Problemy z przesyłaniem strumieniowym w programie Windows Media Player

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Gdy użytkownicy próbują ustanowić połączenie ze strumieniem w programie Windows Media Player, jakość odtwarzania może być bardzo niska przez cały czas trwania połączenia. Symptomy są między innymi następujące:
 • Program Windows Media Player wpada w pętlę buforowania, czyli procent buforowanych danych może się zmieniać z 16% na 58%, następnie na 96%, następnie na 58%, następnie na 75%, następnie na 98%, następnie na 30% i tak dalej.
 • Program Windows Media Player informuje o dużych stratach pakietów.
 • Program Windows Media Player zawiesza się na etapie „Buforowanie”, „Oczekiwanie” lub „Trwa łączenie”.
Przyczyna
Może to być spowodowane przez niektóre modemy DSL (digital subscriber line — cyfrowa linia abonencka) lub kablowe, które korzystają z translatora adresów sieciowych (NAT). Niektóre sprzętowe translatory adresów sieciowych nieprawidłowo przesyłają dalej pakiety UDP.

Podobne zachowanie może być spowodowane przez oprogramowanie osobistej zapory.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że protokół UDP jest wyłączony dla programu Windows Media Player na komputerze klienckim. Jeśli protokół UDP jest wyłączony, odtwarzacz łączy się z zawartością przesyłaną strumieniowo przez protokół TCP lub HTTP (jeśli są one włączone na serwerze Windows Media).

Aby wyłączyć protokół UDP, wykonaj następujące kroki w programie Windows Media Player:

W programie Windows Media Player w wersji 7.0 lub nowszej:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Sieć.
 3. W obszarze Protokoły wyczyść pole wyboru UDP.
W programie Windows Media Player w wersji 6.4:
 1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. Wybierz opcję Streaming Media (Windows Media) i kliknij przycisk Zmień.
 4. W obszarze Protokoły wyczyść pole wyboru UDP.
Więcej informacji
Translator adresów sieciowych pozwala klientom korzystającym z adresów prywatnych na uzyskiwanie dostępu do Internetu przez wymaganie od serwera translatora adresów sieciowych, by w ich imieniu używał swojego adresu lub adresów publicznych. Sprzętowe translatory adresów sieciowych przypisują zazwyczaj lokalne adresy IP w zakresach 192.168.x.x lub 10.x.x.x.
wmp UDP buffering
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307650 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:29:28 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows Media Player 6.4, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbnosurvey kbarchive kbpending kbprb KB307650
Opinia