Informacje o wersji dla instalacji systemu Windows XP zawarte w pliku Home.txt

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
**********************************************************************

Informacje o wersji dla instalacji systemu
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podczas instalowania nowego systemu operacyjnego konieczne jest dokonywanie różnych wyborów. Kreator instalacji systemu Windows XP i niniejsze informacje o wersji ułatwiają użytkownikowi przeprowadzenie tego procesu.

Ważne: Przed przystąpieniem do pracy należy również przeczytać plik Read1st.txt, który znajduje się na dysku CD z systemem Windows XP Home Edition. Plik ten zawiera najnowsze informacje, które były niedostępne podczas przygotowywania tych informacji o wersji oraz dokumentacji produktu, w tym uwagi dotyczące preinstalacji, które mają duże znaczenie dla powodzenia instalacji.

Niniejsze informacje o wersji dotyczą sposobu uruchamiania Kreatora instalacji systemu Windows XP oraz instalowania systemu Windows XP Home Edition na pojedynczym komputerze.

======================================================================
SPIS TREŚCI
======================================================================

Więcej informacji

======================================================================
1.0 Przed rozpoczęciem
======================================================================

Podczas instalowania systemu Windows XP Home Edition należy określić sposób, w jaki ten system operacyjny będzie instalowany. Procedury opisane w niniejszych informacjach o wersji pomagają w podawaniu niezbędnych informacji. Aby instalacja przebiegła pomyślnie, należy przed przystąpieniem do instalowania systemu Windows XP wykonać czynności, które są opisane w następnych sekcjach:

* Upewnij się, czy komponenty sprzętowe spełniają wymagania minimalne.

* Uzyskaj zgodny sprzęt i oprogramowanie, na przykład pakiety uaktualnienia i nowe sterowniki.

* Wykonaj kopię zapasową bieżących plików, na wypadek gdyby było konieczne przywrócenie systemu operacyjnego.

* Określ, czy chcesz uaktualnić posiadany system, czy zainstalować nową kopię systemu Windows XP Home Edition.


Powrót do początku

1.1 Wymagania sprzętowe
======================================================================

Przed zainstalowaniem systemu Windows XP Home Edition należy upewnić się, czy komputer spełnia następujące minimalne wymagania sprzętowe:

* Procesor Pentium 233 MHz lub szybszy (albo jego odpowiednik)
* Zalecane 128 MB pamięci (minimalna ilość pamięci RAM wynosi 64 MB, a maksymalna 4 GB)
* 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym
* Monitor VGA
* Klawiatura
* Mysz lub zgodne urządzenie wskazujące
* Stacja CD-ROM lub DVD


Powrót do początku

1.2 Sprawdzanie zgodności sprzętu i oprogramowania
======================================================================

Kreator instalacji systemu Windows XP automatycznie sprawdza sprzęt i oprogramowanie oraz informuje o potencjalnych konfliktach. Jednakże, aby instalacja przebiegła pomyślnie, należy przed uruchomieniem kreatora sprawdzić, czy posiadany sprzęt komputerowy jest zgodny z systemem Windows XP Home Edition.

W tym celu można wyświetlić listę zgodności sprzętu dostępną w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Ważne: System Windows XP Home Edition obsługuje tylko urządzenia wymienione na liście zgodności sprzętu. Jeśli dane urządzenie nie jest wymienione na liście, należy skontaktować się z producentem i poprosić o sterownik tego składnika dla systemu Windows XP. Aby programy korzystające ze sterowników 16-bitowych funkcjonowały później prawidłowo, należy poprosić dostawcę oprogramowania o sterowniki 32-bitowe.

Podczas procesu instalacji można sprawić, aby istniejące oprogramowanie było zgodne z systemem Windows XP Home Edition, instalując pakiety uaktualnienia. Pakiety uaktualnienia można uzyskać od odpowiednich producentów oprogramowania.


Powrót do początku

1.3 Wykonywanie kopii zapasowej plików
======================================================================

W przypadku uaktualniania wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Windows należy wykonać kopię zapasową bieżących plików na dysku lub stacji taśm.

Na komputerze z systemem Microsoft Windows 95 lub Windows 98 może być konieczne zainstalowanie programu Kopia zapasowa Windows. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalacji i korzystania z programu Kopia zapasowa Windows, zobacz Pomoc systemu Windows 95 lub Windows 98.

Powrót do początku

1.4 Uaktualnienie a instalowanie nowej kopii
======================================================================

Jedną z pierwszych decyzji, jakie należy podjąć po uruchomieniu Kreatora instalacji systemu Windows XP, jest dokonanie wyboru między uaktualnieniem bieżącego systemu operacyjnego a wykonaniem całkowicie nowej instalacji („instalacji od nowa”).

Podczas uaktualnienia kreator zastępuje istniejące pliki systemu Windows, ale zachowuje istniejące ustawienia i aplikacje. Niektóre aplikacje mogą być niezgodne z systemem Windows XP Home Edition i nie funkcjonować prawidłowo po uaktualnieniu. Do wersji systemu Windows XP Home Edition można uaktualnić następujące systemy operacyjne:

* Windows 98 (wszystkie wersje)
* Windows Millennium Edition

Jeśli na komputerze jest aktualnie zainstalowany nieobsługiwany system operacyjny, konieczne jest zainstalowanie nowej kopii systemu Windows XP Home Edition. Kreator zainstaluje system Windows XP Home Edition w nowym folderze. Po ukończeniu instalacji należy ponownie zainstalować aplikacje i ustawić preferencje.

UAKTUALNIENIE należy wykonać,   Nową kopię należy ZAINSTALOWAĆ jeśli wszystkie następujące    jeśli dowolny z następujących warunki są spełnione:       warunków jest spełniony:===========================    ==============================Korzystasz aktualnie        Masz pusty dysk twardy.z wcześniejszej wersji systemu Windows, którą można uaktualnić.   - oraz -              - lub - Chcesz zamienić swój poprzedni   Masz system operacyjny, którego system operacyjny Windows     nie można uaktualnić za pomocą na system Windows XP.       kreatora instalacji systemu Windows XP. - oraz -              - lub - Chcesz zachować istniejące     Używasz już dowolnego systemu pliki i preferencje.        operacyjnego, ale nie chcesz                   zachowywać istniejących plików                  i preferencji, więc możesz                  zainstalować system od nowa.				

Jeśli chcesz zmodyfikować sposób instalowania systemu Windows XP Home Edition przez kreatora, możesz kliknąć przycisk Opcje zaawansowane, a następnie wykonać dowolną z następujących czynności:

* Zmienić domyślną lokalizację plików instalatora.
* Zapisać pliki systemowe w innym folderze niż folder domyślny (\Windows).
* Skopiować pliki instalacyjne z dysku CD na dysk twardy.
* Wybrać partycję, na której zostanie zainstalowany system Windows XP Home Edition.

Niezaawansowanym użytkownikom zalecamy użycie ustawień domyślnych.


Powrót do początku


======================================================================
2.0 Uruchamianie instalatora systemu Windows XP
======================================================================

Kreator instalacji systemu Windows XP zbiera różne informacje, w tym ustawienia regionalne, nazwy i hasła. Następnie kreator kopiuje odpowiednie pliki na dysk twardy, sprawdza sprzęt i konfiguruje instalację. Gdy instalacja zostanie ukończona, można zalogować się do systemu Windows XP Home Edition. W trakcie tego procesu komputer jest kilkakrotnie uruchamiany ponownie.

Sposób uruchamiania Kreatora instalacji systemu Windows XP zależy od tego, czy system jest uaktualniany, czy też jest instalowana nowa kopia systemu Windows XP Home Edition. Po określeniu metody instalacji należy znaleźć odpowiednią sekcję w niniejszych informacjach o wersji, a następnie wykonać procedurę odpowiednią do danego scenariusza.


Powrót do początku


2.1 Instalowanie nowej kopii (instalacja od nowa)

======================================================================

Jeśli dysk twardy komputera jest pusty lub aktualnie zainstalowany system operacyjny nie jest obsługiwany, konieczne jest uruchomienie komputera z dysku CD z systemem Windows XP Home Edition. Niektóre nowsze stacje CD-ROM mogą uruchomić instalację z dysku CD i automatycznie uruchomić Kreatora instalacji systemu Windows XP.

>>> Aby zainstalować nową kopię z dysku CD:

1. Uruchom komputer, uruchamiając aktualny system operacyjny, a następnie włóż dysk CD z systemem Windows XP Home Edition do stacji CD-ROM.

2. Jeśli system Windows automatycznie wykryje dysk CD, kliknij przycisk Zainstaluj system Windows. Zostanie wyświetlony Kreator instalacji systemu Windows XP.

Jeśli system Windows nie wykryje automatycznie dysku CD, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Uruchom. Wpisz ścieżkę pliku instalatora, zamieniając w razie potrzeby literę 'd' na literę swojej stacji CD-ROM:

d:\setup.exe

3. Naciśnij klawisz ENTER.

4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybór typu instalacji, wybierz opcję Nowa instalacja, a następnie kliknij przycisk Dalej.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Powrót do początku

2.2 Uaktualnianie
======================================================================
Proces uaktualniania jest prosty. Kreator instalacji systemu Windows XP wykrywa i instaluje odpowiednie sterowniki lub tworzy raport z listą urządzeń, których nie można było uaktualnić, aby było wiadomo, że sprzęt i oprogramowanie jest zgodne z systemem Windows XP Home Edition.

>>> Aby uaktualnić system z dysku CD:

1. Uruchom komputer, uruchamiając aktualny system operacyjny, a następnie włóż dysk CD z systemem Windows XP Home Edition do stacji CD-ROM.

2. Jeśli system Windows automatycznie wykryje dysk CD, zostanie wyświetlone okno dialogowe dysku CD z systemem Windows XP Home Edition. Aby rozpocząć uaktualnianie, kliknij przycisk Zainstaluj system Windows.

Jeśli system Windows nie wykryje automatycznie dysku CD, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Uruchom. Następnie wpisz ścieżkę pliku instalatora, zamieniając w razie potrzeby literę 'd' na literę swojej stacji CD-ROM:

d:\setup.exe

3. Naciśnij klawisz ENTER.

4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybór typu instalacji, wybierz opcję Uaktualnij, a następnie kliknij przycisk Dalej.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Powrót do początku


2.3 Zbieranie informacji o użytkowniku i komputerze
======================================================================

Kreator instalacji systemu Windows XP pomaga zbierać różne informacje o użytkowniku i jego komputerze. Chociaż proces instalacji w większości przebiega automatycznie, w zależności od bieżącej konfiguracji komputera na następujących ekranach może być wymagane podanie pewnych informacji lub dokonanie wyboru ustawień.

* Umowa licencyjna. Jeśli zgadzasz się na warunki i chcesz kontynuować proces instalacji, zaznacz pole wyboru Akceptuję umowę.

* Wybierz system plików. System Windows XP Home Edition może automatycznie konwertować partycje dysku twardego na system NTFS, który jest zalecanym systemem plików dla systemu Windows XP Home Edition. Możesz też zdecydować się zachować istniejące systemy plików. Jeśli wykonujesz uaktualnienie, kreator użyje bieżącego systemu plików.

* Ustawienia regionalne. Zmień ustawienia regionalne użytkownika i systemu dla poszczególnych regionów i języków.

* Spersonalizuj swoje oprogramowanie. Wpisz imię i nazwisko osoby oraz, opcjonalnie, nazwę organizacji, na którą jest licencjonowana ta kopia systemu Windows XP Home Edition.

* Nazwa komputera. Wpisz unikatową nazwę komputera. Kreator sugeruje pewną nazwę komputera, ale można ją zmienić.

* Ustawienia daty i godziny. Zweryfikuj, czy ustawienia daty i godziny są odpowiednie dla regionu, wybierz odpowiednią strefę czasową, a następnie wybierz, czy chcesz, aby system Windows XP Home Edition automatycznie uwzględniał zmianę czasu.Powrót do początku

======================================================================
3.0 Uruchamianie systemu Windows XP Home Edition
======================================================================

Po zebraniu informacji Kreator instalacji systemu Windows XP kończy instalację. Komputer jest kilkakrotnie uruchamiany ponownie, a następnie system Windows XP Home Edition wyświetla monit o zalogowanie się. Po zalogowaniu się można aktywować i zarejestrować swoją kopię systemu Windows XP Home Edition, utworzyć konta użytkowników oraz zmienić konfigurację dowolnych ustawień wprowadzonych podczas procesu instalacji.

Ważne: Aby móc aktywować i zarejestrować system Windows XP Home Edition, utworzyć konta użytkowników oraz zmienić ustawienia komputera, należy posiadać konto „administratora komputera”.

Aby sprawdzić typ konta, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Konta użytkowników.


Powrót do początku


3.1 Logowanie się do systemu Windows XP Home Edition
======================================================================

Gdy komputer zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, zaloguj się po raz pierwszy do systemu Windows XP Home Edition. Jeśli była uaktualniana wcześniejsza wersja systemu Windows i konto użytkownika już istnieje, można się zalogować, korzystając z tego konta i hasła.


Powrót do początku

3.2 Tworzenie konta użytkownika
======================================================================

Konto użytkownika identyfikuje nazwę użytkownika i hasło oraz ustawienia i pliki osobiste. Każda osoba, która regularnie korzysta z komputera, powinna mieć konto użytkownika. Konto użytkownika jest identyfikowane przez nazwę użytkownika i hasło, które użytkownik musi wpisać, logując się do komputera. Indywidualne konta użytkowników można tworzyć po zalogowaniu się przy użyciu konta z uprawnieniami administratora.

>>>Aby utworzyć konto użytkownika:

1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę Konta użytkowników.

3. Kliknij zadanie Utwórz nowe konto.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306824 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:09:25 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB306824
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)