Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aplikacja programu OneNote nie może otworzyć notesów i nie można zainstalować formantu ActiveX w programie Internet Explorer

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3074886
Symptomy

Problem 1

Nie można używać aplikacji programu OneNote do otwartych notesów.

Problem 2

Formant ActiveX wywołuje funkcję InstallFile() , która wykorzystuje parametr bstrDestFile dla instalacji. W tym scenariuszu instalacja kończy się niepowodzeniem.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować aktualizację opisaną w tym artykule.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update.
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Aktualizacja 3065822 musi być zainstalowany przed zainstalowaniem tej aktualizacji 3074886.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Należy pamiętać, że daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego. Może również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach systemu Windows Server 2003

  • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach "Service branch" i "SP requirement".
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko poprawki są szeroko adres występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) który jest podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Program Internet Explorer 7
Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mshtml.dll7.0.6000.214823,642,36802-lip-201523:03x86
Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows Server 2003
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatformaWymóg SPSkładnik usługi
Mshtml.dll7.0.6000.214825,761,53602-lip-201523:11x64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.214823,642,36802-lip-201523:11x86SP2SP2QFE\WOW
Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach z procesorem Itanium systemu Windows Server 2003
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatformaWymóg SPSkładnik usługi
Mshtml.dll7.0.6000.2148210,183,16802-lip-201523:11IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.214823,642,36802-lip-201523:11x86SP2SP2QFE\WOW
Program Internet Explorer 8
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mshtml.dll8.0.6001.237116,011,90407-lip-201518:16x86
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows Server 2003
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatformaWymóg SPSkładnik usługi
Mshtml.dll8.0.6001.237119,339,39207-lip-201518:22x64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.237116,011,90407-lip-201518:22x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach systemu Windows Vista i Windows Server 2008

Uwaga: Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.
Program Internet Explorer 7
Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mshtml.dll7.0.6002.194343,639,29602-lip-201516:37x86
Mshtml.tlb7.0.6002.194341,383,42402-lip-201515:03Nie dotyczy
Mshtml.dll7.0.6002.237413,640,32002-lip-201516:13x86
Mshtml.tlb7.0.6002.237411,383,42402-lip-201515:02Nie dotyczy
Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mshtml.dll7.0.6002.194345,755,90402-lip-201516:26x64
Mshtml.tlb7.0.6002.194341,383,42402-lip-201515:22Nie dotyczy
Mshtml.dll7.0.6002.237415,758,97602-lip-201516:06x64
Mshtml.tlb7.0.6002.237411,383,42402-lip-201515:25Nie dotyczy
Mshtml.dll7.0.6002.194343,639,29602-lip-201516:37x86
Mshtml.tlb7.0.6002.194341,383,42402-lip-201515:03Nie dotyczy
Mshtml.dll7.0.6002.237413,640,32002-lip-201516:13x86
Mshtml.tlb7.0.6002.237411,383,42402-lip-201515:02Nie dotyczy
Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mshtml.dll7.0.6002.1943410,186,75202-lip-201516:06IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.194341,383,42402-lip-201515:14Nie dotyczy
Mshtml.dll7.0.6002.2374110,188,80002-lip-201515:44IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.237411,383,42402-lip-201515:10Nie dotyczy
Mshtml.dll7.0.6002.194343,639,29602-lip-201516:37x86
Mshtml.tlb7.0.6002.194341,383,42402-lip-201515:03Nie dotyczy
Mshtml.dll7.0.6002.237413,640,32002-lip-201516:13x86
Mshtml.tlb7.0.6002.237411,383,42402-lip-201515:02Nie dotyczy
Program Internet Explorer 8
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mshtml.dll8.0.6001.196546,009,85602-lip-201515:37x86
Mshtml.tlb8.0.6001.196541,638,91202-lip-201513:14Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.6001.237116,011,90403-lip-201504:58x86
Mshtml.tlb8.0.6001.237111,638,91203-lip-201502:29Nie dotyczy
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mshtml.dll8.0.6001.196549,338,36802-lip-201522:37x64
Mshtml.tlb8.0.6001.196541,638,91202-lip-201515:59Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.6001.237119,339,39203-lip-201504:49x64
Mshtml.tlb8.0.6001.237111,638,91203-lip-201502:52Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.6001.196546,009,85602-lip-201515:37x86
Mshtml.tlb8.0.6001.196541,638,91202-lip-201513:14Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.6001.237116,011,90403-lip-201504:58x86
Mshtml.tlb8.0.6001.237111,638,91203-lip-201502:29Nie dotyczy
Program Internet Explorer 9
Program Internet Explorer 9 dla wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mshtml.dll9.0.8112.1667212,386,30403-lip-201505:31x86
Mshtml.tlb9.0.8112.166722,382,84803-lip-201505:18Nie dotyczy
Mshtml.dll9.0.8112.2078712,386,81603-lip-201505:31x86
Mshtml.tlb9.0.8112.207872,382,84803-lip-201505:13Nie dotyczy
Ieinstal.exe9.0.8112.16672474,62403-lip-201505:19x86
Ieinstal.exe9.0.8112.20787474,62403-lip-201505:14x86
Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Mshtml.dll9.0.8112.1667217,887,74403-lip-201506:18x64
Mshtml.tlb9.0.8112.166722,382,84803-lip-201506:01Nie dotyczy
Mshtml.dll9.0.8112.2078717,889,28003-lip-201517:34x64
Mshtml.tlb9.0.8112.207872,382,84803-lip-201517:19Nie dotyczy
Ieinstal.exe9.0.8112.16672490,49603-lip-201506:02x64
Ieinstal.exe9.0.8112.20787490,49603-lip-201517:20x64
Mshtml.dll9.0.8112.1667212,386,30403-lip-201505:31x86
Mshtml.tlb9.0.8112.166722,382,84803-lip-201505:18Nie dotyczy
Mshtml.dll9.0.8112.2078712,386,81603-lip-201505:31x86
Mshtml.tlb9.0.8112.207872,382,84803-lip-201505:13Nie dotyczy
Ieinstal.exe9.0.8112.16672474,62403-lip-201505:19x86
Ieinstal.exe9.0.8112.20787474,62403-lip-201505:14x86

Informacje o plikach systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Uwaga: Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.
Program Internet Explorer 8
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 86 Windows 7
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:14Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.189136,034,43202-lip-201517:54x86
Mshtml.tlb8.0.7601.189131,638,91202-lip-201516:54Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:16Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.231166,034,94402-lip-201517:48x86
Mshtml.tlb8.0.7601.231161,638,91202-lip-201516:55Nie dotyczy
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:18Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.189139,067,52002-lip-201518:08x64
Mshtml.tlb8.0.7601.189131,638,91202-lip-201517:03Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:22Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.231169,067,52002-lip-201518:23x64
Mshtml.tlb8.0.7601.231161,638,91202-lip-201517:15Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.189136,034,43202-lip-201517:54x86
Mshtml.tlb8.0.7601.189131,638,91202-lip-201516:54Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:14Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.231166,034,94402-lip-201517:48x86
Mshtml.tlb8.0.7601.231161,638,91202-lip-201516:55Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:16Nie dotyczy
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:10Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.1891317,439,74402-lip-201517:09IA-64
Mshtml.tlb8.0.7601.189131,638,91202-lip-201516:25Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:13Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.2311617,441,79202-lip-201517:26IA-64
Mshtml.tlb8.0.7601.231161,638,91202-lip-201516:33Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.189136,034,43202-lip-201517:54x86
Mshtml.tlb8.0.7601.189131,638,91202-lip-201516:54Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:14Nie dotyczy
Mshtml.dll8.0.7601.231166,034,94402-lip-201517:48x86
Mshtml.tlb8.0.7601.231161,638,91202-lip-201516:55Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy1,14102-lip-201514:16Nie dotyczy
Program Internet Explorer 9
Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 86 Windows 7
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy2,01203-lip-201523:51Nie dotyczy
Mshtml.dll9.0.8112.1667212,386,30403-lip-201505:31x86
Mshtml.tlb9.0.8112.166722,382,84803-lip-201505:18Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy2,01203-lip-201523:51Nie dotyczy
Mshtml.dll9.0.8112.2078712,386,81603-lip-201505:31x86
Mshtml.tlb9.0.8112.207872,382,84803-lip-201505:13Nie dotyczy
Ieinstal.exe9.0.8112.16672474,62403-lip-201505:19x86
Ieinstal.exe9.0.8112.20787474,62403-lip-201505:14x86
Internet Explorer 9 na wszystkie obsługiwane wersje x 64 systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy2,01203-lip-201523:51Nie dotyczy
Mshtml.dll9.0.8112.1667217,887,74403-lip-201506:18x64
Mshtml.tlb9.0.8112.166722,382,84803-lip-201506:01Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy2,01203-lip-201523:51Nie dotyczy
Mshtml.dll9.0.8112.2078717,889,28003-lip-201517:34x64
Mshtml.tlb9.0.8112.207872,382,84803-lip-201517:19Nie dotyczy
Ieinstal.exe9.0.8112.16672490,49603-lip-201506:02x64
Ieinstal.exe9.0.8112.20787490,49603-lip-201517:20x64
Mshtml.dll9.0.8112.1667212,386,30403-lip-201505:31x86
Mshtml.tlb9.0.8112.166722,382,84803-lip-201505:18Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy2,01203-lip-201523:51Nie dotyczy
Mshtml.dll9.0.8112.2078712,386,81603-lip-201505:31x86
Mshtml.tlb9.0.8112.207872,382,84803-lip-201505:13Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy2,01203-lip-201523:51Nie dotyczy
Ieinstal.exe9.0.8112.16672474,62403-lip-201505:19x86
Ieinstal.exe9.0.8112.20787474,62403-lip-201505:14x86
Program Internet Explorer 9 we wszystkich obsługiwanych wersjach z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008 R2

Program Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 86 Windows 7
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22802-lip-201513:38Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.1742914,384,64002-lip-201519:15x86
Mshtml.tlb10.0.9200.174292,706,43202-lip-201518:17Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22802-lip-201513:40Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.2153914,379,52002-lip-201518:22x86
Mshtml.tlb10.0.9200.215392,706,43202-lip-201517:32Nie dotyczy
Ieinstal.exe10.0.9200.17429477,18402-lip-201519:16x86
Ieinstal.exe10.0.9200.21539477,18402-lip-201518:23x86
Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22802-lip-201513:38Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.1742919,291,13602-lip-201520:31x64
Mshtml.tlb10.0.9200.174292,706,43202-lip-201518:30Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22802-lip-201513:38Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.2153919,530,24002-lip-201519:11x64
Mshtml.tlb10.0.9200.215392,706,43202-lip-201518:24Nie dotyczy
Ieinstal.exe10.0.9200.17429492,54402-lip-201520:32x64
Ieinstal.exe10.0.9200.21539492,54402-lip-201519:13x64
Mshtml.dll10.0.9200.1742914,384,64002-lip-201519:15x86
Mshtml.tlb10.0.9200.174292,706,43202-lip-201518:17Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22802-lip-201513:39Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.2153914,379,52002-lip-201518:22x86
Mshtml.tlb10.0.9200.215392,706,43202-lip-201517:32Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22802-lip-201513:42Nie dotyczy
Ieinstal.exe10.0.9200.17429477,18402-lip-201519:16x86
Ieinstal.exe10.0.9200.21539477,18402-lip-201518:23x86
Program Internet Explorer 11
Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 86 Windows 7
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Urlmon.dll11.0.9600.179241 310 72002-lip-201519:55x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22802-lip-201518:14Nie dotyczy
Mshtml.dll11.0.9600.1792419,877,37602-lip-201521:21x86
Mshtml.tlb11.0.9600.179242,724,86402-lip-201521:08Nie dotyczy
Iertutil.dll11.0.9600.179242,279,42402-lip-201520:50x86
Sqmapi.dll6.2.9200.16384235,21603-lip-201505:56x86
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.179241,603,07203-lip-201505:58Nie dotyczy
Ieui.dll.MUI11.0.9600.17924307203-lip-201505:58Nie dotyczy
Ieframe.dll11.0.9600.1792412,855,29602-lip-201520:19x86
Ieframe.ptxmlNie dotyczy24,48602-lip-201518:14Nie dotyczy
Ieui.dll11.0.9600.1792447923202-lip-201520:46x86
Ieinstal.exe11.0.9600.17924473,60002-lip-201520:27x86
Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Urlmon.dll11.0.9600.179241,545,72802-lip-201518:59x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22802-lip-201517:03Nie dotyczy
Mshtml.dll11.0.9600.1792425,193,98402-lip-201520:49x64
Mshtml.tlb11.0.9600.179242,724,86402-lip-201520:40Nie dotyczy
Iertutil.dll11.0.9600.179242,885,63202-lip-201520:23x64
Sqmapi.dll6.2.9200.16384293,07203-lip-201506:23x64
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.179241,603,07203-lip-201506:25Nie dotyczy
Ieui.dll.MUI11.0.9600.17924307203-lip-201506:25Nie dotyczy
Ieframe.dll11.0.9600.1792414,453,24802-lip-201519:20x64
Ieframe.ptxmlNie dotyczy24,48602-lip-201517:02Nie dotyczy
Ieui.dll11.0.9600.17924615,93602-lip-201520:12x64
Ieinstal.exe11.0.9600.17924491,00802-lip-201519:45x64
Mshtml.dll11.0.9600.1792419,877,37602-lip-201521:21x86
Mshtml.tlb11.0.9600.179242,724,86402-lip-201521:08Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22802-lip-201518:16Nie dotyczy
Ie9props.propdescNie dotyczy2,84330-kwi-201513:43Nie dotyczy
Ieframe.dll11.0.9600.1792412,855,29602-lip-201520:19x86
Ieui.dll11.0.9600.1792447923202-lip-201520:46x86
Wow64_ieframe.ptxmlNie dotyczy24,48602-lip-201518:16Nie dotyczy
Urlmon.dll11.0.9600.179241 310 72002-lip-201519:55x86
Iertutil.dll11.0.9600.179242,279,42402-lip-201520:50x86
Sqmapi.dll6.2.9200.16384235,21603-lip-201505:56x86
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.179241,603,07203-lip-201505:58Nie dotyczy
Ieui.dll.MUI11.0.9600.17924307203-lip-201505:58Nie dotyczy
Ieinstal.exe11.0.9600.17924473,60002-lip-201520:27x86

Informacje o plikach systemu Windows 8 i Windows Server 2008 R2

Uwaga: Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.
Program Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych RT systemu Windows
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22827-maj-201519:48Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.1742913,226,49602-lip-201518:38Nie dotyczy
Mshtml.tlb10.0.9200.173772,706,43227-maj-201523:29Nie dotyczy
Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 86 Windows 8
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22827-maj-201519:54Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.1742914,384,64002-lip-201519:15x86
Mshtml.tlb10.0.9200.173772,706,43228-maj-201500:23Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22827-maj-201519:55Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.2153914,379,52002-lip-201518:22x86
Mshtml.tlb10.0.9200.214892,706,43228-maj-201500:26Nie dotyczy
Ieinstal.exe10.0.9200.17429477,18402-lip-201519:16x86
Ieinstal.exe10.0.9200.21539477,18402-lip-201518:23x86
Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows Server 2008 R2 i Windows 8
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22827-maj-201519:52Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.1742919,291,13602-lip-201520:31x64
Mshtml.tlb10.0.9200.173772,706,43228-maj-201500:24Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22827-maj-201519:52Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.2153919,530,24002-lip-201519:11x64
Mshtml.tlb10.0.9200.214892,706,43228-maj-201500:16Nie dotyczy
Ieinstal.exe10.0.9200.17429492,54402-lip-201520:32x64
Ieinstal.exe10.0.9200.21539492,54402-lip-201519:13x64
Mshtml.dll10.0.9200.1742914,384,64002-lip-201519:15x86
Mshtml.tlb10.0.9200.173772,706,43228-maj-201500:23Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22827-maj-201519:55Nie dotyczy
Mshtml.dll10.0.9200.2153914,379,52002-lip-201518:22x86
Mshtml.tlb10.0.9200.214892,706,43228-maj-201500:26Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22827-maj-201519:57Nie dotyczy
Ieinstal.exe10.0.9200.17429477,18402-lip-201519:16x86
Ieinstal.exe10.0.9200.21539477,18402-lip-201518:23x86

Informacje o plikach Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Program Internet Explorer 11
Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych Windows RT 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Urlmon.dll11.0.9600.179241,024,51202-lip-201518:11Nie dotyczy
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22806-lut-201405:39Nie dotyczy
Mshtml.dll11.0.9600.1792415,889,40802-lip-201518:26Nie dotyczy
Mshtml.tlb11.0.9600.165182,724,86406-lut-201409:36Nie dotyczy
Iertutil.dll11.0.9600.179242,158,59202-lip-201519:02Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,635,84027-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,690,11227-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,644,54427-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,633,28027-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,883,13627-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,958,40027-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,604,09627-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,603,07227-maj-201514:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,876,99227-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,825,79227-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,630,72027-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,894,91227-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,589,76027-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,640,44827-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,651,71227-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,876,48027-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,740,28827-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,724,41627-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,861,12027-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,852,92827-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,621,50427-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,871,36027-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,661,95227-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,645,05627-maj-201514:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,868,28827-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,664,00027-maj-201514:20Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,885,18427-maj-201514:20Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,874,43227-maj-201514:20Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,848,32027-maj-201514:20Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.179241,855,48802-lip-201520:19Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,629,69627-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,884,16027-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,848,32027-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,893,37627-maj-201514:20Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,669,12027-maj-201514:20Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,461,24827-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,461,24827-maj-201514:21Nie dotyczy
Ieframe.dll11.0.9600.1792411,349,50402-lip-201518:12Nie dotyczy
Ieframe.ptxmlNie dotyczy24,48606-lut-201405:38Nie dotyczy
Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 86 Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Urlmon.dll11.0.9600.179241 310 72002-lip-201519:55x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22806-lut-201405:40Nie dotyczy
Mshtml.dll11.0.9600.1792419,877,37602-lip-201521:21x86
Mshtml.tlb11.0.9600.165182,724,86406-lut-201410:20Nie dotyczy
Iertutil.dll11.0.9600.179242,279,42402-lip-201520:50x86
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,635,84027-maj-201515:03Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,690,11227-maj-201515:02Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,644,54427-maj-201515:02Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,633,28027-maj-201515:02Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,883,13627-maj-201515:02Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,958,40027-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,604,09627-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,603,07227-maj-201514:30Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,876,99227-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,825,79227-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,630,72027-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,894,91227-maj-201515:03Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,589,76027-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,640,44827-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,651,71227-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,876,48027-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,740,28827-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,724,41627-maj-201515:06Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,861,12027-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,852,92827-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,621,50427-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,871,36027-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,661,95227-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,645,05627-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,868,28827-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,664,00027-maj-201515:08Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,885,18427-maj-201515:08Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,874,43227-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,848,32027-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.179241,855,48802-lip-201523:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,629,69627-maj-201514:58Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,884,16027-maj-201514:57Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,848,32027-maj-201514:57Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,893,37627-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,669,12027-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,461,24827-maj-201515:03Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,461,24827-maj-201515:03Nie dotyczy
Ieframe.dll11.0.9600.1792412,855,29602-lip-201520:19x86
Ieframe.ptxmlNie dotyczy24,48606-lut-201405:40Nie dotyczy
Ieinstal.exe11.0.9600.17924473,60002-lip-201520:27x86
Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x 64 systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Urlmon.dll11.0.9600.179241,545,72802-lip-201518:59x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22806-lut-201405:41Nie dotyczy
Mshtml.dll11.0.9600.1792425,193,98402-lip-201520:49x64
Mshtml.tlb11.0.9600.165182,724,86406-lut-201411:30Nie dotyczy
Iertutil.dll11.0.9600.179242,885,63202-lip-201520:23x64
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,635,84027-maj-201515:24Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,690,11227-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,644,54427-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,633,28027-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,883,13627-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,958,40027-maj-201515:14Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,604,09627-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,603,07227-maj-201514:52Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,876,99227-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,825,79227-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,630,72027-maj-201515:16Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,894,91227-maj-201515:24Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,589,76027-maj-201515:15Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,640,44827-maj-201515:16Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,651,71227-maj-201515:15Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,876,48027-maj-201515:15Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,740,28827-maj-201515:16Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,724,41627-maj-201515:16Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,861,12027-maj-201515:15Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,852,92827-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,621,50427-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,871,36027-maj-201515:14Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,661,95227-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,645,05627-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,868,28827-maj-201515:13Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,664,00027-maj-201515:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,885,18427-maj-201515:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,874,43227-maj-201515:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,848,32027-maj-201515:22Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.179241,855,48802-lip-201522:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,629,69627-maj-201515:24Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,884,16027-maj-201515:24Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,848,32027-maj-201515:24Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,893,37627-maj-201515:23Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,669,12027-maj-201515:23Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,461,24827-maj-201515:23Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,461,24827-maj-201515:24Nie dotyczy
Ieframe.dll11.0.9600.1792414,453,24802-lip-201519:20x64
Ieframe.ptxmlNie dotyczy24,48606-lut-201405:41Nie dotyczy
Ieinstal.exe11.0.9600.17924491,00802-lip-201519:45x64
Mshtml.dll11.0.9600.1792419,877,37602-lip-201521:21x86
Mshtml.tlb11.0.9600.165182,724,86406-lut-201410:20Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNie dotyczy3,22806-lut-201405:43Nie dotyczy
Ie9props.propdescNie dotyczy2,84324-wrz-201302:34Nie dotyczy
Ieframe.dll11.0.9600.1792412,855,29602-lip-201520:19x86
Wow64_ieframe.ptxmlNie dotyczy24,48606-lut-201405:43Nie dotyczy
Urlmon.dll11.0.9600.179241 310 72002-lip-201519:55x86
Iertutil.dll11.0.9600.179242,279,42402-lip-201520:50x86
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,635,84027-maj-201515:03Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,690,11227-maj-201515:02Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,644,54427-maj-201515:02Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,633,28027-maj-201515:02Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,883,13627-maj-201515:02Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,958,40027-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,604,09627-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,603,07227-maj-201514:30Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,876,99227-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,825,79227-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,630,72027-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,894,91227-maj-201515:03Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,589,76027-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,640,44827-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,651,71227-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,876,48027-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,740,28827-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,724,41627-maj-201515:06Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,861,12027-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,852,92827-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,621,50427-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,871,36027-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,661,95227-maj-201515:04Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,645,05627-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,868,28827-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,664,00027-maj-201515:08Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,885,18427-maj-201515:08Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,874,43227-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,848,32027-maj-201515:07Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.179241,855,48802-lip-201523:21Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,629,69627-maj-201514:58Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,884,16027-maj-201514:57Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,848,32027-maj-201514:57Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,893,37627-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,669,12027-maj-201515:05Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,461,24827-maj-201515:03Nie dotyczy
Ieframe.dll.MUI11.0.9600.178401,461,24827-maj-201515:03Nie dotyczy
Ieinstal.exe11.0.9600.17924473,60002-lip-201520:27x86

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3074886 — ostatni przegląd: 07/17/2015 07:32:00 — zmiana: 1.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3074886 KbMtpl
Opinia