Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd pliku Inf podczas instalacji karty sieciowej na komputerze z systemem Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas instalacji karty sieciowej na komputerze z systemem Windows 2000 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Podczas instalacji urządzenia wystąpił błąd. Plik INF albo zestaw lub element informacji o urządzeniu nie jest zgodny z podaną klasą instalacji.
Zachowanie takie zaobserwowano podczas instalacji następujących kart interfejsu sieciowego:
 • 3Com 3CCFE575BT
 • 3Com USB 3C19250
 • 3Com 3CSOHO100-TX
 • 3Com 3CXFEM656C
 • 3Com 3C905C 10/100
 • D-Link DFE530 TX Plus
 • Intel 82557 Onboard
 • Intel Dual Port (PCI)
 • LinkSys LNE100TX v2
 • LinkSys LNE
 • LinkSys PCMCIA
 • NetGear FA311TX
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj odpowiednią procedurę.

Na komputerze przenośnym

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Zlokalizuj w rejestrze następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Mf\PCMCIA
 3. Usuń wszystkie podfoldery w folderze PCMCIA. Jeśli pojawi się komunikat błędzie dotyczący braku uprawnień do usuwania, to kliknij każdy folder, który chcesz usunąć, a następnie w menu Zabezpieczenia kliknij polecenie Uprawnienia. Przyznaj grupie Wszyscy uprawnienie Pełna kontrola.
 4. Zlokalizuj w rejestrze, a następnie usuń foldery następującego klucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCMCIA
 5. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 7. Rozwiń folder Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę, która powoduje błąd, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik i ponownie zainstaluj sterownik karty sieciowej.

Na komputerze stacjonarnym

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Zlokalizuj w rejestrze następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI
 3. W folderze PCI znajduje się kilka kluczy, których nazwa rozpoczyna się od VEN. Kolejno kliknij każdy z kluczy VEN, kliknij jego podklucz i sprawdź opis urządzenia wyświetlany w prawym okienku Edytora rejestru. Usuń wszystkie podklucze, których opis dotyczy karty interfejsu sieciowego. Nie usuwaj samych kluczy VEN. Oto przykład opisu urządzenia dotyczącego karty sieciowej:
  DeviceDesc:REG_SZ:3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)


  Warto zauważyć, że usunięcie kluczy VENxx w Edytorze rejestru może wymagać nadania grupie Wszyscy uprawnienia Pełna kontrola. W tym celu w menu Zabezpieczenia kliknij polecenie Uprawnienia, kliknij przycisk Zaawansowane, zaznacz pole wyboru Zamień wpisy uprawnienia na wszystkich obiektach podrzędnych i kliknij przycisk OK. Przyznaj grupie Wszyscy uprawnienie Pełna kontrola dla tego klucza rejestru i kliknij przycisk OK.
 4. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 6. Rozwiń folder Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową, która powoduje błąd, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 7. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik i ponownie zainstaluj sterownik karty sieciowej.
Więcej informacji
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.

Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z firmą 3Com, D-Link, Intel, LinkSys lub NetGear, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306983 — ostatni przegląd: 10/01/2003 21:36:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kberrmsg kbprb kb3rdparty KB306983
Opinia
'="">