Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis Doradcy uaktualnienia systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano narzędzie Doradca uaktualnienia systemu Windows XP.

Uwaga: Instalator systemu Windows XP automatycznie uruchamia narzędzie Doradca uaktualnienia w przypadku uaktualniania starszej wersji systemu operacyjnego Windows do systemu Windows XP. Narzędzie Doradca uaktualnienia można także uruchomić ręcznie, klikając pozycję Sprawdź zgodność systemu na stronie System Microsoft Windows XP — Zapraszamy!, która jest wyświetlana po włożeniu dysku CD-ROM systemu Windows XP do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM. Narzędzie Doradca uaktualnienia można także pobrać z witryny firmy Microsoft określonej w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule.
Więcej informacji
Doradca uaktualnienia systemu Windows XP zawiera informacje dotyczące potencjalnych problemów, które mogą wystąpić na danym komputerze w przypadku uaktualnienia do systemu Windows XP. Doradca uaktualnienia systemu Windows XP sprawdza urządzenia peryferyjne i programy w systemie, a następnie generuje listę elementów, które mogą funkcjonować niepoprawnie w systemie Windows XP.

W raporcie Doradcy uaktualnienia systemu Windows XP wykryte problemy zgodności są wyświetlane w dwóch głównych kategoriach:

Problemy z blokowaniem

Problemy z blokowaniem uniemożliwiają lub blokują wykonanie uaktualnienia do systemu Windows XP.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia informują o sprzęcie i oprogramowaniu, które może działać niepoprawnie po uaktualnieniu do systemu Windows XP. Jednak w przeciwieństwie do problemów z blokowaniem można nadal pomyślnie wykonać uaktualnienie do systemu Windows XP.

Doradca uaktualnienia systemu Windows XP to narzędzie dynamiczne. W trybie online Doradca uaktualnienia systemu Windows XP sprawdza dostępność nowych sterowników dla składników i urządzeń peryferyjnych oraz dostępność programów w witrynie Microsoft Windows Update w sieci Web. Doradca uaktualnienia systemu Windows XP dostarcza także dane w postaci pliku, który można zapisać i przechowywać na dysku twardym.

Doradca uaktualnienia systemu Windows XP jest dostępny w następujących witrynach firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności z systemem Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
286575 Lista kontrolna zgodności programów dla systemu Windows XP
295322 How to determine if hardware or software is compatible with Windows XP
292607 Ścieżki uaktualnień obsługiwane w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307726 — ostatni przegląd: 02/01/2006 12:11:12 — zmiana: 4.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbenv kbinfo kbsetup KB307726
Opinia
l>ml>