JAK: Używanie profilów rozpoznawania mowy w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306899
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Utworzenie nowego profilu rozpoznawania mowy (profilu aparatu rozpoznawania) lub zmiana ustawień profilu dają możliwość przystosowania swojego stylu mówienia do określonych warunków. Konieczność utworzenia nowego profilu aparatu rozpoznawania może wystąpić w przypadku zmiany miejsca pracy, częstych zmian poziomu zakłóceń lub obecności innych osób w danym pomieszczeniu. Aby to zrobić, kliknij przycisk Nowy w oknie dialogowym Rozpoznawanie mowy. Profile aparatu rozpoznawania umożliwiają różnym użytkownikom współużytkowanie tego samego komputera i nie kolidują z innymi ustawieniami rozpoznawania mowy.

W tym artykule opisano sposób używania profilów rozpoznawania mowy w systemie Windows XP.

Więcej informacji

Profil rozpoznawania mowy można skonfigurować, wybierając jedno spośród kilku ustawień i dostosowując je do własnych potrzeb. Jednak wiele opcji może być właściwych tylko dla danego komputera i mogą być różne, dla różnych komputerów. Dlatego dostępność niektórych przycisków i okien dialogowych może zależeć od okoliczności. Należy przejrzeć instrukcje do komputera i oprogramowania lub sprzętu do rozpoznawania mowy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie korzystania z funkcji rozpoznawania mowy w systemie Windows XP, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306537 How to Install and Configure Speech Recognition in Windows
306901 How to Use Speech Recognition in Windows XP
306902 How to Use Text-to-Speech in Windows XP
306993 How To Use the Language Bar in Windows XP
278927 WD2002: Część 1: Rozpoznawanie mowy i pisma ręcznego – często zadawane pytania
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o sposobie korzystania z funkcji rozpoznawania mowy, kliknij przycisk Pomoc na pasku Język.

Najbardziej aktualne informacje na temat prac prowadzonych przez firmę Microsoft i dotyczących problemu rozpoznawania mowy znajdują się na następującej witrynie firmy Microsoft w sieci:

Jak ustawić lub określić profil rozpoznawania

Aby ustawić lub określić profil (używając widoku klasycznego w Panelu sterowania):
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Na karcie Rozpoznawanie mowy w polu Profile rozpoznawania jest wyświetlany profil aktywny.
 3. Aby wybrać inny profil, kliknij żądany profil. Aktywny może być tylko jeden profil.

Jak dodać profil rozpoznawania

Ustawienia profilów zależą od głosu i otoczenia. Kreator profilów umożliwia wykonanie kilku kroków prowadzących do utworzenia profilu rozpoznawania. Profile aparatu rozpoznawania umożliwiają różnym użytkownikom współużytkowanie tego samego komputera i nie kolidują z innymi ustawieniami.

Aby dodać profil:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Na karcie Rozpoznawanie mowy w polu Profile rozpoznawania kliknij pozycję Nowy, a następnie wykonaj kolejne kroki Kreatora profilów.
UWAGA:Ustawienia profilów zależą od aparatów do rozpoznawania mowy, ponieważ nie wszystkie aparaty obsługują podobne funkcje.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aparatów do rozpoznawania mowy, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy Microsoft Knowledge Base:
306537 How to Install and Configure Speech Recognition in Windows XP

Jak usunąć profil rozpoznawania

Aby usunąć profil:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Na karcie Rozpoznawanie mowy w polu Profile rozpoznawania kliknij profil, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń, a następnie po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak lub Nie.
 4. Usuń profil, klikając przycisk OK lub Zastosuj albo kliknij przycisk Anuluj.
UWAGA:Z aparatem musi być skojarzony co najmniej jeden profil, dlatego usunięcie ostatniego profilu nie jest możliwe.

Jak przeprowadzić szkolenie aparatu do rozpoznawania mowy

Aby przeprowadzić szkolenie aparatu do rozpoznawania mowy:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Mowa.
 2. Na karcie Rozpoznawanie mowy w polu Język kliknij żądany aparat do rozpoznawania mowy.
 3. Kliknij żądany profil w polu Profil rozpoznawania. Przebieg procesu szkolenia jest odmienny dla każdego aparatu i profilu, ponieważ szkolenie skuteczne dla jednego zestawu aparatów lub profilów może nie przynosić efektu w przypadku innego zestawu.
 4. Kliknij przycisk Testuj profil. Zostanie uruchomiony Kreator nauki głosu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.

  Nie wszystkie aparaty umożliwiają przeprowadzanie szkolenia. Jeśli dany aparat nie obsługuje szkolenia, przycisk Testuj profil jest niedostępny.UWAGA:Zaleca się przeprowadzanie szkolenia komputera przez co najmniej 15 minut. Im dłuższy czas szkolenia, tym większa dokładność rozpoznawania mowy.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 306899 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:11:01 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbspeech KB306899
Opinia