Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Dostosowywanie widoków Eksploratora Windows w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307856
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób korzystania z przełączników wiersza polecenia Eksploratora Windows w systemie Windows XP.

powrót do początku

Więcej informacji

Przełączniki wiersza polecenia pozwalają określić domyślny widok Eksploratora Windows przy uruchamianiu, jak również określać widok na bieżąco, podczas uruchamiania Eksploratora Windows z wiersza polecenia.

Z poleceniem Explorer.exe można używać następujących przełączników.

PrzełącznikWynik
/nOtwiera nowe okno z pojedynczym okienkiem dla domyślnego wyboru.
Zazwyczaj jest to katalog główny dysku, na którym zainstalowano system Windows.
/eUruchamia Eksploratora Windows, korzystając z widoku domyślnego.
/e, <object>Uruchamia Eksploratora Windows korzystając z domyślnego widoku z fokusem na określonym folderze.
/root, <object>Otwiera okno z widokiem określonego obiektu.
/select, <object>Otwiera okno z widokiem określonego folderu, pliku lub
programu.


powrót do początku

Uruchamianie Eksploratora Windows z wiersza polecenia

Aby uruchomić Eksploratora Windows z wiersza polecenia:
 1. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom.
 2. W poluOtwórzwpiszExplorer, a następnie kliknij przyciskOK.
powrót do początku

Przykłady

Następujące przykłady zawierają opis używania przełączników Eksploratora Windows.
 • Explorer /n
  To polecenie otwiera okno Eksploratora zgodnie z ustawieniem domyślnym. Zazwyczaj jest to katalog główny dysku, na którym zainstalowano system Windows.
 • Explorer /e
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows, korzystając z widoku domyślnego.
 • Explorer /e,C:\Windows
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows, korzystając z widoku domyślnego z fokusem na folder C:\Windows.
 • Explorer /root, C:\Windows\Cursors
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows z otwartym folderem C:\Windows\Cursors. W tym przykładzie katalog C:\Windows\Cursors jest katalogiem głównym Eksploratora Windows.

  UWAGA: Należy zauważyć, że w poleceniu po przełączniku „/root” występuje przecinek.
 • Explorer /select, C:\Windows\Cursors\banana.ani
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows z wybranym plikiem „C:\Windows\Cursors\banana.ani”.

  UWAGA: Należy zauważyć, że w poleceniu po przełączniku „/select” występuje przecinek.
Przełączniki Eksploratora Windows można łączyć w jednym poleceniu. Technikę tę zilustrowano w następującym przykładzie.
 • Explorer /root, \\serwer\udział, select, Program.exe
  To polecenie uruchamia Eksploratora Windows, korzystając z udziału zdalnego jako folderu głównego, z wybranym plikiem Program.exe.
powrót do początku

Zmiana domyślnego folderu startowego Eksploratora Windows

Aby zmienić domyślny folder startowy Eksploratora Windows:
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieWszystkie programy, wskaż polecenieAkcesoria, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij polecenieEksplorator Windows.
 2. W wyświetlonym menu kliknij polecenieWłaściwości.
 3. W poluElement docelowydodaj przełącznik wiersza polecenia „/root” do polecenia „%SystemRoot%\Explorer.exe”, podając odpowiedni folder startowy. Na przykład, jeśli Eksplorator Windows ma być uruchamiany z otwartym głównym katalogiem dysku C, dokonaj edycji polecenia w następujący sposób:
  %SystemRoot%\Explorer.exe /root, C:\
 4. Kliknij przyciskOK.
powrót do początkuexplorer view default change
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307856 — ostatni przegląd: 10/27/2002 15:17:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbhowto kbhowtomaster KB307856
Opinia