Instalacja istniejącego klastra wielowęzłowego funkcji DirectAccess nie powiedzie się, za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub PowerShell w Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3062567
Symptomy
Założono, że ustanowienie połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) używają Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 istniejącego klastra wielowęzłowego funkcji DirectAccess. Jeśli używasz interfejsu użytkownika albo PowerShell, proces instalacji nie powiedzie się i pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Dostęp zdalny instalacji: Nie można sprawdzić poprawności argumentów w sprawie parametru 'IPAddressRange'. Liczba podanych argumentów, [4], przekracza maksymalną liczbę dozwolonych argumenty (2).

Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować poprawkę 3062567. Tę poprawkę można zastosować na klient i serwer lub wszędzie tam, gdzie zostanie podjęta próba uruchomienia wymagań wstępnych sprawdza dla funkcji DirectAccess.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka dostępna jest z witryny Microsoft Support. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga: Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft znajdują się: Uwaga: "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, musisz najpierw mieć aktualizacji 2919355 zainstalowany.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych wcześniej wydanych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 i notatki

Ważne: Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 poprawki są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak tylko "Windows 8.1" znajduje się na stronie żądanie poprawki. Zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 8.1" na stronie. Zawsze można znaleźć w sekcji "Dotyczy", artykuły, aby określić rzeczywiste systemu operacyjnego, którego dotyczy każdej poprawki.
  • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
    WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
    6.3.960 0,17xxxWindows 8.1 i Windows Server 2012RTMGDR
  • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 8.1 i Windows Server 2008 R2 R2". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki z wykazu zabezpieczeń (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 8.1 opartych na procesorach x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:55
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:55
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy728,56403-maj-201501:57
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:57
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:57
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:57
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy783,44403-maj-201501:57
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:57
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:57
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:57
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:12
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:12
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy777,03803-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:43
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy741,30003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy514,28003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy492,55003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:45
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:44
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:44
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:44
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:44
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy768,64803-maj-201501:44
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:44
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy755,49203-maj-201501:44
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:44
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:46
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy748,71803-maj-201501:46
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:46
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:46
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:46
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:50
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:50
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:50
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:50
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:50
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy697,21203-maj-201501:50
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64203-maj-201501:50
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy700,27803-maj-201501:53
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:53
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:53
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:53
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy698,26603-maj-201501:54
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:54
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201501:53
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:53
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy430,37003-maj-201501:54
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:54
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy434,03403-maj-201501:55
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:55
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy434,03403-maj-201501:54
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201501:54
Ps_bgpcustomroute_v1.0.cdxmlNie dotyczy4,39318-cze-201312:28
Ps_bgppeer_v1.0.cdxmlNie dotyczy16,58808-lip-201318:37
Ps_bgprouter_v1.0.cdxmlNie dotyczy9,10318-lip-201315:53
Ps_bgproute_v1.0.cdxmlNie dotyczy1,49618-cze-201312:28
Ps_bgproutingpolicyforpeer_v1.0.cdxmlNie dotyczy6,67618-cze-201312:28
Ps_bgproutingpolicy_v1.0.cdxmlNie dotyczy13,41818-cze-201312:28
Ps_bgpstatistics_v1.0.cdxmlNie dotyczy1,61518-cze-201312:28
Ps_daappserverconnection_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy2,80518-cze-201312:28
Ps_daappserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy10,04218-cze-201312:28
Ps_daclientdnsconfiguration_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy8,44318-cze-201312:28
Ps_daclient_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy13,14118-cze-201312:28
Ps_daentrypointdc_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy6,23518-cze-201312:28
Ps_daentrypoint_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy10,83318-cze-201312:28
Ps_damgmtserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy6,14918-cze-201312:28
Ps_damultisite_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy8,88018-cze-201312:28
Ps_danetworklocationserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy6,34618-cze-201312:28
Ps_daotpauthentication_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy9,82218-cze-201312:28
Ps_daserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy12,50818-cze-201312:28
Ps_ipfilter_v1.0.cdxmlNie dotyczy10,94418-cze-201312:28
Ps_remoteaccessaccounting_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy7,44318-cze-201312:28
Ps_remoteaccessconfiguration_v1.0.cdxmlNie dotyczy2,81025-cze-201302:23
Ps_remoteaccessconnectionstatisticssummary_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,11718-cze-201312:28
Ps_remoteaccessconnectionstatistics_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,78603-sie-201304:38
Ps_remoteaccesshealth_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,67218-cze-201312:28
Ps_remoteaccessinboxaccountingstore_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,36718-cze-201312:28
Ps_remoteaccessloadbalancernode_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy5,32918-cze-201312:28
Ps_remoteaccessloadbalancer_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy8,91018-cze-201312:28
Ps_remoteaccessradius_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy14,91018-cze-201312:28
Ps_remoteaccessroutingdomain_v1.0.cdxmlNie dotyczy23,30823-lip-201321:18
Ps_remoteaccessuseractivity_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy5,54718-cze-201312:28
Ps_remoteaccess_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy22,07902-maj-201518:50
Ps_routingprotocolpreference_v1.0.cdxmlNie dotyczy3,29818-cze-201312:28
Ps_vpnauthprotocol_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,44218-cze-201312:28
Ps_vpnauthtype_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,88918-cze-201312:28
Ps_vpnipaddressassignment_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy5,01218-cze-201312:28
Ps_vpnipaddressrange_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,93818-cze-201312:28
Ps_vpns2sinterfacestatistics_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4.60008-lip-201318:37
Ps_vpns2sinterface_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy84,42731-gru-201400:11
Ps_vpnserveripsecconfiguration_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy17,01131-gru-201400:11
Ps_vpnuser_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,49118-cze-201312:28
Ramgmtpsprovider.dll6.3.9600.178183,342,84802-maj-201523:33
Ramgmtpsprovider.MOFNie dotyczy187,54631-gru-201400:11
Ramgmtpsprovider_uninstall.MOFNie dotyczy14,71031-gru-201400:11
Remoteaccess.psd1Nie dotyczy4,95431-gru-201400:11
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:28
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:28
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy728,56403-maj-201503:30
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:30
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:30
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:30
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy783,44403-maj-201503:30
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:30
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:30
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:30
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:22
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:22
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201502:52
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201502:52
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:22
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:28
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:28
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:31
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:31
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy777,03803-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:31
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:31
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:31
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:31
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy741,30003-maj-201503:31
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:31
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy514,28003-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy492,55003-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy768,64803-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy755,49203-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy748,71803-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:26
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:23
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:23
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:24
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:23
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:23
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:24
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:24
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy697,21203-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64203-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy700,27803-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:24
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:24
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy698,26603-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy696,95403-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:25
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy430,37003-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy434,03403-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider.mflNie dotyczy434,03403-maj-201503:27
Ramgmtpsprovider_uninstall.mflNie dotyczy13,64003-maj-201503:27
Ps_bgpcustomroute_v1.0.cdxmlNie dotyczy4,39318-cze-201314:55
Ps_bgppeer_v1.0.cdxmlNie dotyczy16,58808-lip-201318:37
Ps_bgprouter_v1.0.cdxmlNie dotyczy9,10318-lip-201315:53
Ps_bgproute_v1.0.cdxmlNie dotyczy1,49618-cze-201314:55
Ps_bgproutingpolicyforpeer_v1.0.cdxmlNie dotyczy6,67618-cze-201314:55
Ps_bgproutingpolicy_v1.0.cdxmlNie dotyczy13,41818-cze-201314:55
Ps_bgpstatistics_v1.0.cdxmlNie dotyczy1,61518-cze-201314:55
Ps_daappserverconnection_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy2,80518-cze-201314:55
Ps_daappserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy10,04218-cze-201314:55
Ps_daclientdnsconfiguration_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy8,44318-cze-201314:55
Ps_daclient_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy13,14118-cze-201314:55
Ps_daentrypointdc_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy6,23518-cze-201314:55
Ps_daentrypoint_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy10,83318-cze-201314:55
Ps_damgmtserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy6,14918-cze-201314:55
Ps_damultisite_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy8,88018-cze-201314:55
Ps_danetworklocationserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy6,34618-cze-201314:55
Ps_daotpauthentication_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy9,82218-cze-201314:55
Ps_daserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy12,50818-cze-201314:55
Ps_ipfilter_v1.0.cdxmlNie dotyczy10,94418-cze-201314:55
Ps_remoteaccessaccounting_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy7,44318-cze-201314:55
Ps_remoteaccessconfiguration_v1.0.cdxmlNie dotyczy2,81025-cze-201302:22
Ps_remoteaccessconnectionstatisticssummary_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,11718-cze-201314:55
Ps_remoteaccessconnectionstatistics_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,78603-sie-201304:38
Ps_remoteaccesshealth_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,67218-cze-201314:55
Ps_remoteaccessinboxaccountingstore_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,36718-cze-201314:55
Ps_remoteaccessloadbalancernode_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy5,32918-cze-201314:55
Ps_remoteaccessloadbalancer_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy8,91018-cze-201314:55
Ps_remoteaccessradius_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy14,91018-cze-201314:55
Ps_remoteaccessroutingdomain_v1.0.cdxmlNie dotyczy23,30823-lip-201321:19
Ps_remoteaccessuseractivity_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy5,54718-cze-201314:55
Ps_remoteaccess_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy22,07902-maj-201518:50
Ps_routingprotocolpreference_v1.0.cdxmlNie dotyczy3,29818-cze-201314:55
Ps_vpnauthprotocol_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,44218-cze-201314:55
Ps_vpnauthtype_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,88918-cze-201314:55
Ps_vpnipaddressassignment_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy5,01218-cze-201314:55
Ps_vpnipaddressrange_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,93818-cze-201314:55
Ps_vpns2sinterfacestatistics_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4.60008-lip-201318:37
Ps_vpns2sinterface_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy84,42731-gru-201400:13
Ps_vpnserveripsecconfiguration_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy17,01131-gru-201400:13
Ps_vpnuser_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,49118-cze-201314:55
Ramgmtpsprovider.dll6.3.9600.178184,522,49603-maj-201500:58
Ramgmtpsprovider.format.ps1xmlNie dotyczy281,43631-gru-201400:13
Ramgmtpsprovider.MOFNie dotyczy187,54631-gru-201400:13
Ramgmtpsprovider.types.ps1xmlNie dotyczy176,58131-gru-201400:13
Ramgmtpsprovider_uninstall.MOFNie dotyczy14,71031-gru-201400:13
Remoteaccess.psd1Nie dotyczy4,95431-gru-201400:13
Ps_bgpcustomroute_v1.0.cdxmlNie dotyczy4,39318-cze-201312:28
Ps_bgppeer_v1.0.cdxmlNie dotyczy16,58808-lip-201318:37
Ps_bgprouter_v1.0.cdxmlNie dotyczy9,10318-lip-201315:53
Ps_bgproute_v1.0.cdxmlNie dotyczy1,49618-cze-201312:28
Ps_bgproutingpolicyforpeer_v1.0.cdxmlNie dotyczy6,67618-cze-201312:28
Ps_bgproutingpolicy_v1.0.cdxmlNie dotyczy13,41818-cze-201312:28
Ps_bgpstatistics_v1.0.cdxmlNie dotyczy1,61518-cze-201312:28
Ps_daappserverconnection_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy2,80518-cze-201312:28
Ps_daappserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy10,04218-cze-201312:28
Ps_daclientdnsconfiguration_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy8,44318-cze-201312:28
Ps_daclient_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy13,14118-cze-201312:28
Ps_daentrypointdc_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy6,23518-cze-201312:28
Ps_daentrypoint_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy10,83318-cze-201312:28
Ps_damgmtserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy6,14918-cze-201312:28
Ps_damultisite_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy8,88018-cze-201312:28
Ps_danetworklocationserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy6,34618-cze-201312:28
Ps_daotpauthentication_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy9,82218-cze-201312:28
Ps_daserver_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy12,50818-cze-201312:28
Ps_ipfilter_v1.0.cdxmlNie dotyczy10,94418-cze-201312:28
Ps_remoteaccessaccounting_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy7,44318-cze-201312:28
Ps_remoteaccessconfiguration_v1.0.cdxmlNie dotyczy2,81025-cze-201302:23
Ps_remoteaccessconnectionstatisticssummary_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,11718-cze-201312:28
Ps_remoteaccessconnectionstatistics_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,78603-sie-201304:38
Ps_remoteaccesshealth_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,67218-cze-201312:28
Ps_remoteaccessinboxaccountingstore_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,36718-cze-201312:28
Ps_remoteaccessloadbalancernode_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy5,32918-cze-201312:28
Ps_remoteaccessloadbalancer_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy8,91018-cze-201312:28
Ps_remoteaccessradius_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy14,91018-cze-201312:28
Ps_remoteaccessroutingdomain_v1.0.cdxmlNie dotyczy23,30823-lip-201321:18
Ps_remoteaccessuseractivity_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy5,54718-cze-201312:28
Ps_remoteaccess_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy22,07902-maj-201518:50
Ps_routingprotocolpreference_v1.0.cdxmlNie dotyczy3,29818-cze-201312:28
Ps_vpnauthprotocol_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,44218-cze-201312:28
Ps_vpnauthtype_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,88918-cze-201312:28
Ps_vpnipaddressassignment_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy5,01218-cze-201312:28
Ps_vpnipaddressrange_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4,93818-cze-201312:28
Ps_vpns2sinterfacestatistics_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy4.60008-lip-201318:37
Ps_vpns2sinterface_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy84,42731-gru-201400:11
Ps_vpnserveripsecconfiguration_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy17,01131-gru-201400:11
Ps_vpnuser_v1.0.0.cdxmlNie dotyczy3,49118-cze-201312:28
Ramgmtpsprovider.format.ps1xmlNie dotyczy281,43631-gru-201400:11
Ramgmtpsprovider.types.ps1xmlNie dotyczy176,58131-gru-201400:11
Remoteaccess.psd1Nie dotyczy4,95431-gru-201400:11

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows 8.1 z procesorem x 86
Nazwa plikuX86_03428d388ed07b2b46ccc162460fefb5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_beab605c973168b0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_05b8d71e659b7d596bd22869175427e1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_faee49c0f7e61b4a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_062aebdfafed1d8e717c40d74dc4a8ec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_aa0cb770342c886d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_13c6f29182a27c12d1ce901631d8a19f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_21bef4b28b2dd72b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_151ad0118e4158570489dd0bb9fa9ad6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_335533ac4df3d98a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_1652cf9f44601b41a0e67401d7f4339b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_4483a66310016faa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_1e84bd7f9af0abc55904db5ca6a80d8c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_8481a8e54b839303.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku709
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_291eec609c91cd7332d67dca836e03f0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_91d2e7afa2c6ac3f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_2ad77195707a34401142a4c11bb37976_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_be70dbacc967221a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_3c686db250b86e1ff0f1279c19685e00_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_9d0a99bf86bd4251.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku694
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_3cfadc917d73de838da25494388c4405_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_eb1b5be63efd15c3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_3f09c5c0da948b1b25e064ed13c3f80d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_406fcfcf87082173.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_4244942f28bc7fadadc5f8fd5997f3ee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_052a995f27f51504.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_458f85d6c4e0784014a82e8f9d160ad1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_07ba5c71da864470.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_479966aad3a15b9931555049e4e16f80_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_4fa3a7b49c36554c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_51c0aeb47521460b887f3eb08ebd75c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_9274ab5385c3896c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_5409ea49215c32ae37db8d4e1a8cde4f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_5b091d511f6e5d9c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_62e1a5bcc87a9cc5b6ec41656f6915c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_05afbc5a787bee4d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_63447f0d82fff51048dc67d5c4753fbd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_afe89078653f61f9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_636d00e477ee6ce4b2e4b1c0a7822240_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_2f3d5b2ee7225743.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_63c2aaa8d9ae12d349d6ee86f8802c27_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_88b5b77ba77eb007.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_7cb31ff3d3bd3cd6ae753da437f2396a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_65c41d19017afad3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_86c4c4fcbacec72bc5bae3d94f11441b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_76fe9b3ff7574825.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_95d7b38388e327835a1a40b5d22dbd9d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_fda927025b34ca79.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_9a9f46d2a58185e76902042e67615f0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_c81e15c40b2a2621.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_a24c3c88d6c053374bbba2f48c7ec22f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_b72687250aadbcc0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_abbc476fe18381c9c6514bae7249a3bb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_a84b16d2f945a4d0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku709
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_bb7204ad57466aa6efbec94264f8f1ca_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_ca96178a2818beeb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_c42ecefcea69c62cb1a3ebc11abc925b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_98daba9261cfc2a1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_cba33d28245aa9086b812fa7d4197f09_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_2e3b36198d69db3f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_d24d8330ebb59cceae62dab96fcaf0ba_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_1cf80e29bb8caee7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_d6adefd6d00b71e91cf4c450cc68ddb3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_bdeac0ad9a582c5b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_d9335bd107d0013cd5e70038868e5efa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_f4c912426496e6e7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_db20f0efe1da8f662ad0487a15ec96c0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_7353bd9995ffe549.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_de7a716191d95bad8d43c0bc16e69af3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_183d440108ad23e9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_e3da4747a1c08a9ce0c8afcc98be4c58_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_769015923a385bb8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_e7ddf57a704b3483c6c8794bf569aca0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_e846c407d384077d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku722
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_ea9ea593c9783e0644852dbb0f761855_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_cd9a8514e09f8d80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_fdfbeab8c929344cd630b02ab61eb544_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_cacbe05a9e23ba1e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_fec8476e0c66656c50a4f5f49077c849_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_fdc9f15ce89fc5cb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-cleanupmofonuninstall_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_ae7aa5af6135d65c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,577
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)01:15
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-mprapi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_a8fbecc56e61dda0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,689
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)01:17
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-ra-mgmt-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_d54f7aeb19851555.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku118,265
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)01:17
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1
Nazwa plikuAmd64_08d79f7e2d2611ce068317a36077560a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_3815dc4803d7ea43.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0a823e2a198bf21b146df55c3b45fdea_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_3c7bdcb3f5495b37.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_23c5b9f1a6be8b54558aa0cc9356e6b0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_23ecd9abf2f3352a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3c686db250b86e1ff0f1279c19685e00_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_f92935433f1ab387.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku696
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_42ea742f631ec0e4f9b8fb306a92d4f5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_546648c8c6bf650d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_505116604133d18dc6d728146dabe0ee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_75595b2415b0c093.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_554532b31a87d8082c24e479d04bb0da_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_43e537ef85c0ee6b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_56c05ef3023f63ec2c14de08305e8d1c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_dec2de50c6a1519b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_595b18200c4eabb8996bdbc4efe1737d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_899ca1f18112f15e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5b8b558de958ed3a4c4f62af88a72a85_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_90abf8eab4bf8989.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_638a0b23096353d91a7b58cdc86e30c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_81558909fccf7e58.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_642422b808e80e5126d6306fdc4ebc09_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_3c2dc3bb6274b76d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6e383f6a74de08a9aa978fc5e46d64db_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_3a9813a01c187b55.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku713
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6f9efd375810b3411448ca1e68cf3ff1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_27cfb95734696e66.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6fe1d156e22aa41838312871f6664152_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_eea7f6cb6995b8d7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_75489a642ef32badcebc783c3ba823f8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_63b787f3ad4755ea.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_75b556af8ea523d382fcd64d6383f087_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_edb6d3bbc99f2598.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_76f431c492373d765091c92ed466c068_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_bc6bdc5d1e0913ea.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_882e55564e0b28b4ab6a866afee6ab07_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_a6080a322170b6a8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8f4a3fde7a59ee09aff75f88657aec75_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_849451f35d4f0e92.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8f72e2521ef4479b2ec50eb85293f688_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_c20f740cd4262102.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,068
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9108bcd74f95e0e12382c296b6dd0f0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_360cf9ca362bdf0b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9ee15197e3249ca2e919e45e4fee257e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_484208a6f00916cf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a0e729290a220812b4292f33b4e9cace_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_c74fc732345707fa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a31285e0966860accd21ad60dc2a97b8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_e10b7c37e5b07e0d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ac2fa7bf5b5cc464bbb82c256dfe2ca2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_93982cf4a90d6413.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_adf4075c8f242da5757ca561bdfe54ec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_81abbf2f03d59373.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b35b0ccfc2bb4da52bb21286b49ba9d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_3aaa19ff35724459.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b4eff4738ac67883afa1883594313c61_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_14c4de9e38988cee.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b5081eff394fe6e1554ca39fdef767d7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_7d92c7e8670ccf80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_bb19e444e5d714432e7ed216fa641c84_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_e86a99affa8997ed.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_bba31c48bb2a4aa79a5628b20a21115a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_6780c18810c2e831.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku698
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_be188a0f6075f62af1301c1123417c23_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_8dfef4d86f49c86d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c27bd8e231a9c9028a09b2685929fda7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_f907f182b2d0cc5a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ca8079cbe392e7a52342783bbf5c213a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_7853009dd55c9cd6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_cf9990a3ea5593d532a6354abc646681_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_de7b46c6c7de7ef2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_dd59464403fe81b494d3fd24458c5fd8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_1105c085d4a84106.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e1d9b4183d246fa892550043a00b7e23_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_8eba2e8a1c814738.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e4c183198c2f9d2bd1a4a00c5a44169f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_c8c21982742b241a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f0e4f33e8857e59ab02656d508fc43dd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_3ce2173bcadbc84e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1094
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f5cc96b227b2c6896abed15c7168cc27_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_eac2203dad8a77bb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,084
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)07:05
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-cleanupmofonuninstall_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_0a99413319934792.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,585
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)02:55
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-mprapi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_051a884926bf4ed6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,693
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)02:57
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-ra-mgmt-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_316e166ed1e2868b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku118,269
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)02:57
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-ra-mgmt-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_3bc2c0c106434886.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku115,095
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)01:17
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-mprapi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17818_none_a8fbecc56e61dda0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,689
Data (UTC)03-maj-2015
Godzina (UTC)01:17
Wartość mieszania SHA-1Nie dotyczy
Mieszanie MD5Nie dotyczy
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3062567 — ostatni przegląd: 06/13/2015 07:09:00 — zmiana: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

  • kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbbug kbmt KB3062567 KbMtpl
Opinia