Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Lista usterek usuniętych w dodatkach Service Pack dla programu SQL Server 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera informacje o usterkach usuniętych w dodatkach Service Pack dla programu SQL Server 2000. Ponieważ dodatki Service Pack są zbiorcze, późniejsze dodatki Service Pack usuwają usterki, które zostały usunięte przez wcześniejsze wersje. Na przykład dodatek Service Pack 2 (SP 2) dla programu SQL Server 2000 zawiera poprawki usterek z dodatku Service Pack 1 (SP 1) dla programu SQL Server 2000.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania dodatków service pack dla programu SQL Server 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290211 INF: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2000
Więcej informacji

Dodatek Service Pack 4 dla programu SQL Server 2000

888799 A list of the bugs that are fixed in SQL Server 2000 Service Pack 4
888800 A list of the bugs that are fixed in SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4

Dodatek Service Pack 3a dla programu SQL Server 2000

Uwaga Ponieważ większość zmian wprowadzonych w dodatku SP3a dotyczy Instalatora, nie ma potrzeby stosowania dodatku SP3a do instalacji programu SQL Server 2000 lub środowiska MSDE 2000, które już zostały uaktualnione do dodatku SP3.

Jeśli jednak istnieją instalacje, których jeszcze nie uaktualniono do dodatku SP3, należy zawsze uaktualniać takie instalacje bezpośrednio do dodatku SP3a, a nie do dodatku SP3.

Jeśli istnieją jakiekolwiek kopie plików pobranego dodatku SP3, z których chcesz korzystać w przyszłości, usuń je, a w ich miejsce użyj pobranych plików dodatku SP3a lub dysku CD z dodatkiem SP3a. W przypadku aplikacji dostarczających i instalujących środowisko MSDE 2000 należy zainstalować dodatek SP3a, a nie dodatek SP3.

Zastosowanie dodatku SP3a w wystąpieniach programu SQL Server 2000 z dodatkiem SP3 lub środowiska MSDE 2000 z dodatkiem SP3 ma minimalny wpływ na działanie tych wystąpień.

Poprawki specyficzne dla dodatku SP3a

814572 FIX: SQL Server does not start and an access violation occurs after you install SQL Server 2000 Service Pack 3
814410 FIX: Performance degradation and memory leak in the ODBC Driver for SQL Server
814130 How to help secure network connectivity for SQL Server 2000 local databases
Dodatkowo dodatek SP3a zawiera wszystkie poprawki z dodatku SP3

Dodatek Service Pack 3 dla programu SQL Server 2000

Wszystkie poprawki w dodatku SP3


Dodatek Service Pack 2 dla programu SQL Server 2000

Wszystkie poprawki w dodatku SP2


Dodatek Service Pack 1 dla programu SQL Server 2000

Aby uzyskać dodatkowe informacje o problemach rozwiązanych w dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2000, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290212 INF: Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2000 (1 z 2)
300538 SQL Server 2000 Service Pack 1 Fixlist (2 of 2)
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla programu SQL Server 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290211 INF: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu SQL Server 2000
kbSQLServ2000sp1fixlist kbSQLServ2000sp2fixlistkbSQLServ2000sp3fix kbSQLServ2000sp4fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306908 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:11:47 — zmiana: 11.2

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbinfo KB306908
Opinia