JAK: Rozmieszczanie folderów przy użyciu widoków folderów w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306554
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, w jaki sposób rozmieścić pliki w grupach podczas ich wyświetlania w folderach.

Omówienie wyświetlania plików i folderów

System Windows zapewnia kilka nowych sposobów rozmieszczania i identyfikowania plików podczas ich wyświetlania w folderach specjalnych systemu Windows XP, takich jak Moja muzyka, Moje obrazy lub Moje wideo. Gdy folder jest otwarty, można używać dowolnych opcji wyświetlania (znajdujących się w menu Widok) opisanych w tej sekcji.

UWAGA: Opcje rozmieszczania w poszczególnych folderach zmieniają się w zależności od typu otwieranego folderu. Na przykład widok Przezrocze jest dostępny tylko w folderach zawierających obrazy.
 • Pokaż w grupach

  Po wybraniu opcji Pokaż w grupach można grupować pliki na podstawie dowolnego szczegółu, takiego jak nazwa, rozmiar, typ lub data modyfikacji. Na przykład jeśli grupowanie odbywa się według typu pliku, pliki obrazów są wyświetlane w jednej grupie, pliki programu Microsoft Word w innej grupie, a pliki programu Excel w jeszcze innej.Opcja Pokaż w grupach jest dostępna w widokach Miniatury, Kafelki, Ikony i Szczegóły. Aby pokazać pliki w grupach, w menu Widok należy wskazać polecenie Rozmieść ikony według, a następnie kliknąć polecenie Pokaż w grupach.
 • Miniatury

  W widoku Miniatury na ikonie folderu wyświetlane są znajdujące się w nim obrazy, co umożliwia szybką identyfikację zawartości folderu. Na przykład jeśli obrazy przechowywane są w kilku różnych folderach, w przypadku widoku Miniatury można na pierwszy rzut oka stwierdzić, który folder zawiera żądane obrazy.W systemie Windows domyślnie na tle folderu wyświetlane są najwyżej cztery obrazy. W widoku Miniatury można także wybrać jeden obraz w celu identyfikacji folderu. Pod miniaturą wyświetlana jest pełna nazwa folderu.
 • Kafelki

  W widoku Kafelki pliki i foldery są wyświetlane jako ikony. Ikony są większe niż w widoku Ikony, a pod nazwą pliku lub folderu wyświetlany jest wybrany typ informacji. Na przykład jeśli pliki są sortowane według typu, pod nazwą pliku dokumentu programu Microsoft Word wyświetlany jest tekst Dokument Microsoft Word.
 • Przezrocze

  Widok Przezrocze jest dostępny w folderach zawierających obrazy. Obrazy są wyświetlane w jednym wierszu w postaci miniatur. Można je przewijać za pomocą przycisku strzałki w lewo i strzałki w prawo. Kliknięcie miniatury spowoduje jej wyświetlenie w postaci większego obrazu nad pozostałymi obrazami. Aby dokonać edycji, wydrukować lub zapisać obraz w innym folderze, należy kliknąć dwukrotnie dany obraz.
 • Ikony

  W widoku Ikony pliki i foldery są wyświetlane jako ikony. Pod ikoną wyświetlana jest nazwa pliku, ale nie są pokazywane informacje o sortowaniu. W tym widoku pliki i foldery można wyświetlać w grupach.
 • Lista

  W widoku Lista zawartość folderu wyświetlana jest w postaci listy nazw plików lub folderów poprzedzonych małymi ikonami. Ten widok jest przydatny, jeśli folder zawiera wiele plików i trzeba przeszukać listę w celu znalezienia określonej nazwy. W tym widoku można sortować pliki i foldery, ale nie można wyświetlać plików w grupach.
 • Szczegóły

  W systemie Windows w widoku Szczegóły wyświetlana jest zawartość otwartego folderu i podawane są szczegółowe informacje dotyczące plików, w tym nazwa, typ, rozmiar i data modyfikacji. W widoku Szczegóły można także pokazywać pliki w grupach. Aby wybrać szczegóły do wyświetlenia, należy kliknąć polecenie Wybierz szczegóły w menu Widok.

Grupowanie plików przy użyciu widoków folderów

Aby pogrupować pliki przy użyciu widoków folderów, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij dwukrotnie folder, w którym chcesz skonfigurować widoki folderów, na przykład Moje dokumenty, Moja muzyka lub Moje obrazy.
 2. W menu Widok wskaż polecenie Rozmieść ikony według, a następnie kliknij polecenie, które chcesz użyć, na przykład Typ.
 3. W menu Widok wskaż polecenie Rozmieść ikony według, a następnie kliknij polecenie Pokaż w grupach.

  Pliki w folderze zostaną pogrupowane według widoku wybranego w kroku drugim. Na przykład:
  • Po rozmieszczeniu ikon według nazwy pliki zostaną pogrupowane alfabetycznie. Nagłówek nad każdą grupą zawiera pierwszą literę nazw plików znajdujących się w tej grupie.
  • Po rozmieszczeniu ikon według rozmiaru pliki będą wyświetlane w grupach plików o zbliżonym rozmiarze. Nagłówek nad każdą grupą zawiera ogólny rozmiar plików znajdujących się w tej grupie, na przykład Malutki, Mały, Średni.
  • Po rozmieszczeniu ikon według typu pliki zostaną zgrupowane według typu. Nad każdą grupą wyświetlane są nagłówki zawierające opis typu plików znajdujących się w tej grupie.
  • Po rozmieszczeniu ikon według wykonawcy pliki muzyczne zostaną pogrupowane pod nagłówkami zawierającymi nazwisko wykonawcy. Pliki, w przypadku których nie określono wykonawcy, zostaną zgrupowane pod nagłówkiem Nieokreślone.
  • Po rozmieszczeniu ikon według tytułu albumu pliki muzyczne zostaną pogrupowane pod nagłówkami określającymi tytuł albumu zawierającego poszczególne pliki. Pliki, w przypadku których nie określono tytułu albumu, zostaną zgrupowane pod nagłówkiem Nieokreślone.
  • Po rozmieszczeniu ikon według roku pliki muzyczne zostaną pogrupowane według roku. Pliki, które nie zawierają informacji o roku, zostaną zgrupowane pod nagłówkiem Nieokreślone.
  • Po rozmieszczeniu ikon według numeru ścieżki pliki muzyczne zostaną rozmieszczone według wyświetlanych numerów ścieżek muzycznych. Pliki, które nie zawierają numeru ścieżki, zostaną zgrupowane pod nagłówkiem Nieokreślone.
  • Po rozmieszczeniu ikon według czasu trwania pliki multimedialne zostaną pogrupowane według czasu odtwarzania. Pliki, które nie zawierają informacji o czasie odtwarzania, zostaną zgrupowane pod nagłówkiem Nieokreślone.
  • Po rozmieszczeniu ikon według daty modyfikacji pliki obrazów zostaną pogrupowane na podstawie najnowszych modyfikacji. Nagłówek nad każdą grupą zawiera opis ogólnego czasu ostatniej modyfikacji, na przykład Dzisiaj, W ubiegłym miesiącu lub Dwa miesiące temu.
  • Po rozmieszczeniu ikon według dnia zrobienia zdjęcia pliki obrazów zostaną pogrupowane na podstawie daty. Pliki obrazów, które nie zawierają daty, zostaną zgrupowane pod nagłówkiem Nieokreślone.
  • Po rozmieszczeniu ikon według wymiarów pliki obrazów zostaną pogrupowane na podstawie rozdzielczości. Nagłówek zawiera opis rozdzielczości obrazów znajdujących się w danej grupie, na przykład 320x240, 600x800 lub 800x600.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 306554 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:02:11 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv KB306554
Opinia