Instalator systemu Windows XP 64-Bit Edition — informacje o wersji

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:306856
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Informacje o wersji dla Instalatora
System Microsoft Windows XP 64-Bit Edition

(c) 2001 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podczas instalowania nowego systemu operacyjnego, należy dokonać kilku wyborów. Kreator systemu Windows XP Instalator, niniejszy dokument będzie na kolejnych wyborów i pokazują, jak podłączyć komputer do sieci.
WAŻNE: Przed rozpoczęciem należy przeczytać plik Read1st.txt na dysku CD systemu Windows XP 64-Bit Edition. Plik ten zawiera najnowsze informacje, które były niedostępne w czasie publikacji, w tym uwagi dotyczące preinstalacji, które mają duże znaczenie dla powodzenia instalacji.

Więcej informacji

Przed rozpoczęciem instalacji

Przed zainstalowaniem systemu Windows XP 64-Bit Edition należy przeczytać tę sekcję do zapewnienia, że komputer spełnia minimalne wymagania i mają informacje, które będą potrzebne podczas instalacji.

Wymagania sprzętowe

Przed zainstalowaniem systemu Windows XP, upewnij się, że komputer spełnia następujące minimalne wymagania sprzętowe:
733 megaherców (MHz) dla komputerów z procesorem Itanium firmy Intel microprocessor1 gigabajta (GB) pamięci RAM (minimum) 6 gigabajtów (GB) wolnego miejsca (minimum) dla monitora SetupVGA lub betterKeyboardMouse lub zgodny wskazującego dysków CD-ROM deviceCD
W przypadku instalacji sieciowej:

Kartę sieciową systemu Windows XP zgodnych i powiązanych cableAccess do udziału sieciowego, który zawiera pliki instalacyjne

Sprawdzanie zgodności sprzętu i oprogramowania

Instalator systemu Windows XP automatycznie sprawdza sprzęt i oprogramowanie, a także raportuje potencjalne konflikty. Jednak aby zapewnić pomyślność instalacji, należy ustalić, czy sprzęt komputerowy jest zgodny z systemem Windows XP 64-Bit Edition, przed uruchomieniem Instalatora. Jest to szczególnie ważne, jeśli używasz karty wideo do renderowania grafiki trójwymiarowej lub jeśli używasz komputera urządzenia peryferyjne innych niż minimalne wymagania sprzętowe wymienione w poprzedniej sekcji.

Można wyświetlić listę zgodności sprzętu (HCL) firmy MicrosoftWitryna sieci Web: http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
WAŻNE: Windows XP 64-Bit Edition obsługuje jedynie urządzenia wymienione na liście HCL. Jeśli sprzęt nie jest na tej liście, skontaktuj się z producentem sprzętu i zapytaj, czy jest sterownik systemu Windows XP 64-Bit Edition dla składnika.
Podczas instalacji można użyć aktualizacji dynamicznej w celu zapewnienia, że są pobrania najnowszych plików Instalatora systemu Windows XP 64-Bit Edition.

Uzyskiwanie informacji dotyczących sieci

Pierwszym krokiem jest zdecydować, czy komputer jest przyłączony do domeny lub grupy roboczej. Jeśli nie wiesz, którą opcję wybrać lub komputer nie będzie połączony z siecią, zaznacz opcję grupy roboczej. (Można dołączyć do domeny, po zainstalowaniu systemu Windows XP.)

Jeżeli komputer aktualnie jest podłączony do sieci, należy uzyskać następujące informacje od administratora sieci, przed rozpoczęciem procesu instalacji:Nazwa nazwa_komputera, grupy roboczej lub domainTCP i IP adresu (jeżeli sieć nie ma serwera protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol))Aby połączyć się z siecią podczas instalacji, musi mieć zainstalowany na komputerze odpowiedni sprzęt i muszą być połączone przez kabel sieciowy.

Wymagania dotyczące podziału dysków dla stacji roboczych z procesorem Itanium

Komputery z procesorem Itanium są specyficzne wymagania podziału na partycje. Dwie partycje są tworzone automatycznie podczas instalowania systemu Windows XP po raz pierwszy na komputerze.
Pierwsza partycja jest partycją FAT około 100 Megabytes(MB). Nazywana partycją systemową EFI, ta partycja jest używany do przechowywania programów i plików informacyjnych, które używa rozszerzalny interfejs oprogramowania układowego (EFI) do automatycznego uruchamiania systemu Windows XP.Partycja Microsoft Reserved (MSR) jest partycją 32 MB, który pozwala systemowi operacyjnemu wykonywać operacje wymagające dedykowanej pamięci dyskowej, takie jak zmiany dysku podstawowego na dynamiczny.
Partycja systemowa EFI jest pierwszą partycją na dysku twardym, a drugą partycją jest partycja MSR. Jeśli używanych jest kilka dysków twardych, partycja MSR jest pierwszą partycją na drugim dysku twardym i wszystkie kolejne dyski twarde. Tylko jedna partycja systemowa EFI jest niezbędne dla komputera i musi znajdować się na dysku rozruchowego.

Aby uzyskać informacje o narzędziach EFI zobacz dokumentacja dostarczona przez producenta komputera.
WAŻNE: Zalecane minimalne rozmiary partycji instalacji systemu Windows XP 64-Bit Edition wynosi 6 GB.

Instalowanie systemu Windows XP 64-Bit Edition

Instalator dla systemu Windows XP 64-Bit Edition jest podzielony na dwie fazy. Pierwsza faza jest instalacja w trybie tekstowym. W tej fazie Instalator kopiuje pliki do komputera, sprawdza sprzęt i konfiguruje instalację. Można także utworzyć wiele partycji podczas tej fazy. Komputer zostanie uruchomiony ponownie po zakończeniu tej fazy.

Drugi etap jest w trybie Graficznym. W tej fazie Instalator zbiera informacje, takie jak ustawienia regionalne, nazwę użytkownika i hasło i informacje o sieci. Komputer zostanie uruchomiony ponownie po zakończeniu instalacji.

Instalowanie po raz pierwszy

Instalator tworzy partycję systemową EFI i partycji MSR automatycznie. Zaleca się, aby utworzyć pojedynczą partycję z danymi nie mniej niż 6 GB do instalowania systemu operacyjnego.

Aby zainstalować system Windows XP na komputerze czystego:
 1. Upewnij się, że sprzęt komputera z procesorem Itanium jest poprawnie ustawiona i właściwego podłączenia powinny być.
 2. Włącz komputer.
 3. Włóż dysk CD systemu Windows XP 64-Bit Edition do stacji CD-ROM.
 4. Po wyświetleniu monitu w Menedżera rozruchu interfejsu EFI uruchamiania z napędu CD-ROM.

  Po wyświetleniu "Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z dysku CD-ROM...", naciśnij dowolny klawisz i rozpocznie się instalacja w trybie tekstowym systemu Windows XP.

  Jeśli dysk CD nie rozpocznie się automatycznie, rozruch do powłoki EFI, wybierz dysk CD-ROM dysk i typu:

  Narzędzie Setupdlr

  a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga: Instalator może utworzyć partycję systemową EFI i partycji MSR automatycznie. Jeśli chcesz, możesz samodzielnie utworzyć partycję systemową EFI, ale zalecane jest utworzył ją Instalator tej partycji.
 5. Po wyświetleniu monitu, aby zainstalować system Windows, należy określić rozmiar partycji danych. Zalecany minimalny rozmiar instalowania systemu Windows XP 64-Bit Edition wynosi 6 GB.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi. Po zakończeniu instalacji w trybie Graficznym automatycznie uruchamia ponownie komputer.

Instalowanie zaktualizowanej wersji

Zainstalowanie nowej wersji systemu Windows XP 64-Bit Edition na poprzedniej wersji jest proste. Instalator wykrywa i instaluje odpowiednie sterowniki lub tworzy raport na urządzeniach, których nie można uaktualnić, tak, aby mieć pewność, że sprzęt i oprogramowanie są zgodne z systemem Windows XP 64-Bit Edition.

Aby zaktualizować z dysku CD:

 1. Włącz komputer i uruchomić system Windows XP 64-Bit Edition.
 2. Włóż dysk CD z aktualizacji systemu Windows XP 64-bit Edition do stacji dysków CD-ROM.

  Jeśli system Windows automatycznie wykryje dysk CD, zostanie wyświetlone okno dialogowe dysku CD systemu Windows XP. Kliknij przycisk Zainstaluj system Windows, aby rozpocząć uaktualnienie.

  W przeciwnym razie kliknij przycisk Start, a następnie kliknij Uruchom. Wpisz następujące polecenie, zastępując "d", jeśli to konieczne, literą przypisaną do stacji dysków CD-ROM:

  d:\ia64\winnt32.exe
 3. Naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wybierz opcję Uaktualnij, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zbieranie informacji o komputerze i użytkownika

Instalator systemu Windows XP pomaga gromadzić informacje o użytkowniku i komputerze. Chociaż większa część tego procesu przebiega automatycznie, może być konieczne podanie pewnych informacji lub wybrania ustawień na następujących stronach, w zależności od konfiguracji komputera:

Umowa licencyjna. Jeśli zaakceptujesz warunków umowy i kontynuować proces instalacji, należy wybrać opcję "Akceptuję tę umowę."Wybierz opcje specjalne. Dostosuj instalację systemu Windows XP, język i ustawienia ułatwień dostępu dla nowych instalacji. Można skonfigurować system Windows XP do korzystania z wielu języków i ustawień regionalnych.Ustawienia regionalne. Zmień ustawienia regionalne systemu i użytkownika dlaróżnych regionów i języków.Spersonalizuj swoje oprogramowanie. Wpisz pełną nazwę osoby, do której jest licencjonowana ta kopia systemu Windows XP i, opcjonalnie, organizację.Nazwa komputera i hasło administratora. Wpisz unikatową nazwę komputera, który różni się od innych nazw komputerów, grupy roboczej lub domeny w sieci. Instalator systemu Windows XP sugeruje nazwę komputera, ale można zmienić nazwę.

Instalator automatycznie tworzy konto administratora podczas instalacji. Używając tego konta, ma pełne prawa do ustawień komputera i mogą tworzyć konta użytkowników na komputerze. Zalogowanie się jako Administrator, po zainstalowaniu systemu Windows XP zapewnia uprawnień administracyjnych, które są potrzebne w celu zalogować się i zarządzania komputerem. Podaj hasło dla konta administratora. Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze przypisać hasło do konta administratora. Zwrócić uwagę, aby pamiętać i chronić hasła.Ustawienia daty i godziny. Sprawdź datę i godzinę Wybierz region odpowiednią strefę czasową, a następnie określ, czy system Windows XP ma automatycznie czasu letniego.Ustawienia sieciowe. Jeżeli nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem wybierz typowe ustawienia konfiguracji sieci. Aby ręcznie skonfigurować klientów sieci, usług i protokołów, wybierz ustawienia niestandardowe.Grupa robocza lub domena komputera. Podczas procesu instalacji należy przyłączyć grupy roboczej lub domeny. Szczegółowe informacje na temat obu tych opcji, zobacz "Dostarczanie informacji dotyczących sieci" w sekcji 2.5 tego dokumentu.Kreator identyfikacji sieciowej. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, ten kreator monituje o zidentyfikowanie użytkowników, którzy będą korzystać z komputera. Każda osoba z kontem na komputerze można przypisać różne poziomy dostępu.

Dostarczanie informacji dotyczących sieci

Podczas lub po zakończeniu instalacji należy przyłączyć się do grupy roboczej lub domeny. Jeśli nie będzie pracował w sieci, zaznacz opcję, aby dołączyć do grupy roboczej.

Dołączanie do grupy roboczej

Grupa robocza jest jeden lub więcej komputerów z taką samą nazwę grupy roboczej (na przykład sieć peer-to-peer). Każdy użytkownik może dołączyć do grupy roboczej, wpisując polecenie grupy roboczej nazwy--nie ma potrzeby specjalne uprawnienia, aby dołączyć do grupy roboczej. Należy podać istniejącą lub nową nazwę grupy roboczej albo możesz użyć nazwy grupy roboczej, którą sugeruje Instalator systemu Windows XP.

Przyłączanie się do domeny

Konto komputera identyfikuje komputer do domeny, podczas gdy konto użytkownika identyfikuje użytkownika na komputerze.

Domena jest kolekcją komputerów zdefiniowanych przez administratora sieci. W odróżnieniu od, dołączanie do grupy roboczej, co można zrobić samodzielnie, przyłączenie do domeny wymaga uprawnień administratora sieci.

Przyłączyć się do domeny podczas instalacji, musi już mieć istniejącego konta komputera w domenie, do której chcesz się przyłączyć lub mieć prawa o jego utworzenie. Zostanie wyświetlony monit wpisz nową nazwę konta komputera. Przed uruchomieniem Instalatora systemu Windows XP należy poprosić administratora sieci o utworzenie konta komputera. Lub, jeśli masz odpowiednie uprawnienia, można utworzyć konto podczas procesu instalacji i przyłączyć do domeny. Aby przyłączyć się do domeny, należy podać nazwę użytkownika i hasło.

Uwaga: Jeśli masz trudności przyłączanie się do domeny podczas instalacji, zamiast dołączyć do grupy roboczej, a następnie przyłącz się do domeny po zakończeniu instalowania systemu Windows XP.

Tworzenie konta użytkownika

Konto użytkownika identyfikuje nazwę użytkownika i hasło, grupy, których jesteś członkiem, zasoby, które mają dostęp do sieciowe i osobiste pliki i ustawienia. Każda osoba, która regularnie korzysta z komputera powinien mieć konto użytkownika. Konto użytkownika jest identyfikowane przez nazwę użytkownika i hasło, które użytkownik wpisuje podczas logowania do komputera. Można tworzyć indywidualne konta użytkowników po zalogowaniu się do komputera przy użyciu konta z uprawnieniami administratora.

Aby utworzyć konto użytkownika:

 1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik z prawami administratora.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij przycisk konta użytkowników.
 3. Jeśli komputer znajduje się w domenie, kliknij przycisk Dodaj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się.

  Jeśli komputer nie znajduje się w domenie, w obszarze wybierz zadanie, kliknij przycisk Utwórz nowe konto, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zaawansowane opcje instalacji

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje i może ułatwić podjęcie decyzji o sposobie instalowania systemu Windows XP.

Systemy plików

Przed zainstalowaniem systemu Windows XP 64-Bit Edition należy zdecydować, jakiego systemu plików, które będą używane. System plików jest metoda, według której informacje są przechowywane na dysku twardym.

System Windows XP obsługuje system plików NTFS lub jeden plik alokacji tabeli systemy plików (FAT lub FAT32). Aby ustawić konfigurację podwójnego rozruchu, należy wybrać jeden system plików dla wszystkich partycji: FAT32 lub NTFS.

UWAGA: 102 Partycja systemowa MB EFI automatycznie użyje systemu plików FAT. Nie powinno to zmienić, ponieważ przy użyciu innego systemu plików może powodować problemy.

SYSTEM NTFS

System plików NTFS jest zalecanym systemem plików dla systemu Windows XP. Zawiera wszystkie podstawowe funkcje systemu plików FAT i zawiera następujące zalety w porównaniu z systemami FAT i FAT32:
Lepiej pliku securityBetter compressionSupport dysku dla dużych dysków twardych do 2 terabajtów (TB). (Maksymalny rozmiar dysku dla systemu NTFS jest znacznie większy niż dyski sformatowane jako FAT i miarę zwiększania rozmiaru dysku wydajność systemu NTFS nie zmniejsza miejsce jak w systemie plików FAT.)

FAT i FAT32

FAT32 jest rozbudowaną wersją systemu plików FAT, używany do dysków o pojemności od 512 MB do 32 GB. FAT i FAT32 oferują zgodność z systemów operacyjnych innych niż Windows XP.

Partycje dysku

Podział dysku na partycje jest sposobem podziału dysku twardego, dzięki czemu każda część funkcjonuje jako oddzielna jednostka. Można utworzyć partycji, aby zapewnić miejsce do tworzenia kopii zapasowych danych lub do podwójnego rozruchu z innym systemem operacyjnym. Podczas tworzenia partycji na dysku dzielony na jeden lub więcej obszarów, które mogą być sformatowane dla systemu plików, takich jak FAT32 lub NTFS.

Podczas instalacji w trybie tekstowym można tworzyć i usuwać partycje. Należy przestrzegać następujących zasad dla partycji:

Minimum 6 GB zaleca instalowanie systemu Windows XP 64-Bit Edition. Partycja tej wielkości daje możliwość dodawania przyszłych aktualizacji, narzędzi systemu operacyjnego lub innych plików.Podczas instalacji należy utworzyć i rozmiar partycji, na której chcesz zainstalować system Windows XP. Po zainstalowaniu systemu Windows XP można użyć przystawki Zarządzanie dyskami na kolejne partycje nieprzydzielonego miejsca.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przystawki Zarządzanie dyskami Otwórz Centrum pomocy i obsługi z menu Start w Pomocy systemu Windows XP.

Modyfikowanie Menedżera rozruchu interfejsu EFI

Menedżer rozruchu interfejsu EFI umożliwia rozruch do powłoki, systemu Windows XP lub innego systemu operacyjnego lub do stacji CD-ROM. Komputer wykona próbę uruchomienia każdej z wymienionych opcji, rozpoczynając od pierwszej opcji, aż do znalezienia prawidłowy wpis rozruchowy. Można zmienić kolejność elementów w menu rozruchu. Na przykład jeśli rozruch do powłoki najpierw można uczynić opcję Powłoka pierwszego elementu menu rozruchu. Instalowanie więcej niż jednego systemu operacyjnego można wybrać, które jest wymienione najpierw.

Można także zmiany innych menu Menedżera rozruchu, takie jak zmiana nazwy opcji rozruchu lub eksportować je na dyskietkę.

Aby zmienić opcje rozruchu:

 1. Rozruch do powłoki EFI.
 2. Przełącz się na dysku twardym. Dysk twardy znajduje się zwykle w katalogu fs0 lub fs1. Na przykład wpisz:

  fs0:

  a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Przejdź do folderu Msutil. Typ:

  CD msutil

  a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli żaden folder Msutil nie jesteś w odpowiednie miejsce.

  Spróbuj inną opcję.
 4. Za pomocą programu nvrboot.efi zmodyfikuj opcje Menedżera rozruchu interfejsu EFI.
  Aby uruchomić go, należy wpisać:

  nvrboot

  a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Zmień opcje rozruchu. Na przykład aby zmienić nazwę opcji rozruchu, wpisz M Modyfikuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby przenieść opcji rozruchu w górnej części menu opcji rozruchu, należy użyć polecenia replikacji wypychanej. Aby zapisać kopię opcji rozruchu na dyskietce, użyj polecenia Eksportuj.
Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
286647 Zawartość pliku XP Read1st.txt systemu Windows

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 306856 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:10:01 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB306856 KbMtpl
Opinia