Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak naprawić mapowanie usług IIS po usunięciu i ponownym zainstalowaniu usług IIS

Streszczenie
Po zainstalowaniu zestawu Microsoft .NET Framework Software Development Kit (SDK), programu Microsoft Visual Studio .NET 2002, programu Visual Studio .NET 2003 lub programu Visual Studio 2005 tworzone są mapowania Internetowych usług informacyjnych (IIS), które służą do kojarzenia nowych rozszerzeń plików i ustawień środowiska ASP.NET. Jeśli w chwili uruchomienia Instalatora zestawu SDK lub programu Visual Studio na komputerze nie były zainstalowane usługi IIS lub jeśli odinstalowano te usługi i zainstalowano je ponownie po uruchomieniu Instalatora zestawu SDK lub programu Visual Studio, te ustawienia nie będą skonfigurowane. Przy próbie wyświetlenia stron środowiska ASP.NET wystąpi nieoczekiwane zachowanie.

Przy próbie utworzenia nowej aplikacji sieci Web środowiska ASP.NET w programie Visual Studio .NET 2003 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Visual Studio .NET has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1. You will be unable to run ASP.NET Web applications or services.
Więcej informacji
Aby naprawić mapowania usług IIS dla środowiska ASP.NET, należy uruchomić narzędzie Aspnet_regiis.exe:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
    "%windir%\Microsoft.NET\Framework\wersja\aspnet_regiis.exe" -i
    W podanej ścieżce parametr wersja odpowiada numerowi wersji architektury .NET Framework, którą zainstalowano na danym serwerze. Podczas wpisywania tego polecenia należy zastąpić ten parametr rzeczywistym numerem wersji.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Aspnet_regiis.exe, uruchom jego plik .exe z parametrem -?.

Aby uzyskać opis symptomów, które są zwykle związane z nieprawidłowo skonfigurowanymi mapowaniami aplikacji środowiska ASP.NET i usług IIS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325093 PRB: Strony ASP.NET przejawiają nieoczekiwane zachowanie, ponieważ kod po stronie serwera nie został przetworzony
uninstall tablet pc windows xp IIS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306005 — ostatni przegląd: 12/04/2007 20:05:12 — zmiana: 7.6

Microsoft ASP.NET 2.0, Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0, Microsoft Internet Information Services version 5.1, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition

  • kberrmsg kbhowto kbsetup KB306005
Opinia