Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie „Błąd kompilacji w ukrytym module” podczas uruchamiania programu Word lub Excel

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307410
Symptomy
Podczas uruchamiania jednego z programów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
Błąd kompilacji w ukrytym module: AutoExec
Błąd kompilacji w ukrytym module: AutoExecNew
Błąd kompilacji w ukrytym module: DistMon
Ponadto w systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me) wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Program Excel wygenerował błędy w module excel.exe i będzie zamknięty.
Ponadto w systemach Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows NT wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z aplikacją nazwa aplikacji i zostanie ona zamknięta. i zostanie ona zamknięta.
Przepraszamy za kłopoty. Aby wyświetlić szczegóły sygnatury błędu, kliknij łącze Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj w oknie dialogowym błędu. Zostanie wyświetlona następująca sygnatura błędu:
Nazwa aplik. Wersja aplik. Nazwa modułu Wersja modułu  Offset------------------------------------------------------------------<Apl.exe>   9.0.0.5302    Vbe6.dll   6.0.89.67    0000d799				 
Uwaga W tej sygnaturze błędu ciąg App.exe jest nazwą pliku wykonywalnego programu, w którym wystąpił błąd. Na przykład ciąg App.exe może być wyświetlany jako „Winword.exe”.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296493 Komunikat o błędzie: Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Word i zostanie ona zamknięta
Przyczyna
Ten problem może występować, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Folder autostartu pakietu Microsoft Office lub folder autostartu programu Microsoft Excel zawiera jeden lub obydwa z następujących plików szablonów dodatków programu Adobe Acrobat PDFMaker:
  Pdfmaker.dot
  Pdfmaker.xla
 • Zainstalowany jest program Norton AntiVirus.
Rozwiązanie

Metoda 1. Pobranie najnowszej wersji dodatku dla programu Adobe Acrobat 5.0

Aby uzyskać zaktualizowany dodatek dla programu Adobe Acrobat 5.0, można odwiedzić następującą witrynę firmy Adobe w sieci Web: Uwaga Firma Microsoft nie obsługuje pobierania i instalowania dodatków z witryny firmy Adobe w sieci Web. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Adobe.

Metoda 2: Przeniesienie plików

Należy przenieść plik Pdfmaker.dot oraz plik Pdfmaker.xla (jeśli jest obecny) z folderu autostartu pakietu Office lub programu Excel do innego folderu na dysku twardym. Pliki te można przenieść na przykład do folderu Moje dokumenty.

Aby automatycznie przenieść te pliki, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie usunąć te pliki, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.

Aby samodzielnie usunąć te pliki, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie wpisz pdfmaker.dot pdfmaker.xla.
 3. W polu Szukaj w kliknij dysk, na którym jest zainstalowany system Windows, taki jak C:, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj teraz.

  Plik Pdfmaker.dot znajduje się w jednym z następujących folderów:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup (Word 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup (Word 2002)
  • C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Application Data\Microsoft\Word\Startup
  Plik Pdfmaker.xla znajduje się w jednym z następujących folderów:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart (Excel 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart (Excel 2002)
  • C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 4. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy każdy znaleziony plik, a następnie kliknij polecenie Wytnij.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdujący się na pulpicie folder Moje dokumenty, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Metoda 3: Odwiedzenie witryny firmy Symantec w sieci Web w celu uzyskania informacji na temat programu Norton Antivirus oraz aktualizacji produktu

Aby rozwiązać problem z tym zachowaniem, można odwiedzić następującą witrynę firmy Symantec w sieci Web w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz aktualizacji produktu:
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania innych problemów z dodatkiem Pdfmaker.dot, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276001 WD2002: Po uaktualnieniu do programu Word 2002 pojawia się komunikat o błędzie dotyczący brakujących przycisków programu Adobe Acrobat
235326 Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia programu Excel 2000: „Błąd kompilacji w ukrytym module: RegistrationDB” (j. ang.)
291214 XL2002: Błąd „Błąd kompilacji w module ukrytym: RegistrationDB” przy uruchamianiu programu Excel
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
prb excel adobe WD2000 WD2002 XL2000 XL2002 officeaviss automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307410 — ostatni przegląd: 09/19/2011 03:53:00 — zmiana: 8.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbfixme kbmsifixme kbstartprogram kberrmsg kbprb KB307410
Opinia