Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dysków DVD w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306318
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Obsługa odtwarzania dysków DVD w programie Windows Media Player wymaga obecności obsługiwanego dekodera (sprzętowego lub programowego) i obsługiwanej stacji DVD. Jeśli te elementy są zainstalowane, program Windows Media Player wyświetla w interfejsie użytkownika funkcje i opcje konfiguracji odtwarzania dysków DVD.

W przypadku odtwarzania dysków DVD przy użyciu interfejsu DirectShow są używane zaawansowane funkcje sprzętu wideo, takie jak Video Mixing Renderer (VMR).
Więcej informacji

Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać problemy z odtwarzaniem dysków DVD:
 1. Sprawdź, czy jest zainstalowany zgodny dekoder: W programie Windows Media Player w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, aby sprawdzić, czy jest dostępna karta DVD. Jeśli zgodny dekoder nie jest poprawnie zainstalowany, to karta DVD nie będzie dostępna.

  Aby uzyskać instrukcje sprawdzania, czy jest zainstalowany zgodny dekoder, zobacz artykuł Q306331, który wymieniono w sekcji „Więcej informacji” na końcu tego artykułu.
 2. Jeśli nie możesz odtworzyć dysku DVD, spróbuj odtworzyć inny dysk, aby upewnić się, czy problem nie jest związany z zawartością dysku.
 3. Jeśli problemy powtarzają się, sprawdź odtwarzacz dostarczony z dekoderem DVD (jeśli jest dołączony). Jeśli w tym wypadku odtwarzanie nie jest możliwe, program Windows Media Player również nie będzie działać. Dalsze próby rozwiązania problemu nie dadzą rezultatu, dopóki z danym dekoderem nie będzie działać jego rodzimy odtwarzacz. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą dekodera.
 4. Po sprawdzeniu, że rodzimy odtwarzacz działa poprawnie z dekoderem, spróbuj zainstalować ponownie oprogramowanie dekodera DVD oraz zastosować wymagane poprawki.
 5. Spróbuj odtworzyć inny plik multimedialny wymagający interfejsu DirectShow, na przykład plik .wmv przy użyciu programu Mplayer2.exe. Aby uruchomić program MPlayer2.exe, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mplayer2, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Spróbuj zmniejszyć przyspieszenie sprzętowe wideo w programie Windows Media Player:

  • W programie Windows Media Player w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  • Na karcie Wydajność przesuń suwak w obszarze Przyspieszenie wideo w kierunku pozycji Brak, a następnie kliknij przycisk OK.
  Jeśli umożliwi to odtwarzanie dysków DVD, to znaczy, że występuje problem z kartą graficzną lub sterownikiem. Być może u producenta karty graficznej jest dostępny zaktualizowany sterownik.
 7. Następnym krokiem procedury rozwiązywania problemów jest obniżenie wartości ustawień ekranu:

  • W Panelu sterowania kliknij Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij ikonę Ekran w widoku kategorii lub kliknij dwukrotnie ikonę Ekran w widoku klasycznym.
  • Na karcie Ustawienia przesuń suwak rozdzielczości ekranu do pozycji 800 X 600.
  • Wybierz 16-bitową jakość kolorów, a następnie kliknij przycisk OK.
  Niektóre sterowniki ekranu nie obsługują odtwarzania dysków DVD przy wyższych ustawieniach rozdzielczości i głębi kolorów. Jeśli to rozwiązanie działa, być może użycie zaktualizowanego sterownika umożliwi odtwarzanie dysków DVD przy wyższych ustawieniach rozdzielczości i głębi kolorów.
Zazwyczaj błędy są związane z problemami dotyczącymi zainstalowanego dekodera; dekoder może być niezgodny z systemem Windows XP, więc skontaktuj się z producentem i poproś o informacje dotyczące zgodności i aktualizacji.

Na następującej liście zgodności sprzętu systemu Microsoft Windows sprawdź, które dekodery DVD są obsługiwane:Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306331 Dekodery programowe MPEG-2 DVD obsługiwane w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
WMP DVD decoder
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306318 — ostatni przegląd: 02/12/2004 12:23:13 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 8.01

 • kbinfo kbtshoot KB306318
Opinia