Jak korzystać z Kreatora transferu plików i ustawień za pomocą dysku CD z systemem Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano sposób korzystania z Kreatora transferu plików i ustawień za pomocą dysku CD z systemem Microsoft Windows XP.Kreatora transferu plików i ustawień można użyć do przenoszenia ustawień z jednego komputera na drugi. Obejmuje to spersonalizowane ustawienia użytkownika dla programu Microsoft Internet Explorer i Microsoft Outlook Express oraz ustawienia pulpitu, wyświetlacza i połączenia telefonicznego.

Powrót do początku

Jak korzystać z Kreatora transferu plików i ustawień za pomocą dysku CD z systemem Microsoft Windows XP

Aby skorzystać z Kreatora transferu plików i ustawień za pomocą dysku CD z systemem Microsoft Windows XP, należy najpierw wykonać kroki opisane w sekcji „Zbieranie plików i ustawień ze starego komputera” w tym artykule, a następnie wykonać kroki opisane w sekcji „Przenoszenie plików i ustawień do nowego komputera” w tym artykule.

Powrót do początku

Zbieranie plików i ustawień ze starego komputera

 1. Uruchom Kreatora transferu plików i ustawień na komputerze, na którym mają zostać zebrane pliki i ustawienia:
  1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, kliknij polecenie Eksploruj, a następnie otwórz folder Support\Tools na dysku CD z systemem Windows XP.
  3. Dwukrotnie kliknij plik Fastwiz.exe, aby uruchomić Kreatora transferu plików i ustawień.
 2. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij opcję Stary komputer, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij metodę przenoszenia, której chcesz użyć, na przykład Stacja dysków lub innych nośników wymiennych, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na ekranie Co chcesz przenieść? kliknij opcje, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  UWAGA: Podczas dokonywania wyborów podsumowanie elementów do przeniesienia zostanie wyświetlone na liście Na podstawie bieżącego wyboru zostaną przeniesione następujące elementy. Tej listy można użyć do sprawdzenia ustawień lub plików, które mają zostać przeniesione.
 6. Kreator zbierze pliki i ustawienia. W przypadku wybrania w kroku 3 opcji Stacja dysków lub innych nośników wymiennych zostanie wyświetlony monit o włożenie nośnika (dyskietki lub innego nośnika wymiennego) i kliknięcie przycisku OK.
 7. Kliknij przycisk Zakończ.
Powrót do początku

Przenoszenie plików i ustawień do nowego komputera

 1. Zaloguj się na komputerze z systemem Windows XP jako użytkownik, dla którego mają zostać przywrócone ustawienia.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kreator transferu plików i ustawień.
 3. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Na ekranie Który to komputer kliknij polecenie Nowy komputer, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij opcję Nie potrzebuję dysku Kreatora. Pliki i ustawienia zostały już zebrane z mojego starego komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej..
 6. Na ekranie Gdzie są pliki i ustawienia? kliknij tę samą metodę przenoszenia, która została wybrana poprzednio. Na przykład Stacja dysków lub innych nośników wymiennych.

  UWAGA: W przypadku kliknięcia metody Inny sposób (na przykład dysk sieciowy lub dysk wymienny) przejdź do lub wpisz lokalizację zawierającą zebrane pliki i ustawienia.
 7. Kliknij przycisk Dalej. W przypadku wybrania metody Stacja dyskietek lub inny nośnik wymienny zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku 1 i kliknięcie przycisku OK.
 8. Kliknij przycisk Zakończ.
 9. Gdy pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk Tak:
  Musisz się wylogować, aby wprowadzić zmiany. Czy chcesz teraz się wylogować?
 10. Zaloguj się na komputerze, aby zastosować przeniesione ustawienia.
Powrót do początku


Rozwiązywanie problemów

Niektóre ustawienia mogą nie zostać przywrócone na komputerze z systemem Windows XP. Jeśli komputer, z którego zostały przeniesione ustawienia, zawiera ustawienia dla urządzeń, które albo są niedostępne, albo niezgodne z systemem Windows XP, nie zostaną one przeniesione. Lista plików lub folderów, których nie można przywrócić w oryginalnych lokalizacjach, jest wyświetlana na ekranie Kończenie pracy Kreatora transferu plików i ustawień Kreatora transferu plików i ustawień.

Poniższa lista zawiera typy elementów, które mogą nie zostać przeniesione:
 • Pliki sterowników innych firm dla urządzeń, które nie zostały zainstalowane na komputerze z systemem Windows XP.
 • Drukarki sieciowe, które są niedostępne na komputerze z systemem Windows XP.
Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 306186 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:54:23 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbui KB306186
Opinia