Aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 0,2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3075889
WPROWADZENIE
Aktualizacja 0,2, dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. jest dostępna. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są uwzględnione w tej aktualizacji.

Niniejsza aktualizacja będzie dostępna we wszystkich językach, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM w 2015 roku.

Ważne: Aktualizacja 0,2 dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. wprowadza wsparcie dla następujących elementów:

 • Windows 10
 • Krawędź firmy Microsoft
 • .NET Framework 4.6
Ta aktualizacja zawiera również zmiany funkcjonalności w funkcji Eksportowania danych do programu Excel . Aby uzyskać więcej informacji zobacz Eksportowanie danych do programu Excel.

Ważne: Aktualizacja dla programu CRM dla programu Outlook, klient nie będzie dołączony do tej wersji. Klienci mogą pozostawać na 7.0.1 zwolnienia dla programu CRM dla programu Outlook, klient, lub jeśli poprawki uwzględnione w tej wersji są wymagane, klienci muszą zostać uaktualnione do 7.1.1 Zwolnij. Obsługiwane uaktualnienie programu CRM dla klienta programu Outlook w wersji 7.0.1 bezpośrednio do 7.1.1 i nie wymaga najpierw stosowanie 7.1.0 wersji.
Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tej aktualizacji

Pakiet aktualizacjiNumer kompilacjiNazwa pliku (wersja 32-bitowa)Nazwa pliku (wersja 64-bitowa)
Serwer Microsoft Dynamics CRM 20157.0.2.0053Nie dotyczyCRM2015-Server-KB3075889 -LangID-amd64.exe
Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 20157.0.2.0053CRM2015-Router-KB3075889 -LangID-i386.exeCRM2015-Router-KB3075889 -LangID-amd64.exe
Pakiet językowy 2015 programu Microsoft Dynamics CRM7.0.2.0053CRM2015-Mui-KB3075889 -LangID-i386.exeCRM2015-Mui-KB3075889 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 20157.0.2.0053Nie dotyczyCRM2015-Srs-KB3075889 -LangID-amd64.exe
Jak uzyskać tę aktualizację
Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft Download Center:

0,2 aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 r. jest dostępna dla odbiorców lokalnych.

Informacje dotyczące instalacji

Instalacja aktualizacji systemu Windows

Użycie witryny Windows Update w celu automatycznego zainstalowania 0,2 aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 roku. Niniejsza aktualizacja będzie dostępna w aktualizacji systemu Windows w 4 kwartale roku kalendarzowego 2015 roku.

Można skonfigurować system Windows na automatyczne instalowanie zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Aby zainstalować aktualizację 0,2 dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Aktualizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie .
 2. Na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.
 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zwróć uwagę Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
 6. Przeczytać i zaakceptować postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit, aby to zrobić.

Instalacja ręczna

Aby ręcznie zainstalować aktualizację 0,2 dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r., wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do następującej witryny wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

 2. W wyszukiwania wpisz3075889, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj Aby dodać aktualizację do koszyka.
 4. Kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk zgadzam się aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update odwiedź następujący artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji, zamknij wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchomić nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.
 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkowników musi zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 roku.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Można odinstalować aktualizację 0,2 z serwera z systemem Microsoft Dynamics CRM w 2015 roku. Jednak upewnić się, wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed odinstalowania aktualizacji 0,2. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Problemy, które są rozwiązywane w 0,2 aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015

Aktualizacja 0,2 rozwiązuje następujące problemy:

 • Nie można zmienić kolejność sortowania w widoku, który ma dwa warunki sortowania w kliencie programu Mobile.
 • Przycisk "Następny etap" jest obniżona i na kliknięcia w ramach przepływów procesów biznesowych w Google Chrome.
 • Opcje "Przyczyna stanu" są nie monitowania podczas dezaktywowania kampanii z formularza.
 • Nie można odinstalować rozwiązania zarządzanego.
 • Nie można zaplanować usługi w formacie liczbowym, CZ w miejscu.
 • Czcionki domyślnej w wiadomości E-mail nie ma tagu czcionki odpowiednie do definicji HTML.
 • Mimo, że definicja pola nie jest równa "automatyczne rozwinięcie w celu wykorzystania dostępnego miejsca" powiększać automatycznie pola wielowierszowego. Raz kartę z danego pola wielowierszowego pola automatycznie pobiera rozwinięta i znika pasek przewijania. Powoduje to, że formularz renderowania uszkodzenia.
 • Po zastosowaniu aktualizacji 0,1 do programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r., klienci nie są już można zaimportować organizacji. Jest rejestrowany następujący wyjątek: 07:53:20| Error| Importowanie organizacji (nazwa = "Nazwa_org", Id = {orgID}) nie powiodła się: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): procedura składowana 'p_CreateAuditEntry' nie można odnaleźć.
 • Jeśli śledzone wiadomości e-mail są wysyłane z programu Outlook, ale wyświetlone lub edytowane przed opuszczeniem folder Skrzynka nadawcza nie wyśle.
 • Zarządzanie rolami zabezpieczeń na dużych zespołów można limit czasu lub zająć dużo czasu, aby zakończyć.
 • Nie można zastosować aktualizacji bazy danych CRM 2015 0.1 z programu SQL Server Enterprise 2014.
 • Ilości produktów wiązki są wyświetlane niepoprawnie.
 • Otwórz termin cykliczny wymaga uprawnień odczytu na wyższym poziomie niż na działania na poziomie użytkownika.
 • Egipt czas letni poprawka do 2015 roku.
 • Metoda SDK addPreSearch nie działa, stosując filtr wstępny do wyszukiwania produktu.
 • Podczas filtrowania wyszukiwania na podstawie rekordów pokrewnych, wszystkie aktywne rekordy są wyświetlane z początkowym listy rozwijanej jest wyświetlany zamiast przefiltrowane wyniki. Przefiltrowane wyniki są wyświetlane przez kliknięcie przycisku "Wyszukaj więcej rekordów".
 • Parametr SuppressDuplicateDetection nie są honorowane w UpdateRequest, od PipelineExecutionContext dziecka.
 • Nie można wstawić szablon wiadomości E-mail dla wiadomości E-mail z wielu adresatów.
 • Po uaktualnieniu z wersji RTM programu CRM 2015 r. do 7.0.1.129 gdy użytkownicy otwierają rekordu szansy sprzedaży, formularz jest uszkodzony i użytkownik nie będzie mógł edytować pola.
 • Widok szukania zaawansowanego nie może sortować według pola Data Est.
 • Nie można w zakładce do przycisków Wielokropek na Kreatora raportów i brak etykietka narzędzia.
 • Nie można w zakładce do kalendarza usług lub elementy kalendarza usług.
 • E-maile wysłane w programie Microsoft Dynamics CRM 2015 z szybkiej kampanii nie są tym załączniki, jeśli adres e-mail został utworzony na podstawie szablonu, który miał załącznik.
 • Jeśli importowania rozwiązania zarządzanego zawierające jedną lub więcej jednostek należących do zakresu reguły biznesowe, które są uzależnione od pola niestandardowe również zawarty w roztworze, nie można usunąć rozwiązanie ze względu na zależność problemy.
 • Podczas uaktualniania z programu CRM 2013 do CRM 2015 może być niedostępne niektóre podmioty reguł biznesowych. Na przykład, gdzie uaktualniania z programu CRM 2013 SP1 UR1 do CRM 2015 z aktywnym reguł biznesowych na konto, kontakt i szansę sprzedaży. Po aktualizacji konta i kontaktu są Deactivate, ale szansy sprzedaży może być aktywny.
 • Adres e-mail zostanie usunięta podczas wykonywania akcji Zapisz dla działania E-mail. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy adres E-mail istnieje wiele rekordów programu CRM. Np. 2 kontakty mają ten sam adres e-mail.
 • Tekstu w języku japońskim jest wyświetlany jako nieprawidłowe znaki w polu Opis wiadomości E-mail na działania.
 • Za każdym razem, gdy wiadomość E-mail jest promowane do programu CRM w klienta 2015 Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, użytkownicy są wyświetlane dwa okna dialogowe postępu z tytułami "Skontaktowanie się z aplikacją CRM" i "Zawijanie Up" który przerywa zadań użytkowników pracuje jako wszystkie myszy i akcji klawiatury są zablokowane.
 • Podczas tworzenia wykresu użytkownika dla obiektu kolejki do kolejki publicznej w Microsoft Dynamics CRM w 2015 r., wykres nie będą wyświetlane.
 • Podczas dodawania rozmowy telefonicznej do konta z podsiatce w formularzu konta, wywołanie i dotyczące obiektów nie są wstępnie.
 • Informacje dotyczące sposobu utworzenia potencjalnego klienta z odpowiedź na kampanię w programie Microsoft Dynamics CRM 2015 jest nie są zachowywane podczas procesu konwersji.
 • Nie można przejść do następnego etapu procesu biznesowego z pól obowiązkowych.
 • Yomi field dostosowywania formularza nie pokazuje poprawnie i występują błędy podczas zapisywania rekordu.
 • W funkcji szukania zaawansowanego niektóre pola odnośnika mają mniej operatorów, które są dostępne do pobrania, który innych wyszukiwań.
 • Dla organizacji CRM 2015 PT-BR lub ES język podstawowy, użytkownik nie jest w stanie określić warunki dla pola obliczeniowe dla następujących obiektów: produkt szansy sprzedaży, zamówionego produktu, produkt oferowany lub produktu zafakturowanego ten sam błąd dzieje się określenie warunku reguły biznesowej w jednostce produktu szansy sprzedaży.
 • Nagłówek wiadomości e-mail wysyłane z programu CRM 2015 r. nie jest zakodowany.
 • Nie można zmienić szablon zespołu dostęp w podsiatce niestandardowych.
 • Pole niestandardowe jest wyłączane podczas umieszczania wielu pól w formularzu.
 • Eksportowany roztwór zawiera zbędne tagi.
 • Dodawanie formantu formularza wielowierszowym, takich jak Iframe lub zasób sieci Web do formularza nie będzie uwzględniał innej niż domyślna liczba wierszy dla wysokości Jeżeli widoczność jest domyślnie zwinięta.
 • Kliknięcie przycisku Strona główna na wykresie po drążenia w dół staje zatrzymany w stanie obciążenia.
 • Zmienia długość nazwy eksportowanego pliku zawiera znaki dwubajtowe.
 • Cały dzień terminu są wyświetlane niepoprawne czasu trwania. Jeśli tworzysz DST cały dzień terminu w kliencie sieci web, następnie terminu będą wyświetlane niepoprawnie w klienta Mobile z czas trwania 2 dni. Jeśli tworzysz DST cały dzień terminu w kliencie programu Mobile, następnie terminu będą wyświetlone nieprawidłowo w kliencie sieci web z czas trwania 2 dni.
 • Zdarzenia onLoad skrypt nie działa z filtrem PreSearch w telefonie komórkowym tablet aplikacji.
 • Modyfikacje w polu remainingterrms w obrębie obiekt uprawnienia po zamknięcie sprawy nie uzyskać śledzone w przypadku inspekcji.
 • Przypisywanie rekordów zgłasza błąd, gdy przypisanie użytkownika ma przypisywać uprawnienia na poziomie użytkownika.
 • Jeśli notatki zostanie wprowadzona przy użyciu przeglądarki Chrome i tytuł kończy się liczbą, tytuł notatki zostanie zmieniona na bieżącą datę i godzinę.
 • Nie można zainstalować programu Dynamics CRM do wystąpienia SQL udostępniane Dynamics GP.
 • Przycisk Gotowe w kontakcie jest wyświetlany w języku japońskim, mimo że język interfejsu użytkownika ustawiono język angielski.
 • Sortowanie widoku jako opadające na typ działania powoduje błąd SQL.
 • Szybkie szukanie definicji widoku nie jest właściwie uwzględnione. Kolumny są zdefiniowane w "Widok szybkiego szukania" nie są wykorzystywane w wyniku, który jest wyświetlany.
 • Podczas dodawania działalności z podsiatkę szansy sprzedaży/Oferta/zamówienia/faktury, zostanie wyświetlony błąd JavaScript: nie można pobrać właściwości "podmiot" odniesienia niezdefiniowana ani mieć wartości null.
 • W systemie zarządzania dokumentami programu SharePoint dotyczące wyskakujących okienek wystąpi błąd, mimo że blokowanie wyskakujących okienek jest wyłączona, gdy przy użyciu Microsoft Edge lub Google Chrome.
 • Wersja pakietu zarządzania CRM 7.0.0.0 odkrywa dodatkowych serwerów jako serwerów programu CRM.
 • Po zakończeniu importu rozwiązania przepływu pracy traci podręczników dotyczących elementu OptionSet pól, które nie są widoczne w formularzu.
 • Pasek nawigacyjny nie ładuje podczas dodawania parametrów do querystring main.aspx.
 • Statystyka organizacji teraz będzie sprawdzany na poziom organizacyjny na podstawie ustawienia klienta UEIP wyłączone w OrgDBOrgSettigs.
 • Nagłówek wiadomości e-mail wysyłane z CRM2015 nie jest zakodowany.
 • Wiele wierszy z kryteria filtru dla strony filtru raportu powoduje przycisk Uruchom raport zostanie utracone
 • Klient programu Outlook przestaje działać po zmianie hasła sieciowego, jeśli poświadczenia są buforowane.
 • Po dodaniu nowych użytkowników licencjonowanych kopii programu CRM Online, ci użytkownicy nie są tworzone.
 • Usługa asynchroniczna zatrzymuje przetwarzanych zadań wymagających ponownego uruchamiania usługi transmisji asynchronicznej
 • Czasomierz SLA w przypadkach wyświetlono nieaktualną dla regionów innych niż angielskie Instalatora
 • Za pomocą metody clearOptions SDK może spowodować błąd "Nie można pobrać właściwości"get_editElement""
 • Przypisywanie rekordów zgłasza błąd, gdy przypisywanie użytkownik ma przypisywać uprawnienia na poziomie użytkownika.

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

Aktualizacja 0,2 dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. nie zawiera żadnych poprawek i aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3075889 — ostatni przegląd: 01/11/2016 16:59:00 — zmiana: 7.0

Microsoft Dynamics CRM 2015

 • kbqfe kbsurveynew kbmt KB3075889 KbMtpl
Opinia