MS15-064: Luki w zabezpieczeniach w Exchange Server umożliwiają podniesienie uprawnień: 9 czerwca 2015 roku.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3062157
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS15-064. Aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszego biuletynu zabezpieczeń:
Jak uzyskać pomoc i obsługa techniczna dla tej aktualizacji zabezpieczeń
Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomóc w zabezpieczeniu komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa

Więcej informacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania zobacz Automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można również uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum Pobierania Microsoft. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje następujące problemy, które występują w środowisku z systemem Exchange Server 2013 Service Pack 1 (SP1) lub późniejszą aktualizację zainstalowane:
  • Usterka umożliwiająca ujawnienie informacji w programie Exchange istnieje aplikacji sieci web, gdy Exchange nie zarządza poprawnie zasada tożsamego pochodzenia. Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę, zmieniając sposób aplikacji sieci web programu Exchange zarządzania zasadami samego pochodzenia w dodatku SP1 dla programu Exchange Server 2013 i 8 aktualizacja zbiorcza.
  • Luka umożliwiająca podniesienie uprawnień występuje w programie Exchange aplikacji sieci web podczas wymiany nie zarządza poprawnie sesji użytkowników. Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę, zmieniając sposób aplikacji sieci web programu Exchange zarządzać uwierzytelnianie sesji użytkownika w dodatku SP1 dla programu Exchange Server 2013 i 8 aktualizacja zbiorcza.
  • Usterka umożliwiająca ujawnienie informacji w programie Exchange istnieje aplikacji sieci web, gdy Exchange nie poprawnie zdezynfekować ciągi znaków HTML. Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę, poprawiając sposób aplikacji sieci web programu Exchange zdezynfekować HTML ciągi w Exchange Server 2013 Zbiorcza aktualizacja 8.

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Microsoft Exchange Server 2013

Tabela odwołań
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Uwzględnianie w przyszłych aktualizacjiAktualizację dotyczącą tego problemu będą umieszczane w aktualizacji zbiorczej nr 9 i wszystkich przyszłych aktualizacji zbiorczej.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDodatek Service Pack 1 i Microsoft Exchange Server dla Microsoft Exchange Server 2013 2013 Zbiorcza aktualizacja 8:
Exchange2013-KB3062157-x 64-en.msp
Przełączniki instalacjiZobacz Artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaTa aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeśli są używane pliki, które są wymagane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat, że zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o tym, dlaczego może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie, zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Plik dziennika aktualizacjiKB3062157.log
Informacje dotyczące usuwaniaUżyj Dodaj lub usuń programy element w Panelu sterowania.
Informacje o plikuZobacz informacje o plikach sekcja
Weryfikacja klucza rejestruDla obsługiwanych wersji programu Microsoft Exchange Server 2013:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2013\SP1\KB3062157

Informacje dotyczące wartości skrótu pliku

Nazwa plikuMieszanie SHA1SHA256 hash
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-de.msp969714EE10BD95583BA67E7FFA08C310CA1236840B41EB38594462C75759280D9708589213FD26121A6268BEB8F60497817933C8
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-en.msp7496AB6AC8F33C77A28F690D1D3B41747D507BDF70B5046A8BF3E5C4F3263C85650B783119958F66E9F8999AE247FD9729F811B3
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-es.msp41C3DF2B1D941AFEADD6EFB24359164AFA530D77334859ABFE6554C00EB8CAF83156E681F054457D41645BD1D77C6265AAA0018E
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-fr.mspBBA9ACF741380821F3DC302C8103F4CED17D3709451A934E99F48B2FBEC73CADDAF84587D63BAC38A4469BB34F1BDD7562EAE1E2
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-it.mspD397BF2BAB39F01AF2E8A73A9C11D67616095B1A93654F0A0CF2C2A72A96597198987A61DE59A1A10C442161847216507EDF5514
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-ja.mspA7574D65B904FADD9934BA11C34C3C8DC80A37A68B891B703D0CCAB168906AA1C56D170BD73D77E0F893367A98EAE4F82DBE5972
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-ko.msp55F20914F7492C7697F7D9D5FE50F4C4EFE54C713550C9F3663F1F8A1C2CD6219254ED9A917C5673CF4CAD2EB00C76399389EB37
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-pt.msp691E430157E6C0A8C89F61330132AD733C2743F263A6A0871A2FFE86B1499128C0D5ED3598328927FEBF3E0D18364276AD628C3F
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-ru.msp4789667C900F2E7BE38CE05E29AD069C03D714CF5BBEE507D9AB53FA809C63A160D7192F9DD7B9A4779F3E6AF39A1BB8BA57277C
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-zh-hans.mspE24829DA149EC8558A7D813634E526E0CA07E10FE31B87F59FC6B4F4F2E63896DC8EA0AD19BDCCF52FA533E7599A63E25A221038
CU8_Exchange2013-KB3062157-x 64-zh-hant.msp70057704C4E46A7287FF302CE59864DC0BCD9F4A458489BE55AFFD928EBD90F9B9D5452DBF8F6BBD252C6B427D9019F6F2AFF067
Exchange2013-KB3062157-x 64-de.msp30784DDDCA7808306BBC6DF1BFB863A424883A240A3A72AA8CFC8E7B66017B5995A86A2E9623EC79C38E78F4C801D89C0A87B7B9
Exchange2013-KB3062157-x 64-en.msp7FCB61370A09E0C70C68FF94B65A601A4CB115C70C9D707F9179300AA25369A44B69EDD31B4CFED878115C18FEF9F50A721710A8
Exchange2013-KB3062157-x 64-es.mspAA69DF707FA7E7B5E8B10FEBC56120FE1AD0337F7532937B383E7C0EC5A64A068D4AF26EE1ECDA80A7A8DE46D8421B0CA76A97AF
Exchange2013-KB3062157-x 64-fr.mspD6C60F0A1076A5C3DFD8FF12F7AB93FB59C79683816B39D9DDA3CE2C3B966DD8CBEEDD292A5FAB93EB9826FF02EF2864A2A0C5C0
Exchange2013-KB3062157-x 64-it.msp22236DACB444C09DD87A0A9808413FC57E7D7A27C99BEE5F63FD2189678CF5A34D5A0BA69EE58A16DD03059F8BBEC1ECE538385D
Exchange2013-KB3062157-x 64-ja.mspEBDF479FCCD159C1C238521F1C3FA30ED23B6A9216DDFBA7C91BD69C840DD3E584A484A3AE16C97BBACDB7E2A74F74AF1A1A78BE
Exchange2013-KB3062157-x 64-ko.mspD22F44B74021049C35516BEE20E0788AE98A8F4CCB665ED74B546ADF2067EA508E06FCA1F8B74B121FA834037C6270A3D5F75133
Exchange2013-KB3062157-x 64-pt.mspB33F6853260A40F3CCBD727095227153C191FB7F940515FC94230ED01F62C832FC7E76B0CD0F5660B6166EFC8BB01A59B3740DB3
Exchange2013-KB3062157-x 64-ru.msp4706C88FDAF50F3A387E059AB7A35067EA4E0E5AD2025108185BCFCED11845F9F85B895A72F3B39F709000A7B1EA495CEBB5A0E6
Exchange2013-KB3062157-x 64-zh-hans.mspEFA5E360DCEC8C3F7F43ECBB729F7768F0F0794FE997B25102258DF4B0C3E8D8D222DA5F10A3839FF20961621420C352EF917A9C
Exchange2013-KB3062157-x 64-zh-hant.mspE8C047236811E1F8D92657FC51F581FE27B25E1F1F29065B1387ACE52F310848BA2519ACB6753C2B90F2E0B94338E3D7C86FCBBD

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
_7b9793f8_5acd_4ef8_83a6_46e957c909a0_error.aspxNie dotyczy8,37026-maj-201520:33Nie dotyczy
_search.mailboxoperators.a15.0.847.40129,36026-maj-201522:46Nie dotyczy
_search.mailboxoperators.b15.0.847.40129,36026-maj-201522:46Nie dotyczy
_search.tokenoperators.a15.0.847.4081,73626-maj-201522:46Nie dotyczy
_search.tokenoperators.b15.0.847.4081,73626-maj-201522:46Nie dotyczy
Activemonitoringeventmsg.dll15.0.847.4076,54426-maj-201522:48x64
Adduserstopfrecursive.ps1Nie dotyczy11,80602-cze-201505:58Nie dotyczy
Airfilter.dll15.0.847.4047,81626-maj-201522:48x64
Ajaxcontroltoolkit.dll15.0.847.40103,65626-maj-201522:46x86
Antimalwarepolicydetails.aspxNie dotyczy6,34210-lis-201420:13Nie dotyczy
Basicaddressbook.aspxNie dotyczy4,27126-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicattachmentmanager.aspxNie dotyczy3,87826-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicautosaveinfo.aspxNie dotyczy430726-maj-201522:28Nie dotyczy
Basiccalendaritemschedulingtab.aspxNie dotyczy6,96026-maj-201522:28Nie dotyczy
Basiccalendarview.aspxNie dotyczy3,31126-maj-201522:28Nie dotyczy
Basiccontactview.aspxNie dotyczy3,63826-maj-201522:28Nie dotyczy
Basiccontactviewwebpart.aspxNie dotyczy2,52126-maj-201522:28Nie dotyczy
Basiceditcalendaritem.aspxNie dotyczy17,57026-maj-201522:28Nie dotyczy
Basiceditcontact.aspxNie dotyczy6,40826-maj-201522:28Nie dotyczy
Basiceditmeetingresponse.aspxNie dotyczy11,71626-maj-201522:28Nie dotyczy
Basiceditmessage.aspxNie dotyczy8,85326-maj-201522:28Nie dotyczy
Basiceditrecurrence.aspxNie dotyczy14,64726-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicfoldermanagement.aspxNie dotyczy3,68226-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicmeetingpage.aspxNie dotyczy12,71126-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicmessageview.aspxNie dotyczy4,13626-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicmessageviewwebpart.aspxNie dotyczy266126-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicmoveitem.aspxNie dotyczy4,16426-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicoptions.aspxNie dotyczy3,54226-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicreadaddistributionlist.aspxNie dotyczy4,41626-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicreadadorgperson.aspxNie dotyczy4,48626-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicreadcontact.aspxNie dotyczy4,45826-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicreaddistributionlist.aspxNie dotyczy4,91626-maj-201522:28Nie dotyczy
Basicreadmessage.aspxNie dotyczy7,08126-maj-201522:28Nie dotyczy
Boot.0.Mouse.jsNie dotyczy1,786,52102-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.0.Narrow.jsNie dotyczy1,667,75502-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.0.Wide.jsNie dotyczy1,685,68302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.1.Mouse.jsNie dotyczy1,790,23302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.1.Narrow.jsNie dotyczy1,674,22802-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.1.Wide.jsNie dotyczy1,692,12302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.Anonymous.0.Mouse.jsNie dotyczy1,824,24102-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.0.Narrow.jsNie dotyczy1,791,99602-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.0.Wide.jsNie dotyczy1,863,35202-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.1.Mouse.jsNie dotyczy1,844,38802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.1.Narrow.jsNie dotyczy1,831,85002-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.1.Wide.jsNie dotyczy1,867,26402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.2.Mouse.jsNie dotyczy1,826,82402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.2.Narrow.jsNie dotyczy1,797,44202-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.2.Wide.jsNie dotyczy1,868,48202-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.3.Mouse.jsNie dotyczy1,804,14502-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.3.Narrow.jsNie dotyczy1,766,24202-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.Anonymous.3.Wide.jsNie dotyczy1,854,71502-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.dogfood.0.Mouse.jsNie dotyczy1,801,40202-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.dogfood.0.Narrow.jsNie dotyczy1,667,75502-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.dogfood.0.Wide.jsNie dotyczy1,685,68302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.dogfood.1.Mouse.jsNie dotyczy1,806,48302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.dogfood.1.Narrow.jsNie dotyczy1,674,22802-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.dogfood.1.Wide.jsNie dotyczy1,692,12302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.genericmail.0.Mouse.jsNie dotyczy1,762,24602-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.genericmail.0.Narrow.jsNie dotyczy1,668,14002-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.genericmail.0.Wide.jsNie dotyczy1,686,10002-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.genericmail.1.Mouse.jsNie dotyczy1,767,60902-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.genericmail.1.Narrow.jsNie dotyczy1,674,67402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.genericmail.1.Wide.jsNie dotyczy1,692,53702-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.microsoft.0.Mouse.jsNie dotyczy1,801,40202-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.microsoft.0.Narrow.jsNie dotyczy1,667,75502-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.microsoft.0.Wide.jsNie dotyczy1,685,68302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.microsoft.1.Mouse.jsNie dotyczy1,806,48302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.microsoft.1.Narrow.jsNie dotyczy1,674,22802-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.microsoft.1.Wide.jsNie dotyczy1,692,12302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.OWA.0.Mouse.jsNie dotyczy1,801,40202-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.OWA.0.Narrow.jsNie dotyczy1,667,75502-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.OWA.0.Wide.jsNie dotyczy1,685,68302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.OWA.1.Mouse.jsNie dotyczy1,806,48302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.OWA.1.Narrow.jsNie dotyczy1,674,22802-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.OWA.1.Wide.jsNie dotyczy1,692,12302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.owaframe.0.Mouse.jsNie dotyczy1,819,89202-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.owaframe.0.Narrow.jsNie dotyczy1,700,56802-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.owaframe.0.Wide.jsNie dotyczy1,718,48702-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.owaframe.1.Mouse.jsNie dotyczy1,823,49202-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.owaframe.1.Narrow.jsNie dotyczy1,706,83402-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.owaframe.1.Wide.jsNie dotyczy1,725,04602-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.PAL.0.Narrow.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.0.Wide.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.1.Narrow.jsNie dotyczy2,025,02802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.1.Wide.jsNie dotyczy2,060,07802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.dogfood.0.Narrow.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.dogfood.0.Wide.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.dogfood.1.Narrow.jsNie dotyczy2,025,02802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.dogfood.1.Wide.jsNie dotyczy2,060,07802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.microsoft.0.Narrow.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.microsoft.0.Wide.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.microsoft.1.Narrow.jsNie dotyczy2,025,02802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.microsoft.1.Wide.jsNie dotyczy2,060,07802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.OWA.0.Narrow.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.OWA.0.Wide.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.OWA.1.Narrow.jsNie dotyczy2,025,02802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.OWA.1.Wide.jsNie dotyczy2,060,07802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.owaframe.0.Narrow.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.owaframe.0.Wide.jsNie dotyczy2,047,49402-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.owaframe.1.Narrow.jsNie dotyczy2,025,02802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.owaframe.1.Wide.jsNie dotyczy2,060,07802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.supermail.0.Narrow.jsNie dotyczy2,118,64802-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.supermail.0.Wide.jsNie dotyczy2,139,58902-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.supermail.1.Narrow.jsNie dotyczy2,131,67302-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.PAL.supermail.1.Wide.jsNie dotyczy2,152,71702-cze-201505:33Nie dotyczy
Boot.supermail.0.Mouse.jsNie dotyczy1,887,99602-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.supermail.0.Narrow.jsNie dotyczy1,755,76302-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.supermail.0.Wide.jsNie dotyczy1,778,80902-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.supermail.1.Mouse.jsNie dotyczy1,894,12902-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.supermail.1.Narrow.jsNie dotyczy1,764,01902-cze-201505:32Nie dotyczy
Boot.supermail.1.Wide.jsNie dotyczy1,783,73102-cze-201505:32Nie dotyczy
Cafe_airfilter_dll15.0.847.4047,81626-maj-201522:48x64
Cafe_owaauth_dll15.0.847.4097,47226-maj-201522:48x64
Calcalculation.ps1Nie dotyczy38,96502-cze-201505:58Nie dotyczy
Casredirect.aspxNie dotyczy4,84326-maj-201520:33Nie dotyczy
Checkinvalidrecipients.ps1Nie dotyczy19,88102-cze-201505:58Nie dotyczy
Chksgfiles.dll15.0.847.4063,68826-maj-201522:48x64
Citsconstants.ps1Nie dotyczy12,61302-cze-201505:58Nie dotyczy
Citslibrary.ps1Nie dotyczy79,46402-cze-201505:58Nie dotyczy
Citstypes.ps1Nie dotyczy11,26002-cze-201505:58Nie dotyczy
Common.jsNie dotyczy492,32319-lut-201505:35Nie dotyczy
Configure_enterprisepartnerapplication.ps1Nie dotyczy19,13602-cze-201505:58Nie dotyczy
Configureadam.ps1Nie dotyczy20,11502-cze-201505:58Nie dotyczy
Configurecaferesponseheaders.ps1Nie dotyczy16,75302-cze-201505:58Nie dotyczy
Configurenetworkprotocolparameters.ps1Nie dotyczy15,49402-cze-201505:58Nie dotyczy
Configuresmbipsec.ps1Nie dotyczy36,64702-cze-201505:58Nie dotyczy
Consoleinitialize.ps1Nie dotyczy20,84526-maj-201522:45Nie dotyczy
Convertoabvdir.ps1Nie dotyczy16,86102-cze-201505:58Nie dotyczy
Converttomessagelatency.ps1Nie dotyczy11,37202-cze-201505:58Nie dotyczy
Diagnosticscriptcommonlibrary.ps1Nie dotyczy13,18602-cze-201505:58Nie dotyczy
Disable_antimalwarescanning.ps1Nie dotyczy12,03702-cze-201505:58Nie dotyczy
Disable_outsidein.ps1Nie dotyczy10,47002-cze-201505:58Nie dotyczy
Disableinmemorytracing.ps1Nie dotyczy10,19802-cze-201505:58Nie dotyczy
Dlppolicy.jsNie dotyczy12,59319-lut-201505:35Nie dotyczy
Dsaccessperf.dll15.0.847.4052,43226-maj-201522:48x64
Dscperf.dll15.0.847.4031,42426-maj-201522:48x64
Dup_ext_microsoft.Exchange.Data.transport.dll15.0.847.40387,88026-maj-201522:46x86
Edgetransport.exe15.0.847.4044,24826-maj-201522:46x86
Enable_antimalwarescanning.ps1Nie dotyczy14,40702-cze-201505:58Nie dotyczy
Enable_crossforestconnector.ps1Nie dotyczy15,44602-cze-201505:58Nie dotyczy
Enable_outlookcertificateauthentication.ps1Nie dotyczy19,78302-cze-201505:58Nie dotyczy
Enable_outsidein.ps1Nie dotyczy10,46302-cze-201505:58Nie dotyczy
Enableinmemorytracing.ps1Nie dotyczy10,20002-cze-201505:58Nie dotyczy
Engineupdateserviceinterfaces.dll15.0.847.4024,85626-maj-201522:46x86
ESE.dll15.0.847.403,185,84026-maj-201522:48x64
Eseback2.dll15.0.847.40308,41626-maj-201522:48x64
Esebcli2.dll15.0.847.40278,72026-maj-201522:48x64
Eseperf.dll15.0.847.40117,44026-maj-201522:48x64
Eseutil.exe15.0.847.40366,27226-maj-201522:48x64
Esevss.dll15.0.847.4050,36026-maj-201522:48x64
Exchange.support.format.ps1xmlNie dotyczy23,05726-maj-201522:45Nie dotyczy
Exchmem.dll15.0.847.4086,72026-maj-201522:48x64
Exchucutil.ps1Nie dotyczy20,72002-cze-201505:58Nie dotyczy
Exdbfailureitemapi.dll15.0.847.4034,02426-maj-201522:48x64
Exdbmsg.dll15.0.847.40204,48026-maj-201522:48x64
Expiredpassword.aspxNie dotyczy7,22826-maj-201520:33Nie dotyczy
Export_mailpublicfoldersformigration.ps1Nie dotyczy29,41402-cze-201505:58Nie dotyczy
Export_publicfolderstatistics.ps1Nie dotyczy37,86602-cze-201505:58Nie dotyczy
Export_retentiontags.ps1Nie dotyczy13,86802-cze-201505:58Nie dotyczy
Exportedgeconfig.ps1Nie dotyczy24,20702-cze-201505:58Nie dotyczy
Exprfdll.dll15.0.847.4031,93626-maj-201522:48x64
Exrpc32.dll15.0.847.401,662,65626-maj-201522:48x64
Exrw.dll15.0.847.4034,48026-maj-201522:48x64
Exsetdata.dll15.0.847.401,756,36026-maj-201522:48x64
Exsetup.exe15.0.847.4142,17602-cze-201505:58x86
Exsetupui.exe15.0.847.40206,02426-maj-201522:46x86
Ext_microsoft.Exchange.Data.transport.dll15.0.847.40387,88026-maj-201522:46x86
Extrace.dll15.0.847.40204,99226-maj-201522:48x64
Exwatson.dll15.0.847.4025,79226-maj-201522:48x64
Fastioext.dll15.0.847.4054,47226-maj-201522:48x64
Ffomigrationstatus.aspxNie dotyczy6,55310-lis-201420:13Nie dotyczy
Filteringconfigurationcommands.ps1Nie dotyczy15,07902-cze-201505:58Nie dotyczy
FMS.exe15.0.847.401,347,24826-maj-201522:48x64
Forefrontactivedirectoryconnector.exe15.0.847.40112,42426-maj-201522:48x64
Fscsqmuploader.exe15.0.847.40463,57626-maj-201522:48x64
Get_publicfoldermailboxsize.ps1Nie dotyczy11,87402-cze-201505:58Nie dotyczy
Getucpool.ps1Nie dotyczy16,57502-cze-201505:58Nie dotyczy
Getvalidengines.ps1Nie dotyczy10,08602-cze-201505:58Nie dotyczy
Import_mailpublicfoldersformigration.ps1Nie dotyczy31,65402-cze-201505:58Nie dotyczy
Import_retentiontags.ps1Nie dotyczy25,64202-cze-201505:58Nie dotyczy
Importedgeconfig.ps1Nie dotyczy74,06402-cze-201505:58Nie dotyczy
Inboundconnectordetails.aspxNie dotyczy4,33410-lis-201420:13Nie dotyczy
Info.aspxNie dotyczy3,44826-maj-201520:33Nie dotyczy
Installwindowscomponent.ps1Nie dotyczy31,27602-cze-201505:58Nie dotyczy
Languageselection.aspxNie dotyczy6,86826-maj-201520:33Nie dotyczy
List.jsNie dotyczy163,67919-lut-201505:35Nie dotyczy
Logoff.aspxNie dotyczy6,08926-maj-201520:33Nie dotyczy
Lpversioning.XMLNie dotyczy16,48802-cze-201505:58Nie dotyczy
Main_default.cssNie dotyczy96,52602-cze-201504:48Nie dotyczy
Main_default_rtl.cssNie dotyczy96,84602-cze-201504:48Nie dotyczy
Main_in.cssNie dotyczy96,52602-cze-201504:48Nie dotyczy
Main_ja.cssNie dotyczy95,23202-cze-201504:48Nie dotyczy
Main_ko.cssNie dotyczy95,22602-cze-201504:48Nie dotyczy
Main_ur_rtl.cssNie dotyczy96,26302-cze-201504:48Nie dotyczy
Main_vi.cssNie dotyczy95,13102-cze-201504:48Nie dotyczy
Main_zhs.cssNie dotyczy96,31902-cze-201504:48Nie dotyczy
Main_zht.cssNie dotyczy96,37102-cze-201504:48Nie dotyczy
Merge_publicfoldermailbox.ps1Nie dotyczy38,93602-cze-201505:58Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.addressbook.Service.dll15.0.847.40224,06426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.AirSync.dll115.0.847.401,470,72826-maj-201522:46Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.airsynchandler.dll15.0.847.4063,78426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.anchorservice.dll15.0.847.40131,87226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.antispamupdatesvc.exe15.0.847.4034,60826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.approval.Applications.dll15.0.847.4060,23226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.assistants.dll15.0.847.40271,63226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.auditlogsearchservicelet.dll15.0.847.4067,40826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.authadminservicelet.dll15.0.847.4040,25626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.authorizationplugin.dll15.0.847.4091,96826-maj-201522:47x64
Microsoft.Exchange.Autodiscover.dll15.0.847.40319,77626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.certificatedeploymentservicelet.dll15.0.847.4033,64826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.certificatenotificationservicelet.dll15.0.847.4030,58426-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Clients.common.dll15.0.847.40123,68826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Clients.OWA.dll15.0.847.403,043,09626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.App.jsNie dotyczy46,65202-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.app_minify.XMLNie dotyczy789,21002-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.Diagnostics.jsNie dotyczy90,77102-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.diagnostics_minify.XMLNie dotyczy1,415,76702-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.readingpane.jsNie dotyczy185,72302-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.readingpane.Mouse.jsNie dotyczy88,83802-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.readingpane.mouse_minify.XMLNie dotyczy1,440,35402-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.readingpane.Narrow.jsNie dotyczy41,04502-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.readingpane.narrow_minify.XMLNie dotyczy648,57102-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.readingpane.Wide.jsNie dotyczy60,86802-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.readingpane.wide_minify.XMLNie dotyczy973,00402-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.readingpane_minify.XMLNie dotyczy3,119,88502-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.viewmodels.jsNie dotyczy42,73702-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.viewmodels_minify.XMLNie dotyczy741,51602-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.views.jsNie dotyczy51,33402-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Application.views_minify.XMLNie dotyczy831,13002-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.attachmentshub.jsNie dotyczy38,75702-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.attachmentshub_minify.XMLNie dotyczy651,25402-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.attachmentwell.jsNie dotyczy80,93902-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.attachmentwell_minify.XMLNie dotyczy1,441,85602-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.collabattachmentpreview.jsNie dotyczy54,58502-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.collabattachmentpreview_minify.XMLNie dotyczy947,59402-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.collabattachmentwell.jsNie dotyczy80,83402-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.collabattachmentwell_minify.XMLNie dotyczy1,440,56702-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.collabdocattachment.jsNie dotyczy5,20102-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.collabdocattachment_minify.XMLNie dotyczy74,28702-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.documentattachment.jsNie dotyczy311402-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.documentattachment_minify.XMLNie dotyczy44,31902-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.extendedattachmentwell.jsNie dotyczy95,56302-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.extendedattachmentwell_minify.XMLNie dotyczy1,684,37202-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.filepicker.models.jsNie dotyczy5,94702-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.filepicker.models_minify.XMLNie dotyczy94,22102-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.filepicker.viewmodels.jsNie dotyczy15,75702-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.filepicker.viewmodels_minify.XMLNie dotyczy248,43802-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.filepicker.views.jsNie dotyczy36,27402-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.filepicker.views_minify.XMLNie dotyczy588,61602-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.legacyattachmentpreview.jsNie dotyczy5,10902-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Attachments.legacyattachmentpreview_minify.XMLNie dotyczy72,68002-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.common.jsNie dotyczy10,49902-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.common_minify.XMLNie dotyczy117,36002-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.models.jsNie dotyczy272,99902-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.models_minify.XMLNie dotyczy4,963,92202-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.viewmodels.jsNie dotyczy410,92402-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.viewmodels_minify.XMLNie dotyczy7,142,12002-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.views.jsNie dotyczy435,02902-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.views.Mouse.jsNie dotyczy50,42602-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.views.mouse_minify.XMLNie dotyczy870,01002-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.views.Narrow.jsNie dotyczy7,25802-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.views.narrow_minify.XMLNie dotyczy122,75702-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.views.Wide.jsNie dotyczy13,75102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.views.wide_minify.XMLNie dotyczy245,91402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Boot.views_minify.XMLNie dotyczy7,538,48202-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Calendar.Search.jsNie dotyczy74,53702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Calendar.search_minify.XMLNie dotyczy1,250,80802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Calendar.sharingmanagementv1.jsNie dotyczy58,11702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Calendar.sharingmanagementv1_minify.XMLNie dotyczy949,91702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Calendar.TimeLine.jsNie dotyczy2,18402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Calendar.timeline_minify.XMLNie dotyczy30,10802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Calendar.weatherv1.jsNie dotyczy40,54402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Calendar.weatherv1_minify.XMLNie dotyczy643,79002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.changelayout.viewmodels.jsNie dotyczy3,65902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.changelayout.viewmodels_minify.XMLNie dotyczy52,42902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.changelayout.views.jsNie dotyczy2,62802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.changelayout.views_minify.XMLNie dotyczy37,05402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Attachments.jsNie dotyczy69,15502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.attachments_minify.XMLNie dotyczy1,063,26502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Controls.editorbase.jsNie dotyczy17,35302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Controls.editorbase_minify.XMLNie dotyczy272,69302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Controls.jsNie dotyczy283,03002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Controls.legacyrte.jsNie dotyczy21,05502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Controls.legacyrte_minify.XMLNie dotyczy349,52502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Controls.richtexteditor.jsNie dotyczy150,61802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Controls.richtexteditor_minify.XMLNie dotyczy2,511,09602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.controls_minify.XMLNie dotyczy5,312,49102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Framework.jsNie dotyczy394,37002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.framework_minify.XMLNie dotyczy7,460,16102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.inlinefeedback.jsNie dotyczy8,97402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.inlinefeedback_minify.XMLNie dotyczy136,36502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.introductionpeek.jsNie dotyczy9,12102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.introductionpeek_minify.XMLNie dotyczy143,95102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.models.jsNie dotyczy243,40102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.models_minify.XMLNie dotyczy4,442,97202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Notifications.jsNie dotyczy18,74702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.notifications_minify.XMLNie dotyczy259,87702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.offline.Boot.jsNie dotyczy38,45602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.offline.boot_minify.XMLNie dotyczy615,34802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.peopleiknow.jsNie dotyczy42,68502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.peopleiknow_minify.XMLNie dotyczy708,38102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.quickcompose.jsNie dotyczy58,80902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.quickcompose_minify.XMLNie dotyczy890,59702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Storage.jsNie dotyczy410,84302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.storage_minify.XMLNie dotyczy7,291,53102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.Sync.jsNie dotyczy138,98802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.sync_minify.XMLNie dotyczy2,375,12602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.viewmodels.jsNie dotyczy1,310,03602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.viewmodels_minify.XMLNie dotyczy25,223,91802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.views.jsNie dotyczy1,400,50002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.views.Mouse.jsNie dotyczy72,95702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.views.mouse_minify.XMLNie dotyczy1,271,91902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.views.Narrow.jsNie dotyczy67,07702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.views.narrow_minify.XMLNie dotyczy1,159,01902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.views.Wide.jsNie dotyczy73,62502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.views.wide_minify.XMLNie dotyczy1,274,95702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.views_minify.XMLNie dotyczy25,608,21002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.WebServices.jsNie dotyczy639,35002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Core.webservices_minify.XMLNie dotyczy10,450,77402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Desktop.Controls.jsNie dotyczy88902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Desktop.controls_minify.XMLNie dotyczy10,58902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Desktop.viewmodels.jsNie dotyczy34,18202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Desktop.viewmodels_minify.XMLNie dotyczy563,61102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Desktop.views.jsNie dotyczy167,12102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Desktop.views_minify.XMLNie dotyczy2,963,69002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.finalize_obfuscate.XMLNie dotyczy77,548,56302-cze-201505:30Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.genericmail.jsNie dotyczy83302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.genericmail_minify.XMLNie dotyczy12,03702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Header.Legacy.jsNie dotyczy47,73202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Header.legacy_minify.XMLNie dotyczy806,20502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Header.o365.jsNie dotyczy24,33902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Header.o365.Parity.jsNie dotyczy32,43002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Header.o365.parity_minify.XMLNie dotyczy555,19902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Header.o365_minify.XMLNie dotyczy403,69202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.inlineexplore.jsNie dotyczy23,18202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.inlineexplore.Narrow.jsNie dotyczy5,50602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.inlineexplore.narrow_minify.XMLNie dotyczy83,92502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.inlineexplore.Wide.jsNie dotyczy5,95302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.inlineexplore.wide_minify.XMLNie dotyczy90,66002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.inlineexplore_minify.XMLNie dotyczy362,18902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.maillistview.jsNie dotyczy218,13302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.maillistview.Mouse.jsNie dotyczy72,92702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.maillistview.mouse_minify.XMLNie dotyczy1,237,03602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.maillistview.Narrow.jsNie dotyczy16,49702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.maillistview.narrow_minify.XMLNie dotyczy273,80702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.maillistview.Wide.jsNie dotyczy26,00402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.maillistview.wide_minify.XMLNie dotyczy425,60002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.maillistview_minify.XMLNie dotyczy3,860,38702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.Autodiscover.jsNie dotyczy25,91302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.autodiscover_minify.XMLNie dotyczy428,85602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.Controls.jsNie dotyczy5,83902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.controls_minify.XMLNie dotyczy102,04902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.models.jsNie dotyczy6,73702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.models_minify.XMLNie dotyczy98,14602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.viewmodels.jsNie dotyczy78,88302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.viewmodels_minify.XMLNie dotyczy1,316,99702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.views.jsNie dotyczy165,12402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.views.Narrow.jsNie dotyczy69,19102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.views.narrow_minify.XMLNie dotyczy1,170,22002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.views.Wide.jsNie dotyczy82,98202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.views.wide_minify.XMLNie dotyczy1,451,52502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Mobile.views_minify.XMLNie dotyczy2,714,27102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.moderngroupcard.jsNie dotyczy109,20102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.moderngroupcard_minify.XMLNie dotyczy1,751,92902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.moderngroups.jsNie dotyczy214,59602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.moderngroups.Mouse.jsNie dotyczy18,52602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.moderngroups.mouse_minify.XMLNie dotyczy318,82102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.moderngroups.Narrow.jsNie dotyczy10,77102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.moderngroups.narrow_minify.XMLNie dotyczy181,57102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.moderngroups_minify.XMLNie dotyczy3,733,86502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.modernreadingpane.jsNie dotyczy273,29002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.modernreadingpane.Mouse.jsNie dotyczy116,70402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.modernreadingpane.mouse_minify.XMLNie dotyczy1,894,36502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.modernreadingpane.Narrow.jsNie dotyczy72,47002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.modernreadingpane.narrow_minify.XMLNie dotyczy1,122,05502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.modernreadingpane.Wide.jsNie dotyczy99,22802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.modernreadingpane.wide_minify.XMLNie dotyczy1,596,26002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.modernreadingpane_minify.XMLNie dotyczy4,514,57402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Options.jsNie dotyczy42,14102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.options_minify.XMLNie dotyczy688,15102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.models.jsNie dotyczy27,41302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.models_minify.XMLNie dotyczy460,95902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.viewmodels.jsNie dotyczy60,72102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.viewmodels_minify.XMLNie dotyczy928,80902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.views.jsNie dotyczy40,50402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.views.Narrow.jsNie dotyczy13,62802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.views.narrow_minify.XMLNie dotyczy229,85202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.views.Wide.jsNie dotyczy12,85502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.views.wide_minify.XMLNie dotyczy222,34802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.palboot.views_minify.XMLNie dotyczy577,51502-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.People.Core.jsNie dotyczy48,04302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.program.jsNie dotyczy1,80102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.program_minify.XMLNie dotyczy30,23002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.quickcapture.jsNie dotyczy43,33302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.quickcapture_minify.XMLNie dotyczy673,88902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.Reminders.jsNie dotyczy23,48302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.reminders_minify.XMLNie dotyczy362,19802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.sharedhovercard.jsNie dotyczy5,25802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.sharedhovercard_minify.XMLNie dotyczy91,10102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.shellcore.o365.jsNie dotyczy2,33202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.shellcore.o365_minify.XMLNie dotyczy32,60802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.shellplus.o365.jsNie dotyczy1,11402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Client.shellplus.o365_minify.XMLNie dotyczy12,95202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.Clients.owa2.Server.dll15.0.847.411,838,91202-cze-201505:59x86
Microsoft.Exchange.Clients.Security.dll15.0.847.40131,88826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Cluster.common.Extensions.dll15.0.847.4029,52826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Cluster.REPLAY.dll15.0.847.402,452,26426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Cluster.replicaseeder.dll15.0.847.40115,01626-maj-201522:46x64
Microsoft.Exchange.Cluster.replicavsswriter.dll15.0.847.40294,73626-maj-201522:46x64
Microsoft.Exchange.Cluster.Shared.dll15.0.847.40372,00826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Configuration.certificateauth.dll15.0.847.4044,90426-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Configuration.Core.dll15.0.847.4087,35226-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Configuration.delegatedauth.dll15.0.847.4061,79226-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Configuration.diagnosticsmodules.dll15.0.847.4031,09626-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Configuration.FailFast.dll15.0.847.4054,60026-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Configuration.ObjectModel.dll15.0.847.401,403,22426-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Configuration.redirectionmodule.dll15.0.847.4081,77626-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Configuration.remotepowershellbackendcmdletproxymodule.dll15.0.847.4028,62426-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Connections.common.dll15.0.847.4082,23226-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Connections.EAS.dll15.0.847.40185,12826-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Connections.IMAP.dll15.0.847.40122,16026-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Connections.POP.dll15.0.847.4070,44026-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.contentfilter.wrapper.exe15.0.847.40192,32826-maj-201522:48x64
Microsoft.Exchange.Data.applicationlogic.dll15.0.847.401,064,77626-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Data.Directory.dll15.0.847.405,958,44026-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Data.dll15.0.847.401,297,66426-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Data.groupmailboxaccesslayer.dll15.0.847.40126,82426-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Data.ha.dll15.0.847.4071,43226-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Data.MAPI.dll15.0.847.40179,47226-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Data.Providers.dll15.0.847.40148,26426-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Data.Storage.dll15.0.847.407,340,32026-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Data.throttlingservice.Client.dll15.0.847.4043,36826-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.Diagnostics.dll15.0.847.401,386,77626-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.diagnosticsaggregationservicelet.dll15.0.847.4058,23226-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Directory.topologyservice.exe15.0.847.40190,80826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.edgecredentialsvc.exe15.0.847.4028,97626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.edgesync.common.dll15.0.847.40160,55226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.edgesync.datacenterproviders.dll15.0.847.40232 28826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.edgesyncsvc.exe15.0.847.40105,24026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.ediscovery.mailboxsearch.dll15.0.847.40261,45626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.entities.Calendaring.dll15.0.847.40149,82426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.entities.common.dll15.0.847.40111,91226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.entities.datamodel.dll15.0.847.40107,83226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.eserepl.dll15.0.847.40125,19226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.exchangecertificateservicelet.dll15.0.847.4043,88026-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Extensibility.internal.dll15.0.847.40550,72826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.flighting.dll15.0.847.4027,40826-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.frontendhttpproxy.dll15.0.847.40585,52026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.helpprovider.dll15.0.847.4045,85626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Hygiene.Data.dll15.0.847.40911,13626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.IMAP4.exe.Fe15.0.847.40226,56026-maj-201522:46Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.IMAP4.exe15.0.847.40226,56026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.imap4service.exe.Fe15.0.847.4032,03226-maj-201522:46Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.imap4service.exe15.0.847.4032,03226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.inference.common.dll15.0.847.4083,76026-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.inference.mdbcommon.dll15.0.847.4086,33626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.inference.peoplerelevance.dll15.0.847.4088,40826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.inference.ranking.dll15.0.847.4026,41626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.infoworker.common.dll15.0.847.401,688,36826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.infoworker.meetingvalidator.dll15.0.847.40166,24026-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.ISAM.esebcli.dll15.0.847.40107,29626-maj-201522:46x64
Microsoft.Exchange.ISAM.Interop.dll15.0.847.40413,47226-maj-201522:46x64
Microsoft.Exchange.jobqueueservicelet.dll15.0.847.4055,09626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Live.domainservices.dll15.0.847.40129,34426-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.loganalyzer.analyzers.oabdownloadlog.dll15.0.847.4027,00826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxloadbalance.dll15.0.847.40156,47226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.common.dll15.0.847.401,108,34426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.dll15.0.847.40558,42426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.easprovider.dll15.0.847.4073,09626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.imapprovider.dll15.0.847.4067,98426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.mapiprovider.dll15.0.847.4095,63226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.proxyclient.dll15.0.847.40116,10426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.proxyservice.dll15.0.847.40135,56826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.pstprovider.dll15.0.847.4087,94426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.remoteprovider.dll15.0.847.4068,50426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.storageprovider.dll15.0.847.40104,86426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxreplicationservice.upgrade14to15.dll15.0.847.40273,29626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.mailboxtransport.storedriverdelivery.dll15.0.847.40560,52026-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.mailboxtransport.submission.storedriversubmission.dll15.0.847.40257,47226-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Management.ControlPanel.dll15.0.847.416,760,27202-cze-201505:59x86
Microsoft.Exchange.Management.Deployment.Analysis.dll15.0.847.40103,78426-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Management.Deployment.dll15.0.847.40605,51226-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Management.dll15.0.847.4118,506,00802-cze-201505:59x64
Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.support.dll15.0.847.40198,50426-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Management.psdirectinvoke.dll15.0.847.4034,13626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Management.rbacdefinition.dll15.0.847.405,594,45626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Management.Recipient.dll15.0.847.40753,98426-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Management.reportingwebservice.dll15.0.847.40141,16826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Management.SnapIn.ESM.dll15.0.847.4080,20026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Management.systemmanager.dll15.0.847.401,280,33626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Management.transport.dll15.0.847.40378,68826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.mapihttpclient.dll15.0.847.40113,44826-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.mapihttphandler.dll15.0.847.40185,12826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.messagesecurity.dll15.0.847.4084,77626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.messagingpolicies.edgeagents.dll15.0.847.4073,06426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.messagingpolicies.journalagent.dll15.0.847.40128,36826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.messagingpolicies.redirectionagent.dll15.0.847.4032,64026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.messagingpolicies.rmsvcagent.dll15.0.847.40151,91226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.messagingpolicies.Rules.dll15.0.847.40299,34426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.messagingpolicies.transportruleagent.dll15.0.847.4038,28026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.messagingpolicies.unjournalagent.dll15.0.847.4090,48826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Migration.dll15.0.847.40760,59226-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.migrationmonitor.dll15.0.847.40110,38426-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.mobiledriver.dll15.0.847.40146,20826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.monitoring.activemonitoring.local.Components.dll15.0.847.413,389,86402-cze-201505:58x86
Microsoft.Exchange.monitoring.servicecontextprovider.dll15.0.847.4027,51226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.NET.dll15.0.847.403,133,68826-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.oabauthmodule.dll15.0.847.4027,93626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.oabrequesthandler.dll15.0.847.4039,72826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.POP3.exe.Fe15.0.847.4096,00026-maj-201522:46Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.POP3.exe15.0.847.4096,00026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.pop3service.exe.Fe15.0.847.4032,02426-maj-201522:46Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.pop3service.exe15.0.847.4032,02426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.popimap.Core.dll.Fe15.0.847.40203,55226-maj-201522:46Nie dotyczy
Microsoft.Exchange.popimap.Core.dll15.0.847.40203,55226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.powersharp.Management.dll15.0.847.413,812,68002-cze-201505:59x86
Microsoft.Exchange.PowerShell.rbachostingtools.dll15.0.847.4079,71226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.protectedservicehost.exe15.0.847.4036,67226-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Protocols.fasttransfer.dll15.0.847.40138,56826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Protocols.MAPI.dll15.0.847.40399,65626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.provisioningagent.dll15.0.847.40235,82426-maj-201523:31x64
Microsoft.Exchange.provisioningservicelet.dll15.0.847.4085,83226-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.pushnotifications.dll15.0.847.4085,29626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.pushnotifications.Publishers.dll15.0.847.40288,60826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.pushnotifications.Server.dll15.0.847.4081,23226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.RPC.dll15.0.847.401,361,65626-maj-201522:47x64
Microsoft.Exchange.rpcclientaccess.dll15.0.847.40153,89626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.rpcclientaccess.exmonhandler.dll15.0.847.4069,48026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.rpcclientaccess.Handler.dll15.0.847.40476,49626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.rpcclientaccess.monitoring.dll15.0.847.40152,40826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.rpcclientaccess.Parser.dll15.0.847.40736,58426-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.rpcclientaccess.Server.dll15.0.847.40204,10426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.rpcclientaccess.Service.exe15.0.847.4038,22426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.rpchttpmodules.dll15.0.847.4046,37626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.rpcoverhttpautoconfig.dll15.0.847.4056,13626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.saclwatcherservicelet.dll15.0.847.4027,46426-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Search.Core.dll15.0.847.40263,44826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Search.Engine.dll15.0.847.4068,38426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Search.Fast.dll15.0.847.40225,04826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Search.mdb.dll15.0.847.40163,09626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Search.Query.dll15.0.847.40104,73626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Search.Service.exe15.0.847.4032,04026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Security.dll15.0.847.40654,60826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.admininterface.dll15.0.847.40199,52826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.common.dll15.0.847.40366,92026-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.Diagnostics.dll15.0.847.40188,76026-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.DirectoryServices.dll15.0.847.4093,04826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.esebackinterop.dll15.0.847.4089,44826-maj-201523:31x64
Microsoft.Exchange.Server.Storage.fulltextindex.dll15.0.847.4062,82426-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.ha.dll15.0.847.4089,39226-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.lazyindexing.dll15.0.847.40175,45626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.logicaldatamodel.dll15.0.847.40759,15226-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.mapidisp.dll15.0.847.40386,89626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.multimailboxsearch.dll15.0.847.4055,16026-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.physicalaccess.dll15.0.847.40548,20026-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.Rpcproxy.dll15.0.847.40123,21626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.storecommonservices.dll15.0.847.40668,54426-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.storeintegritycheck.dll15.0.847.4083,32826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Server.Storage.workermanager.dll15.0.847.4041,32026-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.ServiceHost.exe15.0.847.4048,40826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.servicelets.globallocatorcache.dll15.0.847.4053,61626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.Services.dll15.0.847.407,018,25626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Services.onlinemeetings.dll15.0.847.40221,52026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Setup.common.dll15.0.847.40312,09626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Setup.commonbase.dll15.0.847.4042,80026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.Setup.Console.dll15.0.847.4034,59226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.store.Service.exe15.0.847.4031,00826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.store.Worker.exe15.0.847.4033,05626-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.storedriver.dll15.0.847.4084,24826-maj-201523:31x86
Microsoft.Exchange.storeprovider.dll15.0.847.40962,33626-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Agent.addressbookpolicyroutingagent.dll15.0.847.4027,56826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Agent.AntiSpam.common.dll15.0.847.4094,06426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Agent.Hygiene.dll15.0.847.40224,08026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Agent.interceptoragent.dll15.0.847.40106,87226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Agent.liveidauth.dll15.0.847.4024,92026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Agent.malware.dll15.0.847.40137,04026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Agent.Search.dll15.0.847.4036,16826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Agent.SenderId.Core.dll15.0.847.4061,28826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Agent.trustedmailagents.dll15.0.847.4052,08826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.common.dll15.0.847.4039,72826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.dll15.0.847.403,090,70426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Logging.Search.dll15.0.847.4088,40026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Sync.common.dll15.0.847.40518,47226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Sync.Manager.dll15.0.847.40323,40026-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Sync.migrationrpc.dll15.0.847.4054,11226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transport.Sync.Worker.dll15.0.847.401,085,76826-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.transportsyncmanagersvc.exe15.0.847.4025,42426-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.um.callrouter.exe15.0.847.4029,47226-maj-201522:46x86
Microsoft.Exchange.um.ucmaplatform.dll15.0.847.40251,17626-maj-201522:45x86
Microsoft.Exchange.um.umcommon.dll15.0.847.40949,01626-maj-201522:45x86
Microsoft.Exchange.um.umcore.dll15.0.847.401,506,06426-maj-201522:45x86
Microsoft.Exchange.unifiedcontent.dll15.0.847.4046,37626-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.variantconfiguration.dll15.0.847.40213,82426-maj-201522:47x86
Microsoft.Exchange.workloadmanagement.dll15.0.847.40196,92026-maj-201522:45x86
Microsoft.Filtering.Exchange.dll15.0.847.4054,03226-maj-201522:46x86
Microsoft.Filtering.Interop.dll15.0.847.4022,28826-maj-201522:46x86
Microsoft.Forefront.Management.PowerShell.format.ps1xmlNie dotyczy20,25226-maj-201522:45Nie dotyczy
Microsoft.Forefront.Management.PowerShell.types.ps1xmlNie dotyczy12,88226-maj-201522:45Nie dotyczy
Microsoft.Forefront.monitoring.activemonitoring.local.Components.dll15.0.847.41935,84802-cze-201505:58x86
Microsoft.jsmvvm.Framework.jsNie dotyczy75,37802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.jsmvvm.framework_minify.XMLNie dotyczy1,352,48802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.clientlogging.jsNie dotyczy5,91702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.clientlogging_minify.XMLNie dotyczy92,33802-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.clientperformance.jsNie dotyczy1,27002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.clientperformance_minify.XMLNie dotyczy22,05102-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Controls.jsNie dotyczy141,64702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.controls_minify.XMLNie dotyczy2,626,02602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Framework.jsNie dotyczy13,27202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.framework_minify.XMLNie dotyczy224,21602-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.models.jsNie dotyczy12,93302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.models_minify.XMLNie dotyczy220,45302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Core.jsNie dotyczy44,04202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Core.Mouse.jsNie dotyczy33,85702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Core.mouse_minify.XMLNie dotyczy535,24002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Core.Narrow.jsNie dotyczy8,74002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Core.narrow_minify.XMLNie dotyczy129,40702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Core.Wide.jsNie dotyczy9,05402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Core.wide_minify.XMLNie dotyczy133,78902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.core_minify.XMLNie dotyczy650,88402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.jsNie dotyczy96,09902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Mouse.jsNie dotyczy27,14402-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.mouse_minify.XMLNie dotyczy402,41902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Narrow.jsNie dotyczy5,11002-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.narrow_minify.XMLNie dotyczy69,24302-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.Wide.jsNie dotyczy5,09702-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.Shell.wide_minify.XMLNie dotyczy69,23902-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.shell_minify.XMLNie dotyczy1,591,77202-cze-201505:31Nie dotyczy
Microsoft.o365.shell15.jsNie dotyczy46,43502-cze-201505:32Nie dotyczy
Microsoft.o365.shell15_minify.XMLNie dotyczy676,73802-cze-201505:32Nie dotyczy
Microsoft.o365.suiteapi.jsNie dotyczy88,88902-cze-201505:32Nie dotyczy
Microsoft.o365.suiteapi_minify.XMLNie dotyczy1,376,95302-cze-201505:32Nie dotyczy
Microsoft.o365.suiteutil.jsNie dotyczy2,61702-cze-201505:32Nie dotyczy
Microsoft.o365.suiteutil_minify.XMLNie dotyczy42,43802-cze-201505:32Nie dotyczy
Microsoft.Office.Datacenter.activemonitoringlocal.dll15.0.847.40512,36026-maj-201522:47x86
Microsoft.Office.Datacenter.monitoring.activemonitoring.Recovery.dll15.0.847.40167,34426-maj-201522:46x86
Migrateumcustomprompts.ps1Nie dotyczy15,94602-cze-201505:58Nie dotyczy
Move_publicfolderbranch.ps1Nie dotyczy28,71402-cze-201505:58Nie dotyczy
Movemailbox.ps1Nie dotyczy54,71602-cze-201505:58Nie dotyczy
Movetransportdatabase.ps1Nie dotyczy27,42602-cze-201505:58Nie dotyczy
MS.RTE.jsNie dotyczy242,74002-cze-201505:32Nie dotyczy
MS.rte_minify.XMLNie dotyczy5,266,31202-cze-201505:32Nie dotyczy
Msexchangedagmgmt.exe15.0.847.4028,90426-maj-201522:46x86
Msexchangedelivery.exe15.0.847.4037,09626-maj-201523:31x86
Msexchangefrontendtransport.exe15.0.847.4029,96826-maj-201522:46x86
Msexchangehmhost.exe15.0.847.4031,96826-maj-201522:46x86
Msexchangehmworker.exe15.0.847.4039,14426-maj-201522:46x86
Msexchangemailboxassistants.exe15.0.847.401,547,02426-maj-201523:31x86
Msexchangerepl.exe15.0.847.4072,40826-maj-201522:46x86
Msexchangesubmission.exe15.0.847.4061,16826-maj-201523:31x86
Msexchangethrottling.exe15.0.847.4047,34426-maj-201522:47x86
MSExchangeTransport.exe15.0.847.4080,11226-maj-201522:46x86
Msexchangetransportlogsearch.exe15.0.847.40173,84026-maj-201522:46x86
Msexchangewatchdog.exe15.0.847.4061,67226-maj-201522:48x64
Mspatchlinterop.dll15.0.847.4060,64026-maj-201522:48x64
Navigatorparser.dll15.0.847.40639,20026-maj-201522:48x64
Newtestcasconnectivityuser.ps1Nie dotyczywynosi 19,10002-cze-201505:58Nie dotyczy
Newtestcasconnectivityuserhosting.ps1Nie dotyczy21,43902-cze-201505:58Nie dotyczy
Oleconverter.exe15.0.847.40171,72826-maj-201522:48x64
Options_main_default.cssNie dotyczy91,45302-cze-201504:48Nie dotyczy
Options_main_default_rtl.cssNie dotyczy91,76302-cze-201504:48Nie dotyczy
Options_main_in.cssNie dotyczy91,17702-cze-201504:48Nie dotyczy
Options_main_ja.cssNie dotyczy90,15002-cze-201504:48Nie dotyczy
Options_main_ko.cssNie dotyczy90,17902-cze-201504:48Nie dotyczy
Options_main_ur_rtl.cssNie dotyczy91,05002-cze-201504:48Nie dotyczy
Options_main_vi.cssNie dotyczy90,05702-cze-201504:48Nie dotyczy
Options_main_zhs.cssNie dotyczy91,05602-cze-201504:48Nie dotyczy
Options_main_zht.cssNie dotyczy91,10802-cze-201504:48Nie dotyczy
Outboundconnectordetails.aspxNie dotyczy5,11610-lis-201420:13Nie dotyczy
OWA.Core.extensibility_minify.XMLNie dotyczy965,56002-cze-201505:32Nie dotyczy
Owaauth.dll15.0.847.4097,47226-maj-201522:48x64
Perf_common_extrace.dll15.0.847.40204,99226-maj-201522:48x64
Perf_exchmem.dll15.0.847.4086,72026-maj-201522:48x64
Pipeline2.dll15.0.847.401,469,12826-maj-201522:48x64
PowerShell.rbachostingtools.dll_1bf4f3e363ef418781685d1a60da11c115.0.847.4079,71226-maj-201522:46Nie dotyczy
Prepare_moverequest.ps1Nie dotyczy70,04102-cze-201505:58Nie dotyczy
Preparemoverequesthosting.ps1Nie dotyczy67,82702-cze-201505:58Nie dotyczy
Publicfoldertomailboxmapgenerator.ps1Nie dotyczy40,11402-cze-201505:58Nie dotyczy
Redir.aspxNie dotyczy1,65926-maj-201520:33Nie dotyczy
RegionalSettings.ascxNie dotyczy4,94910-lis-201420:13Nie dotyczy
Reinstalldefaulttransportagents.ps1Nie dotyczy17,35826-maj-201522:45Nie dotyczy
Removeuserfrompfrecursive.ps1Nie dotyczy11,56302-cze-201505:58Nie dotyczy
Replaceuserpermissiononpfrecursive.ps1Nie dotyczy11,90702-cze-201505:58Nie dotyczy
Replaceuserwithuseronpfrecursive.ps1Nie dotyczy11,91302-cze-201505:58Nie dotyczy
Resetattachmentfilterentry.ps1Nie dotyczy12,30826-maj-201522:45Nie dotyczy
Resetcasservice.ps1Nie dotyczy18,50702-cze-201505:58Nie dotyczy
Rightsmanagementwrapper.dll15.0.847.4085,75226-maj-201522:48x64
Rollalternateserviceaccountpassword.ps1Nie dotyczy52,72902-cze-201505:58Nie dotyczy
Rwsperfcounters.XMLNie dotyczy19,06626-maj-201523:26Nie dotyczy
Scanenginetest.exe15.0.847.40964,31226-maj-201522:48x64
Scanningprocess.exe15.0.847.40729,82426-maj-201522:48x64
Searchdiagnosticinfo.ps1Nie dotyczy13,62402-cze-201505:58Nie dotyczy
ServiceControl.ps1Nie dotyczy44,68202-cze-201505:58Nie dotyczy
Slabmanifest.Anonymous.XMLNie dotyczy20,32302-cze-201505:33Nie dotyczy
Slabmanifest.genericmail.XMLNie dotyczy37,73902-cze-201505:33Nie dotyczy
Slabmanifest.PAL.XMLNie dotyczy94,70002-cze-201505:33Nie dotyczy
Slabmanifest.Preboot.XMLNie dotyczy82602-cze-201505:32Nie dotyczy
Slabmanifest.Standard.XMLNie dotyczy93,21902-cze-201505:33Nie dotyczy
Slabmanifest_consolidation.csvNie dotyczy110,63002-cze-201505:33Nie dotyczy
Spamcontentfilterdetails.aspxNie dotyczy8,40419-lut-201505:04Nie dotyczy
Split_publicfoldermailbox.ps1Nie dotyczy96,14202-cze-201505:58Nie dotyczy
Storetsconstants.ps1Nie dotyczy12,63402-cze-201505:58Nie dotyczy
Storetslibrary.ps1Nie dotyczy24,79902-cze-201505:58Nie dotyczy
Suiteserviceproxy.jsNie dotyczy55,39602-cze-201505:32Nie dotyczy
Suiteserviceproxy_minify.XMLNie dotyczy858,61102-cze-201505:32Nie dotyczy
Transcodingservice.exe15.0.847.40130,28026-maj-201522:48x64
Troubleshoot_ci.ps1Nie dotyczy19,52702-cze-201505:58Nie dotyczy
Troubleshoot_databaselatency.ps1Nie dotyczy30,27302-cze-201505:58Nie dotyczy
Troubleshoot_databasespace.ps1Nie dotyczy26,86102-cze-201505:58Nie dotyczy
Uglobal.jsNie dotyczy866,85926-maj-201522:29Nie dotyczy
Umservice.exe15.0.847.40109,25626-maj-201522:45x86
Umworkerprocess.exe15.0.847.4045,28026-maj-201522:45x86
Update_malwarefilteringserver.ps1Nie dotyczy15,36302-cze-201505:58Nie dotyczy
Updateapppoolmanagedframeworkversion.ps1Nie dotyczy10,89402-cze-201505:58Nie dotyczy
Updatecas.ps1Nie dotyczy14,58302-cze-201505:58Nie dotyczy
Updateconfigfiles.ps1Nie dotyczy16,50802-cze-201505:58Nie dotyczy
Updateserver.exe15.0.847.403,041,49626-maj-201522:48x64
Viewadminrolegroupdetails.aspxNie dotyczy3,12419-lut-201505:04Nie dotyczy
Viewffouserdetails.aspxNie dotyczy3,65510-lis-201420:13Nie dotyczy
Viewretentionpolicydetails.aspxNie dotyczy1,54210-lis-201420:13Nie dotyczy
Web.config_053c31bdd6824e95b35d61b0a5e7b62dNie dotyczy28,20402-cze-201504:47Nie dotyczy
Webreadyview.aspxNie dotyczy1,06226-maj-201520:33Nie dotyczy
Webreadyviewbody.aspxNie dotyczy1,29326-maj-201520:33Nie dotyczy
Webreadyviewhead.aspxNie dotyczy7,41926-maj-201520:33Nie dotyczy
Wsbexchange.exe15.0.847.40131,79226-maj-201522:48x64

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3062157 — ostatni przegląd: 06/14/2015 11:40:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1

  • kbsurveynew atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3062157 KbMtpl
Opinia