Podczas korzystania z modemu system może nie odpowiadać

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306580
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Symptomy
Podczas pracy w systemie Windows XP na komputerze przenośnym, który jest wyposażony w mikroukład Intel 440MX i modem sterowany programowo, zgodny ze standardem AC'97, może wystąpić następujący problem:
 • Podczas korzystania z modemu wewnętrznego komputera przenośnego system Windows XP może przestać odpowiadać (zawiesić się).
Pojawianie się tego problemy zostało potwierdzone jedynie na komputerach wyposażonych w mikroukład Intel 440MX i modem sterowany programowo, zgodny ze standardem AC'97. Aby na takich komputerach system Windows XP w pełni obsługiwał technologię oszczędzania energii Intel SpeedStep, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności modemu, wymagane jest uaktualnienie systemu BIOS i pliku sterownika (P3.sys). Stan z listopada 2001 pokazuje, że taka konfiguracja występuje zwykle tylko w niewielkiej liczbie komputerów laptop wyposażonych w mikroukład Intel 440MX do obsługi procesora CPU Mobile Intel Pentium III.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać trzy kroki:
 1. Uzyskać od producenta komputera przenośnego uaktualniony system BIOS. Aby uzyskać informacje o metodzie uaktualniania systemu BIOS, skontaktuj się z producentem komputera przenośnego.
 2. Uaktualnić system BIOS, stosując poniższą poprawkę.
 3. Wykonać aktualizację rejestru zgodnie z umieszczoną poniżej instrukcją „Włączanie nowego sterownika, korzystającego z technologii SpeedStep”.
Poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule i powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Ta poprawka prawdopodobnie będzie testowana w późniejszym czasie, aby zapewnić dobrą jakość produktu. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek service pack dla systemu Windows XP zawierający poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, pobierz odpowiednią poprawkę lub skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Pełna lista numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje na temat kosztów obsługi można uzyskać pod następującym adresem w sieci Web:
Ta poprawka jest dostępna w witrynie Windows Update firmy Microsoft w sieci Web.Anglojęzyczna wersja tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  29-Sie-2001 15:57   5.1.2600.10 37,248   P3.sys  29-Sie-2001 16:20         1,521   P3qfe.inf

Włączanie nowego sterownika, korzystającego z technologii SpeedStep

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Po zainstalowaniu poprawki z witryny Windows Update firmy Mircosoft w sieci Web należy dokonać następującej zmiany w rejestrze:
 1. Uruchom Edytor Rejestru (Regedt32.exe).
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\P3\Parameters
  Jeśli klucz Parameters nie istnieje, konieczne może okazać się jego utworzenie.

 3. Jeśli klucz W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość Rejestru:
  Nazwa wartości:HackFlags
  Typ danych: REG_DWORD
  Podstawa: Szesnastkowa
  Wartość: 1
 4. Jeśli klucz Zamknij program Edytor Rejestru.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Intel 440 MX Errata #34
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306580 — ostatni przegląd: 01/11/2015 20:54:20 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwinxppresp1fix kbwinxpsp1fix KB306580
Opinia