Programy internetowe systemu Windows XP nie mogą połączyć się z Internetem przez połączenie szerokopasmowe

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Program systemu Windows XP wykorzystujący Internet, jak na przykład Microsoft Windows Media Player lub Centrum pomocy i obsługi technicznej, może nie wykryć aktywnego połączenia, jeśli wykorzystywane jest połączenie szerokopasmowe, które ma ustanowione połączenie z dostawcą szerokopasmowym lub usługodawcą internetowym korzystającym z usług serwera proxy.

Może zostać wtedy wyświetlony komunikat o błędzie „Lokalizacja jest niedostępna” lub monit o utworzenie lub skonfigurowanie połączenia internetowego.
Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, jeśli połączenie szerokopasmowe zostało utworzone przy użyciu Kreatora nowego połączenia. Kreator nowego połączenia domyślnie nie włącza automatycznego wykrywania serwera proxy dla połączeń szerokopasmowych, które wymagają uwierzytelnienia.
Rozwiązanie
Aby wyeliminować to zachowanie, wyedytuj ustawienia połączenia szerokopasmowego i włącz automatyczne wykrywanie:
  1. Uruchom program Internet Explorer.
  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
  3. Kliknij kartę Połączenia.
  4. W obszarze Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej kliknij połączenie szerokopasmowe, kliknij przycisk Ustawienia, a następnie kliknij pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia.
  5. Kliknij przycisk OK.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307164 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:18:38 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbnetwork kbnofix kbprb KB307164
Opinia