku

Aby nawiązać bezpośrednie połączenie kablowe

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 2. W obszarze Zadania sieciowe kliknij polecenieUtwórz nowe połączenie, a następnie kliknij przyciskDalej.
 3. Kliknij opcjęKonfiguruj połączenie zaawansowane, a następnie kliknij przyciskDalej.
 4. Kliknij opcjęPołącz bezpośrednio z innym komputerem, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz rolę, jaką ten komputer ma spełniać w komunikacji. Jeśli informacje, do których chcesz uzyskiwać dostęp, są przechowywane na tym komputerze, kliknij opcję Host. Jeśli ten komputer będzie uzyskiwał dostęp do danych na innym komputerze, kliknij opcjęGość.
powrót do początku

Aby skonfigurować komputer-host

 1. Kliknij urządzenie łączące, które ma być używane w tym połączeniu (port równoległy, szeregowy lub port podczerwieni), a następnie kliknij przyciskDalej.
 2. Udziel dostępu użytkownikom, którzy mogą się łączyć, zaznaczając odpowiednie pola wyboru, a następnie kliknij przyciskDalej.
 3. Kliknij przyciskZakończ, aby zakończyć proces konfiguracji.
powrót do początku

Aby skonfigurować komputer-gość

 1. Wpisz nazwę identyfikującą to połączenie, a następnie kliknij przyciskDalej.
 2. Kliknij urządzenie łączące, które ma być używane w tym połączeniu (port równoległy, szeregowy lub port podczerwieni), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Zdecyduj, czy połączenie ma być dostępne dla wszystkich użytkowników (kliknij opcjęDo użytku dla wszystkich), czy tylko dla bieżącego użytkownika (kliknij opcjęTylko do mojego użytku), a następnie kliknij przyciskDalej.
 4. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces konfiguracji.
powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

 • Aby utworzyć bezpośrednie połączenie sieciowe o roli hosta, użytkownik musi być zalogowany jako Administrator lub należeć do grupy Administratorzy. Bezpośrednie połączenia sieciowe o roli gościa nie wymagają uprawnień na poziomie administratora.
 • Jeśli podczas tworzenia połączenia wybrana zostanie rola hosta, to w folderze Połączenia sieciowe połączenie to będzie widoczne jako Połączenia przychodzące.
 • Istnieje możliwość utworzenia wielu połączeń bezpośrednich poprzez kopiowanie ich w folderze Połączenia sieciowe. Później można zmienić nazwy skopiowanych połączeń oraz zmodyfikować ich ustawienia. Metoda ta pozwala na łatwe tworzenie różnych połączeń dostosowanych do wielu portów, różnych komputerów-hostów itd.
 • Połączenia bezpośrednie pozwalają na obejście wymagań dotyczących uwierzytelniania. Bywa to użyteczne w przypadku takich urządzeń, jak komputery podręczne. Odpowiednie ustawienie należy skonfigurować w połączeniu przychodzącym do hosta.
 • W wypadku utworzenia połączenia bezpośredniego przy użyciu kabla szeregowego (RS-232C), port wybrany w Kreatorze nowego połączenia będzie mógł obsługiwać połączenia realizowane przy użyciu kabla pseudomodemu.
 • Jeśli podczas tworzenia połączenia bezpośredniego użytkownik będzie zalogowany jako Administrator lub członek grupy Administratorzy, wyświetlana będzie lista urządzeń łączących obejmująca wszystkie porty równoległe komputera, zainstalowane i włączone porty podczerwieni oraz porty COM. Jeśli zalogowany użytkownik tworzący połączenie bezpośrednie nie należy do grupy Administratorzy, lista urządzeń będzie obejmować porty szeregowe komputera, zainstalowane i włączone porty podczerwieni oraz tylko te porty COM, które są skonfigurowane do obsługi pseudomodemów. Jeśli zachodzi potrzeba użycia portu COM do połączenia bezpośredniego, należy zwrócić się do administratora systemu, by skonfigurował jeden z portów COM komputera do obsługi pseudomodemów, korzystając z narzędzia Opcje telefonu i modemu w Panelu sterowania.
powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
295940 The Option to Select a COM Port Is Not Present When You Set Up a Direct Cable Connection
powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 305621 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:45:10 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB305621
Opinia