Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Zarządzanie przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami na komputerze, który nie jest członkiem domeny w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306541
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami na komputerze, który nie jest członkiem domeny.

Podczas logowania się do komputera z systemem Windows XP użytkownik może podać nazwę użytkownika i hasło. Poświadczenia te stają się domyślnym kontekstem zabezpieczeń, używanym do łączenia się z innymi komputerami w sieci i w Internecie. Jednak te poświadczenia mogą nie dawać dostępu do wszystkich żądanych zasobów. Funkcja Przechowywane nazwy użytkowników i hasła umożliwia przechowywanie w profilu użytkownika dodatkowych nazw użytkownika i haseł.

Funkcja Przechowywane nazwy użytkowników i hasła to zabezpieczony magazyn informacji o hasłach. Dzięki tej funkcji użytkownik może wpisać nazwy użytkownika i hasła dla różnych zasobów i aplikacji sieciowych (takich jak poczta e-mail) naraz, a następnie tak ustawić system Windows, aby automatycznie podawał te informacje przy uzyskiwaniu dostępu do kolejnych zasobów, bez dodatkowej interwencji użytkownika.

Omówienie zarządzania poświadczeniami

Gdy użytkownik po raz pierwszy loguje się do serwera lub witryny sieci Web, pojawia się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. Jeśli użytkownik wpisze te poświadczenia dla danego zasobu, a następnie zaznaczy pole wyboruZapamiętaj moje hasło, informacje o logowaniu zostają zapisane razem z kontem użytkownika. Przy następnym połączeniu z tym samym zasobem te przechowywane poświadczenia są używane przez system Windows do automatycznego uwierzytelnienia danego konta użytkownika.

Gdy poświadczenia zostaną zapisane przez zaznaczenie pola wyboruZapamiętaj moje hasłow oknie dialogowym nazwy użytkownika i hasła, które jest wyświetlane podczas łączenia się z zasobem, są one zapisywane w możliwie najogólniejszej formie. Jeśli na przykład użytkownik uzyskuje dostęp do określonego serwera w domenie, poświadczenia mogą zostać zapisane jako *.domena.com (gdziedomenajest nazwą domeny). Zapisanie innych poświadczeń dla innego serwera w tej domenie nie powoduje zastąpienia poprzednich poświadczeń. Nowe poświadczenia zostałyby zapisane przy użyciu bardziej szczegółowych informacji.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do zasobu, pakiet uwierzytelniający przeszukuje magazyn Przechowywane nazwy użytkowników i hasła w poszukiwaniu najbardziej szczegółowych poświadczeń dla tego zasobu. Jeśli takie poświadczenia zostaną znalezione, są one używane przez pakiet uwierzytelniający bez żadnej interakcji z użytkownikiem. Jeśli poświadczenia nie zostaną znalezione, do programu, który próbował uzyskać dostęp do zasobu, zwracany jest błąd uwierzytelniania. W tym momencie pojawia się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła.

Poświadczeniami przechowywanymi w magazynie Przechowywane nazwy użytkowników i hasła można zarządzać ręcznie, klikając przyciskZarządzaj moimi hasłami sieciowymiw koncie użytkownika, które ma być zmienione. W oknie dialogowymPrzechowywane nazwy użytkowników i hasłamożna dodać nowy wpis, usunąć istniejący wpis, wyświetlić właściwości istniejącego wpisu lub edytować go. Aby to zrobić, kliknij przyciskDodaj,Edytuj lubWłaściwości.

Jak zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami

Aby zarządzać przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik, którego konto chcesz zmodyfikować.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W Panelu sterowania kliknij ikonęKonta użytkowników w obszarzeWybierz kategorię, aby otworzyć okno dialogoweKonta użytkowników.
 4. Otwórz okno dialogowePrzechowywane nazwy użytkowników i hasła; aby to zrobić, zastosuj metodę odpowiednią do danej sytuacji:
  • W przypadku zalogowania się przy użyciu konta z ograniczeniami:
   1. W obszarzeZadania pokrewne kliknij przyciskZarządzaj moimi hasłami sieciowymi.
  • W przypadku zalogowania się przy użyciu przywilejów administracyjnych:
   1. W obszarzelub wybieranie konta do zmiany kliknij konto użytkownika, aby otworzyć okno dialogoweCo chcesz zmienić w swoim koncie?.
   2. W obszarzeZadania pokrewne kliknij przyciskZarządzaj moimi hasłami sieciowymi.
  Zostaje wyświetlona lista przechowywanych nazw użytkowników i haseł podobna do następującej:
  *.Microsoft.com
  Passport.Net\*(Passport)

Dodawanie wpisu

Aby ręcznie dodać poświadczenia:
 1. W oknie dialogowymPrzechowywane nazwy użytkowników i hasłakliknij przyciskDodaj, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości informacji o logowaniu.
 2. W poluSerwerwpisz nazwę żądanego serwera lub udziału. Możesz użyć gwiazdki jako symbolu wieloznacznego. Oto przykłady prawidłowych wpisów nazw serwerów:
  *.Microsoft.com
  \\Server\Share
 3. W poluNazwa użytkownikawpisz nazwę konta użytkownika, które ma uprawnienie dostępu do danego zasobu. Nazwę użytkownika wpisz w formacieSerwer\UżytkowniklubUżytkownik@domena.com. Oto przykłady prawidłowych wpisów nazw użytkowników (Microsoft jest nazwą domeny, aUsernazwą użytkownika):
  Microsoft\User
  User@microsoft.com
 4. W oknie dialogowymHasłowpisz hasło użytkownika wprowadzonego w kroku 3, a następnie kliknij przyciskOK.
 5. W oknie dialogowymPrzechowywane nazwy użytkowników i hasłakliknij przyciskZamknij.

Usuwanie wpisu

Aby usunąć poświadczenia:
 1. W oknie dialogowymPrzechowywane nazwy użytkowników i hasłakliknij żądane poświadczenia, a następnie kliknij przyciskUsuń. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:
  Wybrane informacje o logowaniu zostaną usunięte.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowymPrzechowywane nazwy użytkowników i hasłakliknij przyciskZamknij.

Edytowanie wpisu

Aby edytować poświadczenia:
 1. W oknie dialogowymPrzechowywane nazwy użytkowników i hasłakliknij żądane poświadczenia, a następnie kliknij przyciskWłaściwości, aby otworzyć okno dialogoweWłaściwości informacji o logowaniu.
 2. Zmień żądane elementy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli chcesz zmienić hasło domeny dla konta użytkownika, które jest określone w poluNazwa użytkownika, kliknij przyciskZmień. W polachStare hasłoi Nowe hasłowpisz odpowiednie informacje, wpisz nowe hasło w poluPotwierdź nowe hasło, a następnie kliknij przyciskOK. Hasło domeny zostaje zmienione.
 3. W oknie dialogowymPrzechowywane nazwy użytkowników i hasłakliknij przyciskZamknij.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w ten sposób przechowywane są informacje o koncie użytkownika dla zasobów zdalnych, każdy, kto uzyska dostęp do tego konta, może również uzyskać dostęp do tych zasobów chronionych hasłem. Z tego powodu stanowczo zaleca się, aby dla konta systemu Windows XP używać silnego hasła.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu silnych haseł, kliknij przyciskStart, a następnie kliknij poleceniePomoc i obsługa techniczna. W poluWyszukajwpisz teksttworzenie silnych haseł, a następnie kliknij przyciskRozpocznij wyszukiwanie.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zarządzania przechowywanymi nazwami użytkowników i hasłami, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306992 How to Manage Stored User Names and Passwords on a Computer in a Domain

Właściwości

Identyfikator artykułu: 306541 — ostatni przegląd: 04/09/2003 08:00:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB306541
Opinia