Visual Studio 2015 RC wielokrotnie wyświetli monit o wprowadzenie poświadczeń

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3061894

Ważna uwaga: Użytkownicy, którzy zainstalowali skojarzonych z tym KB mogą wystąpić problemy podczas logowania do programu Visual Studio, po uaktualnieniu systemu do wersji RTM. Aby rozwiązać problemy, które są spowodowane przez tę poprawkę w wersji RTM, najpierw odinstalowanie poprawki "Programy i funkcje" wyszukiwania w Start menu, a następnie kliknij przycisk "Wyświetl zainstalowane aktualizacje". Wybierz aktualizację dla KB3061894, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Po zakończeniu dezinstalacji kliknij przycisk "Odinstaluj Program" Aby powrócić do listy zainstalowanych programów. Znajdowanie programu Visual Studio, a następnie kliknij przycisk Zmień. Po wyświetleniu okna dialogowego Instalator programu Visual Studio kliknij naprawy , aby zapewnić Visual Studio ponownie stosuje się pliki wersji RTM.

Symptomy

Microsoft Visual Studio 2015 Release Candidate (RC) wielokrotnie wyświetli monit o wpisanie poświadczeń użytkownika podczas logowania do programu lub gdy uzyskują dostęp do różnych funkcji w programie Visual Studio. Może to nastąpić niezwłocznie po pomyślnie należy wprowadzić poprawne poświadczenia dla konta Microsoft lub dla konta służbowego lub szkolnego. Ten problem może również wystąpić sporadycznie w trakcie korzystania z różnych funkcji w programie Visual Studio.
Przyczyna
Ten problem ma dwa oddzielne przyczyn.
Przyczyny 1
Wersji 2.11 z Azure Active Directory uwierzytelnianie biblioteki (ADAL) nie jest ustawienie wewnętrznego flaga IsMultipleResourceRefreshToken poprawnie dla tokeny, które są skojarzone z kontem Microsoft.
Przyczyny 2
Liczba sesji programu Internet Explorer może zmniejszyć do zera (0) podczas procesu nabywania tokeny, które są wymagane do dostępu do zasobów w środowisku Visual Studio.
Rozwiązanie

Pobieranie informacji


Pobieranie poprawki został usunięty ze względu na problemy, które było przyczyną z użytkowników dokonujących uaktualnienia do wersji RTM programu Visual Studio. Firma Microsoft zaleca użytkownikom uaktualnienie do najnowszej wersji programu Visual Studio, w którym uwzględniono tę poprawkę.

Pobierz najnowszą wersję programu Visual Studio.

Obejście problemu
Aby obejść ten problem, należy uruchomić wystąpienie programu Internet Explorer, korzystając z programu Visual Studio. Może to zapobiec występowaniu tego problemu. Jednak to obejście nie rozwiąże wszystkich powtarzane monity.
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć Visual Studio 2015 RC zainstalowany.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić programu Visual Studio 2015 RC.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3061894 — ostatni przegląd: 07/26/2015 08:36:00 — zmiana: 3.0

Visual Studio 2015 Release Candidate

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbmt KB3061894 KbMtpl
Opinia