Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas uruchamiania programu Visual nie otwiera się środowisko IDE lub jest wyświetlany komunikat, że nie można uruchomić aplikacji

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można łatwo obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić, aby obejść określony problem. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie kroki dodatkowe, aby ułatwić ochronę systemu.
Informacje o wersji Beta
W tym artykule jest opisana wersja Beta produktu firmy Microsoft. Informacje w tym artykule są udostępnione „w stanie takim, w jakim się znajdują” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dla tej wersji Beta nie jest dostępna żadna oficjalna pomoc techniczna firmy Microsoft. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dla wersji Beta, należy zajrzeć do dokumentacji dostarczonej z plikami produktu w wersji Beta lub odwiedzić witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed edycją rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową i upewnić się, że zna się metodę przywracania rejestru w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po zainstalowaniu dowolnego produktu, który wymieniono na początku tego artykułu, przy pierwszej próbie uruchomienia programu Microsoft Visual Studio .NET nie pojawia się zintegrowane środowisko programowania (IDE, Integrated Development Environment). Zamiast niego pojawia się następujący komunikat o błędzie:
The application cannot start.
- lub -
Ekran środowiska IDE może się na krótko pojawić i zniknąć bez żadnego komunikatu o błędzie.
Przyczyna
Błąd dotyczący uruchamiania środowiska IDE wystąpił dotychczas w następujących sytuacjach:
 • Środowisko IDE nie mogło załadować pliku Msxml3.dll.
 • Środowisko IDE nie mogło załadować pliku Mso.dll.
 • Środowisko IDE nie mogło załadować pliku DTE.olb.
 • W trakcie instalacji nie utworzono klucza licencji programu Visual Studio .NET.
 • Włączona jest funkcja blokowania skryptów i niedozwolone jest uruchamianie kodu skryptów.
 • Na etapie instalacji systemu .NET Framework dla programu Visual Studio .NET nie powiodło się wygenerowanie prawidłowego obrazu macierzystego pliku mscorlib.dll.
 • Nastąpiła infekcja wirusem Klez.
Pierwsza sytuacja występuje najczęściej. Jej przyczyną jest znany problem występujący w pewnych stanach systemu i polegający na braku powiadomienia użytkownika o niepomyślnej instalacji.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Używanie Edytora rejestru odbywa się na własną odpowiedzialność.

Środowisko IDE nie może załadować pliku Msxml3.dll

Wersja robocza (beta) składnika MSXML 4.0 Technology Preview z lipca 2001 pozostawiła system w stanie, który jest przyczyną takiego zachowania. Aby naprawić rejestrację modułu Msxml3.dll, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Jeśli nie zastosowano jeszcze najnowszych aktualizacji zabezpieczeń składnika MSXML, należy pobrać plik z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 1. Wyrejestruj moduł Msxml4.dll. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regsvr32 /u c:\winnt\system32\msxml4.dll w wierszu polecenia, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Uruchom instalację aktualizacji zabezpieczeń.
 3. Pobierz klucz rejestru z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web, a następnie wprowadź te wartości, klikając dwukrotnie plik Fixxml4.reg:Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
  PobierzPobierz plik Fixxml.exe teraz.Data wydania: 18 czerwca 2002

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Środowisko IDE nie może załadować pliku Mso.dll

Aby rozwiązać problem z plikiem Mso.dll, zastosuj jedną lub wszystkie z następujących metod:
 • Sprawdź, czy NIE zainstalowano wersji beta pakietu Microsoft Office XP.
 • Uruchom instalację naprawczą pakietu Office XP.
 • Sprawdź, czy następujący wpis rejestru jest poprawnie ustawiony:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\7.0\Path] "MSO"="C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10\MSO.DLL"

Środowisko IDE nie może załadować pliku Dte.olb

Zarejestruj plik dte.olb za pomocą następującego polecenia:
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSEnv\DTE.OLB"

W trakcie instalacji nie utworzono klucza licencji programu Visual Studio .NET

Na ekranie powitalnym programu Visual Studio .NET brakuje informacji o instalowanych produktach oraz o użytkowniku, który instaluje produkt. Ponadto brakuje pozycji Visual Studio .NET w oknie Dodawanie/Usuwanie programów dotyczącym bieżącego użytkownika. Zalecanym rozwiązaniem jest całkowite usunięcie programu Visual Studio .NET i jego ponowne zainstalowanie.

Włączona jest funkcja blokowania skryptów i niedozwolone jest uruchamianie kodu skryptów

Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie tego obejścia według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własną odpowiedzialność.

Po włączeniu funkcji blokowania skryptów dostarczonej przez inną firmę ekran środowiska IDE programu Visual Studio .NET pojawia się na krótko i znika. Zachowanie takie zaobserwowano po zainstalowaniu programu Norton Antivirus 2002. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź następującą witrynę firmy Symantec w sieci Web: Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Na etapie instalacji systemu .NET Framework dla programu Visual Studio .NET nie powiodło się wygenerowanie prawidłowego obrazu macierzystego pliku Mscorlib.dll

Jeśli wygenerowanie prawidłowego obrazu macierzystego pliku Mscorlib.dll w katalogu \%windir%\assembly\NativeImages1_v1.0.3705\mscorlib podczas instalacji systemu .NET Framework programu Visual Studio .NET zakończyło się niepowodzeniem, ekran powitalny programu Visual Studio .NET zostanie wyświetlony na krótko i zniknie. Zalecanym rozwiązaniem jest odinstalowanie i ponowne zainstalowanie systemu .NET Framework w celu ponownego wygenerowania nowego pliku Mscorlib.dll w katalogu \%windir%\assembly\NativeImages1_v1.0.3705\mscorlib.

Wirus Klez

Ważne: Ta procedura może zwiększyć ryzyko pokonania zabezpieczeń. Może też narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Proces opisany w tym artykule ma zapewnić prawidłowe działanie programów lub umożliwić zaimplementowanie określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z zastosowaniem tego procesu w danym środowisku. Decydując się na zaimplementowanie tego procesu, należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby zapewnić ochronę systemu. Zaleca się stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Omawiany komunikat o błędzie może się pojawić również w wypadku, gdy system został zainfekowany wirusem Klez. Zalecane jest uzyskanie najnowszej aktualizacji posiadanego oprogramowania antywirusowego, a następnie przeskanowanie systemu.
Więcej informacji
Jeśli poprawki, które opisano w tym artykule, nie rozwiązują problemu lub problem występuje w innych okolicznościach, ogłoś wiadomość w grupie dyskusyjnej microsoft.public.vsnet.setup, dołączając w treści wiadomości tytuł tego artykułu. Dostęp do publicznych grup dyskusyjnych firmy Microsoft można uzyskać, odwiedzając następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web: Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306905 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:11:25 — zmiana: 12.3

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, MSDN 2003 Universal Edition, Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Beta 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbmsccsearch kbpubtypekc kbide kbprb kbprod2web kbsetup KB306905
Opinia