Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD2002: Ochrona dokumentu programu Microsoft Word 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306474
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Informacje zawarte w tym artykule zostały dostarczone przez:Microsoft Press.

W tym artykule opisano sposób ochrony dokumentu programu Microsoft Word. Te informacje są wyjątkiem z książkiMicrosoft Word krok po kroku, rozdział 8: „Współpraca z innymi.” Więcej informacji:Microsoft Word 2002 Step-by-Step.
Więcej informacji
Opcji zabezpieczeń w programie Word można użyć do ochrony integralności dokumentu w czasie przeglądania go przez innych użytkowników. Czasami konieczne jest używanie informacji w dokumencie bez zmieniania ich, natomiast w innych przypadkach może być konieczne udostępnienie dokumentu do przeglądania określonym osobom w biurze. Aby ochronić dokument, należy użyć opcji na karcieZabezpieczeniaw oknie dialogowymOpcje.

W tym oknie dialogowym można ustawić hasło, które należy wprowadzić, aby móc otworzyć lub modyfikować dokument. Zaznaczenie pola wyboruZalecane tylko do odczytuumożliwia wyświetlenie komunikatu umożliwiającego otwarcie przez użytkownika dokumentu w trybie tylko do odczytu; jest to ustawienie, które umożliwia czytanie lub kopiowanie pliku, ale nie pozwala na zmienianie lub zapisywanie go. Ustawienie dokumentu w trybie tylko do odczytu jest użyteczne, gdy chcesz, aby biuletyn firmowy był rozpowszechniany i czytany, ale nie zmieniany. Można również użyć przyciskuChroń dokumentna karcieZabezpieczenia,aby ustawić hasła, tak aby można było ograniczyć śledzenie zmian lub wprowadzanie komentarzy przez użytkowników.

Przy ustawianiu hasła trzeba poświęcić czas na zapisanie go. Program Word nie przechowuje listy haseł. Jeżeli utracisz lub zapomnisz hasło dokumentu chronionego hasłem, nie będzie możliwe jego otwarcie. Aby otworzyć dokument chroniony, należy wprowadzić hasło w taki sam sposób, w jaki zostało ustawione, włącznie ze spacjami, symbolami, wielkimi i małymi literami. W tej procedurze ustawiasz hasło dla dokumentu. Dokument jest zapisywany i zamykany, a następnie zabezpieczenia są testowane przez wprowadzenie niepoprawnego hasła. Dokument jest otwierany w trybie tylko do odczytu, a następnie ponownie otwierany z wpisaniem poprawnego hasła. Na koniec ochrona zostaje usunięta z dokumentu.
 1. Na pasku narzędziStandardowykliknij przyciskOtwórz. Pojawi się okno dialogoweOtwieranie. Otwórz dokument.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  Pojawi się okno dialogoweOpcje.
 3. Kliknij kartęZabezpieczenia,aby wyświetlić opcje zabezpieczeń.
 4. W poluHasło ochrony przed zmianamiwpisz hasłotgc3.

  W czasie wpisywanie hasła zamiast wpisywanych znaków pojawiają się gwiazdki, aby zachować poufność hasła.

  PORADA: Hasła nie powinny być nigdy popularnymi wyrazami lub frazami i nie należy używać tego samego hasła dla wielu dokumentów.
 5. Kliknij przyciskOK,aby zamknąć okno dialogoweOpcje.

  Pojawi się okno dialogowePotwierdzanie hasła.
 6. W poluWpisz ponownie hasło modyfikacjiwpisz hasłotgc3.
 7. Kliknij przyciskOK,aby ustawić hasło.
 8. Na pasku narzędziStandardowykliknij przyciskZapisz,aby zapisać dokument.
 9. Kliknij przyciskZamknij oknow oknie dokumentu.
Aby otworzyć dokument w trybie tylko do odczytu,a następnie z pełnymi uprawnieniami, wykonaj następujące kroki:
 1. Na pasku narzędziStandardowykliknij przyciskOtwórz.

  Pojawi się okno dialogowe Otwórz.
 2. Otwórz plik utworzony w czasie wykonywania wcześniejszej procedury.
 3. Pojawi się okno dialogoweHasło.

  Dokument jest teraz chroniony hasłem ustawionym przez użytkownika.
 4. W poluHasłowpisz hasłotgc1, a następnie kliknij przycisk OK.

  Pojawi się komunikat informujący, że zostało wpisane niepoprawne hasło. W polu komunikatu kliknij przyciskOK.
 5. W oknie dialogowymHasłokliknij przyciskTylko do odczytu.

  Dokument zostanie otwarty w trybie tylko do odczytu. Tekst (Tylko do odczytu) pojawi się w pasku tytułu.
 6. Kliknij przyciskZamknij oknow oknie dokumentu.

  Dokument tylko do odczytu zostanie zamknięty.
 7. Na pasku narzędziStandardowykliknij przyciskOtwórz.

  Pojawi się okno dialogowe Otwórz.
 8. Otwórz ponownie plik.

  Pojawi się okno dialogoweHasło.
 9. Wpisz polecenietgc3, a następnie kliknij przycisk OK.

  Po wpisaniu poprawnego hasła dokument zostanie otwarty.
 10. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  Pojawi się okno dialogoweOpcje.
 11. Kliknij kartęZabezpieczeniajeżeli jest to konieczne, zaznacz zawartość polaHasło ochrony przed zmianami, naciśnij klawisz DELETE, a następnie kliknij przyciskOK.

  Ochrona hasłem zostaje usunięta.
 12. Na pasku narzędziStandardowykliknij przyciskZapisz,aby zapisać dokument.
 13. Kliknij przyciskZamknij oknow oknie dokumentu.

  Dokument zostanie zamknięty.
Materiały referencyjne
Informacje zawarte w tym artykule są fragmentem książki Microsoft Word 2002 krok po kroku opublikowanej przez wydawnictwo Microsoft Press.

Picture of Word Step-by-Step book

Dowiedz się więcej na ten tematMicrosoft Word 2002 Step-by-Step

Aby uzyskać więcej informacji o tej publikacji i innych tytułach wydawnictwa Microsoft Press, odwiedź witrynęhttp://mspress.microsoft.com.
kbmspressexcerpt inf kbgraphxlinkcritical
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306474 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:00:11 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB306474
Opinia