JAK: Używanie Kreatora transferu plików i ustawień z wykorzystaniem dysku kreatora

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306187
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak używać Kreatora transferu plików i ustawień z wykorzystaniem dysku kreatora.

Używanie Kreatora transferu plików i ustawień

Kreator transferu plików i ustawień może służyć do przenoszenia ustawień z jednego komputera na inny. Do przenoszonych ustawień należą spersonalizowane ustawienia programów Microsoft Internet Explorer i Outlook Express, a także ustawienia pulpitu i ekranu oraz połączeń telefonicznych. Kreator transferu plików i ustawień może także służyć do utworzenia kopii zapasowej ustawień użytkownika systemu Windows XP, której można później użyć do odtworzenia plików i ustawień w razie potrzeby ponownego zainstalowania systemu Windows XP.

Tworzenie dysku kreatora

Aby utworzyć dysk kreatora za pomocą Kreatora transferu plików i ustawień:
 1. Na komputerze z systemem Windows XP uruchom Kreatora transferu plików i ustawień; w tym celu kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kreator transferu plików i ustawień.
 2. W oknie dialogowym Kreator transferu plików i ustawień - Zapraszamy kliknij przycisk Dalej.
 3. Na ekranie Który to komputer kliknij przycisk Dalej.
 4. Na ekranie Czy masz dysk CD systemu Windows XP kliknij opcję Chcę utworzyć dysk kreatora w następującej stacji dysków.
 5. Na liście dysków kliknij odpowiednią stację dysków. Na przykład Dyskietka 3,5 (A:), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Włóż pusty, sformatowany dysk do stacji dysków, a następnie kliknij przycisk OK, aby utworzyć dysk kreatora.
 7. Wyjmij dysk kreatora i kliknij przycisk Anuluj.

Zbieranie plików i ustawień ze starego komputera

 1. Uruchom Kreatora transferu plików i ustawień na komputerze, z którego mają zostać zebrane pliki i ustawienia:
  1. Włóż dysk kreatora do stacji dysków odpowiedniego komputera.
  2. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  3. Aby uruchomić Kreatora transferu plików i ustawień, w polu Otwórzwpisz dysk:Fastwiz, gdzie dysk jest literą dysku zawierającego dysk kreatora (na przykład A:Fastwiz), a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na ekranie Kreator transferu plików i ustawień - Zapraszamy kliknij przycisk Dalej.
 3. Na ekranie Wybierz metodę transferu kliknij odpowiednią metodę transferu, na przykład Stacja dyskietek lub inny nośnik wymienny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Na ekranie Co chcesz transferować kliknij odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Po dokonaniu wyboru podsumowanie elementów przeznaczonych do transferowania zostanie wyświetlone na liście W oparciu o bieżący wybór następujące elementy zostaną przetransferowane. Można sprawdzić na tej liście, czy transfer obejmie odpowiednie ustawienia lub pliki.

  Kreator zbiera pliki i ustawienia. Jeśli w kroku 4 została wybrana opcja Stacja dyskietek lub inny nośnik wymienny, zostanie wyświetlony monit o włożenie dysku nośnika i kliknięcie przycisku OK.
 5. Na ekranie Kończenie fazy zbieraniakliknij przycisk Zakończ.

Transferowanie plików i ustawień na nowy komputer

 1. Zaloguj się na komputerze z systemem Windows XP, korzystając z wybranego profilu użytkownika.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kreator transferu plików i ustawień w celu uruchomienia tego kreatora.
 3. Na ekranie Kreator transferu plików i ustawień - Zapraszamykliknij przycisk Dalej.
 4. Na ekranie Który to komputer kliknij opcję Nowy komputer, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na ekranie Czy masz dysk CD systemu Windows XP kliknij opcję Nie potrzebuję dysku kreatora. Udało mi się już zebrać pliki i ustawienia z mojego starego komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na ekranie Gdzie są pliki i ustawienia kliknij tę samą metodę transferu, jaka została wybrana w kroku 4 sekcji "" tego artykułu. Na przykład Stacja dyskietek lub inny nośnik wymienny.

  Uwaga: Jeśli klikniesz opcjęInny sposób (na przykład dysk sieciowy lub wymienny), wyszukaj przez przeglądanie lub wpisz lokalizację, która zawiera zebrane pliki i ustawienia.

  Kliknij przycisk Dalej. Jeśli wybrana została opcja Stacja dyskietek lub inny nośnik wymienny, zostanie wyświetlony monit o włożenie dyskudysk 1, a następnie kliknięcie przycisku OK.

  Kreator transferuje pliki i ustawienia.
 7. Na ekranie Kończenie Kreatora transferu plików i ustawień kliknij przycisk Zakończ. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Musisz się wylogować, aby zmiany zostały wprowadzone. Czy chcesz się teraz wylogować?
 8. Kliknij przycisk Tak, aby wylogować się z komputera.
 9. Zaloguj się na komputerze w celu zastosowania przetransferowanych ustawień.

Rozwiązywanie problemów

Niektóre ustawienia mogą nie zostać przywrócone na komputerze z systemem Windows XP. Jeśli komputer, z którego przetransferowano pliki i ustawienia, zawierał ustawienia dla urządzeń niedostępnych w systemie Windows XP lub niezgodnych z tym systemem, ustawienia te nie zostaną przetransferowane. Lista plików lub folderów, których nie udało się przywrócić w oryginalne położenie, pojawia się na ekranie Kreatora transferu plików i ustawień o nazwieKończenie Kreatora transferu plików i ustawień.

Do typów elementów, których nie da się przetransferować, mogą należeć następujące typy elementów:
 • Pliki sterowników innych firm dla urządzeń niezainstalowanych na komputerze z systemem Windows XP.
 • Drukarki sieciowe niedostępne na komputerach z systemem Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306187 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:54:34 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbsetup KB306187
Opinia