Ważna wiadomość dotycząca aplikacji MSN i witryny internetowej MSN.com

Tej jesieni zostaną wycofane trzy z aplikacji MSN oraz niektóre funkcje w witrynach internetowych MSN Kuchnia oraz MSN Zdrowie i fitness.

Osoby przechowujące dane w tych aplikacjach lub witrynach internetowych powinny przeczytać podane poniżej ważne instrukcje, aby pobrać te dane, zanim przestaną one być dostępne po wycofaniu tych aplikacji i funkcji.

Aplikacje MSN Kuchnia, MSN Zdrowie i fitness oraz MSN Podróże zostaną wycofane:

 • Aplikacja MSN Kuchnia na urządzeniach z systemami Windows, iOS i Android zostanie wycofana 28 września 2015 r.
 • Aplikacja MSN Zdrowie i fitness na urządzeniach z systemami Windows, iOS i Android zostanie wycofana 1 listopada 2015 r.
 • Aplikacja MSN Podróże zostanie wycofana 28 września 2015 r.

W sekcjach Zdrowie i fitness, Podróże oraz Kuchnia witryny internetowej MSN.com jest dostępnych bardzo wiele innych treści. W tym miejscu można znaleźć najświeższe wiadomości i funkcje specjalne z wszystkich tych trzech obszarów.

Witryny internetowe MSN Kuchnia oraz MSN Zdrowie i fitness zostaną zmienione:

 • Funkcje Lista zakupów i Kolekcje w witrynie internetowej MSN Kuchnia zostaną wycofane 28 września 2015 r.
 • Funkcje Monitor diety i Monitor ćwiczeń cardio w witrynie internetowej MSN Zdrowie i fitness zostaną wycofane 1 listopada 2015 r.

Jak zachować dane:

Po wycofaniu tych aplikacji i funkcji witryny internetowej MSN informacje w nich zapisane przestaną być dostępne. Aby je zachować, należy przed datą wycofania zapisać je w innym miejscu. Te dane obejmują następujące elementy:
 • W aplikacji MSN Zdrowie i fitness: Monitor diety, Monitor ćwiczeń cardio, Krokomierz i Ulubione
 • W aplikacji MSN Podróże: Ulubione
 • W aplikacji MSN Kuchnia: Lista zakupów, Kolekcje, plany posiłków i wszelkie dodane przepisy własne

Jak zapisać dane z aplikacji MSN Zdrowie i fitness:

Dane z Monitora diety i Monitora ćwiczeń cardio można pobrać stąd: pobieranie danych użytkownika.


Porady dotyczące zapisywania danych aplikacji MSN Podróże:

W przypadku Ulubionych w aplikacji MSN Podróże zwykle najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie w innym miejscu nowej listy z nazwami tych celów podróży i hoteli.

Klikanie tych pozycji Ulubionych powoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania dotyczących tych celów podróży i hoteli z usługi Bing. Można też dodać zakładki dotyczące tych stron wyników wyszukiwania.

Jak zapisać dane aplikacji MSN Kuchnia:

Z aplikacji
Użytkownicy systemu Windows 8.1:

Można zapisać kolekcje przepisów (w tym przepisy dodane samodzielnie), listy zakupów i plany posiłków z aplikacji Kuchnia. Rozpocznij od jednego z przepisów lub planów posiłków albo od listy zakupów, którą chcesz zachować, i wykonaj czynności opisane poniżej.
Jak zapisać samodzielnie dodane przepisy, kolekcje, listy zakupów i plany posiłków w dokumencie XPS
Te elementy można wyeksportować ręcznie do dokumentu XPS. Dokumenty XPS można wyświetlać na dowolnym komputerze z systemem Windows. Trzeba to zrobić osobno dla każdego elementu.
  1. Przejdź do elementu, który chcesz wyeksportować.
  2. Wybierz przycisk drukuj na pasku akcji u dołu ekranu. Jeśli nie widać tego paska, naciśnij prawy przycisk myszy, aby go wyświetlić.
  3. Wybierz pozycję Moduł zapisywania dokumentów XPS firmy Microsoft.
  4. Naciśnij przycisk drukuj w panelu podglądu wydruku.
Element zostanie zapisany w folderze Dokumenty.
Jak zapisać linki do wszystkich innych przepisów
Funkcja Kolekcja udostępnia zestaw zakładek dotyczących ulubionych przepisów. Obiekty docelowe tych zakładek zostaną usunięte we wrześniu 2015 r., ale część zawartości będzie nadal dostępna w witrynach internetowych partnerów. Wykonując poniższe czynności, można znaleźć linki do tych przepisów i kart win.
 1. Przejdź do przepisu lub karty win, którą chcesz zachować.
 2. Naciśnij klawisze logo Windows+C, aby otworzyć pasek paneli funkcji, i wybierz panel Udostępnianie.
 3. Z dostępnych opcji wybierz pozycję Poczta, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zredagować i wysłać wiadomość e-mail.
 4. Kliknij link w wiadomości e-mail.
Jeśli link umożliwi przejście do witryny innej niż MSN, można dodać zakładkę dotyczącą tego adresu internetowego w używanej przeglądarce internetowej.

Przepisy można też wydrukować, wykonując czynności podane w sekcji z opisem tego, jak zapisać przepisy, listy zakupów i plany posiłków w dokumencie XPS.

Użytkownicy systemów Windows Phone, iOS i Android:

Kolekcje przepisów i listy zakupów można zapisać, wykonując poniższe czynności. Przejdź do kolekcji przepisów lub listy zakupów, którą chcesz zapisać, i wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Wybierz przycisk Udostępnij na pasku akcji u dołu ekranu.
 2. Z dostępnych opcji wybierz pozycję poczta, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w okienku poczty e-mail.

Z witryny MSN.com
Listy zakupów i kolekcje przepisów można zapisać z poziomu aplikacji Kuchnia, przechodząc do odpowiedniego elementu i wykonując czynności opisane poniżej.

Jak utworzyć kopię papierową elementów
 1. Przejdź do elementu, który chcesz wydrukować.
 2. Wybierz pozycję Drukuj.
Jak wysłać elementy pocztą e-mail
 1. Przejdź do elementu, który chcesz wysłać w wiadomości e-mail.
 2. Wybierz pozycję Wiadomość e-mail, aby wysłać kopię elementu na swoje konto e-mail.

Jak zapisać kolekcje: 

Funkcja Kolekcja udostępnia zestaw zakładek dotyczących ulubionych przepisów. Obiekty docelowe tych zakładek zostaną usunięte we wrześniu 2015 r., ale część zawartości będzie nadal dostępna w witrynach internetowych partnerów. Wykonując poniższe czynności, można znaleźć linki do tych przepisów i kart win.
 1. Przejdź do przepisu lub karty win, którą chcesz zachować.
 2. Z dostępnych opcji wybierz pozycję Poczta, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zredagować i wysłać wiadomość e-mail.
 3. Kliknij link w wiadomości e-mail.
Jeśli link umożliwi przejście do witryny innej niż MSN, można dodać zakładkę dotyczącą tego adresu internetowego w używanej przeglądarce internetowej. Zapisz te adresy URL w Ulubionych przeglądarki.

Przepisy można też wydrukować, klikając na liście opcji ikonę Drukuj i wybierając pozycję Dokument XPS firmy Microsoft.

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 3073273 — ostatni przegląd: 07/13/2015 12:06:00 — zmiana: 1.0

 • kbinfo kbconsumer KB3073273
Opinia