Opis połączenia 1394 w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisane połączenie 1394 w systemie Windows XP.
Więcej informacji
System Windows XP zapewnia obsługę protokołu sieciowego IP (Internet Protocol) przez magistralę IEEE 1394. Ten interfejs jest wymieniony w folderze Połączenia sieciowe jako „Połączenie 1394”. Protokół IP przez magistralę IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394 nie wymaga karty sieciowej, ale może zostać podłączony tylko do innych interfejsów 1394, przy czym nie można bezpośrednio podłączyć kabla interfejsu 1394 do koncentratora sieci Ethernet.

System Windows XP wymaga interfejsu OHCI IEEE 1394 w celu włączenia protokołu IP przez magistralę 1394. Jeśli interfejs 1394 został zainstalowany, system Windows XP utworzy Połączenie 1394 w folderze Połączenia sieciowe. Za pomocą właściwości tego połączenia można zmodyfikować ustawienia konfiguracji protokołu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Aby utworzyć sieć, korzystając z obsługi protokołu IP przez magistralę 1394, połącz dwa komputery z systemem Windows XP i portami IEEE 1394 za pomocą kabla interfejsu 1394. Jeśli takie połączenie istnieje, program Ipconfig.exe wyświetli ten interfejs jako Połączenie 1394.

Następujące pliki udostępniają funkcję protokołu IP przez magistralę 1394:
 • Nic1394.sys
  Jest to sterownik miniportu NDIS odpowiedzialny za fragmentację i ponowne asemblowanie danych, który wykonuje operacje wejścia/wyjścia (We/Wy) dla układów wirtualnych. Układ wirtualny to połączenie z adresem pamięci interfejsu 1394. Istnieją trzy typy układów wirtualnych: układy wirtualne kanału (emisji), transmisji i odbierania.
 • Arp1394.sys
  Udostępnia protokół ARP (Address Resolution Protocol), buforowanie ARP i protokół MCAP (Multicast Channel Allocation Protocol), które ułatwiają komunikację dla multiemisji na magistrali 1394.
 • Enum1394.sys
  Jest to sterownik WDM skojarzony z węzłami obsługującymi protokół IP, będącymi interfejsami 1394 zdolnymi do komunikacji za pomocą protokołu IP przez magistralę 1394.
 • 1394bus.sys
  Jest to sterownik magistrali WDM IEEE 1394.
 • Swenum.sys
  Zapewnia wyliczanie urządzeń 1394.
Więcej informacji na temat używania protokołu IP przez magistralę IEEE 1394 można znaleźć w specyfikacji RFC (Request for Comments) 2734.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307736 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:31:17 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbnetwork KB307736
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)