Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak skonfigurować uruchamianie wielu systemów operacyjnych w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306559
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób skonfigurowania systemu Windows XP jako systemu uruchamiania wielu systemów operacyjnych:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 i Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS lub Microsoft Windows 3.x
Na komputerze można zainstalować więcej niż jeden system operacyjny i przy każdym uruchamianiu komputera wybierać system operacyjny, który ma być używany. Taka konfiguracja często jest nazywana konfiguracją z możliwością uruchamiania dwóch lub wielu systemów operacyjnych (na końcu tego artykułu znajduje się słownik z definicjami mało znanych terminów).

Woluminy dysku i format dysku

Należy pamiętać, że system szyfrowania plików (EFS, Encrypting File System) nie jest dostępny w systemie operacyjnym Windows XP Home Edition.

Ponowne formatowanie i naprawianie dysku twardego

Ponowne sformatowanie dysku twardego i podzielenie go na partycje może być konieczne w następujących sytuacjach:
 • Istnieje tylko jeden wolumin.

  Każdy system operacyjny trzeba zainstalować na osobnym woluminie komputera, aby każda instalacja mogła zachowywać własne informacje o plikach i konfiguracji.
 • Partycja rozruchowa jest sformatowana przy użyciu niewłaściwego systemu plików:
  • Jeśli ma zostać utworzony system uruchamiania wielu systemów operacyjnych w konfiguracji MS-DOS, Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, partycję systemową trzeba sformatować przy użyciu systemu plików FAT16 lub FAT32, ponieważ tych systemów operacyjnych nie można uruchomić na partycji systemowej NTFS.
  • Jeśli ma zostać utworzony system uruchamiania wielu systemów operacyjnych w konfiguracji Windows 95, Windows 98 lub Windows Me oraz systemu Microsoft Windows XP, partycję rozruchową trzeba sformatować przy użyciu systemu plików FAT16, ponieważ systemy Windows 95, Windows 98 i Windows Me nie obsługują systemu plików NTFS.
  • Jeśli ma być zainstalowany system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me z systemem Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP, partycję rozruchową można sformatować przy użyciu systemu plików FAT16, ponieważ system Windows NT 4.0 nie obsługuje systemu plików FAT32.
  • Jeśli ma zostać utworzony system uruchamiania wielu systemów operacyjnych w konfiguracji Windows 98 lub Windows Me oraz Windows 2000 lub Windows XP, partycję rozruchową można sformatować przy użyciu systemu plików FAT32.

   Uwaga W przypadku sformatowania woluminu systemu Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP przy użyciu jakiegokolwiek systemu plików innego niż NTFS zostaną utracone wszystkie funkcje właściwe dla tego systemu. Dotyczy to między innymi takich funkcji systemu Windows XP, jak zabezpieczenia systemu plików, ustawienia systemu szyfrowania plików, przydziały dysku i magazyn zdalny. Podobnie systemy Windows 95, Windows 98 i Windows Me nie rozpoznają partycji NTFS i identyfikują ją jako nieznaną. Z tego powodu w przypadku sformatowania partycji systemu Windows 98 lub Windows Me w systemie FAT i partycji systemu Windows XP w systemie NTFS pliki partycji NTFS nie będą dostępne ani widoczne w trakcie korzystania z systemu Windows 98 lub Windows Me.

Obsługiwane systemy plików

Następująca tabela zawiera listę systemów plików obsługiwanych przez systemy operacyjne firmy Microsoft:
  System operacyjny  Obsługiwane systemy plików  -----------------------------------------  MS-DOS       FAT  Windows 3.1    FAT  Windows NT     FAT, NTFS  Windows 95     FAT  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32  Windows 98     FAT, FAT32  Windows Me     FAT, FAT32  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS				

Środki ostrożności

Tworząc konfigurację uruchamiania wielu systemów operacyjnych obejmującą system Windows XP i inny system operacyjny, należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
 • Przed próbą utworzenia systemu uruchamiania wielu systemów operacyjnych należy koniecznie utworzyć kopię zapasową bieżącego systemu i wszystkich plików danych.
 • Każdy system operacyjny musi być zainstalowany na osobnym woluminie. Firma Microsoft nie obsługuje instalowania wielu systemów operacyjnych na tym samym woluminie.
 • Jeśli na komputerze jest tylko jeden wolumin, przed rozpoczęciem tworzenia konfiguracji uruchamiania wielu systemów operacyjnych dysk twardy trzeba ponownie sformatować i podzielić na partycje, tak aby zawierał wiele woluminów, chyba że ma zostać zainstalowana po prostu druga kopia systemu Windows XP.
 • Nie należy instalować systemu Windows XP na dysku skompresowanym, o ile nie został on skompresowany przy użyciu narzędzia kompresji systemu plików NTFS.
 • Jeśli komputer należy do domeny zabezpieczonej systemu Windows 2000 lub Windows XP, to dla każdego systemu operacyjnego trzeba użyć innej nazwy komputera.
 • Systemy operacyjne należy zainstalować w następującej kolejności:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 lub Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Tworzenie konfiguracji uruchamiania wielu systemów operacyjnych: Windows XP i MS-DOS, Windows 95, Windows 98 lub Windows Me

Uwaga W konfiguracji uruchamiania wielu systemów operacyjnych można zainstalować tylko jedno wystąpienie systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me. Nie można skonfigurować komputera do uruchamiania wielu systemów operacyjnych w konfiguracji Windows 95 i Windows 98 lub Windows Me, ponieważ dla każdej z tych platform jest używany ten sam plik rozruchowy. Można na przykład użyć systemów Windows 95, Windows 2000 i Windows XP, ale nie Windows 95, Windows 98 i Windows XP.

System Windows XP można zainstalować dopiero po zainstalowaniu systemu MS-DOS, Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, gdyż w przeciwnym wypadku te systemy operacyjne zastąpiłyby sektor rozruchowy i pliki startowe systemu Windows XP.

Aby utworzyć system uruchamiania wielu systemów operacyjnych obejmujący system Windows XP i system MS-DOS, Windows 95, Windows 98 lub Windows Me:
 1. Upewnij się, że dysk twardy jest sformatowany przy użyciu właściwego systemu plików.
 2. Zainstaluj wiele systemów operacyjnych na osobnych woluminach w następującej kolejności: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 lub Windows Me; a następnie Windows XP.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli chcesz utworzyć system uruchamiania wielu systemów operacyjnych — systemu MS-DOS, systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me oraz systemu Windows XP — zainstaluj system MS-DOS, potem system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, a na koniec system Windows XP.
  • Jeśli chcesz utworzyć system uruchamiania dwóch systemów operacyjnych — systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me oraz systemu Windows XP — zainstaluj system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, a następnie system Windows XP.
  Zainstaluj wszystkie systemy operacyjne zgodnie ze standardową procedurą instalacji.

Tworzenie konfiguracji uruchamiania wielu systemów operacyjnych: Windows NT 4.0 i Windows XP

Używanie systemu uruchamiania wielu systemów operacyjnych w konfiguracji Windows NT 4.0 i Windows XP nie jest zalecane jako rozwiązanie długoterminowe. Aktualizacja systemu plików NTFS w dodatku Service Pack 5 (SP5) dla systemu Windows NT 4.0 ma na celu jedynie pomoc w ocenie i przeprowadzeniu uaktualnienia do systemu Windows XP.

Aby utworzyć system uruchamiania wielu systemów operacyjnych obejmujący system Windows NT 4.0 i system Windows XP:
 1. Upewnij się, że dysk twardy jest sformatowany przy użyciu właściwego systemu plików.
 2. Zainstaluj system Windows NT 4.0 i zastosuj dodatek SP5, a następnie zainstaluj system Windows XP na osobnym woluminie. Zainstaluj wszystkie systemy operacyjne zgodnie ze standardową procedurą instalacji.
Uwaga Jeśli zamierzasz zainstalować więcej niż jeden system operacyjny jako kombinację systemu Windows NT 4.0 z systemem Windows 2000 lub Windows XP (i będą to jedyne zainstalowane systemy operacyjne), musisz zainstalować dodatek SP5 dla systemu Windows NT 4.0. System Windows XP automatycznie uaktualnia wszelkie znalezione partycje NTFS do wersji systemu plików NTFS używanej w systemach Windows 2000 i Windows XP. Tymczasem system Windows NT 4.0 wymaga dodatku SP5, aby był możliwy odczyt i zapis plików na woluminie sformatowanym przy użyciu wersji systemu plików NTFS używanej w systemach Windows 2000 i Windows XP.

Instalowanie programów w więcej niż jednym systemie operacyjnym

W przypadku instalowania programów w więcej niż jednym systemie operacyjnym trzeba traktować każdy system operacyjny osobno. Wszystkie programy i sterowniki, które mają być używane, muszą zostać zainstalowane w każdym systemie operacyjnym, w którym mają być używane. Jeśli na przykład program Microsoft Word ma być używany na tym samym komputerze, zarówno w systemie Windows 98, jak i Windows XP, trzeba uruchomić system Windows 98 i zainstalować w nim program Microsoft Word, a następnie ponownie uruchomić komputer w systemie Windows XP i ponownie zainstalować program Microsoft Word.

Uwaga System Windows 95 lub Windows 98 może przy pierwszym uruchomieniu ponownie skonfigurować ustawienia sprzętu, powodując problemy z konfiguracją po uruchomieniu systemu Windows XP.

Określanie systemu operacyjnego uruchamianego domyślnie

Jeśli na komputerze znajduje się więcej niż jeden system operacyjny, można określić system operacyjny, który ma być używany jako domyślny podczas uruchamiania komputera:
 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 • Na karcie Zaawansowane, w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Ustawienia.
 • W obszarze Uruchamianie systemu, na liście Domyślny system operacyjny kliknij system operacyjny, który ma być uruchamiany po włączeniu lub w przypadku ponownego uruchomienia komputera.
 • Zaznacz pole wyboru Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych, a następnie wpisz czas w sekundach, przez jaki ma być wyświetlana lista systemów operacyjnych, zanim zostanie automatycznie uruchomiony domyślny system operacyjny.

  Aby ręcznie zmodyfikować plik opcji rozruchu, kliknij przycisk Edytuj. Firma Microsoft stanowczo zaleca, aby nie modyfikować pliku opcji rozruchu (Boot.ini), ponieważ może to spowodować, że komputer nie będzie nadawał się do użytku.

Rozwiązywanie problemów

 • Podczas uruchamiania programu Microsoft Internet Explorer może on zostać zamknięty i może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Program iexplore spowodował błąd nieprawidłowej strony w module kernel32.dll
  Ten błąd może wystąpić w przypadku zainstalowania wielu systemów operacyjnych na jednym woluminie.

  Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj każdy system operacyjny na osobnym woluminie.
 • Nie można skonfigurować komputera do uruchamiania zarówno systemu Windows 95, jak i Windows 98 (lub Windows Me).

  Nie można skonfigurować komputera do rozruchu systemów Windows 95 i Windows 98 (lub Windows Me), ponieważ dla każdej z tych platform jest używany ten sam plik rozruchowy. Dlatego jednoczesny rozruch systemów Windows 95, Windows 98 i Windows Me nie jest obsługiwany.
 • Podczas uruchamiania komputera nie pojawia się menu rozruchowe i nie można uruchomić systemu Windows XP.

  Ten błąd może wystąpić, jeśli system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me został zainstalowany po systemie Windows XP.

  Aby rozwiązać ten problem, napraw lub ponownie zainstaluj system Windows XP.SłownikPartycja rozruchowa
Partycja rozruchowa zawiera system operacyjny Windows i jego pliki pomocnicze. Partycja rozruchowa może, ale nie musi, być partycją systemową. W każdej konfiguracji istnieje tylko jedna partycja systemowa, jednak w konfiguracji uruchamiania wielu systemów operacyjnych dla każdego systemu operacyjnego istnieje osobna partycja rozruchowa.

Uwaga W przypadku dysków dynamicznych jest używane określenie „wolumin rozruchowy”.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pamięci dyskowej w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314343 Porównanie magazynów podstawowych i magazynów dynamicznych w systemie Windows XP
Zobacz też: Partycja systemowa, WoluminUruchamianie dwóch systemów operacyjnych
Konfiguracja komputera, w przypadku której można uruchomić kilka różnych systemów operacyjnych.
Zobacz też: Uruchamianie wielu systemów operacyjnychPartycja rozszerzona
Partycje rozszerzone opracowano z myślą o zaspokojeniu zapotrzebowania na możliwość utworzenia więcej niż czterech partycji na jednym dysku. Partycja rozszerzona może sama zawierać wiele partycji, co dodatkowo zwiększa liczbę partycji, które można utworzyć na jednym dysku. Partycja rozszerzona jest kontenerem dla dysków logicznych, które są formatowane i którym przypisuje się litery. Bodźcem do wprowadzenia partycji rozszerzonych były zwiększające się pojemności nowych dysków.FAT (File Allocation Table)
System plików używany przez system MS-DOS i inne systemy operacyjne Windows do organizowania plików i zarządzania nimi. System FAT jest strukturą danych tworzonych przez system Windows podczas formatowania woluminu przy użyciu systemu plików FAT lub FAT32. System Windows przechowuje informacje o wszystkich plikach w tabeli FAT, aby później mógł pobierać pliki.
Zobacz też: FAT32, System plików, System plików NTFSFAT32
System plików pochodzący od systemu FAT. System FAT32 obsługuje mniejsze rozmiary klastrów i większe woluminy niż system FAT, co zapewnia efektywniejszą alokację miejsca na woluminach FAT32.
Zobacz też: FAT (File Allocation Table), System plików NTFS, WoluminSystem plików
W systemie operacyjnym system plików jest ogólną strukturą, w której pliki są nazywane, przechowywane i organizowane. NTFS, FAT i FAT32 są różnymi odmianami systemów plików.
Zobacz też: System plików NTFS, FAT (File Allocation Table), FAT32Partycja logiczna
Partycje logiczne to partycje zawarte w partycji rozszerzonej. Z punktu widzenia użytkownika niczym się one nie różnią od nierozszerzonej partycji podstawowej.Liczba dysków logicznych, które można utworzyć na partycji rozszerzonej, jest ograniczona przez liczbę dostępnych liter dysków i ilość miejsca na dysku twardym dostępną dla potrzeb tworzenia dysków.Uruchamianie wielu systemów operacyjnych
Konfiguracja komputera umożliwiająca uruchamianie dwóch różnych systemów operacyjnych.
Zobacz też: Uruchamianie dwóch systemów operacyjnychSystem plików NTFS
Zaawansowany system plików zapewniający wydajność, zabezpieczenia (tzn. uprawnienia do plików i folderów), niezawodność i zaawansowane funkcje, których nie ma w żadnej wersji systemu FAT. Na przykład system NTFS gwarantuje spójność woluminów dzięki używaniu standardowych metod rejestrowania transakcji i odzyskiwania danych. W przypadku awarii systemu system plików NTFS używa swojego pliku dziennika i informacji z punktów kontrolnych w celu przywrócenia spójności systemu plików. W systemach Windows 2000 i Windows XP system plików NTFS zapewnia również zaawansowane funkcje, takie jak szyfrowanie, punkty ponownej analizy, pliki rozrzedzone, dziennik USN i przydziały dysku.
Zobacz też: FAT32, FAT (File Allocation Table), System plikówPartycja podstawowa
Partycja używana do uruchamiania systemu operacyjnego. Partycje podstawowe to partycje, które zajmują jedno z czterech miejsc dla partycji podstawowych w tabeli partycji dysku.Można również używać partycji podstawowych, które nie zawierają systemu operacyjnego.Partycja systemowa
Termin „partycja systemowa” odnosi się do woluminu dysku zawierającego pliki związane ze sprzętem, które są potrzebne do uruchomienia systemu Windows, takie jak Ntldr, Boot.ini i Ntdetect.com. Partycja systemowa może, ale nie musi, być tym samym woluminem co partycja rozruchowa.

Uwaga W przypadku dysków dynamicznych jest używane określenie „wolumin systemowy”.

Zobacz też: Partycja rozruchowa, WoluminWolumin
Wolumin to obszar magazynowania na dysku twardym, będący albo partycją podstawową, albo dyskiem logicznym na partycji rozszerzonej. Wolumin jest sformatowany przy użyciu systemu plików, np. FAT lub NTFS, i ma przypisaną literę dysku. Zawartość woluminu można przejrzeć, klikając jego ikonę w Eksploratorze Windows lub w oknie Mój komputer. Jeden dysk twardy może mieć wiele woluminów, ale woluminy mogą też obejmować wiele dysków.
Zobacz też: FAT (File Allocation Table), System plików NTFS
multi-boot
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306559 — ostatni przegląd: 09/26/2013 14:21:00 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbenv kbhowtomaster KB306559
Opinia