Domyślny sygnał dźwiękowy zostanie odtworzony zamiast dźwiękowy Alarm baterii niski lub krytyczny Alarm baterii dźwięku na komputerze z systemem Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 307154
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Gdy poziom naładowania baterii komputera przenośnego z systemem Microsoft Windows XP jest niska, zamiast dźwiękowy Alarm niskiego stanu baterii lub dźwięk alarmu krytycznego stanu baterii, który wybrany w Dźwięki i urządzenia Audio w Panelu sterowania jest odtwarzany dźwięk domyślny sygnał dźwiękowy.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 lub dodatkiem Service Pack 2 dla systemu Windows XP

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty pliku (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size   File name  --------------------------------------------------------------  13-Aug-2004 23:24 5.1.2600.1579   398,848 Licdll.dll     13-Aug-2004 23:00 5.1.2600.1584   482,816 Winlogon.exe    13-Aug-2004 23:01 5.1.2600.2505   502,784 Winlogon.exe
Obejście problemu
Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadanie zawiera kroki dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym wykonaj następujące kroki ostrożnie. W celu dodatkowej ochrony wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Dzięki temu można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows


Aby obejść ten problem w przypadku oryginalnie wydanej wersji systemu Windows XP, można dodać podklucz rejestru dla Alarm niskiego stanu baterii i alarmu krytycznego stanu baterii. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W lewym okienku zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\
 3. Kliknij polecenie Nowy, kliknij klucz, typ Powercfg dla nowego klucza nazwy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Powercfg, kliknij polecenie Nowy, kliknij klucz, typ LowBatteryAlarm dla nowego klucza nazwy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy LowBatteryAlarm, kliknij polecenie Nowy, kliknij klucz, typ .Bieżące dla nowego klucza nazwy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy .Bieżące, kliknij polecenie Nowy, kliknij opcję Wartość ciągutypu (Domyślnie) jako nazwę wartości ciągu.
 7. Kliknij dwukrotnie wartość ciągu, wpisz pełną ścieżkę pliku dźwiękowego, który ma być odtwarzany w polu Dane wartości , a następnie kliknij przycisk OK
 8. W lewym okienku zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\PowerCfg\LowBatteryAlarm\
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy LowBatteryAlarm, kliknij polecenie Nowy, kliknij klucz, typ .Domyślne dla nowego klucza nazwy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy .Domyślnie, kliknij polecenie Nowy, kliknij opcję Wartość ciągu, a następnie wpisz (Domyślnie) jako nazwę wartości ciągu.
 11. Kliknij dwukrotnie wartość ciągu, wpisz pełną ścieżkę pliku dźwiękowego, który ma być odtwarzany pole Dane wartości , a następnie kliknij przycisk OK.
 12. W lewym okienku zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\PowerCfg\
 13. Kliknij polecenie Nowy, kliknij klucz, typ CriticalBatteryAlarm dla nowego klucza nazwy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 14. Kliknij prawym przyciskiem myszy CriticalBatteryAlarm, kliknij polecenie Nowy, kliknij klucz, typ .Bieżące dla nowego klucza nazwy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 15. Kliknij prawym przyciskiem myszy .Bieżące, kliknij polecenie Nowy, kliknij opcję Wartość ciągu, a następnie wpisz (Domyślnie) jako nazwę wartości ciągu.
 16. Kliknij dwukrotnie wartość ciągu, wpisz pełną ścieżkę pliku dźwiękowego, który ma być odtwarzany pole Dane wartości , a następnie kliknij przycisk OK. .
 17. W lewym okienku zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\AppEvents\Schemes\Apps\PowerCfg\CriticalBatteryAlarm
 18. Kliknij przycisk Nowy, a następnie kliknij klucz.
 19. Typ .Domyślne dla nowego klucza nazwy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 20. Kliknij prawym przyciskiem myszy .Domyślne, kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij Wartość ciągu.
 21. Typ (Domyślnie) jako nazwę wartości ciągu.
 22. Kliknij dwukrotnie wartość ciągu, wpisz pełną ścieżkę pliku dźwiękowego, który ma być odtwarzany pole Dane wartości , a następnie kliknij przycisk OK.
 23. Zamknij Edytor rejestru.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 307154 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:18:27 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbmt KB307154 KbMtpl
Opinia