Dostępny jest program Outlook Express w wersji 6

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami e-mail programu Microsoft Outlook oraz programu Microsoft Outlook Express, kliknij numer następującego artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express
Streszczenie
W tym artykule opisano zmiany i ulepszenia zawarte w programie Outlook Express 6, a także umieszczono informacje o pobieraniu programu Outlook Express 6.
Więcej informacji
Program Outlook Express 6 jest instalowany jako składnik programu Microsoft Internet Explorer 6. Program Internet Explorer 6 można zainstalować na komputerze z zainstalowanym systemem Microsoft Windows 98 lub nowszym albo z systemem Microsoft Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a) lub nowszym. Program Internet Explorer 6 można także zainstalować jako uaktualnienie dowolnej istniejącej wersji programu Internet Explorer. Aby uzyskać informacje o pobieraniu i instalowaniu programu Internet Explorer 6, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje o programie Internet Explorer 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293513 Dostępność i opis programu Internet Explorer 6

Ochrona przed wirusami w programie Outlook Express 6

Do programu Outlook Express 6 wprowadzono kilka funkcji chroniących przed wirusami rozsyłanymi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tych funkcjach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291387 OLEXP: Korzystanie z funkcji ochrony przed wirusami w programie Outlook Express 6

Ogólne informacje o instalacji

Program Outlook Express 6 jest instalowany jako składnik programu Internet Explorer 6. Aby uzyskać informacje dotyczące instalowania programu Internet Explorer 6, wymagań systemowych i znanych problemów z instalacją, zobacz plik Readme.txt w folderze instalacji programu Internet Explorer. Następujące informacje dotyczą tylko zachowania, które jest nowe lub zmienione w stosunku do wersji Microsoft Internet Explorer 5, 5.01 i 5.5.

Instalacja w systemie Microsoft Windows 2000 zawiera program Outlook Express 6

Od marca 2001 typowa i pełna instalacja nie jest dostępna dla systemu Windows 2000. Program Internet Explorer 6 instaluje minimalny zestaw plików na komputerze; do tego zbioru należy przeglądarka sieci Web Internet Explorer 6, obsługa skryptów i program Outlook Express 6.

Instalacja nie jest obsługiwana w systemie Windows 95

Instalacja programu Internet Explorer 6 nie jest obsługiwana na komputerach z zainstalowanym systemem Microsoft Windows 95. Należy korzystać z systemu Windows 98 lub nowszego albo Windows NT 4.0 SP6a lub nowszego, aby móc zainstalować program Internet Explorer 6.

Instalacja w systemie Windows NT 4.0 wymaga dodatku Windows NT 4.0 SP6a

Próba instalacji programu Internet Explorer 6 na komputerze z systemem Windows NT 4.0 może spowodować wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
Przed kontynuacją instalacji programu Internet Explorer i narzędzi internetowych za pomocą witryny Windows Update wymagane jest zainstalowanie dodatku NT4 Service Pack 6a lub nowszego.
Program Internet Explorer 6 wymaga dodatku Windows NT 4.0 SP6a lub nowszego. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0

Obsługa silnego szyfrowania

Jeśli jest używany program Internet Explorer 5.01 lub starszy na komputerze z systemem Windows 98, Microsoft Windows 98 Wydanie drugie lub Windows NT 4.0, przy instalowaniu programu Internet Explorer 6 można uaktualnić komputer do szyfrowania 128-bitowego. Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows 2000, przy instalowaniu programu Internet Explorer 6 nie należy zmieniać bieżącego poziomu szyfrowania. System Windows 2000 można uaktualnić przy użyciu dodatku High Encryption Pack, który znajduje się na oryginalnym nośniku instalacyjnym oraz w witrynie sieci Web Microsoft Windows Update. Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Microsoft Windows Me, szyfrowanie 128-bitowe jest już używane.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307295 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:22:38 — zmiana: 3.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo KB307295
Opinia